Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Szentlőrinc intézményi civil szervezetek


Találatok száma: 7
1. oldal

1919 számú Baráti Körök Szövetsége Egyesület

(intézményi,természetvédelem,oktatási,érdekképviselet,egyéb)

7940 Szentlőrinc, Kodolányi utca 13.
képviselő: képviselő Ternáczné Varga Andrea
6-14 éves korú gyermekek szabadidős tevékenységével kapcsolatos feladatok szervezése. A szorgalmi időszakban un. "táboriskolai ciklusok" szervezése, mely a tanítás-tanulás folyamat természetközeli színtere (erdei iskola) a gyermekek számára. Az egymás iránti felelősségérzet, az értékteremtő munkához való pozítiv hozzáállás, a környezettudatos magatartás, egészségtudatos életvitel fejlesztése. A tanulók -különös tekintettel a hátrányos helyzetben lévőkre- önálló életvitelének elősegítése. Nem üzleti célú, közösségi szabadidős szálláshely biztosítása a szentlőrinci Kodolányi Utcai Általános Iskola és Diákotthon növendékei, valamint valamennyi 6-14 éves korú gyermek számára. ... >>

Derby 72" Alapítvány

(intézményi,oktatási)

7940 Szentlőrinc, Ifjúság utca 5.
képviselő: Nyakáné Maár Zsuzsanna, Rékai János
Szentlőrinci zeneiskola és növendékeinek támogatása. ... >>

Gyermekbarát Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális)

7940 Szentlőrinc, Bányász u. 13.
képviselő: Unti Lajosné
hátrányos heolyzetű tanulók szakmai alapképzésének támogqtása, gépírás oktatással a Szentlőrinci II.sz. Általános Iskola és Diákotthon oktatási intézményben ... >>

Szentlőrinci Református Templomért Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális)

7940 Szentlőrinc, Ifjúság útja 14.
képviselő: kuratóriumi elnök Mike Ferenc
az egyházközség anyagi és működési feltételeinek javítása, a hitélet erősítése a gyülekezetben, szociális tevékenység, családsegítés, valamint időskorúak támogatása, gyermek- és ifjúságvédelem, a Szentlőrinc-Környéki Társegyházközség tulajdonában lévő református templomok és a hozzájuk tartozó épületrészek felújítása, állagának folyamatos megóvása, az ifjúsági csoportok üdültetésének megszervezése, lebonyolítása, az egyházközség testvér gyülekezeti kapcsolatainak előmozdítása, különös tekintettel a határainkon túl élő magyar gyülekezetekkel történő kapcsolattartásra, az iskolai gyülekezeti hitoktatás segítése, ökumenikus szellemű gyülekezeti városközösséget építő programok szervezése. ... >>

SZONEK Általános Iskolai Szülők Egyesülete

(intézményi,oktatási,szociális)

7940 Szentlőrinc, Ifjúság útja 5.
képviselő: elnök dr. Harmati Béláné
a szülők összefogása, mozgósítása. A társadalmi kapcsolatok kiszélesítése. A szülők és a gyermekek jogi, etnikai és erkölcsi érdekeinek védelme és támogatása. A gyermek önálló életvitelének elősegítése, különösen a hátrányos helyzetűekre. A nem továbbtanuló fiatalok utógondozásának segítése. A helyi önkormányzat és a nyilvánosság bevonásával az egyesület ügyeinek képviselete. Az iskolában tanító pedagógusok erkölcsi megbecsülésének hatékony támogatása. Az iskola vezetőségével szorosan együttműködve az önkormányzó iskolaközösség kialakításának segítése. Együttműködés az iskolában lévő gyermekszervezetekkel. Céloknak megfelelő aktuális programok szervezése. ... >>

Újhelyi Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

7940 Szentlőrinc, Erzsébet utca 1.
képviselő: kuratóriumi elnök Szabó Zoltán, kuratóriumi titkár Járó Péterné sz.: Nyakas Szilvia
a szentlőrinci Újhelyi Imre Mezőgazdasági Szakközépiskola idegen nyelvtanulásában kiemelkedő eredményt felmutató, az állami középfokú nyelvvizsgát megszerző tanulója, valamint tanárai idegen nyelv külföldi gyakorlásának, nyelvvizsga megszerzésének elősegítése. A közműveltségi tárgyakban mélyebb ismeretek megszerzésének elősegítése, tantárgyakból felsőfokú továbbtanulásra való felkészülés támogatása, a tanult szakmához kapcsolódó művészeti alkotások, különös tekintettel a népművészeti alkotásokra, esztétikai birtokbavételének elősegítése, pályázatok, elméleti kurzusok, tanulmányutak útján a tanult szakmáknak, gyakorlati képzéseknek, bel- és külföld területén történő támogatása. Külföldi szakmai tanulmányút anyagi támogatása, a nyelvvizsgával rendelkezők nyelvi ismereteinek támogatására, irodalmi, művészeti és néprajzi táborokban való részvétel elősegítése, az országos szakmai tanulmányi versenyeken, illetve a szakma kiváló tanulója versenyeken kiemelkedő eredményt elérő tanulók jutalmazása, az intézmény által javasolt tanuló rendszeres támogatása, aki vagy akik szociális helyzetük miatt tanulmányaikat megszakítanák, de méltók a támogatásra, a háztartási tagozaton legeredményesebben tanító 20-30 év közötti tanár nyelvi és szakmai továbbképzésének támogatása. ... >>
1. oldal