Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Szentendre természetvédelem civil szervezetek


Találatok száma: 23
1. oldal

"11-es út" Egyesület

(természetvédelem,környezetvédelmi)

2000 Szentendre, Nap u. 1.
képviselő: Gottlasz György alelnök, Mihalecz Béla alelnök, Vörös Béláné elnök
a városi lakókörnyezet helyi értékei, zöld területei az épített és természeti környezet védelme, megőrzése, ápolása ... >>

Alapítvány a Magyar Természetgyógyászatért

(természetvédelem)

2000 Szentendre, Iskola u.11-13.sz.
képviselő: Bánszky Judit
természetgyógyászati szemlélet és módszer terjesztése. ... >>

Boldogtanyáért Egyesület

(természetvédelem,kulturális,egyéb)

2000 Szentendre, Bokros u. 10.
képviselő: Boldog Árpád, dr. H. Nagy Judit, Horváth János elnök
életkörülmények javítása, a természet és környezet védelme, épített környezet védelme, kulturális, szabadidős tevékenység ... >>

E.H.E. Egy Hajóban Evezünk Közhasznú Sportegyesület

(sport,természetvédelem,oktatási)

2000 Szentendre, Kálvária u. 11/a.
képviselő: Simon László Zoltán ( elnök ) - önállóan -
Tagjai és a Magyarországon, főként a Dunakanyarban élők számára a sporttevékenység biztosítása, versenyek, tanfolyamok szervezése, továbbá hogy közös érdekeik védelméről gondoskodjék. Tagjai részélre a rendszeres testedzés és sportolás lehetőségének biztosítása. A társadalmi öntevékenység és közösségi élet kibontakoztatása. A sportegyesülettel kapcsolatban lévő oktatási, nevelési intézmények tanulói részére a sportolási, testedzési lehetőségek megteremtése, a lakosság szabadidősportjának segítése. Természetvédelem, állatvédelem. Környezetvédelem
Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés. ... >>

Egészséges és derűs gyermekekért Alapítvány

(intézményi,sport,természetvédelem,oktatási)

2000 Szentendre, Dunaár u. 1.
képviselő: Marsiné Tóth Veronika Julianna
Szentendre város és vonzáskörzete területén élő gyermekek napközbeni ellátása, ennek keretében egészséges életmódra, sportra és egészséges étrendre nevelés és annak biztosítása, oktatás, kreatív foglalkozások, korai fejlesztés, képességfejlesztés, környezetttudatos életmódra, a természet szeretetére való nevelés, állatok védelme és gondozása. Az alapítvány távlati célja: bölcsöde, óvoda illetve zeneiskola üzemeltetésének támogatása. ... >>

Életfa Gyermekeinkért Alapítvány

(természetvédelem,kulturális)

2000 Szentendre, Házi Árpád u.1/1.sz.
képviselő: Abdainé Fleischmann Ágnes elnök
Hagyományőrzés, egészséges életmódra való nevelés végett az óvódások, kirándulások, természetjárások támogatása, berendezés, játékokhoz anyagi hozzájárulás. ... >>

Élő Táj Környezet-,Természet-,Tájvédelmi és Kulturális Egyesület

(természetvédelem,kulturális,környezetvédelmi)

2000 Szentendre, Frangepán u. 16.
képviselő: Dukay Igor elnök
kiemelt célja a környezet-, természet-, tájvédelem és kulturális tevékenység ... >>

éti Sportegyesület

(sport,természetvédelem)

2000 Szentendre, Bükköspart 68/b.
képviselő: Ábrahám Gyula
A szabadidős természetjárás szervezése és népszerűsítése, az egyesület tagjainak Magyarország, a Kárpát-medence történetével, tájegységeivel, kultúrájával, népszokásaival való megismertetése (honismereti túrázás), a környezet- és természetvédelem céljainak megismertetése, aktív támogatása, a természetjárás és a honismereti túrázás, illetve az erre irányuló felkészülés során az ennek megfelelő magatartás megerősítése. ... >>

Főépítészek az épített és természeti környezetért Alapítvány

(természetvédelem,környezetvédelmi)

2000 Szentendre, Hamvas B. u. 5. I. 5.
képviselő: Csohány Klára elnök
Működési területén az épített és természeti környezet alakításával és védelmével kapcsolatos tevékenységeknek, az ezzel kapcsolatos állami-, önkormányzati-, általános állampolgári feladatok teljesítésének, a főépítészek munkájának, a főépítészek országos hálózata fejlesztésének elősegítése és támogatása. ... >>

Green Meteor Sport Club

(sport,természetvédelem,oktatási)

2000 Szentendre, Pásztor u. 62.
képviselő: Kovács Gábor elnök - önállóan, a bankszámla felett egy elnökségi taggal együttesen
Sporttevékenység végzése, ezen belül különösen:
Sporttevékenység, amely meghatározott szabályok szerint időtöltésként vagy versenyszerűen végzett testedzésként magában foglalja a szabadidősport és a versenysport művelését.
A sporttevékenységen belül esősorban a tömegsportok ágába tartozó tevékenységek művelése, támogatása, lebonyolítása, különösen az országúti kerékpár, kajak-kenu, futás, sífutás, túrasí, alpesi sí, triathlon, mountainbaike, túzűrázás, természetjárás.
Sporttal kapcsolatos rendezvények, sportesemények lebonyolítása, szervezése.
A tagok, illetve tagsághoz nem tartozó sportolók támogatása, sporttevékenységük feltételeinek biztosítása.
A sporttal kapcsolatos oktatási és gyakorlási lehetőségek kialakítása.
Sporteszközök kölcsönzése. ... >>

Harmadik Ütem Területfejlesztési Egyesület

(természetvédelem,környezetvédelmi)

2000 Szentendre, Katona József u. 11.
képviselő: Szolga József elnök
Pomázi és Kálvária út körüli részének területfejlesztése és a kulturált környezetének kialakítása, fejlesztése, az épített és természeti környezet védelme ... >>

Miénk itt a tér Városvédő és Környezetvédelmi Egyesület

(természetvédelem,kulturális,környezetvédelmi)

2000 Szentendre, Deli Antal u. 37.
képviselő: Eiler Tamás ( elnök )
Kiemelten törekszik a környezetvédelem területén az állampolgári részvétel lehetőségeinek bővítésére, a nyilvánosság, a közvetlen demokrácia megerősítésére, a tájékoztatás és a tájékozódás szabadságának minél szélesebb körű megteremtésére . A környezet- , és természetvédelemmel kapcsolatos ismeretek, környezettudatos és környezetvédő magatartás terjesztése. ... >>

Ózon Szamárhegyi Környezet és Természetvédő Egyesület

(természetvédelem,környezetvédelmi)

2000 Szentendre, Temető u. 3.sz.
képviselő: Kárpáti Márta elnök, Kisanyik Imréné, Krizbaniné Szabó Éva ... >>

Pilis Természetvédelmi Egyesület

(természetvédelem,kulturális,környezetvédelmi)

2000 Szentendre, Sztaravodai út 52.sz.
képviselő: Molnár István Lotár elnök
Természetvédelem, kulturális tevékenység. ... >>

Pilis Vadállományáért és Vadászaiért Alapítvány

(természetvédelem)

2000 Szentendre, Rózsa köz 3/4. I/3.
képviselő: Emesz Lajos
Az erdő védelme, a vadállomány természetes élőhelyeinek ökológiai megőrzése, balesetben sérült vadásztársak ill. hozzátartozóknak támogatása. ... >>

Szalamandra Sport, Turisztikai, Természet- és Környezetvédelmi Egyesület

(sport,természetvédelem)

2000 Szentendre, Alkotmány u.12.sz.
képviselő: Kosztolányi Istvánné elnök
Környezeti nevelés, környezetbarát életmód elterjesztése, sport és természetjárás minden szakágának művelése. ... >>

Szentendrei Nyugdíjas Egyesület

(természetvédelem,kulturális)

2000 Szentendre, Duna korzó 11/a.
képviselő: Aknay Jánosné elnök
nyugdíjasok kulturálódásának, tanulásának szervezett keretek közötti biztosítása. Közéleti, természet- és környezetvédelmi s egyéb értékek közvetítése, rendezvények (kulturális, hagyományőrző) szervezése

... >>

Szentendrei Vadász Klub Egyesület

(sport,természetvédelem,kulturális)

2000 Szentendre, Szobrász u. 2.
képviselő: Cseh János ( elnökhelyettes ), Dombai Ferenc ( elnök )
A vadállomány életkörülményeinek megfigyelése, a feltételek javítása. A hazai vadászati hagyományok őrzése, ápolása, a vadászok érdekeinek képviselete. Kulturális és sportesemények szervezése. Megszerettetni és elfogadtatni a vadásztársadalmat, s a vadászat fontosságát, szerepét a természetes egyensúly fenntartásában. ... >>

TÁRSASÁG AZ ÉLHETŐ SZENTENDRÉÉRT

(természetvédelem,oktatási,kulturális,egyéb)

2000 Szentendre, Bimbó u. 5.
képviselő: dr. Széles Katalin ( elnökségi tag ) önállóan, Fekete János ( alelnök ) önállóan, Fülöp Zsolt elnök önállóan
Az épített és természeti környezet védelme. A városi gazdasági, kulturális, közéleti, közoktatási, valamint a közintézményekről való döntéshozatal folyamatos civil kontrollja. A városi szociokulturális tőke megőrzése, fejlesztése. A társadalmi, gazdasági, természeti fenntarthatóság elősegítése. A város polgárai életminőségének javítása. ... >>

Természetes Életmód Baráti Társaság

(természetvédelem)

2000 Szentendre, Malom u.4/a.sz.
képviselő: Debreczeny Zsoltné, Szabó István ... >>

TISZAFA Alapítvány a Gázgyári Óvodáért

(intézményi,természetvédelem,oktatási,kulturális)

2000 Szentendre, Szentlászlói út 78/B. E/42.
képviselő: Deákné Müller Katalin (kurat. tag) egy másik kurat. taggal együttesen, Gombos László (kurat. elnök) másik kuratóriumi taggal együttesen, Kovács Zsuzsanna (kurat. tag) egy másik kurat. taggal együttesen, Stabó-Zsidai Krisztina (kurat. tag) egy másik kurat. taggal együttesen
A Gázgyári lakótelepen lévő, műemlék épületben működő óvodába járó gyermekek részére a neveléshez szükséges eszközök biztosítása, a meglévő eszközállomány minőségének javítása, ezáltal az óvodába járó gyermekek és dolgozók körülményeinek, az óvoda környezetének javítása.
Az egyes óvodai programok támogatása, különös tekintettel a természetvédelmi, környezetvédelmi programokra, kulturális programokon való részvétel, illetve azok szervezése a gyermekek részére az óvodában, vagy más helyszíneken (kirándulások, színház, koncertprogramok, vendégművészek felléptetése.) ... >>

VARÁZSDOMB Alapítvány

(természetvédelem,oktatási)

2000 Szentendre, Cserebogár u. 19.
képviselő: Éles Bernadett Hajnalka ( elnök ) önállóan, a bankszámla felett Tóthné Andrássy Réka kur. taggal együttesen
A diák és felnőttlakosság testi, lelki és szellemi fejlődésének támogatása, önmagukkal és a természettel való harmonikus együttélés elősegítése, segítségnyújtás egyéni képességeik megtalálásában, kibontakoztatásában, mindennapi életük területén felmerülő problémák kreatív megoldásában. ... >>
1. oldal