Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Szentendre oktatási civil szervezetek


Találatok száma: 106
1. oldal

Alapítvány a Szentendrei Református Gimnáziumért és Kollégiumért

(intézményi,oktatási)

2000 Szentendre, Rákóczi u.14.sz.
képviselő: Farkas Turánka
Szentendre és vonzáskörzete közoktatását szolgáló alap-és középfokú oktatás feltételeinek megteremtéséhez szükséges anyagi javak gyűjtése, felhasználása. ... >>

Alapítvány a Szentendrei Református Óvodáért

(intézményi,oktatási,kulturális)

2000 Szentendre, Vasúti villasor 15.
képviselő: Kosznovszki Józsefné (önállóan), Öregné Csuka Emese (önállóan)
Az óvoda nevelő munkájának segítése. Hagyományőrző programok támogatása. A tárgyi felszerelés javítása. ... >>

Alexander-Tanárok Közép-kelet-európai Szakmai és Érdekvédelmi Egyesülete

(oktatási,érdekképviselet)

2000 Szentendre, Fehérvíz utca 28. fszt./1.
képviselő: Révúti Éva
Oktatási tevékenység és támogatása. Az Alexander-módszer tanítása és népszerűsítése, magas szintű színvonal biztosítása. ... >>

Alkotó Gyermekeinkért Tehetségfejlesztő és Gondozó Műhelyek Alapítvány

(oktatási)

2000 Szentendre, Jókai u.3.sz.
képviselő: Pap Lajos elnök
Alapító okirat 4.pontja. ... >>

Alkotó Gyermekműhely és Kulturális Iskolaegyesület

(intézményi,oktatási,kulturális)

2000 Szentendre, Jókai u.3.sz.
képviselő: dr. Lévai Tamás elnök, Ritter Józsefné alelnök
Gyermekek szabadidős tevékenységeinek szervezése az iskola nevelési és oktatási programjával összhangban. ... >>

Alpin Club Egyesület

(sport,oktatási,érdekképviselet)

2000 Szentendre, Puskin u. 27.sz.
képviselő: Koch Gábor
hegy-és sportmászás, oktatás, érdekvédelem ... >>

Argentin Tangó Táncszínház Közhasznú Egyesület

(intézményi,oktatási,kulturális)

2000 Szentendre, Egres u. 22/A.
képviselő: Budai László elnök
Az argentin tangó mint tánc és kultúra oktatása, terjesztése, népszerűsítése a magyar táncművészetben. Táncesték, fesztiválok, táncházi darabok elkészítése, szervezése, megrendezése. ... >>

ArtUnió - a Kortárs Művészekért Alapítvány

(oktatási,kulturális)

2000 Szentendre, Bogdányi út 64.
képviselő: Zarubay Bence
Fiatal pályakezdő vagy kevésbé ismert képzőművészek, alkotók tevékenységének támogatása, részükre kiállítás szervezése, művészeti jellegű oktatás szervezése minden korosztály számára, valamint kulturális és hagyományőrző tevékenység elősegítése, képzőművészek és a művészetet pártoló, szerető és támogató közönség közötti közvetlen találkozás,együttműködés lehetőségeinek szervezése, biztosítása. ... >>

Aventurin Kulturális, Művészeti és Oktatási Alapítvány

(sport,oktatási,kulturális)

2000 Szentendre, Kankalin utca 16.
képviselő: Baksai Krisztina (elnök)
A magyar művészek, a művészeti, kulturális és oktatási tevékenységek támogatása, művészeti és oktatási intézmények létrehozása, támogatása, fejlesztése, működési feltételeinek javítása, fiatal pályakezdő, valamint kortárs művészek érvényesülési lehetőségeinek előmozdítása, hazai és nemzetközi alkotóműhelyekkel és társintézményekkel való kapcsolatok felvétele, közös kulturális rendezvények létrehozása, közép- és felsőfokú oktatáshoz kapcsolódó posztgraduális és szakosító képzési formák kidolgozása és bevezetése, a magyar képző- és népművészeti hagyományok és eljárások felkutatása, a magyar képző- és iparművészeti szakképzés hagyományaiba tartozó mesterségek, művészetek, kiveszőben lévő szakmák, eljárások oktatása, művészeti gyűjtemények létrehozása, tradicionális keleti harcművészetek támogatása, a keleti kultúrával kapcsolatos ismeretterjesztő, oktatási, sporttevékenység anyagi feltételeinek biztosítása. ... >>

Az értelmi fogyatékos gyermekek oktatásáért, neveléséért Alapítvány

(intézményi,oktatási)

2000 Szentendre, Kovács László u.3.sz.
képviselő: Kádárné Monori Éva
Az értelmi fogyatékos és halmozottan sérült gyermekek általános iskolai oktatásának segítése, utógondozása. ... >>

Barcsay Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási)

2000 Szentendre, Kálvária u. 18.
képviselő: Torbánné Ballagó Zsuzsanna
A Szentendrei Barcsay Jenő Általános Iskolában folyó oktató-nevelő munka feltételeinek javítása. Diákok sportolási lehetőségeinek fejlesztése, egészséges életmódra nevelése. Nehéz körülmények között élő tanulók segítése, jutalmazása, szabadidős tevékenységek lehetőségének a bővítése. ... >>

Barcsay Jenő Képzőművészeti Alapítvány

(oktatási,kulturális)

2000 Szentendre, Ilosvai Varga István u. 5.
képviselő: Kéri Ádám elnök
A képzőművészeti Egyetemen tanuló tehetséges és rászoruló hallgatóknak és a pályakezdő művészeknek támogatás nyújtása. ... >>

BAREFUN Vízisí és Multisport Sportegyesület

(sport,oktatási)

2000 Szentendre, Líra utca 6/ B.
képviselő: Méhes Diana
Egy speciális sportágak - különösen a vízísí-sport - támogatásával, sportrendezvények és bemutatók szervezésével, valamint sportoktatással hatékonyan megvalósítsa az ifjúság egészséges fizikai és lelki nevelését, népszerűsítse az egészséges életmód kultúráját, továbbá magasabb szintre emelje az e feladatok megvalósításában résztvevő szakemberek szakmai fejlődését és erkölcsi elismerését. ... >>

"Biztos Holnap" Szociális és Kulturális Alapítvány

(oktatási,szociális,kulturális)

2000 Szentendre, Barackos út 113.
képviselő: Badár László, a kuratórium elnöke, Gerecze Réka, a kuratórium tagja, Sipos-Stefanek Bernadett, a kuratórium tagja
A szociálisan rászorulók, elsősorban hajléktalanok támogatása. Segítségnyújtás az állami gondozásban volt, vagy jelenleg is állami gondozásban lévő fiatalok szellemi fejlődéséhez, különös tekintettel a szakképzettséget biztosító ismeretek megszerzésére. A rászorulók részére személyiségfejlesztő és mentálhigiénés ismeretek megszerzéséhez, továbbképzéséhez támogatás nyújtása. A gazdátlan háziállatok megmentésére irányuló tevékenység támogatása. ... >>

Bohémia Ifjúsági, Művészeti, Oktatási, Kulturális, Szociális és Sport Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

2000 Szentendre, Duna korzó 8.sz.
képviselő: Dr. Sajtos Sándor
Alkotótábori, szabadiskolai, képzőművészeti, iparművészeti programok szervezése. Környezetvédelmi-,és sporttáborok szervezése. ... >>

Dunakanyar Alternatív Oktatásért Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

2000 Szentendre, Áchim András u. 2.
képviselő: Szabados Beáta /elnök/
Óvoda, játszóház, alap- és középfokú oktatást ellátó intézmény illetve általános-, közép-, szakiskola, gimnázium és alapfokú művészeti oktatási intézmény alapítása, fenntartása és működtetése. ... >>

Dunakanyar Pedagógiai Szövetség

(intézményi,oktatási,érdekképviselet)

2000 Szentendre, Duna korzó 18.
képviselő: Kiss Károly elnök
Az óvodai és iskolai nevelés színvonalának emelése a szentendrei kistérségben. Konzultációk alapján javaslatok megfogalmazása. Segítségnyújtás pályázatok elkészítéséhez. ... >>

E.H.E. Egy Hajóban Evezünk Közhasznú Sportegyesület

(sport,természetvédelem,oktatási)

2000 Szentendre, Kálvária u. 11/a.
képviselő: Simon László Zoltán ( elnök ) - önállóan -
Tagjai és a Magyarországon, főként a Dunakanyarban élők számára a sporttevékenység biztosítása, versenyek, tanfolyamok szervezése, továbbá hogy közös érdekeik védelméről gondoskodjék. Tagjai részélre a rendszeres testedzés és sportolás lehetőségének biztosítása. A társadalmi öntevékenység és közösségi élet kibontakoztatása. A sportegyesülettel kapcsolatban lévő oktatási, nevelési intézmények tanulói részére a sportolási, testedzési lehetőségek megteremtése, a lakosság szabadidősportjának segítése. Természetvédelem, állatvédelem. Környezetvédelem
Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés. ... >>

EDUCATION-OKTATÁS Alapítvány

(oktatási)

2000 Szentendre, Várkonyi Zoltán u.3.sz.
képviselő: Tölgyes Péter
Kanadai-magyar diákcsere megszervezése. A magyar diákok tanulmányainak finanszírozása. Közreműködés az oktatás és speciális létesítmények megvalósításában, oktatással kapcsolatos adományok. ... >>

Egészséges és derűs gyermekekért Alapítvány

(intézményi,sport,természetvédelem,oktatási)

2000 Szentendre, Dunaár u. 1.
képviselő: Marsiné Tóth Veronika Julianna
Szentendre város és vonzáskörzete területén élő gyermekek napközbeni ellátása, ennek keretében egészséges életmódra, sportra és egészséges étrendre nevelés és annak biztosítása, oktatás, kreatív foglalkozások, korai fejlesztés, képességfejlesztés, környezetttudatos életmódra, a természet szeretetére való nevelés, állatok védelme és gondozása. Az alapítvány távlati célja: bölcsöde, óvoda illetve zeneiskola üzemeltetésének támogatása. ... >>

Egészségesebb Ifjúságért Egyesület

(egészségügyi,oktatási)

2000 Szentendre, Sztaravodai út 16/A.
képviselő: Dukai Miklós, Dukai-Regős Orsolya, Késmárkyné Demeczky Mária
Az európai közösség népeihez való tartozás tudatos elkötelezettségű vállalása és annak teljesítésére való folyamatos törekvés az élet minden területén. Az egészség építésének, megőrzésének, helyreállításának segítése. A szabadidő hasznos eltöltésének elősegítése. A környezetvédelem elősegítése. Közreműködés a magyarországi ifjúság oktatásában, összefogás a polgárok társadalmi ismereteinek fejlesztéséért. Részvétel az egészségpolitika alakításában. Társadalmi vélemények közvetítése az egészségügyi és szociális szolgálatirányítói felé. A különböző népcsoportok és korosztályok közötti párbeszéd elősegítése. ... >>

Életmód Ház Alapítvány

(intézményi,oktatási,egyéb)

2000 Szentendre, Kadarka u. 29.
képviselő: Batuskáné Fejes Katalin elnök
Az általános iskolás korú gyermekek szabadideje hasznos eltöltésének megszervezése és egészséges életmódra nevelése, különös tekintettel a testi és szellemi harmóniára. Felnőttek számára is egészséges életmóddal kapcsolatos foglalkozássorozatok, rendezvények, családi napok szervezésének elősegítése. Nevelő, megelőzést szolgáló programok beindítása és működtetése, családok életkörülményeinek javítása. ... >>

Első Amerikai - Magyar Kórházért Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,oktatási)

2000 Szentendre, Kengyel u.5.sz.
képviselő: Dr. Kovács Sándor (önálló), Dr.Gérecz István (önálló)
egészségügyi oktatás, képzés, továbbképzés ... >>

Elsősegély Állatvédő Alapítvány

(egészségügyi,oktatási,környezetvédelmi)

2000 Szentendre, Római Sánc u. 2/b.
képviselő: Dr. Szolnoki János
Anyagi támogatás biztosításával segítség nyújtása az állategészségügy területén dolgozóknak, az oktatásban résztvevők közvetlen (ösztöndíj, anyagi támogatás) és közvetett (felsőfokú képzésben résztvevőknek gyakornoki hely biztosítása) támogatása, állatgondozási, állategészségügyi ismeretterjesztő tevékenység végzése kiadványok, szórólapok terjesztésével, kurzusok szervezésével, gazdátlan állatok egészségügyi ellátása, egészségvédelme, macskaotthon létrehozása, fenntartása megunt kisállatok átmeneti elhelyezése, új gazda keresése, külföldi és hazai állatvédő szervezetekkel kapcsolat kiépítése, fejlesztése. ... >>

Erdei Iskola Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

2000 Szentendre, Halász u. 1.
képviselő: Kosztolányi István ( titkár ), Tegzes Dániel ( elnök )
A hagyományos tantermi oktatás felváltása. Erdei iskolai oktatási forma támogatása programok kidolgozása, kiadványok finanszírozása. ... >>

Ezüstszalag Alapítvány

(oktatási)

2000 Szentendre, Dózsa Gy. u. 12-14. sz.
képviselő: Dr. Nádasdy József titkár, Szalay Zoltán elnök
Segíteni a korszerű tiszthelyettes képzést,továbbképzés, nyelvismeret. A helyi helyőrség jobb feltételrendszerének megteremtéséhez hozzájárulás és a tudományos tevékenység fejlesztéséhez. ... >>

FÁK Alapítvány

(oktatási,szociális,kulturális)

2000 Szentendre, Cseresznyei u 19.
képviselő: Püski István
Hamvas Béla életművének gondozása, szellemi hagyatékának ápolása. A társadalom tagjaninak lelki-, testi harmóniájával összefüggő szabad egyetem szintű képzése, oktatása. Belföldi és határon átnyúló programok szervezése és megvalósítása, továbbá tudománmyos, kulturális témájú konferenciák szervezése, valamint hátrányos helyzetű fiatalok támogatása. Környezeti és egészségre nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés (1997. évi CLVI tv. 26.§ C/4 pont) A határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység (1997. évi CLVI tv. 26.§ C/13 pont). Tudományos tevékenység kutatás ( 1997. évi CLVI tv. 26.§ C/3 pont). Kulturális tevékenység (1997. évi CLVI tv. 26.§ C/5 pont).
Hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítés (1997. évi CLVI tv. 26.§ C/11.pont) ... >>

Fiatalok a Művészetért Egyesület

(intézményi,oktatási,kulturális)

2000 Szentendre, Sztaravoda u. 29.
képviselő: Varga Zoltán elnök
Színházi zenés előadások alkotása, fiatal művészek oktatása, pártolás a művészeti oktatásnak. ... >>

FLAMMA Alapítvány

(oktatási,egyéb)

2000 Szentendre, Bükkös part 72.sz.
képviselő: Dr. Barta László
A tüzeléstechnika és környezetvédelem területén tudományos kutatás támogatása publikálása, oktatása. ... >>

Foglalkoztatási Paktumok Koordinációját Támogató Országos Egyesület

(oktatási,érdekképviselet)

2000 Szentendre, Búzavirág u. 3.
képviselő: Babos Csaba ( önállóan ), dr. Széles Katalin ( önállóan )
Magyarországon működő foglalkoztatási partnerségek:
szakmai tevékenységek támogatása, összehangolása,
érdekképviselete, érdekvédelme,
közötti információáramlás elősegítése,
szolgáltató, képzési, minőségbiztosítási, monitoring rendszerének működtetése,
résztvevőinek képzése, továbbképzése,
foglalkoztatási készségének és képességének fejlesztése,
számára módszertani segítségnyújtás és különböző szolgáltatások biztosítása,
együttműködésének erősítése a hasonló célú szervezetekkel,
nemzetközi együttműködésének bővítése. ... >>

Goshinkan Harcművészeti Szövetség Egyesület

(sport,oktatási,kulturális,érdekképviselet)

2000 Szentendre, Zilah u 6.
képviselő: Baranyi György (elnök)
A Kobudo és a Kenjutsu harcművészetek népszerűsítése, oktatása. Klubok segítése, összefogása. ... >>

Green Meteor Sport Club

(sport,természetvédelem,oktatási)

2000 Szentendre, Pásztor u. 62.
képviselő: Kovács Gábor elnök - önállóan, a bankszámla felett egy elnökségi taggal együttesen
Sporttevékenység végzése, ezen belül különösen:
Sporttevékenység, amely meghatározott szabályok szerint időtöltésként vagy versenyszerűen végzett testedzésként magában foglalja a szabadidősport és a versenysport művelését.
A sporttevékenységen belül esősorban a tömegsportok ágába tartozó tevékenységek művelése, támogatása, lebonyolítása, különösen az országúti kerékpár, kajak-kenu, futás, sífutás, túrasí, alpesi sí, triathlon, mountainbaike, túzűrázás, természetjárás.
Sporttal kapcsolatos rendezvények, sportesemények lebonyolítása, szervezése.
A tagok, illetve tagsághoz nem tartozó sportolók támogatása, sporttevékenységük feltételeinek biztosítása.
A sporttal kapcsolatos oktatási és gyakorlási lehetőségek kialakítása.
Sporteszközök kölcsönzése. ... >>

Gyermekeink Jövőjéért Alapítvány

(intézményi,oktatási)

2000 Szentendre, Hold u. 10.
képviselő: Ferencsák Annamária
A szentendrei Hold utcai Óvodához kapcsolódóan a gyermekek érdekében környezeti és testi nevelés segítése a feltételek biztosítása. ... >>

Gyöngyszem Izbégi Óvoda 2002 Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális)

2000 Szentendre, Szentlászlói u.92.sz.
képviselő: Szabóné Csuhai Erzsébet
Óvodai környezet fejlesztése, zebbítése. Hátrányos helyzetű gyermekek segítése. Pedagógus továbbképzés támogatása. ... >>

Hármaspálya Egyesület

(sport,oktatási)

2000 Szentendre, Cseresznyés u. 183.
képviselő: Péli Sándor ( elnök )
Egészségmegőrzés, nevelés, oktatás és sport, valamint rekreációs tevékenység. ... >>

Hétszínvirág Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

2000 Szentendre, Pannónia u. 3.
képviselő: Sverteczkiné Eőry Andrea elnök
Az óvodás gyermekenek egészséges életmódra, környezetvédelemre nevelésének elősegítése. Sport, szabadidős programok, zenei, kulturális eszközök beszerzésének elősegítése, nehéz körülmények között élő gyermek, óvodai nevelő pedagógiai munka megvalósításának támogatása, valamint az etnikai kisebbségek támogatása. ... >>

Híd a Fiatalokért Alapítvány

(oktatási,szociális,kulturális)

2000 Szentendre, Őrtorony u. 3.sz.
képviselő: Pós Péter
Tudományos tevékenység folytatásával, humán kutatási, oktatási és egyéb tevékenységgel, elősegítse a nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés fejlődését, kulturális tevékenységével a kulturális örökség megóvására törekszik. Különös tekintettel gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet, hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése, a magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység és munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése és a kapcsolódó szolgáltatások megvalósítására közhasznú tevékenység végzése céljából. ... >>

Hittel Szeretettel Gyermekeinkért Alapítvány

(oktatási,szociális)

2000 Szentendre, Áprily Lajos tér 2.
képviselő: Lukovits Milán ( elnök )
A szentendrei Ferences Gimnáziumban a szociális problémákkal küszködő, hátrányos helyzetű, de jó tanulmányi eredményeket elérő diákok segítése, támogatása az erre a célra kidolgozott ösztöndíjrendszer keretében. ... >>

HÜPERION Alapítvány

(sport,oktatási,szociális,kulturális)

2000 Szentendre, Erdész u. 6.sz.
képviselő: Takaró Béla elnök
A levegőszennyezett környezetben élők - elsősorban gyermekek - részére termé- szetjárás, testmozgás, turisztikai és egyéb sportolási lehetőségek megszerve- zése, a lebonyolításhoz szükséges sporteszközök és felszerelések bíztosí- tása.Zoológiai és botanikai ismeretek elsajátítása megtapasztalás útján és oktatás révén is. Oktatás: a felsőfokú intézménybe felvételi előkészítés, az esélyegyenlőség alapján felzárkóztatás, a hátrányos helyzetű fiatalok számára. A munkaerőpiacról kiszorul emberek pá- lyakezdők vissza, illetve beilleszkedé- sének elősegítése. Tanfolyamok szerve- zése, bonyolítása, munkahelyteremtés elősegítése. Kulturális tevékenység. Szentendre környékének kulturális örök- ségének felkutatása, ápolása. Határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékeny- ség,kulturájának, hagyományának gondo- zása,megőrzése. ... >>

II.Rákóczi Ferenc Iskolai Alapítvány

(intézményi,oktatási)

2000 Szentendre, Rákóczi Ferenc u.6.sz.
képviselő: Perjéssy Barnabásné
A tehetséges tanulók támogatása, nyelv- oktatás fejlesztése, a hazai és európai iskolák közötti kapcsolat ápolása. ... >>

Izbégi Gyermekekért Alapítvány

(sport,oktatási)

2000 Szentendre, Mária u.1.sz.
képviselő: Dr. Komár Gábor elnök
A tehetséges gyermekek tanulmányainak, a nyelvoktatás, sport, szabadidős programok támogatása. ... >>

Izsák Dezső Tábori Tüzérhadnagy Emlékére a Jó Magyar Tüzérekért

(intézményi,oktatási)

2000 Szentendre, Dózsa Gy. u. 12.
képviselő: Mlinárik László
Kossuth Lajos Katonai Főiskola tüzée szakon legjobb eredménnye végző tisztjelöltek megjutalmazása pénzösszegekkel és oklevéllel. ... >>

Kezet nyújtunk Alapítvány

(egészségügyi,oktatási,szociális)

2000 Szentendre, Szőke L. u. 6.
képviselő: Gyöngy Istvánné
A betegek házi ápolása, gondozása, egészséges életmódra nevelés, időskorúak és elhunyt személy hozzátartozóinak segítése, ápolás tanítása, oktatás és konferencia szervezése, hospice, egészségügyi szolgáltatás, fekvőbeteg intézményi ellátás, ápolási eszközök beszerzése, biztosítása. ... >>

Kőhegy Közhasznú Alapítvány

(oktatási,kulturális,szociális)

2000 Szentendre, Rákóczi F. u 27.
képviselő: Dani Zsolt /elnök/ önállóan
A Szentendrei Baptista Gyülekezet keresztény missziós programjának és működési feltételeinek támogatása, a gyülekezet birtokában és kezelésében lévő ingatlanok fenntartási, üzemeltetési és fejlesztési költségeinek fedezésére segítség nyújtása, rászorulók segítése, ifjúságvédelem, helyi hitélet támogatása, oktatási tevékenység, kulturális értékek támogatása, nemzeti és etnikai kisebbségek és a határon túli magyarok támogatása. ... >>

Könyvtár a Művelődés Jogáért Alapítvány

(intézményi,oktatási)

2000 Szentendre, Pátriárka u. 7.
képviselő: Kabai Ilona
Könyvtár látogatása. ... >>

Könyvtárosok Oktatásáért Alapítvány

(intézményi,oktatási)

2000 Szentendre, Vasuti villasor 105.sz.
képviselő: Lányi András elnök
A felsőoktatási intézményekben tanuló könyvtáros hallgatók tudományos kuta- tásának segítése, számitástechnika alkalmazása, hallgatók külföldi képzé- sének támogatása. ... >>

Levente Alapítvány

(intézményi,oktatási)

2000 Szentendre, Bükkös part 45.sz.
képviselő: Páljános Ervin
Az alapítvány létrehozásával az alapí- tót az a szándék vezérli, hogy anyagi ezközöket biztosítson a Vujisics Tiha- mér Zeneiskolában tanuló tehetséges di- ák részére, elsősorban hangszervásár- lásokhoz, valamint a lehetőségekhez ké- pest segítse tanulmányaikat, javítsa életkörülményeiket, illetőleg anyagi támogatást nyújtani hagszervásárlások- hoz. ... >>
1. oldal 2. oldal 3. oldal