Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Szigetvár egészségügyi civil szervezetek


Találatok száma: 6
1. oldal

Egészségesebb Gyermekekért Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,oktatási,egyéb)

7900 Szigetvár, József Attila utca 69.
képviselő: Dr. Lempel Judit
iskola- egészségügyi tevékenység támogatása ... >>

Esélyt az Állami Gondoskodásra Szorulóknak" Alapítvány

(egészségügyi,szociális)

7900 Szigetvár, Radován tér 1.
képviselő: kuratóriumi elnök Csuhai Józsefné
a családtervezési, a pszichológiai, a nevelési, az egészségügyi , a mentálhigiénés és káros szenvedélyek megelőzését célzó tanácsadás vagy az ezekhez való hozzájutás megszervezése,
a szociális válsághelyzetben lévő várandós anyák támogatása, segítése, tanácsokkal való ellátása, valamint a családok átmeneti otthonában igénybevehető ellátáshoz való hozzájutás szervezése,
szabadidős programok szervezése,
hivatalos ügyek intézésének segítése,
utógondozó szociális munka bíztosítása - az otthont nyújtó ellátást illetve a területi gyermekvédelmi szakszolgáltatást végző intézménnyel együttműködve - a gyermek családjába történő visszailleszkedéshez,
a súlyos személyiségfejlődési zavarokkal küzdő illetve súlyos pszichotikus vagy neurotikus tüneteket mutató gyermek fejlődését biztosító támogatásokról való tájékoztatás, a támogatásokhoz való eljutás segítése".
Szabadidős programok szervezése; hivatalos ügyek intézésének segítése; utógondozó szociális munka biztosítása - az otthont nyújtó ellátást, illetve a területi gyermekvédelmi szakszolgáltatást végző intézménnyel együttműködve - a gyermek családjába történő visszailleszkedéséhez; a súlyos személyiségfejlődési zavarokkal küzdő, illetve súlyos pszichotikus vagy neurotikus tüneteket mutató gyermek speciális szakellátásának elősegítése; a gyermeki jogokról és a gyermek fejlődését biztosító támogatásokról való tájékoztatása, a támogatásokhoz való eljutás segítése. ... >>

Gyermekkert Alapítvány

(intézményi,sport,egészségügyi,oktatási,kulturális)

7900 Szigetvár, Szent István lakótelep 6.
képviselő: képviselő Sólyom Zsófia
A Zöldmanó Óvoda (7900 Szigetvár, Szent István lakótelep 6.) helyi nevelési programjának megvalósításához szükséges tárgyi eszközök beszerzése, beszerzésének támogatása. A Zöldmanó óvoda berendezési tárgyai -elsősorban játékok- beszerzése, beszerzésének támogatása. Az egészes életmódra nevelés biztosítása (úszás, kirándulás, sporteszközök). Kétévenként egy fő óvodai dolgozó továbbképzésének támogatása. A Zöldmanó Óvoda kulturális és egyéb rendezvényeinek szervezése és támogatása. A Zöldmanó Óvodába járó esetleges sérült, beteg gyerekek segítése, támogatása, a gyógykezelés költségeihez hozzájárulás (utaztatás, táplálék-kiegészítők vásárlása, különböző terápiákhoz való hozzájutás elősegítése). ... >>

Szigetvár-Becefa és Szigetvár-Zsibót települések fejlődéséért Közalapítvány

(sport,természetvédelem,egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális)

7900 Szigetvár, Zrínyi tér 1.
képviselő: kuratóriumi elnök Viljovácz Józsefné
Szigetvár-Becefa és Szigetvár Zsibót településrészek területén a
- településrendezés, a településfejlesztés- ezen belül kiemelten az egészséges ivóvízellátás biztosításának a szennyvízcsatorna építés megvalósításának elősegítése;
- az épített és természeti környezet védelme, az idegenforgfalom, a turizmus fellendítése;
- a közszolgáltatási feladatok, különösen a köztisztaság, településtisztaság, szépítés, virágosítás előmozdítása;
- a foglalkoztatás megoldásához segítség nyújtása vállalkozások segítése;
- a településrészek hagyományainak ápolása, kulturális rendezvények, a közművelődés, a művészeti tevékenységek és a sport támogatása;
- az önkormányzati intézmények működési feltételeinek javítása;
- az ifjúság megfelelő irányú fejlődésének alakításához közösségi terek kialakítása és fenntartásának elősegítése;
- a szociális és egészségügyi ellátás színvonalának emelése;
- az alap- közép, és felsőfokú oktatásban, képzésben részt vevők támogatása;
- a közbiztonság feltételeinek javítása;
- a teleülés civil szervezeteinek önszerveződő közösségeinek támogatása;
- a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek képzésének támogatása;
- a kisebbség beilleszkedésének elősegítése, felzárkóztatásának támogatása;
- a megváltozott munkaképességű dolgozók és a tartósan munkanélküliek foglalkoztatásának elősegítése, támogatása;
- a nyelvi oktatás, informatikai képzés segítése, pályázati figyelőrendszer működésének kialakítása, támogatása;
- az idegenfo rgalom, a falusi turizmus. ... >>

Szigetvári Kórházért Alapitvány

(intézményi,egészségügyi)

7900 Szigetvár, Szent István lakótelep 7.
képviselő: . ., Dr. Ezer Ferenc, Dr. Gőbel Gyula, Németh András
a szigetvári kórház müködésének anyagi támogatása ... >>

Szigetvári Kórházért Közhasznú Alapítvány

(intézményi,egészségügyi)

7900 Szigetvár, Szent István lakótelep 7
képviselő: kuratórium elnök Perényi László
A Szigetvári Kórház kiadásaihoz való hozzájárulás, a legalapvetőbb műszerek, gyógyászati segédeszközök megvásárlása, a legfontosabb gépek karbantartása és javítása, ennek révén egy olyan felszereltségű egészségügyi intézmény kialakítása, melyben agyógyászati szolgáltatások nem ütköznek pénzügyi akadályokban és nem fordulhat elő, hogy bármely rászoruló ellátása ilyen váljon lehetetlenné. ... >>
1. oldal