Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Szentlőrinc érdekképviselet civil szervezetek


Találatok száma: 6
1. oldal

1919 számú Baráti Körök Szövetsége Egyesület

(intézményi,természetvédelem,oktatási,érdekképviselet,egyéb)

7940 Szentlőrinc, Kodolányi utca 13.
képviselő: képviselő Ternáczné Varga Andrea
6-14 éves korú gyermekek szabadidős tevékenységével kapcsolatos feladatok szervezése. A szorgalmi időszakban un. "táboriskolai ciklusok" szervezése, mely a tanítás-tanulás folyamat természetközeli színtere (erdei iskola) a gyermekek számára. Az egymás iránti felelősségérzet, az értékteremtő munkához való pozítiv hozzáállás, a környezettudatos magatartás, egészségtudatos életvitel fejlesztése. A tanulók -különös tekintettel a hátrányos helyzetben lévőkre- önálló életvitelének elősegítése. Nem üzleti célú, közösségi szabadidős szálláshely biztosítása a szentlőrinci Kodolányi Utcai Általános Iskola és Diákotthon növendékei, valamint valamennyi 6-14 éves korú gyermek számára. ... >>

Március 15. Horgász Egyesület

(sport,természetvédelem,kulturális,érdekképviselet)

7940 Szentlőrinc, Móra Ferenc utca 9.
képviselő: elnök Pap Gyula
tagjai részére a horgászat feltételeinek biztosítása, a horgászcélú tevékenység szervezése, tagjai horgászérdekeinek képviselete, kedvező horgász lehetőségek biztosítása, a szövetségi tagságból származó jogok érvényesítése, a horgászsport fejlesztése és népszerűsítése, a jogszabályok, az alapszabály és a horgászerkölcs szabályainak tiszteletben tartása, a hogászoknak a természet szeretetére és védelmére való nevelése, a horgászat illetve a horgász egyesület hagyományainak őrzése és ápolása, horgászcélú hasznosítású vizek szakmai kezelése, működtetése, halnevelés és a vizeken való horgászat, a horgászat értékmegőrző fejlődésének biztosítása, az ifjúság szakmai és erkölcsi nevelése. ... >>

Pécsi Méhész Egyesület

(oktatási,érdekképviselet,egyéb)

7940 Szentlőrinc, Nyárfa utca 2.
képviselő: elnök May Gábor
pontos és gyors tájékoztatás a méhészettel kapcsolatos információkról, folyamatos képzés a méhészeti tevékenység hatékonyabbá tétele érdekében, fórum teremtése az aktuális kérdések megvitatására. Az Egyesület támogatja az új szakmai módszerek kidolgozását és gyors gyakorlati alkalmazásának elterjesztését. Érdekvédelmi tevékenység, egyéb. ... >>

Szentlőrinc és Vidéke Ipartestület

(oktatási,kulturális,érdekképviselet)

7940 Szentlőrinc, Gyöngyvirág utca 2.
képviselő: elnök Kántor Attila
A kisiparosok és más egyéni vállalkozók gazdasági, szakmai érdekeinek egyeztetése, védelme.
Tagjai részére gazdaságszervező tevékenység folytatása.
A tagság érdekében és megbízásából együttműködés az illetékes állami, társadalmi, politikai és egyéb szervezetekkel.
Tagság képzése, továbbképzése, tanulóképzés támogatása.
Szervező, oktató, felvilágosító és tanácsadómunkával a tagok munkavégzésének elősegítése.
A tagjai érdekében gazdálkodási tevékenység folytatása.
Rászoruló tagjai részére segély biztosítása.
Tagsága kulturális és művelődési igényeinek elősegítése, támogatása.
A vállalkozók, iparosok jóhírnevének védelme, a kisipari hagyományok ápolása.
... >>

Szentlőrinci Gazdakör

(természetvédelem,érdekképviselet)

7940 Szentlőrinc, Munkácsy M. utca 1.
képviselő: elnök Czömpöly László
A tagok érdekeinek képviselete, önálló gazdálkodáshoz szükséges szakmai ismeretek fejlesztése, piacképes termékek előállításának segítése, termeltetés, termékértékesítés szervezése, gép- és eszközellátás, valamint közös géphasználat előmozdítása, a föld termőerejének fokozása és a természetes környezet megóvása. ... >>

Szentlőrinci Hegyközség

(érdekképviselet)

7940 Szentlőrinc, Munkácsy Mihály utca 1
képviselő: elnök Bányavölgyi Gyula, hegybíró Wirth Antal
Szőlőműveléssel, bortermeléssel és felvásárlással foglalkozók érdekeik előmozdítása és védelme, valamint az általuk előállított termékek korszerű származás- és minőségvédelmének érvényesítése, a bortermelés színvonalának emelése, a piacképesség javítása. ... >>
1. oldal