Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Vecsés intézményi civil szervezetek


Találatok száma: 12
1. oldal

A Vecsési Gyermekekért Alapítvány

(intézményi,természetvédelem,oktatási)

2220 Vecsés, Kisfaludy u.13-15.sz.
képviselő: Ináncsi Zsigmondné elnök
A Kifaludy uti óvoda patronálása, a nyelvtanulás bevezetése, természetjárások, kirándulások biztosítása, hárányos helyzetű gyermek támogatása. ... >>

Alapítvány a Vecsési Falusi Iskoláért

(intézményi,oktatási,kulturális)

2220 Vecsés, Fő u. 92.
képviselő: Magyarné Kárpáti Erzsébet
Vecsési 1. Ált. Iskola működési feltételeinkek javítása. A nemzetiségi kultúra ápolása a nyelvoktatás, s annak szinvonalának emelése. Oktatók munkájának segítése, támogatása. A nemzetiségi és kultúrális hagyományok bemutatása, annak elősegítése. ... >>

Az Andrásy Telep Ifjuságáért Alapítvány

(intézményi,sport,természetvédelem,oktatási,kulturális)

2220 Vecsés, Martinovivcs tér 1.
képviselő: Lakai Istvánné
A Martinovics Ált Iskolán belül kultúrális, sporttevékenység, számítógépes, idegennyelvi oktatás fejlesztése. Természetjárás, környezetvédelem, táborozás elősegítése, ösztöndíjak biztosítása tanárok és tanulók részére. ... >>

Bálint Ágnes Irodalmi és Értékőrző Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

2220 Vecsés, Barcsay u. 1.
képviselő: dr. Sárváry Andrásné
Bálint Ágnes írónő szellemi hagyatékának ápolása, műveinek terjesztése. Működtetni kívánja a Bálint Ágnes Emlékházat. Kapcsolat kialakítása és ápolása Vecsés Város és más települések óvodáival, iskoláival, gyermekkönyvtáraival, gyermekintézményekkel, és hasonló célkitűzésű alapítványokkal és szervezetekkel. ... >>

Fénysugár Vecsés Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

2220 Vecsés, Árpád u. 6.
képviselő: Gyimóthy Zsolt elnök
Vecsési Református Óvoda fenntartása. Szociálisan rászoruló személyek támogatása. A helyi kulturális rendezvények támogatása ... >>

Fővárosi Önkormányzat Jahn Ferenc Dél-pesti Kórháza Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,szociális)

2200 Vecsés, Besztercei utca 9.
képviselő: Dr. Kisbenedek László
A kórház műszaki fejlesztése, a dolgozók támogatása, továbbá a betegek közvetlen támogatása, és magasszínvonalú ellátásuk fejlesztése. ... >>

Halmy Téri Iskola Tanulóiért Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

2220 Vecsés, Halmy József tér 1.sz.
képviselő: Horváthné Nedreu Klára
A Halmy Téri iskolába járó tanulók kulturális és sporttevékenységének támogatása. Informatikai, idegen nyelvi oktatás fejlesztése. Pedagógusok, közművelődési szakemberek ösztöndíjas támogatása. ... >>

STÚDIUM Alapítvány

(intézményi,oktatási)

2220 Vecsés, Petőfi tér 1.sz.
képviselő: Gecserné Gonda Róza elnökh., Pleskovics Sándorné ( elnök )
A vecsési Petőfi Általános Iskola, Gim- názium és Szakközépiskola diákjainak testi, lelki, szellemi és erkölcsi ne- neveléséhez való hozzájárulás, érdekei képviselete, működési feltételek javí- tása. ... >>

Városi Nemzeti Szövetség Egyesület

(intézményi,oktatási,szociális,kulturális,érdekképviselet,egyéb)

2220 Vecsés, József u. 11.
képviselő: Czeróczky József elnök
Az egy településen élő lakosság szorosabb összefogásának, közösségé formálódása feltételeinek megteremtése, a közösségi jogok érvényesítését biztosító rend megteremtésének, valamint a helyi közösség összetartó ereje növekedésének, a hagyományok és a keresztény értékrend megerősítését szolgáló döntések meghozatalának elősegítése, tagjai számára a közéleti szerepvállalás lehetőségének biztosítása.

A gyermekek, fiatalok személyiségének érését és szocializációját elősegítő foglalkozások, rendezvények, drogalternatíva programok szervezése, lebonyolítása, iskolarendszeren kívüli fejlesztő, felzárkóztató, tehetséggondozó, társadalmi részvételt erősítő, családtervezés tudatosságának fejlesztésére irányuló programok működtetése. ... >>

Vecsési Református Keresztyén Alapítvány

(intézményi,oktatási,egyéb)

2220 Vecsés, Árpád u. 6.sz.
képviselő: Bükkösi István, Mikus Ferenc
A Vecsési Református Egyházközségre já- ruló, minőségileg új feladatok végrehajtásának elősegítése, azok anyagi és erkölcsi támogatása, szervezése. Ennek keretében az alapítvány feladatának tekinti: A./ Egy egyházi óvoda létrehozása és működtetése. B./ Olyan - elsősorban az Egyházközség területén vagy kebelében működő - intézmények, szervezetek és mozgalmak támogatása, melyek a gyermekek és az ifjúság keresztyén szellemű nevelésében tevékenykednek. /pl. keresztyén óvodák, iskolák, cserkészmozgalmak, ifjúsági körök, kórusok stb. C./ Elősegíteni a határon túli, elsősorban magyar református, illetve keresztyén közösségekkel a kapcsolat kiépítését és fenntartását, azonosságtudatuk és kultúrájuk ápolását.D./ A diakónia, illetve szociális munka támogatása. ... >>

Vecsési Zeneiskola a Kultúráért

(intézményi,oktatási,kulturális)

2220 Vecsés, Erzsébet tér 1.
képviselő: Czövek István
Zeeniskola támogatása, a művészeti élet fellendítése. ... >>
1. oldal