Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Szigetvár intézményi civil szervezetek


Találatok száma: 17
1. oldal

Bársony és "Handicap" Közhasznú Alapítvány Lóháton a Hátrányos Helyzetűekért

(intézményi,sport,oktatási,szociális)

7900 Szigetvár, Zalka Máté utca 10.
képviselő: kuratóriumi elnök Heim István Lászlóné
gyermekek (kiemelten a hátrányos helyzetű gyermekek) kezdő és haladó lovas oktatása, számukra lovaglási lehetőség biztosítása. Sérült (fogyatékkal élő) gyermekek terápiás lovagoltatása, rehabilitációja. Felnőttek rekreációs lovagoltatása, lovas oktatása. A Szigetvár és környékén található otthonok és intézetek részére a terápiás lovagoltatás feltételeinek megteremtése helyszínre való kiszállás útján, ehhez megfelelő eszközök vásárlása. Szigetvár környékén található falvak számára lovaglási, lovagoltatási lehetőség biztosítása kiszállással, lovaglás oktatás a helyszinen. Tanfolyamok szervezése iskolák és óvodák számára, testnevelés óra keretében elméleti és gyakorlati képzés. Egészséges és fogyatékkal élő gyermekek, felnőttek közös sporttevékenysége lovaglás és rokon sportok, vetélkedők keretében. ... >>

"Bódi focisuli" A labdarúgás oktatására Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási)

7900 Szigetvár, Szent István ltp. 25.
képviselő: kuratóriumi elnök Vasvári Gergely
A labdarúgás korszerű oktatása érdekében olyan pénzügyi bázis megteremtése, mellyel az utánpótlás nevelése támogatható. Ezáltal a városban és a környékbeli településeken működő labdarúgással foglalkozó sportegyesületek labdarúgó utánpótlására is alkalmas. A labdarúgás megszerettetése, oktatása gyermekek részére a gyermekkortól az ifjúsági kor befejezéséig. Kezdve a nyári szabadidőben szervezett ? a labdarúgás oktatására, megismertetésére épülő ? turnusos szabadidős foglalkozásoktól a szülőt és a sportolót is motiváló, érdekelté tevő a gyermek rendszeres, az életkori sajátosságokat figyelembe vevő oktatásáig, versenyeztetéséig. Továbbá célja az iskolai eredményeiben visszaeső vagy kritikus tanulmányi eredménnyel rendelkező tehetséges gyermekek támogatása, esetenként korrepetáló tanár felajánlásával és annak finanszírozásával. ... >>

COOP CARITAS Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,szociális,kulturális)

7900 Szigetvár, Szabadság utca 14.
képviselő: kuratórium elnöke dr. Fekete István
(A bíróság elrendeli a Baranya Megyei Bíróság által PK.20324/1991/2. sorszámú végzéssel 144. sorszám alatt nyilvántartásbas vett "EMBERIBB ÉLETÉRT" Alapítvány és a Baranya Megyei Bíróság által PK.21016/1992/6. sorszámú végzéssel 454. sorszám alatt nyilvántartásba vett "COOP CARITAS" Alapítvány egyesítését.)

A PANNON SZIGET ÁFÉSZ működési területén állandó jelleggel élő idős és hátrányos helyzetű állampolgárok anyagi megsegítése. A működési területén élő állampolgárok egyetemi vagy főiskolai tanulmányokat folytató gyermekeinek anyagi megsegítése. Az ÁFÉSZ működési területén -elsősorban a tagság- sportolási, kulturális és turisztikai igényei kielégítésének anyagi támogatása. Kulturális, sport, oktatási és karitatív célokat maga elé tűző, az ÁFÉSZ működési területén székhellyel rendelkező alapítványok, társadalmi szervek esetenkénti anyagi támogatása. ... >>

Egészségesebb Gyermekekért Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,oktatási,egyéb)

7900 Szigetvár, József Attila utca 69.
képviselő: Dr. Lempel Judit
iskola- egészségügyi tevékenység támogatása ... >>

Gyermekkert Alapítvány

(intézményi,sport,egészségügyi,oktatási,kulturális)

7900 Szigetvár, Szent István lakótelep 6.
képviselő: képviselő Sólyom Zsófia
A Zöldmanó Óvoda (7900 Szigetvár, Szent István lakótelep 6.) helyi nevelési programjának megvalósításához szükséges tárgyi eszközök beszerzése, beszerzésének támogatása. A Zöldmanó óvoda berendezési tárgyai -elsősorban játékok- beszerzése, beszerzésének támogatása. Az egészes életmódra nevelés biztosítása (úszás, kirándulás, sporteszközök). Kétévenként egy fő óvodai dolgozó továbbképzésének támogatása. A Zöldmanó Óvoda kulturális és egyéb rendezvényeinek szervezése és támogatása. A Zöldmanó Óvodába járó esetleges sérült, beteg gyerekek segítése, támogatása, a gyógykezelés költségeihez hozzájárulás (utaztatás, táplálék-kiegészítők vásárlása, különböző terápiákhoz való hozzájutás elősegítése). ... >>

GYERMEKVILÁGÉRT 2001 Alapítvány

(intézményi,oktatási)

7900 Szigetvár, Szent István lakótelep 2.
képviselő: kuratórium elnöke Haragó Tímea
Az Istvánffy Miklós Általános Iskola idegennyelvű oktatás rendszerének és tematikájának javítása, az alapfokú nyelvvizsga megszerzéséhez a feltételek biztosítása, korszerű informatikai eszközök biztosítása, az informatikai (számítástechnikai) oktatás kialakítása, szélesítése, háztartási ismeretek oktatásának alapjainak megteremtése, tanulók szabadidős tevékenységének segítése, oktatástechnikai eszközök felújítása, nevelők szakmai ismereteinek bővítése, továbbképzések fininszírozása, ösztönző díjazásra, elismerésre való lehetőség biztosítása. Tanulóbarát iskolai környezet kialakítása. ... >>

Horizont Sportegyesület

(intézményi,sport,oktatási)

7900 Szigetvár, Turbék puszta 1.
képviselő: elnök Wiener Zsuzsanna, elnökhelyettes Pamuki István
Felnőtt, iskolai tanulmányait befejezett sérült emberek részére rendszeres sportolási lehetőség biztosítása, sportrendezvények, edzések szervezése, versenyeken való részvétel biztosítása, edzőtáborok, életmódtáborok, egyéb, képességfejlesztő táborok szervezése. ... >>

Micimackó Alapítvány

(intézményi,oktatási)

7900 Szigetvár, Rózsa utca 16.
képviselő: kuratórium elnök Irmics Istvánné
a Szigetvár, Dózsa György u. 11. szám alatti Óvoda vonatkozásában az "óvodai nevelés játékkal, mesével" című program színvonalasabbá tételéhez való hozzásegítés, illetve az óvoda tárgyi feltételeinek javítása. ... >>

Székelyföld Szerelmesei Egyesület

(intézményi,oktatási,kulturális)

7900 Szigetvár, Miklós utca 2/1.
képviselő: elnök Marosi Zoltán
A magyar nép és a Székelyföldön élő nép hagyományainak őrzése, megismertetése az érdeklődő magyar és az erdélyi lakossággal. A hagyományok ápolása, az erdélyi, székelyföldi és a magyar emberek kapcsolatának erősítése, továbbfejlesztése baráti kapcsolatok kialakításával. Népművészek felkarolása és népszerűsítése. Pályázatok kiírásával iskolások körében népszerűsíteni a hagyományőrzést, népművészetet. A legjobb pályaművel díjazása. Kapcsolattartás az őshazából elszármazottakkal. Beilleszkedésük segítése, az otthoniakkal való kapcsolattartás segítése. A magyarság és a székelység keresztény értékrendjének megtartását, őrzését és ápolását segíteni. ... >>

Szigetvár és Térsége Zeneoktatásáért Kiemelkedően Közhasznú Alapítvány

(intézményi,oktatási,egyéb)

7900 Szigetvár, Zárda utca 2.
képviselő: Csökliné Dr. Valler Mária
Zeneiskolai oktatás támogatása. ... >>

Szigetvári Kórházért Alapitvány

(intézményi,egészségügyi)

7900 Szigetvár, Szent István lakótelep 7.
képviselő: . ., Dr. Ezer Ferenc, Dr. Gőbel Gyula, Németh András
a szigetvári kórház müködésének anyagi támogatása ... >>

Szigetvári Kórházért Közhasznú Alapítvány

(intézményi,egészségügyi)

7900 Szigetvár, Szent István lakótelep 7
képviselő: kuratórium elnök Perényi László
A Szigetvári Kórház kiadásaihoz való hozzájárulás, a legalapvetőbb műszerek, gyógyászati segédeszközök megvásárlása, a legfontosabb gépek karbantartása és javítása, ennek révén egy olyan felszereltségű egészségügyi intézmény kialakítása, melyben agyógyászati szolgáltatások nem ütköznek pénzügyi akadályokban és nem fordulhat elő, hogy bármely rászoruló ellátása ilyen váljon lehetetlenné. ... >>

Szigetvári Közösségi Iskola Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

7900 Szigetvár, Rákóczi Ferenc utca 9-13.
képviselő: kuratórium elnöke dr. Kiss Endre
közreműködik az iskola alapításához kapcsolódó évfordulók méltó megünneplésében. Segíti a határon túli magyar iskolákkal, valamint a nyelvtanulás érdekében más országokkal való kapcsolat kia-lakítását. ... >>

Tehetséges Tanulókért Alapítvány

(intézményi,oktatási)

7900 Szigetvár, Rákóczi utca 9.
képviselő: kuratóriumi elnök Dr. Vass Péterné
A szigetvári Tinódi Lantos Sebestyén Általános Iskola tanulói számára tehetségük kibontakoztatása fetételrendszerének szélesítése.
A fejlődésükhöz szükséges feltételek elméleti és gyakorlati területen történő biztosítása.
Eredményeik megismertetése és elismerése anyagilag és erkölcsileg egyaránt. ... >>

Tinódi lantos Sebestyén Általános Iskola Szülők Egyesülete

(intézményi,oktatási)

7900 Szigetvár, Rákóczi u. 9-13.
képviselő: Mihálykövi Miklósné, Salamon Ferenc ... >>

Zrínyi Miklós Hagyományőrző Ijász és Lovas Diáksport Egyesület

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

7900 Szigetvár, Kórház utca 16.
képviselő: elnök Horváth Róbert
Az iskolai diáksport színvonalának emelése, illetve magas szintű sportmunka utánpótlásának megteremtése, a sportegyesület székhelyén és környékén, valamint szoros együttműködés kialakítása területi, országos szervezetekkel, és olyan személyekkel, akik a sportélet alakításában részt vesznek.
Szabadidős és versenysportágak népszerűsítése.
Az egyesület tagjainak versenyeztetése, diákolimpiai versenyen való részvétele.
Iskolai háziversenyek levezetése.
Történelmi hagyományőrzés, ezen belül: lovas és gyalogos íjász bandériumokkal kapcsolatos hagyományok ápolása, az ifjúság nevelése történelmi ismereteinek tágítása, felnőtt és ifjúsági sport és ezen belül lovas és íjász sport propagálása, szervezése, feltételeinek megteremtése.
A szigetvári várhoz kapcsolódóan: Zrínyi gárda felállítása, a várban idegenforgalmi rendezvények, íjászversenyek szervezése.
Zrínyiék, valamint Zrínyiekhez kötődő egyéb emlékek ápolása.
Történelmi táborok szervezése, ezen belül az ifjúság konstruktív nevelése. ... >>

Zrinyi Miklós Ifjúsági Alapítvány

(intézményi,oktatási)

7900 Szigetvár, Rákóczi utca 18.
képviselő: kuratóriumi elnök Horváthné Kassai Mariánna
a szigetvári Zrínyi Miklós Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium feltételrendszerének fejlesztése, oktató-nevelőmunkájának segítése. Az iskola arra érdemes tanulóinak támogatása tanulmányi munkájukban: a tanulmányi munka fejlesztése, támogatás iskolán kívüli ismeretszerzési lehetőség felhasználásában, támogatás tanulmányi versenyekre való felkészülésben, azokra való részvételben, kiemelkedő tanulmányi munka jutalmazása. Az iskola pedagógusainak segítése továbbképzésben. ... >>
1. oldal