Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Szigetvár sport civil szervezetek


Találatok száma: 32
1. oldal

4 X 4 Tuning Sportegyesület

(sport,természetvédelem)

7900 Szigetvár, Bika András utca 27.
képviselő: elnök Papp László
szabadidős terepjáró autózás és a természetjárás népszerűsítése. Off road versenyeken való részvétel, illetve annak elősegítése és a sportág népszerűsítése. Off road versenyek és szabadidős rendezvények szervezése, lebonyolítása. Az off road versenyzéshez szükséges anyagi háttér előteremtése és működtetése. Együttműködés a terepjáró autózással kapcsolatos gazdasági szervezetekkel, cégekkel és szolgáltatókkal. Külföldi off road rendezvényeken való részvétel és részvételek elősegítése. Magyarország természeti értékeinek védelme. Együttműködés a környezetvédelmi és természetvédelmi szervezetekkel. Aktív részvétel mentésben, katasztrófa-elhárításban és a rászorulók segélyezésében az egyesület rendelkezésére álló technika felhasználásával. ... >>

ADRIA-SZIGO Kulturális Táncsport Egyesület

(sport,kulturális,egyéb)

7900 Szigetvár, Szulimán utca 54.
képviselő: elnök Kustra József, elnökhelyettes Vértes György, gazdasági vezető Kovács Györgyné, titkár Kapronczai Józsefné ... >>

Bársony és "Handicap" Közhasznú Alapítvány Lóháton a Hátrányos Helyzetűekért

(intézményi,sport,oktatási,szociális)

7900 Szigetvár, Zalka Máté utca 10.
képviselő: kuratóriumi elnök Heim István Lászlóné
gyermekek (kiemelten a hátrányos helyzetű gyermekek) kezdő és haladó lovas oktatása, számukra lovaglási lehetőség biztosítása. Sérült (fogyatékkal élő) gyermekek terápiás lovagoltatása, rehabilitációja. Felnőttek rekreációs lovagoltatása, lovas oktatása. A Szigetvár és környékén található otthonok és intézetek részére a terápiás lovagoltatás feltételeinek megteremtése helyszínre való kiszállás útján, ehhez megfelelő eszközök vásárlása. Szigetvár környékén található falvak számára lovaglási, lovagoltatási lehetőség biztosítása kiszállással, lovaglás oktatás a helyszinen. Tanfolyamok szervezése iskolák és óvodák számára, testnevelés óra keretében elméleti és gyakorlati képzés. Egészséges és fogyatékkal élő gyermekek, felnőttek közös sporttevékenysége lovaglás és rokon sportok, vetélkedők keretében. ... >>

"Bódi focisuli" A labdarúgás oktatására Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási)

7900 Szigetvár, Szent István ltp. 25.
képviselő: kuratóriumi elnök Vasvári Gergely
A labdarúgás korszerű oktatása érdekében olyan pénzügyi bázis megteremtése, mellyel az utánpótlás nevelése támogatható. Ezáltal a városban és a környékbeli településeken működő labdarúgással foglalkozó sportegyesületek labdarúgó utánpótlására is alkalmas. A labdarúgás megszerettetése, oktatása gyermekek részére a gyermekkortól az ifjúsági kor befejezéséig. Kezdve a nyári szabadidőben szervezett ? a labdarúgás oktatására, megismertetésére épülő ? turnusos szabadidős foglalkozásoktól a szülőt és a sportolót is motiváló, érdekelté tevő a gyermek rendszeres, az életkori sajátosságokat figyelembe vevő oktatásáig, versenyeztetéséig. Továbbá célja az iskolai eredményeiben visszaeső vagy kritikus tanulmányi eredménnyel rendelkező tehetséges gyermekek támogatása, esetenként korrepetáló tanár felajánlásával és annak finanszírozásával. ... >>

Cigány Integrációt Segítő Érdekvédelmi Közhasznú Egyesület

(sport,szociális,kulturális,érdekképviselet)

7900 Szigetvár, Deák Ferenc tér 16. I/21.
képviselő: elnok Gál József
cigányság élethelyzetének javítása. Cigányság felemelkedése, életkörülményeinek jobbá tétele. Csökkent munkaképességű személyek életkörülményeinek, szociális helyzetének javítása. Sport szeretetének, szabadidő hasznos eltöltése iránti igénynek az elősegítése. Cigányság kultúrájának, hagyományainak megőrzése, megóvása. Fiatal romák magasan képzett szakemberekké váljanak, ennek elősegítése. Cigányság integrációjának elősegítése, társadalmi elfogadottságának segítése. Jogok, érdekek érvényesítése, bűnözés csökkentése. Romák, nem romák között esélyegyenlőség megteremtése. Hátrányos helyzetű, szociális helyzetben levő roma családok segítése. ... >>

COOP CARITAS Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,szociális,kulturális)

7900 Szigetvár, Szabadság utca 14.
képviselő: kuratórium elnöke dr. Fekete István
(A bíróság elrendeli a Baranya Megyei Bíróság által PK.20324/1991/2. sorszámú végzéssel 144. sorszám alatt nyilvántartásbas vett "EMBERIBB ÉLETÉRT" Alapítvány és a Baranya Megyei Bíróság által PK.21016/1992/6. sorszámú végzéssel 454. sorszám alatt nyilvántartásba vett "COOP CARITAS" Alapítvány egyesítését.)

A PANNON SZIGET ÁFÉSZ működési területén állandó jelleggel élő idős és hátrányos helyzetű állampolgárok anyagi megsegítése. A működési területén élő állampolgárok egyetemi vagy főiskolai tanulmányokat folytató gyermekeinek anyagi megsegítése. Az ÁFÉSZ működési területén -elsősorban a tagság- sportolási, kulturális és turisztikai igényei kielégítésének anyagi támogatása. Kulturális, sport, oktatási és karitatív célokat maga elé tűző, az ÁFÉSZ működési területén székhellyel rendelkező alapítványok, társadalmi szervek esetenkénti anyagi támogatása. ... >>

Dél Zselic Sport Egyesület Szigetvár

(sport,oktatási)

7900 Szigetvár, Alkotmány tér 22.
képviselő: elnök Rajczi Rudolf
diáksport támogatása, diák sportszakosztály működtetése, Szigetvár város sport múltjával kapcsolatos emlékek felkutatása, kiemelten a birkózás emlékeivel foglalkozás, tehetségek felkutatása érdekében versenyek lebonyolítása. ... >>

Dél-Zselic Horgász Egyesület Somogyhárságy-Magyarlukafa

(sport,oktatási,érdekképviselet)

7900 Szigetvár, Kossuth tér 13.
képviselő: elnök Sárdinecz Lajos
a sporthorgászat iránti igény kielégítése, a horgászok érdekeinek összehangolása és védelme. A horgászok elméleti, gyakorlati és etikai képzésének elősegítése. A horgászathoz kapcsolódó engedélyezési eljárásokban történő segítségnyújtás és tanácsadás. A halállomány és a környező élővilág gondozása, védelme az ehhez kapcsolódó érdekvédelem és elméleti képzés elősegítése. A vizek szakszerű kezelése, halgazdálkodás, halnevelés. ... >>

Dél-Zselic Sport Egyesület Szigetvár

(sport)

7900 Szigetvár, Alkotmány tér 22.
képviselő: Rajczi Rudolf elnök ... >>

Domolos-Zsibót Horgászegyesület Szigetvár

(sport,természetvédelem,kulturális)

7900 Szigetvár, Radován tér 11.
képviselő: elnök Heninger Zsolt
tagjai horgászérdekeinek képviselete, valamint kedvező horgászlehetőségek biztosítása, a fogászegyesület hagyományainak ápolása. A horgászsport fejlesztése, népszerűsítése, érdekegyeztetés az állami, önkormányzati és egyéb szervezetekkel. A horgászoknak a jogszabályok, a társadalmi együttélés és a horgászerkölcs szabályainak tiszteletbeli tartása, a természet szeretetére és védelmére való nevelése, a horgászkezeléésű víz értékmegőrző fejlődésének biztosítása, horgász célú halgazdákodás. ... >>

Gyermekkert Alapítvány

(intézményi,sport,egészségügyi,oktatási,kulturális)

7900 Szigetvár, Szent István lakótelep 6.
képviselő: képviselő Sólyom Zsófia
A Zöldmanó Óvoda (7900 Szigetvár, Szent István lakótelep 6.) helyi nevelési programjának megvalósításához szükséges tárgyi eszközök beszerzése, beszerzésének támogatása. A Zöldmanó óvoda berendezési tárgyai -elsősorban játékok- beszerzése, beszerzésének támogatása. Az egészes életmódra nevelés biztosítása (úszás, kirándulás, sporteszközök). Kétévenként egy fő óvodai dolgozó továbbképzésének támogatása. A Zöldmanó Óvoda kulturális és egyéb rendezvényeinek szervezése és támogatása. A Zöldmanó Óvodába járó esetleges sérült, beteg gyerekek segítése, támogatása, a gyógykezelés költségeihez hozzájárulás (utaztatás, táplálék-kiegészítők vásárlása, különböző terápiákhoz való hozzájutás elősegítése). ... >>

Horizont Sportegyesület

(intézményi,sport,oktatási)

7900 Szigetvár, Turbék puszta 1.
képviselő: elnök Wiener Zsuzsanna, elnökhelyettes Pamuki István
Felnőtt, iskolai tanulmányait befejezett sérült emberek részére rendszeres sportolási lehetőség biztosítása, sportrendezvények, edzések szervezése, versenyeken való részvétel biztosítása, edzőtáborok, életmódtáborok, egyéb, képességfejlesztő táborok szervezése. ... >>

HŐSZIG-IsoteQ-Szigetvári Birkózó Sport Egyesület

(sport)

7900 Szigetvár, Széchenyi utca 40.
képviselő: elnök Martin József
Szigetvár és környékén élő fiatalokkal a birkózás megszerettetése, részükkre edzés lehetőség biztosítása, a versenysport fejlesztése, egészséges, sportszerű életmódra nevelés. ... >>

Hunor-Almamellék Vadásztársaság

(sport,természetvédelem)

7900 Szigetvár, Rákóczi utca 7/1-3.
képviselő: elnök Englert Gyula
Az Egyesületekre, a vadászatra és vadgazdálkodásra, a lőfegyver tartására és használatára vonatkozó szabályok betartásával, a környezet- és természetvédelmi előírásokkal összhangban álló gazdálkodással a tagok részére kulturált, sportvadászati lehetőségek biztosítása. ... >>

KELL EGY CSAPAT gyermek és utánpótlás labdarúgókért foci-suli Alapítvány

(sport,oktatási)

7900 Szigetvár, Muszola utca 23.
képviselő: kuratóriumi elnök Szedeli István Zsolt
A foci-sulikban és a velük együttműködő egyesületekben sportoló gyermekek számára labdarúgás-oktatás, labdarúgáshoz kapcsolódó képzés, versenyekre felkészítés és versenyeztetés. ... >>

Kicsi vagyok én, majd megnövök én" Alapítvány

(sport)

7900 Szigetvár, Széchenyi u. 61.
képviselő: Plantek Ágnes ... >>

Magyar Terepjárós Triál Sport Egyesület

(sport,természetvédelem)

7900 Szigetvár, Basa u. 41.
képviselő: elnök Csokona Norbert
A terepjárós sport népszerűsítése, a 4x4 triál országos képviselete a sport szépségeinek megismertetése a nagyközönséggel, valamint a terepjáró autók előnyeinek kihasználása és használatuk élvezete. Magyarország természeti értékeinek védelme, megismertetése. Szabadidős terepjáró autózás és természetjárás népszerűsítése. Együttműködés a környezetvédelmi és természetvédelmi szervezetekkel. Aktív részvétel, mentésben, katasztrófa-elhárításban és a rászorulók segélyezésében az egyesült rendelkezésére álló technika felhasználásával. ... >>

Szigetvár-Becefa és Szigetvár-Zsibót települések fejlődéséért Közalapítvány

(sport,természetvédelem,egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális)

7900 Szigetvár, Zrínyi tér 1.
képviselő: kuratóriumi elnök Viljovácz Józsefné
Szigetvár-Becefa és Szigetvár Zsibót településrészek területén a
- településrendezés, a településfejlesztés- ezen belül kiemelten az egészséges ivóvízellátás biztosításának a szennyvízcsatorna építés megvalósításának elősegítése;
- az épített és természeti környezet védelme, az idegenforgfalom, a turizmus fellendítése;
- a közszolgáltatási feladatok, különösen a köztisztaság, településtisztaság, szépítés, virágosítás előmozdítása;
- a foglalkoztatás megoldásához segítség nyújtása vállalkozások segítése;
- a településrészek hagyományainak ápolása, kulturális rendezvények, a közművelődés, a művészeti tevékenységek és a sport támogatása;
- az önkormányzati intézmények működési feltételeinek javítása;
- az ifjúság megfelelő irányú fejlődésének alakításához közösségi terek kialakítása és fenntartásának elősegítése;
- a szociális és egészségügyi ellátás színvonalának emelése;
- az alap- közép, és felsőfokú oktatásban, képzésben részt vevők támogatása;
- a közbiztonság feltételeinek javítása;
- a teleülés civil szervezeteinek önszerveződő közösségeinek támogatása;
- a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek képzésének támogatása;
- a kisebbség beilleszkedésének elősegítése, felzárkóztatásának támogatása;
- a megváltozott munkaképességű dolgozók és a tartósan munkanélküliek foglalkoztatásának elősegítése, támogatása;
- a nyelvi oktatás, informatikai képzés segítése, pályázati figyelőrendszer működésének kialakítása, támogatása;
- az idegenfo rgalom, a falusi turizmus. ... >>

Szigetvári Buborék Alapítvány

(sport,oktatási)

7900 Szigetvár, Hársfa utca 28.
képviselő: kuratórium elnök dr. Barka Tamás
Tömegsport iránti igények figyelembevételével az úszással, vízi sportokkal, vízben végezhető programokkal, tevékenységekkel kapcsolatban népszerűsítés, oktatás, képzés, versenyekre felkészítés és versenyeztetés. ... >>

Szigetvári Delfin Úszó Sport Egyesület

(sport,oktatási,kulturális)

7900 Szigetvár, Kerecsényi utca 9.
képviselő: elnök Gáspár Györgyné
Szigetvár városban és vonzáskörzetében az úszásoktatás szervezett keretek között történő megszervezése, a szigetvári úszósport hagyományainak felélesztése, fejlesztése. A közösségi élet, kollektív szellem kialakítása; az úszósport fejlődésének dokumentálása; a tehetséges sportolók részére versenylehetőség megteremtése, utaztatáshoz szükséges költségfedezet biztosítása. Az országos versenynaptárban szereplő ?Zrínyi Kupa? évenkénti megrendezése; az úszás, mint testmozgás lehetőségének biztosítása, népszerűsítése; a ?DELFIN? Alapítvány támogatása. ... >>

Szigetvári Dolgozók Horgász Egyesülete

(sport,természetvédelem,kulturális)

7900 Szigetvár,
képviselő: elnök Tomsics Lajos
Tagjai horgászérdekeinek képviselete, valamint kedvező horgász lehetőségek biztosítása, a horgászegyesület hagyományainak ápolása.
A horgászsport fejlesztése, népszerűsítése, érdekegyeztetés az állami, önkormányzati és egyéb szervezetekkel.
A horgászoknak a jogszabályok, a társadalmi együttélés és a horgászerkölcs szabályainak tiszteletben tartása, a természet szeretetére és védelmére való nevelése, a horgászkezelésű víz értékmegőrző fejlődésének biztosítása, horgászcélú halgazdálkodás. ... >>

Szigetvári Erőemelő,Testépítő és Fittness Sport Egyesület

(sport)

7900 Szigetvár, Széchenyi utca 60.
képviselő: elnök Kamocsay Zoltán, elnökhelyettes Kamocsayné Tóth Valéria Magdolna, titkár Kamocsay István ... >>

Szigetvári Ipartestület

(sport,oktatási,kulturális,érdekképviselet)

7900 Szigetvár, Kossuth Lajos utca 14.
képviselő: elnök Szekeres Sándor
kisiparosok, más egyéni társas vállalkozók gazdasági szakmai érdekeinek koordinálása, egyeztetése, védelme. Tagság képzése, továbbképzés, utánpótlás nevelés elősegítése. Tagok kulturális, sportolási, művelődési igényeinek elősegítése, támogatása. Vállalkozók jó hírnevének védelme, kisipari hagyományápolás. ... >>

Szigetvári Kézlabda Sportegyesület

(sport)

7900 Szigetvár, Szabadság u. 2.
képviselő: Dr.Aracsi József elnökhelyettes, Dr.Kósa László elnökhelyettes, elnök Horváth László, Mike Ferenc elnökhelyettes ... >>

Szigetvári Társastáncosok Egyesülete

(sport)

7900 Szigetvár, Petőfi u. 49.
képviselő: Guczogi Gáborné elnök ... >>

Szigetvári Torna Klub

(sport)

7900 Szigetvár, -Zsibót Szőlőhegy 10.
képviselő: Király Attila elnök ... >>

Szigetvári VASAS Sport Club Egyesület

(sport,oktatási,érdekképviselet)

7900 Szigetvár, Széchenyi utca 99/2.
képviselő: elnök Rack Róbert
a tagok és Szigetvár és környéke vonzáskörzetében a szabadidő és futballsport kedvelő fiatalok és fiatal felnőttek számára széleskörű és színvonalas sportolási, testedzési lehetőség biztosítása. Női labdarúgás népszerűsítése. Tehetségkutatás, a fiatal női labdarúgók fejlődésének elősegítése és biztosítása. Szakismeret bővítése céljából tanfolyamok, előadások, szakmai összejövetelek. Utánpótlás nevelés elsősorban a női futballsport területén. Sportprogramok szervezése és rendezése, sportkapcsolatok kiépítése bel- és külföldi szervezetekkel, kapcsolat fenntartása az országos és megyei sportági szövetségekkel. A Fair Play magatartás érvényre juttatása. ... >>

Szigetvári Zrínyi Miklós Végvári Sport Egyesület

(sport,kulturális)

7900 Szigetvár-Becefa, Turbán dűlő hrsz.4025/2.
képviselő: elnök Junácski András
Az íjász sport támogatása, népszerűsítése; utánpótlás nevelés, versenyzés; diáksport ösztönzése, támogatása; Szigetvár és térségének múltjának és történelmi hagyományainak ápolása; Szigetvár és nemzetközi jó hírnevének és kapcsolatainak ápolása; környezetkultúra, környezetvédelem. ... >>

Szigetvári "zrinyi Miklós" Sportegyesület

(sport)

7900 Szigetvár, Olay Lajos utca 6.
képviselő: elnök Bognár József ... >>

Vektor Íjász Klub Sport Egyesület

(sport)

7900 Szigetvár, Szabadság utca 97.
képviselő: elnök Ragoncsa Zoltán
az íjász sportág népszerűsítése és folyamatos utánpótlásának biztosítása, szervezett keretek között sportolás biztosítása, a szabadidő hasznos eltöltésének megszervezése. ... >>

Zrínyi Miklós Hagyományőrző Ijász és Lovas Diáksport Egyesület

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

7900 Szigetvár, Kórház utca 16.
képviselő: elnök Horváth Róbert
Az iskolai diáksport színvonalának emelése, illetve magas szintű sportmunka utánpótlásának megteremtése, a sportegyesület székhelyén és környékén, valamint szoros együttműködés kialakítása területi, országos szervezetekkel, és olyan személyekkel, akik a sportélet alakításában részt vesznek.
Szabadidős és versenysportágak népszerűsítése.
Az egyesület tagjainak versenyeztetése, diákolimpiai versenyen való részvétele.
Iskolai háziversenyek levezetése.
Történelmi hagyományőrzés, ezen belül: lovas és gyalogos íjász bandériumokkal kapcsolatos hagyományok ápolása, az ifjúság nevelése történelmi ismereteinek tágítása, felnőtt és ifjúsági sport és ezen belül lovas és íjász sport propagálása, szervezése, feltételeinek megteremtése.
A szigetvári várhoz kapcsolódóan: Zrínyi gárda felállítása, a várban idegenforgalmi rendezvények, íjászversenyek szervezése.
Zrínyiék, valamint Zrínyiekhez kötődő egyéb emlékek ápolása.
Történelmi táborok szervezése, ezen belül az ifjúság konstruktív nevelése. ... >>
1. oldal