Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Szigetvár szociális civil szervezetek


Találatok száma: 12
1. oldal

Alapítvány a Nyugat-Magyarországi Egyetem Hallgatóinak Támogatására

(oktatási,szociális)

7900 Szigetvár, Alkotmány tér 18.
képviselő: Mantácsi János
A Nyugat-Magyarországi Egyetem hallgatóit támogassa a tudományos képzések, az oktatás, a képességfejlesztés és az ismeretterjesztés körében. ... >>

Bársony és "Handicap" Közhasznú Alapítvány Lóháton a Hátrányos Helyzetűekért

(intézményi,sport,oktatási,szociális)

7900 Szigetvár, Zalka Máté utca 10.
képviselő: kuratóriumi elnök Heim István Lászlóné
gyermekek (kiemelten a hátrányos helyzetű gyermekek) kezdő és haladó lovas oktatása, számukra lovaglási lehetőség biztosítása. Sérült (fogyatékkal élő) gyermekek terápiás lovagoltatása, rehabilitációja. Felnőttek rekreációs lovagoltatása, lovas oktatása. A Szigetvár és környékén található otthonok és intézetek részére a terápiás lovagoltatás feltételeinek megteremtése helyszínre való kiszállás útján, ehhez megfelelő eszközök vásárlása. Szigetvár környékén található falvak számára lovaglási, lovagoltatási lehetőség biztosítása kiszállással, lovaglás oktatás a helyszinen. Tanfolyamok szervezése iskolák és óvodák számára, testnevelés óra keretében elméleti és gyakorlati képzés. Egészséges és fogyatékkal élő gyermekek, felnőttek közös sporttevékenysége lovaglás és rokon sportok, vetélkedők keretében. ... >>

Becefai Polgárőr Egyesület

(közbiztonság,természetvédelem,szociális,egyéb)

7900 Szigetvár-Becefa, Fő utca 35.
képviselő: elnök Tolnai Krisztián
A bűncselekmények megelőzése és különböző tulajdonformák védelme érdekében önkéntes feladatot felvállaló állampolgárok munkájának összefogása, szolgálati fellépésének megszervezése, rendszerbe foglalása, a tevékenység szervezeti összehangolása. A vagyonvédelem és közbiztonság javításával a lakosság szubjektív biztonságérzetének növelése, a közösségi kapcsolatok erősítése. A bűnalkalmak korlátozásával a társadalmi bűnmegelőzés kereteinek szélesítése. A lakosság és a rendvédelmi szervek közötti bizalom, együttműködés és kapcsolattartás erősítése, fejlesztése. Azonos profilú szervezetekkel kapcsolatok létesítése és fenntartása. Közreműködés a környezet-, természetvédelmi-, és karitatív feladatok végrehajtásában. ... >>

Békés, Nyugodt Ősz Közalapítvány

(szociális)

7900 Szigetvár, Zrínyi tér 1.
képviselő: kuratórium elnök Kapronczai Józsefné
dr. Raksányi Árpád Integrált Szociális Intézmény anyagi lehetőségeinek bővítése, ésszerű, gazdaságos működtetéséhez szükséges korszerűsítések megvalósításához anyagi források biztosítása; az időskorúak szociális otthona anyagi lehetőségeinek bővítése, felszereltségének javítása. Időskorúak mindennapjait kényelmesebbé, szebbé tevő, az otthon szerényebb pénzügyi lehetőségei miatt egyébként nehezebben beszerezhető eszközök előteremtése. ... >>

Cigány Integrációt Segítő Érdekvédelmi Közhasznú Egyesület

(sport,szociális,kulturális,érdekképviselet)

7900 Szigetvár, Deák Ferenc tér 16. I/21.
képviselő: elnok Gál József
cigányság élethelyzetének javítása. Cigányság felemelkedése, életkörülményeinek jobbá tétele. Csökkent munkaképességű személyek életkörülményeinek, szociális helyzetének javítása. Sport szeretetének, szabadidő hasznos eltöltése iránti igénynek az elősegítése. Cigányság kultúrájának, hagyományainak megőrzése, megóvása. Fiatal romák magasan képzett szakemberekké váljanak, ennek elősegítése. Cigányság integrációjának elősegítése, társadalmi elfogadottságának segítése. Jogok, érdekek érvényesítése, bűnözés csökkentése. Romák, nem romák között esélyegyenlőség megteremtése. Hátrányos helyzetű, szociális helyzetben levő roma családok segítése. ... >>

Citadella Alapítvány"

(szociális)

7900 Szigetvár, Vörösmarty u. 1.
képviselő: Ruppert Annamária ... >>

COOP CARITAS Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,szociális,kulturális)

7900 Szigetvár, Szabadság utca 14.
képviselő: kuratórium elnöke dr. Fekete István
(A bíróság elrendeli a Baranya Megyei Bíróság által PK.20324/1991/2. sorszámú végzéssel 144. sorszám alatt nyilvántartásbas vett "EMBERIBB ÉLETÉRT" Alapítvány és a Baranya Megyei Bíróság által PK.21016/1992/6. sorszámú végzéssel 454. sorszám alatt nyilvántartásba vett "COOP CARITAS" Alapítvány egyesítését.)

A PANNON SZIGET ÁFÉSZ működési területén állandó jelleggel élő idős és hátrányos helyzetű állampolgárok anyagi megsegítése. A működési területén élő állampolgárok egyetemi vagy főiskolai tanulmányokat folytató gyermekeinek anyagi megsegítése. Az ÁFÉSZ működési területén -elsősorban a tagság- sportolási, kulturális és turisztikai igényei kielégítésének anyagi támogatása. Kulturális, sport, oktatási és karitatív célokat maga elé tűző, az ÁFÉSZ működési területén székhellyel rendelkező alapítványok, társadalmi szervek esetenkénti anyagi támogatása. ... >>

Esélyt az Állami Gondoskodásra Szorulóknak" Alapítvány

(egészségügyi,szociális)

7900 Szigetvár, Radován tér 1.
képviselő: kuratóriumi elnök Csuhai Józsefné
a családtervezési, a pszichológiai, a nevelési, az egészségügyi , a mentálhigiénés és káros szenvedélyek megelőzését célzó tanácsadás vagy az ezekhez való hozzájutás megszervezése,
a szociális válsághelyzetben lévő várandós anyák támogatása, segítése, tanácsokkal való ellátása, valamint a családok átmeneti otthonában igénybevehető ellátáshoz való hozzájutás szervezése,
szabadidős programok szervezése,
hivatalos ügyek intézésének segítése,
utógondozó szociális munka bíztosítása - az otthont nyújtó ellátást illetve a területi gyermekvédelmi szakszolgáltatást végző intézménnyel együttműködve - a gyermek családjába történő visszailleszkedéshez,
a súlyos személyiségfejlődési zavarokkal küzdő illetve súlyos pszichotikus vagy neurotikus tüneteket mutató gyermek fejlődését biztosító támogatásokról való tájékoztatás, a támogatásokhoz való eljutás segítése".
Szabadidős programok szervezése; hivatalos ügyek intézésének segítése; utógondozó szociális munka biztosítása - az otthont nyújtó ellátást, illetve a területi gyermekvédelmi szakszolgáltatást végző intézménnyel együttműködve - a gyermek családjába történő visszailleszkedéséhez; a súlyos személyiségfejlődési zavarokkal küzdő, illetve súlyos pszichotikus vagy neurotikus tüneteket mutató gyermek speciális szakellátásának elősegítése; a gyermeki jogokról és a gyermek fejlődését biztosító támogatásokról való tájékoztatása, a támogatásokhoz való eljutás segítése. ... >>

Félúton Vagyunk Alapítvány

(szociális,egyéb)

7900 Szigetvár, Turbék puszta 1.
képviselő: képviselő Módos Jánosné Kovácsevics Gyöngyi
szociális, hátrányos helyzetűek támogatása. ... >>

Múlt-Jelen-Jövő Nemzeti Polgári Egyesület Szigetvárért

(természetvédelem,oktatási,szociális,kulturális)

7900 Szigetvár, Radován tér 12. fdsz./2.
képviselő: elnök Magyar Sándor Zoltán
a helyi kultúra támogatása, ezen belül helyi és országos, valamint nemzetközi szintű események, rendezvények szervezésével; többségi és kisebbségi kultúra ismertetése, bemutatása, népszerűsítése, rendezvények szervezésével és egyéb módon; a helyi (Szigetvár és környéke) környezet védelme, a lakott környezett színvonalának, lakhatóságának, infrastruktúrájának védelme, mindezek színvonalának emelése; a helyi természeti környezet védelme; szociálisan hátrányos helyzetű személyek esélyegyenlőségének elősegítése, támogatások nyújtásával, illetve minden egyéb megvalósítható módon; a helyi közéletben való aktív részvétel, a helyi lakosságot érintő kérdésekben véleménynyilvánítás, javaslatok, megoldások ismertetése, illetve részvétel a lakosságot érintő közérdekű problémák megoldásában; tehetségkutatás, szakismeret bővítés céljából tanfolyamok, előadások, szakmai összejövetelek szervezése; kulturális és idegenforgalmi rendezvények szervezése; szabadidős rendezvények szervezése, azokon való részvétel biztosítása, a szabadidő tevékenység támogatása. ... >>

Szigetvár-Becefa és Szigetvár-Zsibót települések fejlődéséért Közalapítvány

(sport,természetvédelem,egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális)

7900 Szigetvár, Zrínyi tér 1.
képviselő: kuratóriumi elnök Viljovácz Józsefné
Szigetvár-Becefa és Szigetvár Zsibót településrészek területén a
- településrendezés, a településfejlesztés- ezen belül kiemelten az egészséges ivóvízellátás biztosításának a szennyvízcsatorna építés megvalósításának elősegítése;
- az épített és természeti környezet védelme, az idegenforgfalom, a turizmus fellendítése;
- a közszolgáltatási feladatok, különösen a köztisztaság, településtisztaság, szépítés, virágosítás előmozdítása;
- a foglalkoztatás megoldásához segítség nyújtása vállalkozások segítése;
- a településrészek hagyományainak ápolása, kulturális rendezvények, a közművelődés, a művészeti tevékenységek és a sport támogatása;
- az önkormányzati intézmények működési feltételeinek javítása;
- az ifjúság megfelelő irányú fejlődésének alakításához közösségi terek kialakítása és fenntartásának elősegítése;
- a szociális és egészségügyi ellátás színvonalának emelése;
- az alap- közép, és felsőfokú oktatásban, képzésben részt vevők támogatása;
- a közbiztonság feltételeinek javítása;
- a teleülés civil szervezeteinek önszerveződő közösségeinek támogatása;
- a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek képzésének támogatása;
- a kisebbség beilleszkedésének elősegítése, felzárkóztatásának támogatása;
- a megváltozott munkaképességű dolgozók és a tartósan munkanélküliek foglalkoztatásának elősegítése, támogatása;
- a nyelvi oktatás, informatikai képzés segítése, pályázati figyelőrendszer működésének kialakítása, támogatása;
- az idegenfo rgalom, a falusi turizmus. ... >>

Szigetvári Kultúr-és Zöld Zóna Egyesület

(oktatási,szociális,kulturális)

7900 Szigetvár, Basa utca 19.
képviselő: elnök Zentai Gábor
Elsősorban kultúrális rendezvények, közösségfejlesztő tevékenység, szociálisan hátrányos helyzetű cigány/roma származású gyerekek és fiatalok segítése az oktatás területén. Másodsorban foglalkoztatási programok szervezése, lebonyolítása, Szigetvár kistérség és a Baranya Megyei hátrányos területein, munkaerőközvetítés. Más hova nem sorolt felnőttképzés és egyéb oktatás végzését is céljának tekinti az egyesület. ... >>
1. oldal