Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Szentendre egyéb civil szervezetek


Találatok száma: 25
1. oldal

Ariadne Karszt- és Barlangkutató Egyesület

(sport,egyéb)

2000 Szentendre, Rómaisánc u. 5.
képviselő: Surányi Gergely
Magyarországi és külföldi karsztvidékek , illetve barlangok szakmai és sport célú bejárása , feltárása , tudományos megismerése , kutatása , az eredmények ismertetése. ... >>

Beatrix Királynő Borrend Egyesület

(kulturális,egyéb)

2000 Szentendre, Búzavirág u. 3.
képviselő: Dr. Berta Eszter elnökhelyettes, Madarász Sarolta elnökhelyettes, Surányi Istvánné elnökhelyettes, Széles Katalin elnök, Vizin Ágnes elnökhelyettes
A magyar gasztronómiai és borkultúra megismerése, hagyományainak ápolása, nemzetközi kapcsolatok bővítése, népi hagyományok ápolása, fejlesztése, a gasztronómia és művészet közötti kapcsolat erősítése, fejlesztése, a társasági élet hagyományainak felkutatása, aktualizálása, a viselkedés és protokoll szabályok megismertetése. ... >>

Boldogtanyáért Egyesület

(természetvédelem,kulturális,egyéb)

2000 Szentendre, Bokros u. 10.
képviselő: Boldog Árpád, dr. H. Nagy Judit, Horváth János elnök
életkörülmények javítása, a természet és környezet védelme, épített környezet védelme, kulturális, szabadidős tevékenység ... >>

Budai Szerb Ortodox Egyházmegye

(egyéb)

2000 Szentendre, Pátriárka u. 5.sz.
képviselő: Pantelic Vojislav Lukiján püspök ... >>

Bűnmegelőző Polgárőrség

(közbiztonság,szociális,egyéb)

2000 Szentendre, Kisforrás út 32.
képviselő: Bárczi Béla elnök, Findeisz Lajos titkár
Közrend, közbiztonság, bűnmegelőzés, drogprevenció, környezetvédelem ... >>

Csicserkó Területfejlesztésért Egyesület

(egyéb)

2000 Szentendre, Radnóti u. 11/4.
képviselő: Lakatos Pálné (titkár), Román Tamás (elnök), Schiffer András (elnökhelyettes)
Csicserkó külterületi ingatlan fejlesztésének elősegítése. ... >>

Duna és a Tisza és mellékfolyói Hajózási és Ifjúsági Drogmegelőzési Középont

(szociális,kulturális,egyéb)

2000 Szentendre, Duna Korzó 3.
képviselő: Varga István elnök
A címben megjelölt folyók infrastruktúrájának javítása. Ehhez szükséges szakmai háttér megteremtése. Helyi információs és tanácsadó központ létrehozása, a hátrányos helyzetben lévő fiatalok reintegrációjának elősegítése, társadalmi és kulturális látásmódjuk erősítése céljából rendezvények szervezése. ... >>

Együtt Egymásért Európában Egyesület

(egyéb)

2000 Szentendre, Búzavirág u. 3.
képviselő: Bihari Józsefné elnökhelyettes, Fükőné Vizin Ágnes elnökhelyettes, Stern Sándorné elnökhelyettes, Széles Izabella elnök
a térségben élők foglalkoztathatóságának és foglalkoztatottságának segítése ... >>

Életmód Ház Alapítvány

(intézményi,oktatási,egyéb)

2000 Szentendre, Kadarka u. 29.
képviselő: Batuskáné Fejes Katalin elnök
Az általános iskolás korú gyermekek szabadideje hasznos eltöltésének megszervezése és egészséges életmódra nevelése, különös tekintettel a testi és szellemi harmóniára. Felnőttek számára is egészséges életmóddal kapcsolatos foglalkozássorozatok, rendezvények, családi napok szervezésének elősegítése. Nevelő, megelőzést szolgáló programok beindítása és működtetése, családok életkörülményeinek javítása. ... >>

FLAMMA Alapítvány

(oktatási,egyéb)

2000 Szentendre, Bükkös part 72.sz.
képviselő: Dr. Barta László
A tüzeléstechnika és környezetvédelem területén tudományos kutatás támogatása publikálása, oktatása. ... >>

Kincs Szentendrei Kistérségi Innovációs Egyesület

(egyéb)

2000 Szentendre, Harkály u. 1/c.
képviselő: Selymeci Viktor titkár, Vajda János elnök
Szentendre kistérség településeinek innovatív fejlesztése ... >>

Kisgazda Polgári Szövetségpárt

(érdekképviselet,egyéb)

2000 Szentendre, Rab Rábi tér 6.
képviselő: Dr. Turi-Kovács Béla elnök
Politika ... >>

Mágusnő Rend Közhasznú Társadalmi Szervezet

(intézményi,sport,egészségügyi,oktatási,kulturális,egyéb)

2000 Szentendre, Boldogtanyai u. 19.
képviselő: Kemenyeczki Edit ( elnök )
A családok összetartó erejének erősítése a nők (családanyák) fizikai és szellemi és lelki egyensúlyának megőrzése, oktatás, ismeretterjesztés, terápiás és egyéb gyakorlati foglalkozások útján. Egészséges életmód-szemlélet kialakítása a táplálkozás, sport és szabadidős tevékenységek valamint a művészetek kulturális tevékenységek területén. Az erkölcsi értékek megszilárdítása, az anyaság és nőiesség, illetve a nők személyiségének, önértékelésének fejlesztése, megerősítése. Generációk összefogása, a több generációs együttélés hagyományának felélesztése, a nagyszülők szerepének visszaállítása a család életében a gyermekek nevelésében, idősekről történő gondoskodás a családon belül. Az Udaipur-i holisztikus oktatási rendszer meghonosítása, ilyen típusú bölcsődék, óvodák, iskolák működtetése. Gyermekek több oldalú intelligenciájának (intuitív, logikus, vizuális, musicalis, testi) harmonikus kifejlesztése. Holisztikus szemléletű felnőtt oktatás. ?Jövő Kórháza? néven homeopátiás, illetve alternatív gyógymódok alkalmazására szokosodott gondozó központ(ok) létrehozása és működtetése. Engedélyhez nem kötött egészség megőrzésre irányuló ingyenes szolgáltatások (szeretet-, lélek- és frissítő-masszázs) nyújtása. ... >>

Összefogás Párt

(egyéb)

2000 Szentendre, Ady E. u. 1. III/14.
képviselő: Szepessy Zsolt László ( országos elnök )
politikai tevékenység ... >>

POPAI Magyarország Egyesület

(oktatási,egyéb)

2000 Szentendre, Petőfi S. u. 1.
képviselő: Csiby Ágnes alelnök önállóan, Pesti Tímea elnök önállóan
Az eladáshelyi markettinggel kapcsolatos kutatások támogatása. Ebben a körben ismeretterjesztő tevékenység. A Popai Európe szervezettel együttműködve, a már működő modellek átvétele, öszhagban az európai uniós követelményekkel. ... >>

Szentendre és a Dunakanyar Tűzvédelméért Alapítvány

(tűzoltó,oktatási,egyéb)

2000 Szentendre, Ipar u. 6.
képviselő: Oláh Péter elnök
Szentendrei Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság támogatása. A munkavégzést segítő tárgyi és személyi feltételek biztosítása. Oktatási, továbbképzési projektumok támogatása. ... >>

Szentendre Város Önkéntes Tűzoltó Egyesület

(tűzoltó,sport,oktatási,kulturális,egyéb)

2000 Szentendre, Ipar u. 5.
képviselő: Dobson Tibor elnök
Mentési, tűzoltási katasztrófa elhárítás. Tűzvédelmi feladatok ellátására személyek szervezése, képzése. Ápolni ezen hagyományokat, tűzoltási és műszaki mentési mikrókatasztrófa védelmi és speciális mentési feladatokat ellátó, élet és vagyonmentési közrend védelem segítése, támogatása, műszaki technika fejlettségének emelése. Kultúrális, sport tevékenység, stb. ... >>

Szentendre-Dunakanyar Kisgazda Polgári Egyesület

(egyéb)

2000 Szentendre, Hegybíró u. 7.
képviselő: Dombai József elnök
A nyitott társadalom felépítésének elősegítése. ... >>

Szentendrei Polgárok Szövetsége

(érdekképviselet,egyéb)

2000 Szentendre, Alkotmány u. 12.
képviselő: Munkácsy Béla ... >>

Szentendrei Városfejlesztő Közhasznú Egyesület

(egyéb)

2000 Szentendre, Pátriárka u. 7.
képviselő: Dr. Dietz Ferenc
Szentendre város fejlesztése. ... >>

Szeresd Szentendrét Egyesület

(egyéb)

2000 Szentendre, Dunakorzó 14-15. I/3.
képviselő: Gyarmatiné Buzás Anita elnök bármelyi elnökségi taggal, Pelle Csilla tag, Ruza Natália tag
Szentendre város vonzóbbá tétele. Helyi közösségek vállalkozások támogatása, együttműködésük kialakítása. ... >>

TÁRSASÁG AZ ÉLHETŐ SZENTENDRÉÉRT

(természetvédelem,oktatási,kulturális,egyéb)

2000 Szentendre, Bimbó u. 5.
képviselő: dr. Széles Katalin ( elnökségi tag ) önállóan, Fekete János ( alelnök ) önállóan, Fülöp Zsolt elnök önállóan
Az épített és természeti környezet védelme. A városi gazdasági, kulturális, közéleti, közoktatási, valamint a közintézményekről való döntéshozatal folyamatos civil kontrollja. A városi szociokulturális tőke megőrzése, fejlesztése. A társadalmi, gazdasági, természeti fenntarthatóság elősegítése. A város polgárai életminőségének javítása. ... >>

Tengerimalac Barátok Országos Egyesülete

(egészségügyi,egyéb)

2000 Szentendre, Egres utca 33.sz.
képviselő: Szarkáné Labutyin Éva elnök
Szélesebb körben megteremteni a kultú- rált tengerimalac tartást. Ezen állat- fajra vonatkozó egészségügyi problémák- ra (túlszaporodás, ivartalanítás) ja- vaslatot tenni és ezt népszerűsíteni. Az Állatvédelmi törvény kiterjeszté- sének szorgalmazása. ... >>

Tükörkép Szentendrei Közéleti és Kulturális Egyesület

(sport,kulturális,egyéb)

2000 Szentendre, Vasvári Pál u. 10. 2-3. szám
képviselő: Zsigmondi Éva ( elnök )
Szentendrén és vonzáskörzetében a város és környéki hagyományainak ápolása, a kulturális örökség védelme, az egészséges életmódot és a szabadidősportot kedvelők támogatása a sport és szabadidősport, és a kultúra területén, illetve e célok megvalósítása érdekében rendezvények szervezése. ... >>

Zsutinasz (Segítünk) Cigány Kistérségi Közhasznú Egyesület

(kulturális,egyéb)

2000 Szentendre, Pannónia u. 42.
képviselő: Német Vince ( elnök )
Rászoruló roma fiatalok munkavállalásának elősegítése. Már munkaviszonyban lévő roma munkavállalók élet- és szolgálati körülményeinek javítása. Megváltozott munkaképességű roma munkavállalók foglalkozásának elősegítése. Roma munkavállalókat a többségi társadalom részéről érő előítéletek csökkentése, és mindez által a roma kisebbség hazai integrációjának elősegítése. Esélyegyenlőség megteremtésének elősegítése. Nemzeti hagyományok ápolása, népszerűsítése, kisebbségek információval való ellátása. Népszerűsíteni kívánja a roma kultúrát a cigányság és nem cigányság körében, szellemi műhely létrehozása, amely lehetővé teszi a roma integráció elősegítését a magyarországi, és a határon túli nemzeti, ill. etnikai kisebbségek vonatkozásában. ... >>
1. oldal