Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Verpelét kulturális civil szervezetek


Találatok száma: 12
1. oldal

A Fejllődő Észak-Heves Megyéért Közhasznú Egyesület

(sport,természetvédelem,oktatási,szociális,kulturális,egyéb)

3351 Verpelét, Keleti fény út 1.
képviselő: elnök Hadobás Zsolt
nevelési, oktatási, képességfejlesztési feladatok ellátása;
- kulturális tevékenység;
- kulturális örökség megóvása;
- euroatlanti integráció elősegítése;
- környezetvédelem, természetvédelem;
- időskori otthoni ápolás megszervezése;
- sport és egészségvédelem, az ifjúság és a nyugdíjas réteg egészségének biztosítása a közösségi élet szervezése jegyében;
- képzőművészeti tevékenység fellendítése;
- munkanélküliség csökkentése a helyi munkaerő piac bővítésével, munkahelyteremtés támogatása munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének foglalkoztatásának elősegítése érdekében. ... >>

Bor-Rock Kulturális Egyesület

(természetvédelem,kulturális)

3351 Verpelét, Lehel u. 9.
képviselő: elnök Varga Miklós
A szőlészet, borászat és a rockzene kapcsolódásával a kialakult kulturális értékek megőrzése, fejlesztése.
A térség történelmi és természeti értékeinek megőrzése gyarapítása, hagyományok ápolása.
A térség fejlesztése érdekében a szakmai erők mozgósítása, közéleti tevékenység ösztönzése, szakmai fórumok, rendezvények szervezése, lebonyolítása. ... >>

Csipkevarró Hagyományőrző Egyesület

(kulturális)

3351 Verpelét, Kastély út 8.
képviselő: elnök Halbauer Ignácné Tóth Magdolna
A népi kézimunka hagyományainak megőrzése, fiataloknak való átadása. Kézimunkázásra nevelés a csipkekészítés és horgolás tanításának, tanulásának megszervezése.
Kiállítások szervezésén keresztül, falunapokon, kézműves vásárokon és egyéb rendezvényeken a kézimunkák bemutatása megismertetése, étékesítése. ... >>

Együtt Verpelétért Roma Magyar Egyesület

(sport,oktatási,szociális,kulturális,egyéb)

3351 Verpelét, Malom út 2.
képviselő: elnök Váradi Béla, elnökhelyettes Szilágyi Miklós
Verpelét község területén élő etnikai kisebbségek és a többségi népesség közötti társadalmi párbeszéd megteremtése, a kulturált együttélés lehetőségének megalapozása.
- Törekedni a társadalmi esélyegyenlőség megteremtésére mind a tanulásban, mind a munkához jutásban, a mindennapi életlehetőségek megteremtésében.
- Verpelét község környezetvédelmének előtérbe helyezése.
- A községben élő időskorúak segítése, családsegítés, szociális segítségnyújtás.
- Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, külön tekintettel a halmozottan hátrányos helyzetű és sajátos nevelési igényű gyermekekre és fiatalokra.
- Kulturális tevékenység.
- Gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúságvédelmi érdekképviselet.
- Hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése.
- Sportolási lehetőség megteremtése a helyi fiatalok számára.
- Munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése.
- A községben élő fiatalok által és velük szemben gyakorivá vált drogfogyasztás, bűnözés visszaszorítása, megszüntetése. ... >>

Fegyveres Erők és Testületek Bem József Honvéd Nyugállományú Klubja Verpelét

(kulturális)

3351 Verpelét, Kastély út 8.
képviselő: Havasi Tamás (elnök), Szathmári András (titkár) ... >>

Jégvirág Nyugdíjas Klub

(kulturális)

3351 Verpelét, Kastély út 8.
képviselő: elnök Veres Istvánné
Verpelét Nagyközség népviseleti, népzenei, kulturális örökségének megőrzése, hagyományainak ápolása. ... >>

Rácz Pál Debrői Borrend

(kulturális,egyéb)

3351 Verpelét, Dózsa út 3/1.
képviselő: elnök Farkas László Márton
A Debrői körzetben folyó szőlőtermesztés, borászkodás hagyományainak, történeti értékeinek megőrzése, ápolása.
A modern szőlőtermesztés, borkészítés megismertetése.
Hagyományteremtés az értékeinkhez kapcsolódó saját és közös, igényes rendezvényekkel, eseményekkel.
A borkultúra, a kulturált borfogyasztás, a borfogyasztás ünnepi, társas jellegének megismertetése, népszerűsítése. ... >>

Verpelét Diákjaiért Alapítvány

(kulturális)

3351 Verpelét, Kossuth u. 73.
képviselő: kuratóriumi elnök Szabóné Csőke Tünde
Az alapítvány pénzügyi támogatást kíván nyújtani Verpelét nagyközség diákjainak általános-, közép- és felsőfokú tanulmányainak a folytatásához, a kulturális csoporttevékenység fejlesztéséhez, pihenésükhöz. ... >>

Verpelét és Térsége Idegenforgalmáért Egyesület

(kulturális,egyéb)

3351 Verpelét, Károlyi Mihály u. 17.
képviselő: elnök Barócsiné Nock Ildikó
Verpelét és térsége idegenforgalmi, gazdasági fejlődésének, anyagi, kulturális és szellemi jólétének elősegítése. ... >>

Verpeléti Lokálpatrióták Baráti Köre

(természetvédelem,kulturális)

3351 Verpelét, Dózsa út 3/1.
képviselő: elnök Zrónik Mihály
a) Verpelét Nagyközség és polgárai felemelkedésének, anyagi, kulturális és szellemi jólétének elősegítése. b) A nagyközséget szerető, tisztelő erők összefogása és képviselete. c) A településen élők a nagyközséggel kapcsolatos érdeklődésének felkeltése, tevékenységre ösztönzése. d) A nagyközség történelmi és természeti értékeinek megőrzése, gyarapítása, hagyományok ápolása. ... >>

Verpeléti Óvodásgyermekekért 2000 Közalapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

3351 Verpelét, Kossuth Lajos út 73.
képviselő: Fűr Dezső (kuratóriumi elnök)
A verpeléti óvoda szakmai felszerelésének, a nevelő munka feltételeinek javítása, korszerűsítése. ... >>

Verpeléti Romákért

(kulturális,egyéb)

3351 Verpelét, Ságvári u. 11.
képviselő: elnök Pusztai István
Politikai meggyőződéstől függetlenül összefogni Verpelét nagyközség roma lakosságát a roma nyelv, kultúra, hagyomány ápolása, a település fejlődése érdekében tenni akaró magánszemélyeket és szervezeteket. ... >>
1. oldal