Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Szentendre környezetvédelmi civil szervezetek


Találatok száma: 17
1. oldal

"11-es út" Egyesület

(természetvédelem,környezetvédelmi)

2000 Szentendre, Nap u. 1.
képviselő: Gottlasz György alelnök, Mihalecz Béla alelnök, Vörös Béláné elnök
a városi lakókörnyezet helyi értékei, zöld területei az épített és természeti környezet védelme, megőrzése, ápolása ... >>

Baraka Geo Egyesület

(környezetvédelmi)

2000 Szentendre, Hamvas B. u. 20.sz.
képviselő: Miskolczi Ferenc ... >>

Batávia Egyesület

(sport,környezetvédelmi)

2000 Szentendre, Szatmári u. 12.
képviselő: Káldy Jenő ( elnök )
Élővilág, állatfajok védelme, nevelése, ifjúsági sporttáborok szervezése, stb. ... >>

Élő Táj Környezet-,Természet-,Tájvédelmi és Kulturális Egyesület

(természetvédelem,kulturális,környezetvédelmi)

2000 Szentendre, Frangepán u. 16.
képviselő: Dukay Igor elnök
kiemelt célja a környezet-, természet-, tájvédelem és kulturális tevékenység ... >>

Elsősegély Állatvédő Alapítvány

(egészségügyi,oktatási,környezetvédelmi)

2000 Szentendre, Római Sánc u. 2/b.
képviselő: Dr. Szolnoki János
Anyagi támogatás biztosításával segítség nyújtása az állategészségügy területén dolgozóknak, az oktatásban résztvevők közvetlen (ösztöndíj, anyagi támogatás) és közvetett (felsőfokú képzésben résztvevőknek gyakornoki hely biztosítása) támogatása, állatgondozási, állategészségügyi ismeretterjesztő tevékenység végzése kiadványok, szórólapok terjesztésével, kurzusok szervezésével, gazdátlan állatok egészségügyi ellátása, egészségvédelme, macskaotthon létrehozása, fenntartása megunt kisállatok átmeneti elhelyezése, új gazda keresése, külföldi és hazai állatvédő szervezetekkel kapcsolat kiépítése, fejlesztése. ... >>

Fenntartható Fejlődéséért Innovációs Közhasznú Alapítvány

(környezetvédelmi)

2000 Szentendre, Radnóti u. 10.
képviselő: Dr. Nagy Dániel
A fenntartható fejlődés technikai és társadalmi feltételeinek kialakítása illetve javítása, környezettudatos gazdálkodást és életmódot elősegítő tájékoztató programok megtervezése és megvalósítása, újszerű környezetkimélő technológiák kialakítása és gyakorlati átültetésének támogatása, forráshiányos kutatóhelyek részfinanszírozásának biztosítása, környezeti károk szocio-ökonómiai hátterének feltárása, megoldási alternatívák kidolgozása, szakmai viták, konferenciák lebonyolítása. ... >>

Főépítészek az épített és természeti környezetért Alapítvány

(természetvédelem,környezetvédelmi)

2000 Szentendre, Hamvas B. u. 5. I. 5.
képviselő: Csohány Klára elnök
Működési területén az épített és természeti környezet alakításával és védelmével kapcsolatos tevékenységeknek, az ezzel kapcsolatos állami-, önkormányzati-, általános állampolgári feladatok teljesítésének, a főépítészek munkájának, a főépítészek országos hálózata fejlesztésének elősegítése és támogatása. ... >>

FSC Magyarországi Tereptanulmányi Központ Alapítványa

(környezetvédelmi)

2000 Szentendre, Vasvári Pál utca 63.
képviselő: Vajdovichné Visy Erzsébet Dr.
Környezeti neveléssel foglalkozó Tereptanulmányi Központ létrehozása Magyarországon. ... >>

Harmadik Ütem Területfejlesztési Egyesület

(természetvédelem,környezetvédelmi)

2000 Szentendre, Katona József u. 11.
képviselő: Szolga József elnök
Pomázi és Kálvária út körüli részének területfejlesztése és a kulturált környezetének kialakítása, fejlesztése, az épített és természeti környezet védelme ... >>

Kisgazda Polgári Egyesület-Egység a Nemzetért

(környezetvédelmi)

2000 Szentendre, Bükkös part 20.sz.
képviselő: Dr.Turi-Kovács Béla elnök
kultúra, környezetvédelem ... >>

Miénk itt a tér Városvédő és Környezetvédelmi Egyesület

(természetvédelem,kulturális,környezetvédelmi)

2000 Szentendre, Deli Antal u. 37.
képviselő: Eiler Tamás ( elnök )
Kiemelten törekszik a környezetvédelem területén az állampolgári részvétel lehetőségeinek bővítésére, a nyilvánosság, a közvetlen demokrácia megerősítésére, a tájékoztatás és a tájékozódás szabadságának minél szélesebb körű megteremtésére . A környezet- , és természetvédelemmel kapcsolatos ismeretek, környezettudatos és környezetvédő magatartás terjesztése. ... >>

Ózon Szamárhegyi Környezet és Természetvédő Egyesület

(természetvédelem,környezetvédelmi)

2000 Szentendre, Temető u. 3.sz.
képviselő: Kárpáti Márta elnök, Kisanyik Imréné, Krizbaniné Szabó Éva ... >>

Pilis Természetvédelmi Egyesület

(természetvédelem,kulturális,környezetvédelmi)

2000 Szentendre, Sztaravodai út 52.sz.
képviselő: Molnár István Lotár elnök
Természetvédelem, kulturális tevékenység. ... >>

Pismány Barátainak Egyesülete

(környezetvédelmi)

2000 Szentendre, Búzavirág u. 3. Pf. 300.
képviselő: Dr. Széles Katalin elnök, Kutlán András elnökh. ... >>

Pismány Mezőőrtorony Területfejlesztő és Környezetvédő Egyesület

(környezetvédelmi)

2000 Szentendre, Szmolnica sétány 4/3.
képviselő: Vásárhelyi Gyöngyvér
Szentendre Egres úti régiója terület- fejlesztésének elősegítése. A termé- szeti környezet védelme, kapcsolattar- tás a területileg illetékes közigazga- tási hatóságokkal, a jövőben tervezés és kivitelezés. ... >>

Szentendrei ÁRVÁCSKA Állatvédő Egyesület

(környezetvédelmi)

2000 Szentendre, Duna-korzó 11/A /Dunaparti M.H
képviselő: Sztakó Jánosné ... >>
1. oldal