Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Szentendre intézményi civil szervezetek


Találatok száma: 51
1. oldal

Alapítvány a Szentendrei Református Gimnáziumért és Kollégiumért

(intézményi,oktatási)

2000 Szentendre, Rákóczi u.14.sz.
képviselő: Farkas Turánka
Szentendre és vonzáskörzete közoktatását szolgáló alap-és középfokú oktatás feltételeinek megteremtéséhez szükséges anyagi javak gyűjtése, felhasználása. ... >>

Alapítvány a Szentendrei Református Óvodáért

(intézményi,oktatási,kulturális)

2000 Szentendre, Vasúti villasor 15.
képviselő: Kosznovszki Józsefné (önállóan), Öregné Csuka Emese (önállóan)
Az óvoda nevelő munkájának segítése. Hagyományőrző programok támogatása. A tárgyi felszerelés javítása. ... >>

Alkotó Gyermekműhely és Kulturális Iskolaegyesület

(intézményi,oktatási,kulturális)

2000 Szentendre, Jókai u.3.sz.
képviselő: dr. Lévai Tamás elnök, Ritter Józsefné alelnök
Gyermekek szabadidős tevékenységeinek szervezése az iskola nevelési és oktatási programjával összhangban. ... >>

Argentin Tangó Táncszínház Közhasznú Egyesület

(intézményi,oktatási,kulturális)

2000 Szentendre, Egres u. 22/A.
képviselő: Budai László elnök
Az argentin tangó mint tánc és kultúra oktatása, terjesztése, népszerűsítése a magyar táncművészetben. Táncesték, fesztiválok, táncházi darabok elkészítése, szervezése, megrendezése. ... >>

Az értelmi fogyatékos gyermekek oktatásáért, neveléséért Alapítvány

(intézményi,oktatási)

2000 Szentendre, Kovács László u.3.sz.
képviselő: Kádárné Monori Éva
Az értelmi fogyatékos és halmozottan sérült gyermekek általános iskolai oktatásának segítése, utógondozása. ... >>

Barcsay Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási)

2000 Szentendre, Kálvária u. 18.
képviselő: Torbánné Ballagó Zsuzsanna
A Szentendrei Barcsay Jenő Általános Iskolában folyó oktató-nevelő munka feltételeinek javítása. Diákok sportolási lehetőségeinek fejlesztése, egészséges életmódra nevelése. Nehéz körülmények között élő tanulók segítése, jutalmazása, szabadidős tevékenységek lehetőségének a bővítése. ... >>

Bohémia Ifjúsági, Művészeti, Oktatási, Kulturális, Szociális és Sport Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

2000 Szentendre, Duna korzó 8.sz.
képviselő: Dr. Sajtos Sándor
Alkotótábori, szabadiskolai, képzőművészeti, iparművészeti programok szervezése. Környezetvédelmi-,és sporttáborok szervezése. ... >>

Dunakanyar Alternatív Oktatásért Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

2000 Szentendre, Áchim András u. 2.
képviselő: Szabados Beáta /elnök/
Óvoda, játszóház, alap- és középfokú oktatást ellátó intézmény illetve általános-, közép-, szakiskola, gimnázium és alapfokú művészeti oktatási intézmény alapítása, fenntartása és működtetése. ... >>

Dunakanyar Pedagógiai Szövetség

(intézményi,oktatási,érdekképviselet)

2000 Szentendre, Duna korzó 18.
képviselő: Kiss Károly elnök
Az óvodai és iskolai nevelés színvonalának emelése a szentendrei kistérségben. Konzultációk alapján javaslatok megfogalmazása. Segítségnyújtás pályázatok elkészítéséhez. ... >>

Egészséges és derűs gyermekekért Alapítvány

(intézményi,sport,természetvédelem,oktatási)

2000 Szentendre, Dunaár u. 1.
képviselő: Marsiné Tóth Veronika Julianna
Szentendre város és vonzáskörzete területén élő gyermekek napközbeni ellátása, ennek keretében egészséges életmódra, sportra és egészséges étrendre nevelés és annak biztosítása, oktatás, kreatív foglalkozások, korai fejlesztés, képességfejlesztés, környezetttudatos életmódra, a természet szeretetére való nevelés, állatok védelme és gondozása. Az alapítvány távlati célja: bölcsöde, óvoda illetve zeneiskola üzemeltetésének támogatása. ... >>

Életmód Ház Alapítvány

(intézményi,oktatási,egyéb)

2000 Szentendre, Kadarka u. 29.
képviselő: Batuskáné Fejes Katalin elnök
Az általános iskolás korú gyermekek szabadideje hasznos eltöltésének megszervezése és egészséges életmódra nevelése, különös tekintettel a testi és szellemi harmóniára. Felnőttek számára is egészséges életmóddal kapcsolatos foglalkozássorozatok, rendezvények, családi napok szervezésének elősegítése. Nevelő, megelőzést szolgáló programok beindítása és működtetése, családok életkörülményeinek javítása. ... >>

Első Amerikai - Magyar Kórházért Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,oktatási)

2000 Szentendre, Kengyel u.5.sz.
képviselő: Dr. Kovács Sándor (önálló), Dr.Gérecz István (önálló)
egészségügyi oktatás, képzés, továbbképzés ... >>

Erdei Iskola Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

2000 Szentendre, Halász u. 1.
képviselő: Kosztolányi István ( titkár ), Tegzes Dániel ( elnök )
A hagyományos tantermi oktatás felváltása. Erdei iskolai oktatási forma támogatása programok kidolgozása, kiadványok finanszírozása. ... >>

Fiatalok a Művészetért Egyesület

(intézményi,oktatási,kulturális)

2000 Szentendre, Sztaravoda u. 29.
képviselő: Varga Zoltán elnök
Színházi zenés előadások alkotása, fiatal művészek oktatása, pártolás a művészeti oktatásnak. ... >>

Gyermekeink Jövőjéért Alapítvány

(intézményi,oktatási)

2000 Szentendre, Hold u. 10.
képviselő: Ferencsák Annamária
A szentendrei Hold utcai Óvodához kapcsolódóan a gyermekek érdekében környezeti és testi nevelés segítése a feltételek biztosítása. ... >>

Gyöngyszem Izbégi Óvoda 2002 Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális)

2000 Szentendre, Szentlászlói u.92.sz.
képviselő: Szabóné Csuhai Erzsébet
Óvodai környezet fejlesztése, zebbítése. Hátrányos helyzetű gyermekek segítése. Pedagógus továbbképzés támogatása. ... >>

Hétszínvirág Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

2000 Szentendre, Pannónia u. 3.
képviselő: Sverteczkiné Eőry Andrea elnök
Az óvodás gyermekenek egészséges életmódra, környezetvédelemre nevelésének elősegítése. Sport, szabadidős programok, zenei, kulturális eszközök beszerzésének elősegítése, nehéz körülmények között élő gyermek, óvodai nevelő pedagógiai munka megvalósításának támogatása, valamint az etnikai kisebbségek támogatása. ... >>

II.Rákóczi Ferenc Iskolai Alapítvány

(intézményi,oktatási)

2000 Szentendre, Rákóczi Ferenc u.6.sz.
képviselő: Perjéssy Barnabásné
A tehetséges tanulók támogatása, nyelv- oktatás fejlesztése, a hazai és európai iskolák közötti kapcsolat ápolása. ... >>

Izsák Dezső Tábori Tüzérhadnagy Emlékére a Jó Magyar Tüzérekért

(intézményi,oktatási)

2000 Szentendre, Dózsa Gy. u. 12.
képviselő: Mlinárik László
Kossuth Lajos Katonai Főiskola tüzée szakon legjobb eredménnye végző tisztjelöltek megjutalmazása pénzösszegekkel és oklevéllel. ... >>

Könyvtár a Művelődés Jogáért Alapítvány

(intézményi,oktatási)

2000 Szentendre, Pátriárka u. 7.
képviselő: Kabai Ilona
Könyvtár látogatása. ... >>

Könyvtárosok Oktatásáért Alapítvány

(intézményi,oktatási)

2000 Szentendre, Vasuti villasor 105.sz.
képviselő: Lányi András elnök
A felsőoktatási intézményekben tanuló könyvtáros hallgatók tudományos kuta- tásának segítése, számitástechnika alkalmazása, hallgatók külföldi képzé- sének támogatása. ... >>

Levente Alapítvány

(intézményi,oktatási)

2000 Szentendre, Bükkös part 45.sz.
képviselő: Páljános Ervin
Az alapítvány létrehozásával az alapí- tót az a szándék vezérli, hogy anyagi ezközöket biztosítson a Vujisics Tiha- mér Zeneiskolában tanuló tehetséges di- ák részére, elsősorban hangszervásár- lásokhoz, valamint a lehetőségekhez ké- pest segítse tanulmányaikat, javítsa életkörülményeiket, illetőleg anyagi támogatást nyújtani hagszervásárlások- hoz. ... >>

Mágusnő Rend Közhasznú Társadalmi Szervezet

(intézményi,sport,egészségügyi,oktatási,kulturális,egyéb)

2000 Szentendre, Boldogtanyai u. 19.
képviselő: Kemenyeczki Edit ( elnök )
A családok összetartó erejének erősítése a nők (családanyák) fizikai és szellemi és lelki egyensúlyának megőrzése, oktatás, ismeretterjesztés, terápiás és egyéb gyakorlati foglalkozások útján. Egészséges életmód-szemlélet kialakítása a táplálkozás, sport és szabadidős tevékenységek valamint a művészetek kulturális tevékenységek területén. Az erkölcsi értékek megszilárdítása, az anyaság és nőiesség, illetve a nők személyiségének, önértékelésének fejlesztése, megerősítése. Generációk összefogása, a több generációs együttélés hagyományának felélesztése, a nagyszülők szerepének visszaállítása a család életében a gyermekek nevelésében, idősekről történő gondoskodás a családon belül. Az Udaipur-i holisztikus oktatási rendszer meghonosítása, ilyen típusú bölcsődék, óvodák, iskolák működtetése. Gyermekek több oldalú intelligenciájának (intuitív, logikus, vizuális, musicalis, testi) harmonikus kifejlesztése. Holisztikus szemléletű felnőtt oktatás. ?Jövő Kórháza? néven homeopátiás, illetve alternatív gyógymódok alkalmazására szokosodott gondozó központ(ok) létrehozása és működtetése. Engedélyhez nem kötött egészség megőrzésre irányuló ingyenes szolgáltatások (szeretet-, lélek- és frissítő-masszázs) nyújtása. ... >>

Magyar Balett Színházért Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

2000 Szentendre, Bérc utak 41. 1./4.
képviselő: Egerházi Attila
Az alapítvány célja a tánc, mint művészeti, pedagógiai tevékenység. Bemutatók, előadások szervezése, fesztiválok, szakmai tovább- és átképzések szervezése. ... >>

Mary Poppins Óvodai Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális)

2000 Szentendre, Hold u. 3/b.
képviselő: Kerner-Bodócsi Annamária
Közoktatási intézmény létrehozása és működtetése. Fejlett pedagógiai módsze- rek alkalmazása. ... >>

Mesevirág - Gyermekvilág Egyesület

(intézményi,oktatási)

2000 Szentendre, Rózsa u. 9/a.
képviselő: Baloghné Kispál Mónika elnök
A Szentendre, Rózsa u. 9/a. szám alatt működő napközióvoda fejlesztése. ... >>

Mosolygós Gyermekekért Alapítvány

(intézményi,oktatási)

2000 Szentendre, Vasvári P.u.39.sz.
képviselő: Bocskovits Gáborné, Mócsainé Robics Marianna
A Vasvári Pál uti óvoda tárgyi felszereléseinek javítása, kirándulások, uszóoktatás.
Az óvodások számára tartandó ünnepségek, egyéb programok lebonyolításához szükséges eszközök finanszírozása. ... >>

Nagyboldogasszony Népfőiskola Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

2000 Szentendre, Egresi út 25/a.
képviselő: Pellicano Judit kuratóriumi elnök
A Nagyboldogasszony Népfőiskola oktatásának támogatása, ezen belül hozzájárulni a gyermekek és felnőttek szellemi, erkölcsi és fizikai fejlődéséhez nélkülözhetetlen módszerek, eszközök gazdagításához, szakmai előadások, továbbképzések finanszírozásához, oktatást segítő könyvek, kazetták, újságok kiadásához, terjesztéséhez, ezoterikus tudományok, önmegvalósítási módszerek tanításához, hagyományőrző és kézségfejlesztő fakultatív programok, szakkörök létrehozásához, jótékony célú kezdeményezések, szent helyek megsegítéséhez, fejlesztéséhez. ... >>

Napsugár Óvoda Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,oktatási)

2000 Szentendre, Ady E.u.36.sz.
képviselő: Vargáné Rigó Ildikó elnök
Szentendre és környékén 3-7 éves korú gyermekek óvodai oktatásának segítése, egészséges életmódra nevelés. Egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység, beleértve az alternatív megelőzési- és gyógymódok (homeopátia, kinezológoia, gyógynövény- és illatterápia, energiaharmonizáló mozgáskultúra) terjesztését. ... >>

Pest Megye Állami Gondoskodásban Élő Gyermekeiért Alapítvány

(intézményi)

2000 Szentendre, Bükköspart 74.
képviselő: Krizsovenszky Lajos
A nevelő családokban, kollégiumokban és lakásotthonokban élő gyermekek segítése és támogatása. ... >>

Pirk János Művészeti Alapítvány a szentendrei régió fiataljaiért

(intézményi,oktatási,kulturális)

2000 Szentendre, Rózsa köz 1/5. I/1.
képviselő: Dr. Riechel Éva elnök
A szentendrei régióban élő iskolában, vagy iskolán kívül képzőművészeti tanulmányokat folytató fiatalok segítése. A vizuális művészeti kulturális kapcsolódó programok segítése. Részvétel a Szentendrei Művészeti Iskolák munkájában. Pirk János festőműveinek gondozása és népszerűsítése. Emlékház létrehozása ... >>

Rákóczi Alapítvány

(intézményi,oktatási)

2000 Szentendre, Rákóczi u.6.sz.
képviselő: Hajdu Gábor
Tehetséges tanulók támogatása, idegen nyelv oktatás fejlesztése, a magyar és európai iskolák, illetve tanulói közötti kapcsolat ápolása. ... >>

Szentendre Városi Sportegyesület

(intézményi,sport,oktatási)

2000 Szentendre, Városház tér 3.
képviselő: Hajdú Gábor
Az egyesület alaptevékenységként sporttevékenységet szervez, valamint megteremti a sporttevékenység feltételeit. Gondoskodik a szakosztályok versenyzési feltételeinek biztosításáról. Szervezi minden korosztály sporttevékenységét, együttműködik a térség iskoláival az utánpótlás-nevelésében. A Sportegyesület célja a fentiekre tekintettel elsősorban a működtetett szakosztályokban a versenyeztetésre való felkészítés, professzionalista versenysport kialakítása. ... >>

Szentendrei Könyvtárkultúráért Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

2000 Szentendre, Pátriárka u. 7.
képviselő: Nádor Ildikó Ágota elnök
Szentendrén és környékén a könyvtárkultúra fejlesztése. Író-olvasó és egyéb rendezvények szervezése. A térségben lévő szerb-horvát kisebbség részére könyvtári szolgáltatás szervezése. ... >>

Szentendrei Petzelt Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális)

2000 Szentendre, Római sánc köz 1.sz.
képviselő: Ducza Istvánné
A Petzelt József Szakképző Középiskolá- ban folyó képzés tárgyi eszközeinek fejlesztése, a tanulók külföldi szakmai tanulmányútjának támogatása, jó képes- ségű, szociálisan hátrányos helyzetű gyermekek támogatása. ... >>

Szentendrei Rózsa Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási)

2000 Szentendre, Bimbó u.8-10.sz.
képviselő: Szigeti Miklósné
Az óvoda tárgyi, technikai feltételei- nek javítása, sport, szabadidős progra- mok, kirándulások, óvodai és pedagógiai munka segítése. ... >>

Szentendrei Sakkiskola Egyesület

(intézményi,sport,oktatási)

2000 Szentendre, Hamvas Béla u. 40.sz.
képviselő: Nagy Gyöngyi elnök ... >>

Szentendrei Waldorf Alapítvány

(intézményi,oktatási)

2000 Szentendre, Tegez u. 39.sz.
képviselő: Hostyánszky Barbara ( önállóan )
Waldorf pedagógiai rendszerű óvoda és iskola létrehozása és évenkénti bővítése, 12+1 osztályos iskolává fejlesztése. ... >>

Színházi Alapítvány Szentendre

(intézményi,kulturális)

2000 Szentendre, Rekettye u.2.sz.
képviselő: Füzesi Róbert
A város és vonzáskörzete színházi - művészeti életének fellendítése. ... >>

Szivárvány Alapítvány

(intézményi,oktatási)

2000 Szentendre, Kálvária u.22.sz.
képviselő: Bogdánné Szabó Éva
Szentendre László-telepi óvoda támogatása. ... >>

Talentum Novum Oktatási Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

2000 Szentendre, Bükkös part 19.sz.
képviselő: Molnár Attila
L. Ron Hubbard által kifejlesztett módszer alkalmazásán keresztül az okta- tás területének fejlesztése, iskolák létrehozásával. ... >>

Templomdombi Alapítvány

(intézményi,oktatási)

2000 Szentendre, Alkotmány u.12.sz.
képviselő: Dr.Beregnyei Józsefné
Tehetséges diákok támogatása, az iskolai munka fejlesztése, hatékonyságának növelése ... >>

TISZAFA Alapítvány a Gázgyári Óvodáért

(intézményi,természetvédelem,oktatási,kulturális)

2000 Szentendre, Szentlászlói út 78/B. E/42.
képviselő: Deákné Müller Katalin (kurat. tag) egy másik kurat. taggal együttesen, Gombos László (kurat. elnök) másik kuratóriumi taggal együttesen, Kovács Zsuzsanna (kurat. tag) egy másik kurat. taggal együttesen, Stabó-Zsidai Krisztina (kurat. tag) egy másik kurat. taggal együttesen
A Gázgyári lakótelepen lévő, műemlék épületben működő óvodába járó gyermekek részére a neveléshez szükséges eszközök biztosítása, a meglévő eszközállomány minőségének javítása, ezáltal az óvodába járó gyermekek és dolgozók körülményeinek, az óvoda környezetének javítása.
Az egyes óvodai programok támogatása, különös tekintettel a természetvédelmi, környezetvédelmi programokra, kulturális programokon való részvétel, illetve azok szervezése a gyermekek részére az óvodában, vagy más helyszíneken (kirándulások, színház, koncertprogramok, vendégművészek felléptetése.) ... >>

Vasárnapi Iskola Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

2000 Szentendre, Fürj köz 3/b.
képviselő: Kaszás Mária
A határon túl élő magyar gyerekek oktatásának fejlesztése, a magyar nyelv tanulásának fejlesztése és elősegítése, ehhez kapcsolódóan a gyermekek történelmi, irodalmi, földrajzi, művészeti és kulturális ismereteinek elmélyítése, illetve az ehhez szükséges anyagi eszközök biztosítása. ... >>

Vujicsics Tihamér Zeneiskolai Alapítvány

(intézményi,oktatási)

2000 Szentendre, Somogyi-Bacsó part 16.sz.
képviselő: Zászkaliczky Tamás elnök
Az iskola támogatása, nemzetközi kapcsolatok bővítése. ... >>
1. oldal 2. oldal