Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Veresegyház egészségügyi civil szervezetek


Találatok száma: 10
1. oldal

Egészséges Veresegyház Alapítvány

(egészségügyi)

2112 Veresegyház, Szent Korona u. 28.
képviselő: dr. Marik György Ádám kur. elnök (önállóan)
Egészségvédelem a szűkebb lakókörnyezetben.
Betegségmegelőzés szervezése és támogatása Veresegyházon.
Segítségnyújtás a veresegyházi lakosok gyógyításához és rehabilitációjához.
A lakosság részére szociális segítségnyújtás, a családok és az időskorúak segítése. ... >>

Ezerkincs Életmód Centrum Test Lélek Szellem Alternatív Egészségközpont Egyesület

(egészségügyi,oktatási)

2112 Veresegyház, Mosonyi u. 13.
képviselő: Gecsey Enikő ( elnök )
Az emberek általános közérzetének fejlesztése, az egészség megőrzése, az egészséges életmód terjesztése, az ehhez kapcsolódó szükséges ismeretek terjesztése, tanfolyamok előadások szervezése, szakmai anyagok elkészítése, az egyesület tisztségviselői, alkalmazottai, segítői képzésének szakmai főrumokon részvételének támogatása. ... >>

Hét Lépcső Test-, Lélek-és Szellem Harmóniájáért Egyesület

(egészségügyi)

2112 Veresegyház, Rózsavölgyi Márk u. 18-20.I.2.
képviselő: Dr. Tiber Péter, Hajdú Ráfis Gábor, Kozma Kálmánné ... >>

Közösségépítés, Információk Családoknak Közhasznú Alapítvány

(egészségügyi,szociális)

2112 Veresegyház, Szent Korona u. 30.
képviselő: Gecsey Enikő titkár (együttesen az elnökkel), Zsitnyák Andrea elnök
A helyi társadalmi kohézió erősítése. Közösségi kapcsolatok erősítése az ifjúság körében. Szociális és egészségügyi információk továbbadása. ... >>

Második Család Idősek Otthona Alapítvány

(intézményi,egészségügyi)

2112 Veresegyház, Nap u. 10.
képviselő: Richter István / együttesen, Vincze Ildikó / együttesen
Idősek otthonának létrehozása, fenntartása, működtetése. ... >>

Misszió az Életért Regionális Egészségvédelmi Alapítvány

(egészségügyi)

2112 Veresegyház, Gyermekliget u.30.sz.
képviselő: Kovács Zsuzsanna elnök
Veresegyház és a vonzáskörzetébe tartozó 12 település lakosai egészségügyi állapotának javítása. ... >>

Nagybánya és Vidéke Baráti Társaság

(egészségügyi,kulturális)

2112 Veresegyház, Zsellérföldi út 42.
képviselő: Stenczel Károly Sándor
a./ kapcsolattartás az egészségügyi alapítványokkal és intézményekkel, hogy biztosítani tudjuk az idelátogatók orvosi ellátását, b./a nagybányai turizmus lehetséges reklámozása a célból, hogy minél többen látogassanak erre a vidékre, c./ gazdasági kapcsolatok propagálása a nagybányai és magyar vállalatok között, d./baráti találkozók szervezése, e./ a nagybányai Németh László Gimnáziu,, a nagybányai Magyar Ház és egyéb kulturális intézmények erkölcsi és anyagi támogatása, f./ a fenti célok megvalósítása érdekében felhasználni a magyarországi és erdélyi sajtótermékeket, g./ a Nagybánya és Vidéke Címtár évenkénti korrigálása, pótlása és kiadása, ezt csakis a benne szereplők kapják meg. ... >>

Őszi Napsugár Közhasznú Alapítvány

(egészségügyi)

2112 Veresegyház, Fő út 106.sz.
képviselő: Kiss Tiborné, Török Sípos Magdola
Időskorúak Ápoló Otthona támogatása, az ellátás minőségének fejlesztése, a sze- mélyi, tárgyi feltételek javítása, ezen belül új gondozási módszerek bevezeté- se, a szabadidő kultúrált eltöltése, a lakóközösség fejlesztése. Célja a gon- dozott, a család és az otthon közötti jó kapcsolat kialakítása. A gondozás- hoz, egészségügyi, ellátáshoz, ápolás- hoz - szükséges eszközök biztosítása. Az alapítvány célja továbbá, hogy támo- gatást nyújtson a dolgozók szakképzett- ségének megszervezéséhez, és továbbkép- zések támogatásához, ezzel segítve a magas szinvolalú ellátás megvalósítá- sát. ... >>

S.O.S. Az élet védelmében közhasznú alapítvány

(intézményi,egészségügyi)

2112 Veresegyház, Nemzetőr utca 19.
képviselő: Mészáros Éva
A hazai kórházak műszerezettségében való segítségnyújtás. ... >>

SORS ÉS VÉGZET Ifjúsági Szabadidős és Sport Egyesület

(sport,egészségügyi,kulturális,érdekképviselet,egyéb)

2112 Veresegyház, Szentkorona u. 20.
képviselő: Verók Péter (önállóan)
A Magyar Köztársaság területén az egészséges életmódra nevelés, betegség megelőző felvilágosítás, kábítószer fogyasztás megelőzése, a gyermekek és fiatalok számára a szabadidő hasznos eltöltése, kulturális és sporttevékenység érdekében szükséges feltételek biztosítása, szakmai szervezési és érdekvédelmi segítség és támogatás nyújtása. Továbbá az e területen történő ismeretterjesztés, információcsere, bekapcsolódás a helyi és országos szabadidős és sporttevékenységek ellátásába, csatlakozva a hasonló céllal működő politikamentes civil és társadalmi szervezetekhez. ... >>
1. oldal