Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Szirmabesenyő kulturális civil szervezetek


Találatok száma: 3
1. oldal

Értékeinkért Egyesület Szirmabesenyő

(sport,kulturális,egyéb)

3711 Szirmabesenyő, Állomás utca 62.
képviselő: Móré István elnök
Mozgalmat indítani és működtetni a szirmabesenyőiek és a településhez kötődők részvételével, Szirmabesenyőért és a szirmabesenyőiek javára. Közreműködni a helyi tudás és a cselekvési szándék kiaknázásában, felhasználásában, megbecsülésének szervezésében, megfelelő értéken való kezelésében. A közösség kínálta előnyök kiaknázása különös tekintettel a kulturális, sport, környezetvédelem, települési szintű kutatás területén. Szervezése az önmagunkért, az önmagunk körülvevő település fejlesztése érdekében való cselekvésnek és gondolkodásnak, a helyi társadalompolitika formálása. Segíteni a helyi döntéshozókat a legkülönfélébb érdekek felszínre hozatalával, de legalább saját érdekeink megjelenítésével. A lokálpatriotizmus erősítése annak érdekében, hogy a legtöbb területen büszkeséggel vallhassuk, hogy Szirmabesenyőiek vagyunk. Felkarolni az olykor önmagukban gyenge, de jó szándékú és értékes gondolatokat, segíteni a megvalósulásukat. Közreműködni a helyi kulturális és építészeti örökség megóvásában, fejlesztésében, megtartásában, minél szélesebb körben való megismertetésében. ... >>

Fénypont Kreatív Műhely Közhasznú Alapítvány

(intézményi,természetvédelem,egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális,egyéb)

3711 Szirmabesenyő, Ady Endre utca 9.
képviselő: Csáti Ersók Marietta Andrea, Csáti Ersók Péter, Szabó Virág
Az alapítvány azzal a céllal jön létre, hogy az emberi életminőséget javítsa, külön hangsúlyt fektetve a környezetvédelemre, az emberi kreativitás kibontakoztatására, a kultúra felemelésére, a hagyományőrzésre - az alábbi pontokban részletezett konkrét célkitűzésekkel: a)a Magyarországon és határainkon túl élő magyar gyerekek, felnőttek és idősek kreativitását, döntésképességét, személyiségfejlesztését célzó szabadidős és oktatási programok megvalósításában való részvétel, az ilyen programok létrehozásában és gyakorlati kivitelezésében való tevékenykedés; b)az előző pontban meghatározott programok iskolai rendszerben történő megvalósítás kezdeményezése, illetve ilyen pedagógiai kísérletekhez sokirányú támogatás nyújtása; c)tanfolyamok, tréningek, táborok szervezése minden korosztálynak, a legkülönfélébb területeken; d)program- és rendezvényszervezés a fenti célkitűzéssel; e)nemzetközi szervezetekkel és adatbázisokkal kapcsolatok kiépítése, tanulmányutak szervezése, konferenciák, továbbképzések bonyolítása; f)civil szféra által létrehozott kulturális, pedagógiai, egészségnövelő és környezetvédő programoknak, intézményeknek támogatása, együttműködésük koordinálása, programok szervezése a témában; g)a fenti pontokban kifejtett célkitűzésekkel kapcsolatok kutatások és publikációk írása, írásának ösztönzése; h)környezetvédelmi akciók, programok szervezése; i)tehetséges, kreatív alkotók egy csoportba rendezése és foglalkoztatása; j)kézműves és egyéb, egészséges természetes életmód gyakorlásához szükséges termékek összegyűjtése és terjesztése; k)újságok, magazinok kiadása, médiaképzések és gyakorlati médiatevékenységek; l)internetes fórumok, honlapok működtetése; m)kulturális fesztiválok szervezése, lebonyolítása; n)hátrányos helyzetű csoportok, személyek bevonása és felzárkóztatása; o)kulturális műhelyek működtetése; p)könyvírás, publikálás; q)oktatási segédanyagok tervezése, készítése; r)klubhálózat létrehozása, működtetése, s)az oktatás és továbbképzés tartalmi korszerűsítése, a tudományos tevékenység, kutatás, és fejlesztés elsősorban a kultúra területén; t)a művészeti szakterületeken olyan körülményeket létrehozni, amelyek hozzájárulnak egy önálló művészeti etikát és értékrendet hordozó, szakmailag magasan kvalifikált, és értelmiségi szerepet vállalni képes művészértelmiség kialakulását; u)olyan működő közösség létrehozása amelyben minden tag megtalálja feladatát, saját képességei szerint hozzáad a közösség hatékony létezéséhez; v)nemzetközi kapcsolatok fejlesztése és ápolása, az oktatás és a kutatás színvonalas ellátásához külföldi államok, nemzetközi szervezetek és Magyarország közötti oktatási, kulturális, környezetvédelmi és kutatási együttműködés fejlesztése, a kapcsolatok erősítése - ezzel elősegítve a bekapcsolódást a nemzetközi kulturális életbe. Az alapítvány közhasznú tevékenysége: egészségmegőrzés, betegség megelőzés, nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, kulturális tevékenység,természetvédelem, környezetvédelem, hát ... >>

Szent György Alapítvány

(kulturális,egyéb)

3711 Szirmabesenyő, Rózsa u. 16.
képviselő: Szmrek László
A szirmabesenyői görög katolikus templom és lelkészi lakás építése és fenntartása, más egyházközségi intézmények támogatása. Kultúrális tevékenységek támogatása. Keresztény társadalmi egyesületek működésének segítése, ifjúsági szervezetek működésének, gyermeküdültetések és cserekapcsolatok támogatása. Egyházközségek rászoruló tagjainak szociális támogatása. Esetenként más görög katolikus egyházközségek, intézmények segítése. ... >>
1. oldal