Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Vecsés sport civil szervezetek


Találatok száma: 33
1. oldal

A Test és a Belső Harmónia Együttese az Emberért - AIKIDO - Alapítvány

(sport,kulturális)

2220 Vecsés, Szondi u. 19.
képviselő: Gollo Michel
A tradicionális japán harcművészetek, és ezen belül az AIKIDO népszerűsítésének, szabadidős és tömegsportként való elterjesztésének az elősegítése. ... >>

Alapítvány a vecsési gyermek-labdarúgásért

(sport)

2220 Vecsés, Tarnócai u.6.sz.
képviselő: Szécsényi Pál
Széleskörű és színvonalas sportolási, táborozási lehetőség biztosítása, egészséges életmód iránti igény felkeltése. ... >>

Alapítvány a Vecsési Kosárlabda Sportért

(sport)

2220 Vecsés, Fő u. 92.
képviselő: Zentai Józsefné
A sportág támogatása. ... >>

Alapítvány a vecsési női és ifjusági kézilabdázók támogatásáért

(sport)

2220 Vecsés, Budai Nagy Antal u.21.sz.
képviselő: Szalai Tibor
VEcsés női és ifjusági koruak egészséges testi-szellemi fejlődésének előmozdítása. Sporttevékenység, szabad- idő sport segítése. A kézilabda szak- osztály fejlesztése. ... >>

Az Andrástelep Gyermekeiért Vecsés Nyilt Alapítvány

(sport,oktatási,szociális)

2220 Vecsés, Toldi F.u.31.sz.
képviselő: Szabó Gyuláné
Gyermek, ifjuságvédelem, hátrányos helyzetű gyermekek támogatása. Játszó- park létesítése, sport, nyelvoktatás. ... >>

Az Andrásy Telep Ifjuságáért Alapítvány

(intézményi,sport,természetvédelem,oktatási,kulturális)

2220 Vecsés, Martinovivcs tér 1.
képviselő: Lakai Istvánné
A Martinovics Ált Iskolán belül kultúrális, sporttevékenység, számítógépes, idegennyelvi oktatás fejlesztése. Természetjárás, környezetvédelem, táborozás elősegítése, ösztöndíjak biztosítása tanárok és tanulók részére. ... >>

Diák Mentor Alapítvány

(sport,oktatási,kulturális)

2220 Vecsés, Fő út 90-92.
képviselő: Gyurákiné Sárdi Krisztina elnök
Vecsési gyermekek nevelése, oktatása, képeségfejlesztése, felnőttoktatás szervezése. Támogatás nyújtása művelődési és sportprogramok felszereléseinek, eszközeinek beszerzéséhez. Német nemzetiség hagyományainak, kultúrájának, nyelvének megőrzése. Kulturális és sportrendezvények, egyéb szabadidős programok szervezése, lebonyolítása, támogatása. ... >>

Férfi Kézilabda Sportért Alapítvány

(sport)

2220 Vecsés, Üllői u. 809. B.lh. III.em.2.
képviselő: Molnár Tibor ( elnök )
Kézilabda sporttevékenység. ... >>

Freeride Club Szabadidő és Sport Egyesület

(sport)

2220 Vecsés, Kellner dr. u. 36. II/36.
képviselő: Székely Zoltán ( elnök )
Sísport országos népszerűsítése, szabadban végezhető sporttevékenységek megszervezése, lebonyolítása. ... >>

Gubacsi Zsófi Tenisz Klub Sport Egyesület

(sport)

2220 Vecsés, Üllői u. 841.
képviselő: Gubacsi Zsófia Judit ( elnök ), Péterfia Gyula ( alelnök )
Egészségmegőrzés, sporttevékenység. ... >>

Halmi Telep gyermekeiért Vecsés nyilt Alapítvány

(sport,oktatási,szociális)

2220 Vecsés, Kölcsey u.11.sz.
képviselő: Tóth János
Vecsés községben felhívnia lakosság fi- gyelmét a gyermek és ifjúságvédelem je- lentőségére, hátrányos helyzetű gyerme- kek támogatása az oktatás területén, gyermekgyógyítással összefüggő tevé- kenységek támogatása, gyermekeknek ját- szópark létesítése, és az intézmény tárgyi feltételeinek javítása, hagyo- mányőrző, sport nyelv oktatási célok megvalósítása. ... >>

Halmy Téri Iskola Tanulóiért Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

2220 Vecsés, Halmy József tér 1.sz.
képviselő: Horváthné Nedreu Klára
A Halmy Téri iskolába járó tanulók kulturális és sporttevékenységének támogatása. Informatikai, idegen nyelvi oktatás fejlesztése. Pedagógusok, közművelődési szakemberek ösztöndíjas támogatása. ... >>

Így élünk mi az otthonban Alapítvány

(sport,egészségügyi,oktatási,kulturális,szociális)

2220 Vecsés, Szondi utca 50.
képviselő: Bujdosó Pálné, Dopita Gáborné, Kremper Józsefné
A pszichiátriai betegek otthonában élők életkörülményeinek és ellátásának javítása, eszközök beszerzése. Egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység, szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása, nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, kulturális tevékenység, környezetvédelem, emberi és állampolgári jogok védelme, sport, rehabilitációs foglalkoztatás. Továbbá az alapítvány alapító okiratában foglaltak szerint. ... >>

Loksi Póker Club Egyesület

(sport,egyéb)

2220 Vecsés, Bajcsy Zy. u. 17.
képviselő: Makai Zoltán alelnök, Szomora Erika elnök
A póker kártyajáték, mint sport és hobbi terjesztése, összejövetelek, versenyek, rendezvények szervezése, rendezése. ... >>

Magyar Postagalambsport A-48 Egyesülete

(sport)

2220 Vecsés,
képviselő: Mészáros Ferenc ... >>

Magyar Postagalambsport A-9 Egyesülete

(sport)

2220 Vecsés, Teréz u.27.sz.
képviselő: Tokai Sándor ... >>

Pannon Vadászegylet

(sport)

2220 Vecsés, Kisfaludy u. 11.sz.
képviselő: Veres Tibor elnök
Tagjai számára a sportvadászati lehetőség biztosítása ... >>

Pihe-Puha Bölcső a Vecsési Gyermekeknek Alapítvány

(sport,oktatási,szociális)

2220 Vecsés, Mária u. 1.sz.
képviselő: dr. Szakács Rita (kur. elnök)
A vecsésen élő szülők, melyek kisgyer- meke elhelyezéséhez, felügyeletéhez, neveléséhez segítségre szorul, azok ré- szére bölcsödei elhelyezés keretében segítség nyújtása. A vescsési kisgyer- mekek nevelése, oktatása, képességfej- lesztése, ismeretterjesztése. Támogatás nyújtása a művelődési és sportprogramok felszereléseinek, eszközeinek beszerzé- séhez. Hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegí- tése. ... >>

Róder Imre Alapítvány

(sport,oktatási,kulturális)

2220 Vecsés, Károly u.1.sz.
képviselő: Doróné Zemmel Katalin önállóan, Magó László titkár együttesen
Vecsés kulturájának, sportéletének, oktatásának, nemzetiségi hagyományainak ápolása. ... >>

Sandan Karate Közhasznú Sportegyesület

(sport,oktatási)

2220 Vecsés, Hunyadi u. 13.sz.
képviselő: Vincze Virgil
Szellemi műhely létrehozása, amely le- hetővé teszi a tradicionális budo spor- tok, elsősorban a shotokán karate bemu- tatását, kutatását, oktatását, verseny- zők anyagi és tanulási lehetőségeinek támogatását, különös tekintettel a Sho- tokán Karate Internationál Federation tevékenységének megismerésére. E cél érdekében felvállalja, hogy a könyvek és oktatófilmek kiadását, előadásokat, edzőtáborokat, versenyeket, továbbkép- zéseket szervez. Az egyesület tagjai számára támogatást nyújt ahhoz, hogy belföldi vagy külföldi edzőtáborokon vegyenek részt, ilyeneket szervez is. Az egyesület célja, hogy ezen sportokat az egészségmegőrzés érdekében életmóddá formálja a fiatalokban. az egyesület célja, hogy a gyermek- és ifjúságvéde- lem érdekében mentálhigiéniés progra- mokat és táborokat szervezzen a fiata- lok érdekében. Az egyesület a fiatalok testi és lelki nevelésének módszerei- ként ezen sportokat használják fel. E célokat közhasznú tevékenységként, e tevékenység kielégítését nyereség- és vagyonszerzési cél nélkül szolgáló te- vékenység folytatását közhasznú egye- sület formájában végzi. ... >>

Silent Póker Klub

(sport)

2220 Vecsés, Fő út 15/B.
képviselő: Csendes Zoltán elnök
póker kártyajáték, mint sport és hobby terjesztése, megismertetése, elfogadtatása ... >>

TermészetBarát Országjáró Közhasznú Egyesület

(sport,természetvédelem)

2220 Vecsés, Kellner dr. u. 36. I/22.
képviselő: Borgulya Gizella elnök
Ifjúsági és tömegsport fellendítése, egészséges életmódra nevelése, kultúrált szabadidő eltöltése. ... >>

Tündérkert Alapítvány

(sport,természetvédelem,oktatási,szociális,kulturális)

2220 Vecsés, Báthory u. 16.sz.
képviselő: Buzásné Szabó Etelka
Halmi tér körzetében a gyermek és ifjúságvédelem jelentőségének felhívása. Hátrányos helyzetű gyermekek támogatása oktatása gyermekgyógyítással,/pszichoszomatikus, mentálhigiéniés/ összefüggő tevékenység támogatása, gyermekjátszópark létesítése természetes környezet megóvására történő törekvés finanszírozása. Az intézmény tárgyi feltételeinek javítása, hagyományőrző sport és egyéb feladatok megvalósításának támogatása. ... >>

Vecsés Sportjáért Közalapítvány

(sport,oktatási)

2220 Vecsés, Szent István tér 1-3.
képviselő: Hanek Gábor ( együttesen ), Pelyvás Gyöngyi ( együttesen)
A sport különösen a szabadidő sport, gyermek és ifjúsági sport, fogyatékosok sportjának feltételeinek megteremtése, sport rendezvények támogatása, sportlétesítmények fejlesztésének támogatása, sport tevékenység feltételeinek elősegítése, utánpótlás nevelése, tehetséggondozás. ... >>

Vecsés Sportoló Ifjúságáért Alapítvány

(sport)

2220 Vecsés, Hold u 11. sz.
képviselő: Molnár János közösen, Pricz Károly közösen, Szalai Tibor
A pest megyei Vecsés településen élő, sportolni vágyó ifjúság támogatására anyagi és tárgyi eszközökkel, edzési, versenyzési lehetőség biztosítása. ... >>

Vecsés Városi Televizió Alapítvány

(sport,kulturális)

2220 Vecsés, Táncsics u. 27.sz.
képviselő: Magó László elnök
Vecsés Város életének, önkormányzatának, civilszervezeteinek, gazdaságának, kultúrájának, sportéletének bemutatása. Egészség megőrzés, dohányzás, alkohol elleni és más preventív programok, szabadidős-, sport-, kulturális rendezvények szervezése. ... >>

Vecsési Demokraták Egyesülete

(sport)

2220 Vecsés, Jókai utca 38.sz.
képviselő: Almási János elnök
Kultúra, sport, érdekképviselet ... >>

Vecsési Futball Club

(sport)

2220 Vecsés, Dózsa Gy.u.35-37.sz.
képviselő: Rácz Gábor elnök ... >>

Vecsési Horgász Egyesület

(sport)

2220 Vecsés, Halmy József tér 18.sz.
képviselő: Varga László István elnök ... >>

Vecsési Különleges Sportok Társasága

(sport)

2220 Vecsés, Telepi út 61.
képviselő: Kamasz Xénia, Lepp István, Sedró Mihály
sporttevékenység ... >>

Vecsési Motorosok Baráti Köre

(sport)

2220 Vecsés, Klapka u. 20/A.
képviselő: Oláh László elnök
Szabadidős és hobbi tevékenység ... >>

Vecsési Sportegyesület

(sport)

2220 Vecsés, Táncsics M. u. 2.
képviselő: Varga István elnök ... >>

Villamosgép HE.

(sport)

2220 Vecsés, Kölcsey utca 18.
képviselő: Etényi Ákos ... >>
1. oldal