Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Üröm kulturális civil szervezetek


Találatok száma: 6
1. oldal

Attila Kulturális és Ismeretterjesztő Kör

(oktatási,kulturális)

2096 Üröm, Doktor u. 18-20.sz.
képviselő: Forró Tiborné elnök ... >>

Ember Fia Közhasznú Alapítvány

(természetvédelem,kulturális)

2096 Üröm, Budakalászi út 23-25.
képviselő: Dr. Hargitay András elnök
Az isteni és az abból levezethető ter- mészeti törvényekhez igazodó emberi élet fenntarthatóságát biztosító gon- dolkodásmód elterjesztésének elősegíté- se. A magyarság hagyományrendszerének figyelembevételével modern természetba- rát technológiák alkalmazása. A Kárpát- medencei népek kultúrális örökségének ápolása. ... >>

Ürömi Hagyományőrző Egyesület

(kulturális)

2096 Üröm, Ady E. u. 6.
képviselő: Bozsó Jánosné ketten együttesen, Fehér Istvánné önállóan, Karlné Drabant Mária ketten együttesen, Szabó Istvánné ketten együttesen
A közösség népi hagyományainak felélesztése, ápolása,megőrzése. A községben élő népszokások felelevenítése. Más hagyományőrző szervezetekkel való együttműködés kialakítása. Rendezvények keretében a céloknak megfelelő propaganda nyújtása a faluközösség részére. A községi intézmények bevonása a célok és feladatok megvalósítása érdekében. Kulturális rendezvények szervezésével ismeretszerzési lehetőséget kínál az érdeklődők számára. A tagok babaráti légkörben együttműködve, egymásra figyelemmel tevékenykedjenek. Az egyesület biztosítani kívánja a tagok számára az önmegvalósítás lehetőségét az elérni kívánt cél keretein belül. ... >>

Ürömi József Nádor Általános és Népművészeti Iskola Fejlesztéséért Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

2096 Üröm, Iskola u. 3.sz.
képviselő: Aleksziné Szekrényes Szilvia elnök
Az iskola infrastrukturális színvonalának segítése. Oktatási és sporteszközök beszerzése. ... >>

Ürömi Öröm Néptáncműhely Alapítvány

(sport,természetvédelem,oktatási,szociális,kulturális)

2096 Üröm, Rákóczi u. 82.sz.
képviselő: Szilvási Károly titkár
Az Ürömi Öröm Néptánc csoport működésének hatékony segítése: előadásainak, tánc műsorainak, fesztiváljainak, néptánc táborainak szervezéséhez és lebonyolításához szükséges anyagi és egyéb eszközök biztosításának elősegítése. A népi kultúra és a hagyományok ápolása, megőrzése. Nevelés, oktatás képességfejlesztés, ismeretterjesztés. Magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység. Más népek kultúrájának- különös tekintettel az európai Unió országaira megismerése, ápolása. Szociális tevékenység, gyermek-és ifjúságvédelem. Hátrányos helyzetű csoportok segítése, sport, természet-és környezetvédelem. ... >>

Ürömi Teleház Közhasznú Egyesület

(természetvédelem,oktatási,kulturális,környezetvédelmi)

2096 Üröm, Dózsa György út 18. Pf. 47.
képviselő: Flórián István
Természetvédelmi és környezetvédelmi oktatás, kulturális tevékenység ... >>
1. oldal