Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Szigetvár kulturális civil szervezetek


Találatok száma: 28
1. oldal

ADRIA-SZIGO Kulturális Táncsport Egyesület

(sport,kulturális,egyéb)

7900 Szigetvár, Szulimán utca 54.
képviselő: elnök Kustra József, elnökhelyettes Vértes György, gazdasági vezető Kovács Györgyné, titkár Kapronczai Józsefné ... >>

Cigány Integrációt Segítő Érdekvédelmi Közhasznú Egyesület

(sport,szociális,kulturális,érdekképviselet)

7900 Szigetvár, Deák Ferenc tér 16. I/21.
képviselő: elnok Gál József
cigányság élethelyzetének javítása. Cigányság felemelkedése, életkörülményeinek jobbá tétele. Csökkent munkaképességű személyek életkörülményeinek, szociális helyzetének javítása. Sport szeretetének, szabadidő hasznos eltöltése iránti igénynek az elősegítése. Cigányság kultúrájának, hagyományainak megőrzése, megóvása. Fiatal romák magasan képzett szakemberekké váljanak, ennek elősegítése. Cigányság integrációjának elősegítése, társadalmi elfogadottságának segítése. Jogok, érdekek érvényesítése, bűnözés csökkentése. Romák, nem romák között esélyegyenlőség megteremtése. Hátrányos helyzetű, szociális helyzetben levő roma családok segítése. ... >>

COOP CARITAS Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,szociális,kulturális)

7900 Szigetvár, Szabadság utca 14.
képviselő: kuratórium elnöke dr. Fekete István
(A bíróság elrendeli a Baranya Megyei Bíróság által PK.20324/1991/2. sorszámú végzéssel 144. sorszám alatt nyilvántartásbas vett "EMBERIBB ÉLETÉRT" Alapítvány és a Baranya Megyei Bíróság által PK.21016/1992/6. sorszámú végzéssel 454. sorszám alatt nyilvántartásba vett "COOP CARITAS" Alapítvány egyesítését.)

A PANNON SZIGET ÁFÉSZ működési területén állandó jelleggel élő idős és hátrányos helyzetű állampolgárok anyagi megsegítése. A működési területén élő állampolgárok egyetemi vagy főiskolai tanulmányokat folytató gyermekeinek anyagi megsegítése. Az ÁFÉSZ működési területén -elsősorban a tagság- sportolási, kulturális és turisztikai igényei kielégítésének anyagi támogatása. Kulturális, sport, oktatási és karitatív célokat maga elé tűző, az ÁFÉSZ működési területén székhellyel rendelkező alapítványok, társadalmi szervek esetenkénti anyagi támogatása. ... >>

Domolos-Zsibót Horgászegyesület Szigetvár

(sport,természetvédelem,kulturális)

7900 Szigetvár, Radován tér 11.
képviselő: elnök Heninger Zsolt
tagjai horgászérdekeinek képviselete, valamint kedvező horgászlehetőségek biztosítása, a fogászegyesület hagyományainak ápolása. A horgászsport fejlesztése, népszerűsítése, érdekegyeztetés az állami, önkormányzati és egyéb szervezetekkel. A horgászoknak a jogszabályok, a társadalmi együttélés és a horgászerkölcs szabályainak tiszteletbeli tartása, a természet szeretetére és védelmére való nevelése, a horgászkezeléésű víz értékmegőrző fejlődésének biztosítása, horgász célú halgazdákodás. ... >>

Gyermekkert Alapítvány

(intézményi,sport,egészségügyi,oktatási,kulturális)

7900 Szigetvár, Szent István lakótelep 6.
képviselő: képviselő Sólyom Zsófia
A Zöldmanó Óvoda (7900 Szigetvár, Szent István lakótelep 6.) helyi nevelési programjának megvalósításához szükséges tárgyi eszközök beszerzése, beszerzésének támogatása. A Zöldmanó óvoda berendezési tárgyai -elsősorban játékok- beszerzése, beszerzésének támogatása. Az egészes életmódra nevelés biztosítása (úszás, kirándulás, sporteszközök). Kétévenként egy fő óvodai dolgozó továbbképzésének támogatása. A Zöldmanó Óvoda kulturális és egyéb rendezvényeinek szervezése és támogatása. A Zöldmanó Óvodába járó esetleges sérült, beteg gyerekek segítése, támogatása, a gyógykezelés költségeihez hozzájárulás (utaztatás, táplálék-kiegészítők vásárlása, különböző terápiákhoz való hozzájutás elősegítése). ... >>

Múlt-Jelen-Jövő Nemzeti Polgári Egyesület Szigetvárért

(természetvédelem,oktatási,szociális,kulturális)

7900 Szigetvár, Radován tér 12. fdsz./2.
képviselő: elnök Magyar Sándor Zoltán
a helyi kultúra támogatása, ezen belül helyi és országos, valamint nemzetközi szintű események, rendezvények szervezésével; többségi és kisebbségi kultúra ismertetése, bemutatása, népszerűsítése, rendezvények szervezésével és egyéb módon; a helyi (Szigetvár és környéke) környezet védelme, a lakott környezett színvonalának, lakhatóságának, infrastruktúrájának védelme, mindezek színvonalának emelése; a helyi természeti környezet védelme; szociálisan hátrányos helyzetű személyek esélyegyenlőségének elősegítése, támogatások nyújtásával, illetve minden egyéb megvalósítható módon; a helyi közéletben való aktív részvétel, a helyi lakosságot érintő kérdésekben véleménynyilvánítás, javaslatok, megoldások ismertetése, illetve részvétel a lakosságot érintő közérdekű problémák megoldásában; tehetségkutatás, szakismeret bővítés céljából tanfolyamok, előadások, szakmai összejövetelek szervezése; kulturális és idegenforgalmi rendezvények szervezése; szabadidős rendezvények szervezése, azokon való részvétel biztosítása, a szabadidő tevékenység támogatása. ... >>

Székelyföld Szerelmesei Egyesület

(intézményi,oktatási,kulturális)

7900 Szigetvár, Miklós utca 2/1.
képviselő: elnök Marosi Zoltán
A magyar nép és a Székelyföldön élő nép hagyományainak őrzése, megismertetése az érdeklődő magyar és az erdélyi lakossággal. A hagyományok ápolása, az erdélyi, székelyföldi és a magyar emberek kapcsolatának erősítése, továbbfejlesztése baráti kapcsolatok kialakításával. Népművészek felkarolása és népszerűsítése. Pályázatok kiírásával iskolások körében népszerűsíteni a hagyományőrzést, népművészetet. A legjobb pályaművel díjazása. Kapcsolattartás az őshazából elszármazottakkal. Beilleszkedésük segítése, az otthoniakkal való kapcsolattartás segítése. A magyarság és a székelység keresztény értékrendjének megtartását, őrzését és ápolását segíteni. ... >>

Szigetvár Városért Közalapítvány

(kulturális)

7900 Szigetvár, Zrínyi tér 1.
képviselő: kuratórium elnök Györei József
közfeladatok ellátásának támogatása ... >>

Szigetvár-Becefa és Szigetvár-Zsibót települések fejlődéséért Közalapítvány

(sport,természetvédelem,egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális)

7900 Szigetvár, Zrínyi tér 1.
képviselő: kuratóriumi elnök Viljovácz Józsefné
Szigetvár-Becefa és Szigetvár Zsibót településrészek területén a
- településrendezés, a településfejlesztés- ezen belül kiemelten az egészséges ivóvízellátás biztosításának a szennyvízcsatorna építés megvalósításának elősegítése;
- az épített és természeti környezet védelme, az idegenforgfalom, a turizmus fellendítése;
- a közszolgáltatási feladatok, különösen a köztisztaság, településtisztaság, szépítés, virágosítás előmozdítása;
- a foglalkoztatás megoldásához segítség nyújtása vállalkozások segítése;
- a településrészek hagyományainak ápolása, kulturális rendezvények, a közművelődés, a művészeti tevékenységek és a sport támogatása;
- az önkormányzati intézmények működési feltételeinek javítása;
- az ifjúság megfelelő irányú fejlődésének alakításához közösségi terek kialakítása és fenntartásának elősegítése;
- a szociális és egészségügyi ellátás színvonalának emelése;
- az alap- közép, és felsőfokú oktatásban, képzésben részt vevők támogatása;
- a közbiztonság feltételeinek javítása;
- a teleülés civil szervezeteinek önszerveződő közösségeinek támogatása;
- a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek képzésének támogatása;
- a kisebbség beilleszkedésének elősegítése, felzárkóztatásának támogatása;
- a megváltozott munkaképességű dolgozók és a tartósan munkanélküliek foglalkoztatásának elősegítése, támogatása;
- a nyelvi oktatás, informatikai képzés segítése, pályázati figyelőrendszer működésének kialakítása, támogatása;
- az idegenfo rgalom, a falusi turizmus. ... >>

Szigetvári Delfin Úszó Sport Egyesület

(sport,oktatási,kulturális)

7900 Szigetvár, Kerecsényi utca 9.
képviselő: elnök Gáspár Györgyné
Szigetvár városban és vonzáskörzetében az úszásoktatás szervezett keretek között történő megszervezése, a szigetvári úszósport hagyományainak felélesztése, fejlesztése. A közösségi élet, kollektív szellem kialakítása; az úszósport fejlődésének dokumentálása; a tehetséges sportolók részére versenylehetőség megteremtése, utaztatáshoz szükséges költségfedezet biztosítása. Az országos versenynaptárban szereplő ?Zrínyi Kupa? évenkénti megrendezése; az úszás, mint testmozgás lehetőségének biztosítása, népszerűsítése; a ?DELFIN? Alapítvány támogatása. ... >>

Szigetvári Dolgozók Horgász Egyesülete

(sport,természetvédelem,kulturális)

7900 Szigetvár,
képviselő: elnök Tomsics Lajos
Tagjai horgászérdekeinek képviselete, valamint kedvező horgász lehetőségek biztosítása, a horgászegyesület hagyományainak ápolása.
A horgászsport fejlesztése, népszerűsítése, érdekegyeztetés az állami, önkormányzati és egyéb szervezetekkel.
A horgászoknak a jogszabályok, a társadalmi együttélés és a horgászerkölcs szabályainak tiszteletben tartása, a természet szeretetére és védelmére való nevelése, a horgászkezelésű víz értékmegőrző fejlődésének biztosítása, horgászcélú halgazdálkodás. ... >>

Szigetvári Fúvósokért" Alapítvány

(kulturális)

7900 Szigetvár, Zárda utca 2.
képviselő: kuratóriumi elnök Dr. Madaras Krisztina
Szigetvár város hangszeres zenei életének fejlesztése, a fúvószenekar hangszerállományának kialakítása és a zenekar működési feltételeinek biztosítása. A zenekar vidéki fellépéseinek anyagi elősegítése. ... >>

Szigetvári Ipartestület

(sport,oktatási,kulturális,érdekképviselet)

7900 Szigetvár, Kossuth Lajos utca 14.
képviselő: elnök Szekeres Sándor
kisiparosok, más egyéni társas vállalkozók gazdasági szakmai érdekeinek koordinálása, egyeztetése, védelme. Tagság képzése, továbbképzés, utánpótlás nevelés elősegítése. Tagok kulturális, sportolási, művelődési igényeinek elősegítése, támogatása. Vállalkozók jó hírnevének védelme, kisipari hagyományápolás. ... >>

Szigetvári Közösségi Iskola Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

7900 Szigetvár, Rákóczi Ferenc utca 9-13.
képviselő: kuratórium elnöke dr. Kiss Endre
közreműködik az iskola alapításához kapcsolódó évfordulók méltó megünneplésében. Segíti a határon túli magyar iskolákkal, valamint a nyelvtanulás érdekében más országokkal való kapcsolat kia-lakítását. ... >>

Szigetvári Kultúr-és Zöld Zóna Egyesület

(oktatási,szociális,kulturális)

7900 Szigetvár, Basa utca 19.
képviselő: elnök Zentai Gábor
Elsősorban kultúrális rendezvények, közösségfejlesztő tevékenység, szociálisan hátrányos helyzetű cigány/roma származású gyerekek és fiatalok segítése az oktatás területén. Másodsorban foglalkoztatási programok szervezése, lebonyolítása, Szigetvár kistérség és a Baranya Megyei hátrányos területein, munkaerőközvetítés. Más hova nem sorolt felnőttképzés és egyéb oktatás végzését is céljának tekinti az egyesület. ... >>

Szigetvári Néptánc Kör Egyesület

(kulturális)

7900 Szigetvár, Szabadság utca 96.
képviselő: elnök Mayer Ágnes Mária, elnökhelyettes Várhelyiné Valler Éva, titkár Abainé Bagoly Éva
elsősorban Szigetvár régiója népművészeti, ezen belül néptánc hagyományainak felelevenítése, megőrzése, továbbadása. ... >>

Szigetvári Polgári Kör

(kulturális)

7900 Szigetvár, József Attila utca 20.
képviselő: alelnök Nagy János, elnök Király Lajos ... >>

Szigetvári Várbaráti Kör

(kulturális)

7900 Szigetvár, Mártírok útja 1.
képviselő: elnök Varga Zoltán
Szigetvár története és a Zrínyiek munkásságára vonatkozó dokumentumok, emlékek gondozása, gyűjtése. Zrínyiek szerepének tudatosítása. Zrínyi vár gondozása, Szigetváron múzeum felállítása. ... >>

Szigetvári Zenebarátok Egyesülete

(kulturális)

7900 Szigetvár, Zárda utca 2.
képviselő: elnök Dr. Bender Zsuzsanna
A komolyzene népszerűsítése, az értékes zene iránti igény kialakítása, a kulturált szórakozás fejlesztése. ... >>

Szigetvári Zrínyi Miklós Végvári Sport Egyesület

(sport,kulturális)

7900 Szigetvár-Becefa, Turbán dűlő hrsz.4025/2.
képviselő: elnök Junácski András
Az íjász sport támogatása, népszerűsítése; utánpótlás nevelés, versenyzés; diáksport ösztönzése, támogatása; Szigetvár és térségének múltjának és történelmi hagyományainak ápolása; Szigetvár és nemzetközi jó hírnevének és kapcsolatainak ápolása; környezetkultúra, környezetvédelem. ... >>

Táncművészetért Alapítvány

(oktatási,kulturális)

7900 Szigetvár, Szulimán utca 54.
képviselő: elnök Kapronczai József
a táncoktatás feltételeinek bővítése és a táncművészet népszerűsitése, a táncoktatás feladataira való szakmai felkészülés elősegítése, a táncművészet és a tánckultúráról szóló tájékoztatás, felvilágositó tevékenység eredményességének kövelése, a feltételrendszer megteremtése, táncoktatási szakmai anyagok vásárlása, külföldi táncoktatókkal való kapcsolattartás lehetővé tétele, alapfokú művészet oktatási intézmény létrehozása, működtetése, magyar-és nemzetkközi táncversenyek rendezése, lebonyolitása, támogatása. ... >>

Vox Humana Alapítvány

(kulturális)

7900 Szigetvár, Rákóczi utca 9.
képviselő: képviselő Szabó Attila
három évtizede eredményesen működő ének-zene tagozat feltételrendszerének fejlesztése, oktató-nevelő munkájának segítése, a tagozat kórusainak patronálása, amelyek a város kulturális életében domináns szerepet töltenek be és utánpótlást képezik a város évszázados kóruskultúrájának. ... >>

Zrínyi Miklós Hagyományőrző Ijász és Lovas Diáksport Egyesület

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

7900 Szigetvár, Kórház utca 16.
képviselő: elnök Horváth Róbert
Az iskolai diáksport színvonalának emelése, illetve magas szintű sportmunka utánpótlásának megteremtése, a sportegyesület székhelyén és környékén, valamint szoros együttműködés kialakítása területi, országos szervezetekkel, és olyan személyekkel, akik a sportélet alakításában részt vesznek.
Szabadidős és versenysportágak népszerűsítése.
Az egyesület tagjainak versenyeztetése, diákolimpiai versenyen való részvétele.
Iskolai háziversenyek levezetése.
Történelmi hagyományőrzés, ezen belül: lovas és gyalogos íjász bandériumokkal kapcsolatos hagyományok ápolása, az ifjúság nevelése történelmi ismereteinek tágítása, felnőtt és ifjúsági sport és ezen belül lovas és íjász sport propagálása, szervezése, feltételeinek megteremtése.
A szigetvári várhoz kapcsolódóan: Zrínyi gárda felállítása, a várban idegenforgalmi rendezvények, íjászversenyek szervezése.
Zrínyiék, valamint Zrínyiekhez kötődő egyéb emlékek ápolása.
Történelmi táborok szervezése, ezen belül az ifjúság konstruktív nevelése. ... >>

Zrínyi Népe Szigetvári Kulturális és Könyvbarát Egyesület

(kulturális)

7900 Szigetvár, Dózsa György u. 20.
képviselő: Dr. Vajda János Tamás elnök, Rónai Róbert titkár, Vörös Viktor elnökhely. ... >>
1. oldal