Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Szigetvár oktatási civil szervezetek


Találatok száma: 29
1. oldal

Alapítvány a Nyugat-Magyarországi Egyetem Hallgatóinak Támogatására

(oktatási,szociális)

7900 Szigetvár, Alkotmány tér 18.
képviselő: Mantácsi János
A Nyugat-Magyarországi Egyetem hallgatóit támogassa a tudományos képzések, az oktatás, a képességfejlesztés és az ismeretterjesztés körében. ... >>

Bársony és "Handicap" Közhasznú Alapítvány Lóháton a Hátrányos Helyzetűekért

(intézményi,sport,oktatási,szociális)

7900 Szigetvár, Zalka Máté utca 10.
képviselő: kuratóriumi elnök Heim István Lászlóné
gyermekek (kiemelten a hátrányos helyzetű gyermekek) kezdő és haladó lovas oktatása, számukra lovaglási lehetőség biztosítása. Sérült (fogyatékkal élő) gyermekek terápiás lovagoltatása, rehabilitációja. Felnőttek rekreációs lovagoltatása, lovas oktatása. A Szigetvár és környékén található otthonok és intézetek részére a terápiás lovagoltatás feltételeinek megteremtése helyszínre való kiszállás útján, ehhez megfelelő eszközök vásárlása. Szigetvár környékén található falvak számára lovaglási, lovagoltatási lehetőség biztosítása kiszállással, lovaglás oktatás a helyszinen. Tanfolyamok szervezése iskolák és óvodák számára, testnevelés óra keretében elméleti és gyakorlati képzés. Egészséges és fogyatékkal élő gyermekek, felnőttek közös sporttevékenysége lovaglás és rokon sportok, vetélkedők keretében. ... >>

"Bódi focisuli" A labdarúgás oktatására Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási)

7900 Szigetvár, Szent István ltp. 25.
képviselő: kuratóriumi elnök Vasvári Gergely
A labdarúgás korszerű oktatása érdekében olyan pénzügyi bázis megteremtése, mellyel az utánpótlás nevelése támogatható. Ezáltal a városban és a környékbeli településeken működő labdarúgással foglalkozó sportegyesületek labdarúgó utánpótlására is alkalmas. A labdarúgás megszerettetése, oktatása gyermekek részére a gyermekkortól az ifjúsági kor befejezéséig. Kezdve a nyári szabadidőben szervezett ? a labdarúgás oktatására, megismertetésére épülő ? turnusos szabadidős foglalkozásoktól a szülőt és a sportolót is motiváló, érdekelté tevő a gyermek rendszeres, az életkori sajátosságokat figyelembe vevő oktatásáig, versenyeztetéséig. Továbbá célja az iskolai eredményeiben visszaeső vagy kritikus tanulmányi eredménnyel rendelkező tehetséges gyermekek támogatása, esetenként korrepetáló tanár felajánlásával és annak finanszírozásával. ... >>

COOP CARITAS Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,szociális,kulturális)

7900 Szigetvár, Szabadság utca 14.
képviselő: kuratórium elnöke dr. Fekete István
(A bíróság elrendeli a Baranya Megyei Bíróság által PK.20324/1991/2. sorszámú végzéssel 144. sorszám alatt nyilvántartásbas vett "EMBERIBB ÉLETÉRT" Alapítvány és a Baranya Megyei Bíróság által PK.21016/1992/6. sorszámú végzéssel 454. sorszám alatt nyilvántartásba vett "COOP CARITAS" Alapítvány egyesítését.)

A PANNON SZIGET ÁFÉSZ működési területén állandó jelleggel élő idős és hátrányos helyzetű állampolgárok anyagi megsegítése. A működési területén élő állampolgárok egyetemi vagy főiskolai tanulmányokat folytató gyermekeinek anyagi megsegítése. Az ÁFÉSZ működési területén -elsősorban a tagság- sportolási, kulturális és turisztikai igényei kielégítésének anyagi támogatása. Kulturális, sport, oktatási és karitatív célokat maga elé tűző, az ÁFÉSZ működési területén székhellyel rendelkező alapítványok, társadalmi szervek esetenkénti anyagi támogatása. ... >>

Dél Zselic Sport Egyesület Szigetvár

(sport,oktatási)

7900 Szigetvár, Alkotmány tér 22.
képviselő: elnök Rajczi Rudolf
diáksport támogatása, diák sportszakosztály működtetése, Szigetvár város sport múltjával kapcsolatos emlékek felkutatása, kiemelten a birkózás emlékeivel foglalkozás, tehetségek felkutatása érdekében versenyek lebonyolítása. ... >>

Dél-Zselic Horgász Egyesület Somogyhárságy-Magyarlukafa

(sport,oktatási,érdekképviselet)

7900 Szigetvár, Kossuth tér 13.
képviselő: elnök Sárdinecz Lajos
a sporthorgászat iránti igény kielégítése, a horgászok érdekeinek összehangolása és védelme. A horgászok elméleti, gyakorlati és etikai képzésének elősegítése. A horgászathoz kapcsolódó engedélyezési eljárásokban történő segítségnyújtás és tanácsadás. A halállomány és a környező élővilág gondozása, védelme az ehhez kapcsolódó érdekvédelem és elméleti képzés elősegítése. A vizek szakszerű kezelése, halgazdálkodás, halnevelés. ... >>

Egészségesebb Gyermekekért Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,oktatási,egyéb)

7900 Szigetvár, József Attila utca 69.
képviselő: Dr. Lempel Judit
iskola- egészségügyi tevékenység támogatása ... >>

Gyermekkert Alapítvány

(intézményi,sport,egészségügyi,oktatási,kulturális)

7900 Szigetvár, Szent István lakótelep 6.
képviselő: képviselő Sólyom Zsófia
A Zöldmanó Óvoda (7900 Szigetvár, Szent István lakótelep 6.) helyi nevelési programjának megvalósításához szükséges tárgyi eszközök beszerzése, beszerzésének támogatása. A Zöldmanó óvoda berendezési tárgyai -elsősorban játékok- beszerzése, beszerzésének támogatása. Az egészes életmódra nevelés biztosítása (úszás, kirándulás, sporteszközök). Kétévenként egy fő óvodai dolgozó továbbképzésének támogatása. A Zöldmanó Óvoda kulturális és egyéb rendezvényeinek szervezése és támogatása. A Zöldmanó Óvodába járó esetleges sérült, beteg gyerekek segítése, támogatása, a gyógykezelés költségeihez hozzájárulás (utaztatás, táplálék-kiegészítők vásárlása, különböző terápiákhoz való hozzájutás elősegítése). ... >>

GYERMEKVILÁGÉRT 2001 Alapítvány

(intézményi,oktatási)

7900 Szigetvár, Szent István lakótelep 2.
képviselő: kuratórium elnöke Haragó Tímea
Az Istvánffy Miklós Általános Iskola idegennyelvű oktatás rendszerének és tematikájának javítása, az alapfokú nyelvvizsga megszerzéséhez a feltételek biztosítása, korszerű informatikai eszközök biztosítása, az informatikai (számítástechnikai) oktatás kialakítása, szélesítése, háztartási ismeretek oktatásának alapjainak megteremtése, tanulók szabadidős tevékenységének segítése, oktatástechnikai eszközök felújítása, nevelők szakmai ismereteinek bővítése, továbbképzések fininszírozása, ösztönző díjazásra, elismerésre való lehetőség biztosítása. Tanulóbarát iskolai környezet kialakítása. ... >>

Horizont Sportegyesület

(intézményi,sport,oktatási)

7900 Szigetvár, Turbék puszta 1.
képviselő: elnök Wiener Zsuzsanna, elnökhelyettes Pamuki István
Felnőtt, iskolai tanulmányait befejezett sérült emberek részére rendszeres sportolási lehetőség biztosítása, sportrendezvények, edzések szervezése, versenyeken való részvétel biztosítása, edzőtáborok, életmódtáborok, egyéb, képességfejlesztő táborok szervezése. ... >>

KELL EGY CSAPAT gyermek és utánpótlás labdarúgókért foci-suli Alapítvány

(sport,oktatási)

7900 Szigetvár, Muszola utca 23.
képviselő: kuratóriumi elnök Szedeli István Zsolt
A foci-sulikban és a velük együttműködő egyesületekben sportoló gyermekek számára labdarúgás-oktatás, labdarúgáshoz kapcsolódó képzés, versenyekre felkészítés és versenyeztetés. ... >>

Micimackó Alapítvány

(intézményi,oktatási)

7900 Szigetvár, Rózsa utca 16.
képviselő: kuratórium elnök Irmics Istvánné
a Szigetvár, Dózsa György u. 11. szám alatti Óvoda vonatkozásában az "óvodai nevelés játékkal, mesével" című program színvonalasabbá tételéhez való hozzásegítés, illetve az óvoda tárgyi feltételeinek javítása. ... >>

Múlt-Jelen-Jövő Nemzeti Polgári Egyesület Szigetvárért

(természetvédelem,oktatási,szociális,kulturális)

7900 Szigetvár, Radován tér 12. fdsz./2.
képviselő: elnök Magyar Sándor Zoltán
a helyi kultúra támogatása, ezen belül helyi és országos, valamint nemzetközi szintű események, rendezvények szervezésével; többségi és kisebbségi kultúra ismertetése, bemutatása, népszerűsítése, rendezvények szervezésével és egyéb módon; a helyi (Szigetvár és környéke) környezet védelme, a lakott környezett színvonalának, lakhatóságának, infrastruktúrájának védelme, mindezek színvonalának emelése; a helyi természeti környezet védelme; szociálisan hátrányos helyzetű személyek esélyegyenlőségének elősegítése, támogatások nyújtásával, illetve minden egyéb megvalósítható módon; a helyi közéletben való aktív részvétel, a helyi lakosságot érintő kérdésekben véleménynyilvánítás, javaslatok, megoldások ismertetése, illetve részvétel a lakosságot érintő közérdekű problémák megoldásában; tehetségkutatás, szakismeret bővítés céljából tanfolyamok, előadások, szakmai összejövetelek szervezése; kulturális és idegenforgalmi rendezvények szervezése; szabadidős rendezvények szervezése, azokon való részvétel biztosítása, a szabadidő tevékenység támogatása. ... >>

Székelyföld Szerelmesei Egyesület

(intézményi,oktatási,kulturális)

7900 Szigetvár, Miklós utca 2/1.
képviselő: elnök Marosi Zoltán
A magyar nép és a Székelyföldön élő nép hagyományainak őrzése, megismertetése az érdeklődő magyar és az erdélyi lakossággal. A hagyományok ápolása, az erdélyi, székelyföldi és a magyar emberek kapcsolatának erősítése, továbbfejlesztése baráti kapcsolatok kialakításával. Népművészek felkarolása és népszerűsítése. Pályázatok kiírásával iskolások körében népszerűsíteni a hagyományőrzést, népművészetet. A legjobb pályaművel díjazása. Kapcsolattartás az őshazából elszármazottakkal. Beilleszkedésük segítése, az otthoniakkal való kapcsolattartás segítése. A magyarság és a székelység keresztény értékrendjének megtartását, őrzését és ápolását segíteni. ... >>

Szigetvár és Térsége Zeneoktatásáért Kiemelkedően Közhasznú Alapítvány

(intézményi,oktatási,egyéb)

7900 Szigetvár, Zárda utca 2.
képviselő: Csökliné Dr. Valler Mária
Zeneiskolai oktatás támogatása. ... >>

Szigetvár-Becefa és Szigetvár-Zsibót települések fejlődéséért Közalapítvány

(sport,természetvédelem,egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális)

7900 Szigetvár, Zrínyi tér 1.
képviselő: kuratóriumi elnök Viljovácz Józsefné
Szigetvár-Becefa és Szigetvár Zsibót településrészek területén a
- településrendezés, a településfejlesztés- ezen belül kiemelten az egészséges ivóvízellátás biztosításának a szennyvízcsatorna építés megvalósításának elősegítése;
- az épített és természeti környezet védelme, az idegenforgfalom, a turizmus fellendítése;
- a közszolgáltatási feladatok, különösen a köztisztaság, településtisztaság, szépítés, virágosítás előmozdítása;
- a foglalkoztatás megoldásához segítség nyújtása vállalkozások segítése;
- a településrészek hagyományainak ápolása, kulturális rendezvények, a közművelődés, a művészeti tevékenységek és a sport támogatása;
- az önkormányzati intézmények működési feltételeinek javítása;
- az ifjúság megfelelő irányú fejlődésének alakításához közösségi terek kialakítása és fenntartásának elősegítése;
- a szociális és egészségügyi ellátás színvonalának emelése;
- az alap- közép, és felsőfokú oktatásban, képzésben részt vevők támogatása;
- a közbiztonság feltételeinek javítása;
- a teleülés civil szervezeteinek önszerveződő közösségeinek támogatása;
- a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek képzésének támogatása;
- a kisebbség beilleszkedésének elősegítése, felzárkóztatásának támogatása;
- a megváltozott munkaképességű dolgozók és a tartósan munkanélküliek foglalkoztatásának elősegítése, támogatása;
- a nyelvi oktatás, informatikai képzés segítése, pályázati figyelőrendszer működésének kialakítása, támogatása;
- az idegenfo rgalom, a falusi turizmus. ... >>

Szigetvári Buborék Alapítvány

(sport,oktatási)

7900 Szigetvár, Hársfa utca 28.
képviselő: kuratórium elnök dr. Barka Tamás
Tömegsport iránti igények figyelembevételével az úszással, vízi sportokkal, vízben végezhető programokkal, tevékenységekkel kapcsolatban népszerűsítés, oktatás, képzés, versenyekre felkészítés és versenyeztetés. ... >>

Szigetvári Delfin Úszó Sport Egyesület

(sport,oktatási,kulturális)

7900 Szigetvár, Kerecsényi utca 9.
képviselő: elnök Gáspár Györgyné
Szigetvár városban és vonzáskörzetében az úszásoktatás szervezett keretek között történő megszervezése, a szigetvári úszósport hagyományainak felélesztése, fejlesztése. A közösségi élet, kollektív szellem kialakítása; az úszósport fejlődésének dokumentálása; a tehetséges sportolók részére versenylehetőség megteremtése, utaztatáshoz szükséges költségfedezet biztosítása. Az országos versenynaptárban szereplő ?Zrínyi Kupa? évenkénti megrendezése; az úszás, mint testmozgás lehetőségének biztosítása, népszerűsítése; a ?DELFIN? Alapítvány támogatása. ... >>

Szigetvári Ipartestület

(sport,oktatási,kulturális,érdekképviselet)

7900 Szigetvár, Kossuth Lajos utca 14.
képviselő: elnök Szekeres Sándor
kisiparosok, más egyéni társas vállalkozók gazdasági szakmai érdekeinek koordinálása, egyeztetése, védelme. Tagság képzése, továbbképzés, utánpótlás nevelés elősegítése. Tagok kulturális, sportolási, művelődési igényeinek elősegítése, támogatása. Vállalkozók jó hírnevének védelme, kisipari hagyományápolás. ... >>

Szigetvári Közösségi Iskola Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

7900 Szigetvár, Rákóczi Ferenc utca 9-13.
képviselő: kuratórium elnöke dr. Kiss Endre
közreműködik az iskola alapításához kapcsolódó évfordulók méltó megünneplésében. Segíti a határon túli magyar iskolákkal, valamint a nyelvtanulás érdekében más országokkal való kapcsolat kia-lakítását. ... >>

Szigetvári Kultúr-és Zöld Zóna Egyesület

(oktatási,szociális,kulturális)

7900 Szigetvár, Basa utca 19.
képviselő: elnök Zentai Gábor
Elsősorban kultúrális rendezvények, közösségfejlesztő tevékenység, szociálisan hátrányos helyzetű cigány/roma származású gyerekek és fiatalok segítése az oktatás területén. Másodsorban foglalkoztatási programok szervezése, lebonyolítása, Szigetvár kistérség és a Baranya Megyei hátrányos területein, munkaerőközvetítés. Más hova nem sorolt felnőttképzés és egyéb oktatás végzését is céljának tekinti az egyesület. ... >>

Szigetvári VASAS Sport Club Egyesület

(sport,oktatási,érdekképviselet)

7900 Szigetvár, Széchenyi utca 99/2.
képviselő: elnök Rack Róbert
a tagok és Szigetvár és környéke vonzáskörzetében a szabadidő és futballsport kedvelő fiatalok és fiatal felnőttek számára széleskörű és színvonalas sportolási, testedzési lehetőség biztosítása. Női labdarúgás népszerűsítése. Tehetségkutatás, a fiatal női labdarúgók fejlődésének elősegítése és biztosítása. Szakismeret bővítése céljából tanfolyamok, előadások, szakmai összejövetelek. Utánpótlás nevelés elsősorban a női futballsport területén. Sportprogramok szervezése és rendezése, sportkapcsolatok kiépítése bel- és külföldi szervezetekkel, kapcsolat fenntartása az országos és megyei sportági szövetségekkel. A Fair Play magatartás érvényre juttatása. ... >>

Táncművészetért Alapítvány

(oktatási,kulturális)

7900 Szigetvár, Szulimán utca 54.
képviselő: elnök Kapronczai József
a táncoktatás feltételeinek bővítése és a táncművészet népszerűsitése, a táncoktatás feladataira való szakmai felkészülés elősegítése, a táncművészet és a tánckultúráról szóló tájékoztatás, felvilágositó tevékenység eredményességének kövelése, a feltételrendszer megteremtése, táncoktatási szakmai anyagok vásárlása, külföldi táncoktatókkal való kapcsolattartás lehetővé tétele, alapfokú művészet oktatási intézmény létrehozása, működtetése, magyar-és nemzetkközi táncversenyek rendezése, lebonyolitása, támogatása. ... >>

Tehetséges Tanulókért Alapítvány

(intézményi,oktatási)

7900 Szigetvár, Rákóczi utca 9.
képviselő: kuratóriumi elnök Dr. Vass Péterné
A szigetvári Tinódi Lantos Sebestyén Általános Iskola tanulói számára tehetségük kibontakoztatása fetételrendszerének szélesítése.
A fejlődésükhöz szükséges feltételek elméleti és gyakorlati területen történő biztosítása.
Eredményeik megismertetése és elismerése anyagilag és erkölcsileg egyaránt. ... >>

Tinódi lantos Sebestyén Általános Iskola Szülők Egyesülete

(intézményi,oktatási)

7900 Szigetvár, Rákóczi u. 9-13.
képviselő: Mihálykövi Miklósné, Salamon Ferenc ... >>

Top Dance Kiemelkedően Közhasznú Alapítvány

(oktatási)

7900 Szigetvár, Dózsa György utca 41
képviselő: kuratóriumi elnök Medgyaszay László
a tehetséges gyermekek tánccsoport oktatásának támogatása, a versenytánc és a gyermekmodell területén új tehetségek felkutatása és továbbképzése. Bemutatók szervezése, műsorszervezés, a továbbképzések, versenyek technikai feltételeinek megteremtése, ezen belül tánctábor szervezés és jótékonysági bálok megrendezése. ... >>

Zrínyi Miklós Hagyományőrző Ijász és Lovas Diáksport Egyesület

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

7900 Szigetvár, Kórház utca 16.
képviselő: elnök Horváth Róbert
Az iskolai diáksport színvonalának emelése, illetve magas szintű sportmunka utánpótlásának megteremtése, a sportegyesület székhelyén és környékén, valamint szoros együttműködés kialakítása területi, országos szervezetekkel, és olyan személyekkel, akik a sportélet alakításában részt vesznek.
Szabadidős és versenysportágak népszerűsítése.
Az egyesület tagjainak versenyeztetése, diákolimpiai versenyen való részvétele.
Iskolai háziversenyek levezetése.
Történelmi hagyományőrzés, ezen belül: lovas és gyalogos íjász bandériumokkal kapcsolatos hagyományok ápolása, az ifjúság nevelése történelmi ismereteinek tágítása, felnőtt és ifjúsági sport és ezen belül lovas és íjász sport propagálása, szervezése, feltételeinek megteremtése.
A szigetvári várhoz kapcsolódóan: Zrínyi gárda felállítása, a várban idegenforgalmi rendezvények, íjászversenyek szervezése.
Zrínyiék, valamint Zrínyiekhez kötődő egyéb emlékek ápolása.
Történelmi táborok szervezése, ezen belül az ifjúság konstruktív nevelése. ... >>

Zrinyi Miklós Ifjúsági Alapítvány

(intézményi,oktatási)

7900 Szigetvár, Rákóczi utca 18.
képviselő: kuratóriumi elnök Horváthné Kassai Mariánna
a szigetvári Zrínyi Miklós Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium feltételrendszerének fejlesztése, oktató-nevelőmunkájának segítése. Az iskola arra érdemes tanulóinak támogatása tanulmányi munkájukban: a tanulmányi munka fejlesztése, támogatás iskolán kívüli ismeretszerzési lehetőség felhasználásában, támogatás tanulmányi versenyekre való felkészülésben, azokra való részvételben, kiemelkedő tanulmányi munka jutalmazása. Az iskola pedagógusainak segítése továbbképzésben. ... >>
1. oldal