Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Veszprém természetvédelem civil szervezetek


Találatok száma: 37
1. oldal

A Jövő Záloga közhasznú Alapitvány Veszprém

(természetvédelem)

8200 Veszprém, Cserhát ltp. 13.
képviselő: Vájer Lászlóné Göbölyös Gyöngyi
A bölöcsödébe járó gyermekek testi és szellemi fejlödésének elösegitése. Az alapitók a fenti célt az alábbiakkal kivánják biztositani: szobai, illetve udvari játékok /természetes anyagok,/ készség-és mozgásfejlesztö játékok, egyszerübb hangszerek, mesekönyvek, le- porellók, testi fejlödést jól szolgáló bútorok, levegön történö altatáshoz és játékhoz szükséges ruházati, kerti bútorok, fából készült beépitett kerti játékok megvásárlásához szükséges anyagi fedezet elöteremtése, elkészittetése, elkészitése. ... >>

Bakony Szabadidős Sportjáért Alapítvány

(sport,természetvédelem,oktatási)

8200 Veszprém, Házgyári u. 26.
képviselő: Dr.Szigeti József képviselő
Elsődlegesen Veszprémben és térségében szabadidős sport tevékenység támogatása, népszerűsítése, versenyek szervezése, a kiemelkedő tehetségek felkarolása és támogatása. Bakony és Balaton-felvidék természetjárásának népszerűsítése, túristaútvonalak és jelek karbantartása. Ezen túlmenően a térségi motorsportok, tömegsportok, szabadidős tevékenységek, minőségi és versenysport pártfogása, rendezvények szervezése, egészséges életmódra való ösztönzés, egészségtudatos életvitel propagálása. ... >>

BAKONY-MENTI Vadásztársaság

(sport,természetvédelem,egyéb)

8200 Veszprém, Paál u. 20.
képviselő: Guti László
A vadásztársaság célja, hogy az egyesületekre és a vadásztársaságokra, a vadgazdálkodásra és a vadászatra, a fegyver és a lőszer tartására, valamint használatára vonatkozó jogszabályok és szabályzatok megtartásával és megtartatásával, a társadalom érdekeivel - különösen a helyi erdő-, és mezőgazdasági érdekekkel - összhangban, továbbá a környezet, és természetvédelmi előírásokra figyelemmel, szakszerű és tervszerű vadgazdálkodással, a legcélszerűbb együttműködési formák kialakításával és példás egyesületi élettel, tagjai részére kultúrált sportvadászati lehetőséget biztosítson. ... >>

Barkóca Természetvédelmi Alapitvány

(természetvédelem,környezetvédelmi)

8200 Veszprém, Csermák A. u. 11-
képviselő: Hessz Marianna
Hazai természeti értékeink minél részletesebb feltárása. A természeti értékek fenntartása, megóvása. A természetszerü erdőgazdálkodás elősegitése. Ősi háziállatok fenntartása, bemutatása.Ősi hazai gyümölcsfajták, tájfajták felkutatása és fenntartása. ... >>

Csigaház Alapítvány

(természetvédelem,oktatási)

8411 Veszprém-Kádárta, Vasút u. 28/1. undefined
képviselő: Vankóné Fű Ibolya elnök
A gyermekek napközbeni felügyeletének, gondozásának, nevelésének, oktatásának ellátása, kis létszámú csoportban, barátságos, családias és természetközeli környezetben. Szabadidős tevékenységek szervezése a 20 hetestől 14 éves kort be nem töltött gyermekeknek mind alkalmi, mind tartós jellegű foglalkozások (pl. nyári tábor) keretében. ... >>

"Csuhaj" Íjász-és Természetjáró Egyesület

(sport,természetvédelem)

8200 Veszprém, Endrődi út 67/3. II/8.
képviselő: Debreczenyi Gábor elnök ... >>

Dr.Aranyossy Szilárd Közhasznú Alapítvány

(természetvédelem,oktatási,kulturális)

8200 Veszprém, Vörösmarty tér 11/A. tetőtér
képviselő: Farkas Zsuzsanna képviselő
Néhai Dr. Aranyossy Szilárd természetfotós munkásságának közkinccsé tétele, kiállítások szervezése, művészi kiadványok készítése, a magyar fotóművészet népszerűsítése, az ifjú tehetségek támogatása, felkarolása, a magyar fotóművészet fejlődésének segítése. ... >>

Édesvíz Természetbarát Egyesület kiemelkedően közhasznú szervezet

(sport,természetvédelem)

8200 Veszprém, Török I. u. 14/C. fsz. 2.
képviselő: Domokos József Imre elnök ... >>

Egészség és Egység a Természettel Egyesület

(természetvédelem)

8200 Veszprém, Diófa út 5. fsz.1.
képviselő: Balogh Teréz, Pálfi Károlyné, Stéger Ildikó képviselő
Természetvédelmi, természetjárás. ... >>

Élhetőbb Veszprém Megyéért Egyesület

(sport,természetvédelem,kulturális)

8200 Veszprém, Kossuth u. 7. I/5.
képviselő: Vojcskó János Attila elnök
A nemzeti, keresztény, polgári értékrend védelme, képviselete, ápolása, fejlesztése. A társadalom erkölcsi megújulásának elősegítése, a törtémelmi múltunk, a szellemi hagyatékaink feltárása. Művészeti, kulturális és sport hagyományink megismertetése. Veszprém megye társadalmi, kulturális életében történő (kritikus) közéleti szerepvállalás, továbbá veszprém megye és környéke természeti és épített értékeinek a védelme, népszerűsítése. ... >>

Építők Természetbarát Sportegyesület

(sport,természetvédelem)

8200 Veszprém, Szérüskert u. 9.
képviselő: Szilágyi László elnök ... >>

"Equilibrium-együtt a fenntartható fejődésért" Természet és környezetvédő-oktató Alapítvány

(természetvédelem,egészségügyi,oktatási,szociális)

8200 Veszprém, Muskárli út 2.
képviselő: Dr.Tatay Tibor képviselő
a.) az egészséges életmóddal kapcsolatos szemléletformálás, b.) az általános egészségmegvédés alapjainak és az egészséges táplálkouzás tanítása, c.) az egészségmegőrzés területén alternatív segítő módszerek terjesztése, d.) tanfolyamok, ismertetterjesztő előadások szervezése, klubok működtetése,e.) a természetvédelem és környezetvédelem lehetőségeinek keresése. f.) a munkaerőpiac hátrányos helyzetű rétegeienk felkutatása, képzések, oktatók szervezése. g.) közhaznú szervezetek által igénybe vehető szolgáltatások bemutatása. ... >>

Esseg Vár 1993. Alapitvány Veszprém

(természetvédelem)

8200 Veszprém, Haszkovó u. 12/A. III/18.
képviselő: Görföl Zoltán
Esseg Vár romjainak feltárása, helyreállitása, természeti környezetének védelme. ... >>

Felhő Veszprémi Vadász és Környezetvédelmi Közhasznú Egyesület

(természetvédelem,kulturális)

8200 Veszprém, Csutorás u. 1.
képviselő: Felhősi István elnök
Tudományos, kultúrális, természetvédelem ... >>

Kereskedelmi Park Alapitvány Veszprém

(természetvédelem,oktatási,szociális)

8200 Veszprém, Egry J. u. 29.
képviselő: Hoffer János, Horváth Imre
Hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegylőségének elősegitése. Magyar állampolgárságú kereskedők, szolgálta- tók, földtulajdonosok érdekei védelmé- nek elősegitése. Euroatlanti integráció elősegitése. Közforgalom számára megnyi-tott út, híd létrehozásához, fejleszté- séhez, fenntartásához kapcsolodó tevékenységének elősegitése. A 0213/40. -es hrsz.-ú közforgalom számára megnyitott út, és azt a 82.-es főforgal-mi úttal összekötő híd fejlesztésének elősegitése. Az emberi és állampolgári jogok védelme. Természetvédelem. A kereskedelmi park területén keresztül-vezető kerékpárút, 0213/40.-es hrsz.-ú út és a 82.-es főút csomópontjának kié- pitésének elősegitése. Tudományos tevé- kenység, kutatás-fejlesztés, nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretter-jesztés elősegitése. Ezek azok a célok, amelyről állami szervnek, vagy önkormányzatnak kellene gondoskodnia. ... >>

Kossuth Zsuzsa Egészségügyi Szakdolgozókért Alapitvány

(intézményi,természetvédelem,egészségügyi,kulturális,szociális)

8200 Veszprém, Kórház u. 1.
képviselő: Egresy Józsefné
A kórházszakdolgozó növérek közismerten - a természetesen nem csökkentve az orvosok munkáinak jelentőségét - a kórházi betegek közelében avagy életének legnehezebb időszakaiban végzik
szakértelmet, és emberséget is igénylő munkáikat, elősegitvén a betegek mielöbbi gyógyulását és kiegyensúlyozott kórházi tartózkodást fentiek elérése céljából. Mindezek elősegitése céljából az alapitvány alapvető célja a kórház szakdolgozó - nővérek szociális és kultúrális segítése ... >>

Magyar Demoscene Közhasznú Egyesület A Számítástechnikai Művészetért

(természetvédelem,kulturális)

8200 Veszprém, Haszkovó utca 16/i. 5./13.
képviselő: Bertók Zsolt, Guzslován Gábor, Márta Krisztián
A magyar nyelvterületen élő, a számítástechnikai művészeti ágban (u.n. Demoscene) alkotó vagy tevékenykedő vagy azt segítő természetes, illetve jogi személyek egy közösségben való tömörítése. A számítástechnikai művészeti élet színesítése, népszerűsítése. Az országos találkozók támogatása, versenyek, pályázatok kiírása, támogatása, segítése, kiállítások szervezése. Külföldi eseményekre a magyar résztvevők, művészek, illetve versenyzők kijutásának segítése. A számítógépes alkotási formákat pártoló, támogató magán ill. jogi személyek felkutatása, velük kapcsolatok kiépítése és fenntartása. Időszakos kiadmányok megjelentetése, ezek terjesztése, illetve a téma online sajtóorgánumának támogatása. ... >>

Magyar Természetgyógyászok Országos Tudományos Egyesülete Veszprém

(természetvédelem)

8200 Veszprém, Kossuth u. 10.
képviselő: Dr. Bense László Erik, Dr. Horváth Tibor ... >>

NA-NE Alapitvány az igazságszolgálatatás tisztaságáért és pártatlanságáért

(természetvédelem,egyéb)

8200 Veszprém, Bolgár Mihály utca 30.
képviselő: Dr.Lugosi Sándor
Az igazségszolgáltatás tisztaságának és pártatlanságának elősegitése, illetve biztosítása, a nyilvánosság segitségé- vel. Az igazságszolgálatatás működésé- nek eredményeként született határozatok végzések, vádiratok, ítéletek nyilvá- nosságra hozásával- természetesen szi- gorúan ügyelve a személyeségi jogokra, valamint az üzleti és hivatali titkok- ra- ellensúlyozni kell az igazságszol- gáltatási ágak öszefonódásából, túl- terheltségéből és esetleges ügyintézői felkészületlenségekből eredő hibás döntéseket. ... >>

SÉF SZAKISKOLÁÉRT Nyílt Közhasznú Alapítvány

(intézményi,sport,természetvédelem,oktatási,szociális,kulturális)

8200 Veszprém, Szeglethy u. 7.
képviselő: László Károlyné
A SÉF Szakiskola Épületénekés szemléltető eszközeinek felújítása a kor kultúrális és művelődési igényeinek megfelelő színvonalára az alapítvány eszközeivel, kiváló tanulmányi és közösségi eredményeket elérő tanulók támogatása. Kimagasló eredményeket elérő pedagógusok elismerése, pályázatok kiirása, amelyek az oktatás, a kultúra és a sport terén hozzájárulnek a tanuló ifjúság szellemi, fizikai, szociális fejlődéséhez, hátrányos helyzetű tanulók továbbtanulásának támogtása közép
és felsőfokúintézményekben. Veszprém területén működő civil, üzleti és önkormányzati szervezetek számára nyűjt információs és képzési szolgáltatásokat annak érdekében, hogy hozzájáruljanak a társadalomés a gazdaság fejlődéséhez, bárki számára elérhető rendezvéyneket, akciókat szervez annak érdekében, hogy a térség kultúrális és természeti értékeit közvetitse és megóvja, tanácsadással és programokkal segíti az egészséges életmód elterjedését azzal, hogy hozzájárul a humán erőforrások
fejlesztéséhez és a természeti erőforrások fenntarthatóságához. ... >>

" Szakmai Kerekasztal Baráti Szövetség" Egyesület közhasznú

(természetvédelem,egészségügyi,érdekképviselet)

8200 Veszprém, Vilonyai u. 11/A. I/1.
képviselő: Muha-Góts Pál elnök
Veszprém Megyében és Dunántúl térségé- ben felutatni a környezeti ártalmakat előidéző okokat, környezetszennyező- déseket, indokolatlan természetpuszti- tást.Figyelemmel kísérni a terület er- dőségeit, mezőségeit, vizeit, felfedni az illegális szemétlerakó helyeket, a jelenségeket jelezni az illetkes ható- ságok felé. Fekjhívni a közfigyelmet a környezetét kárósítókra, legyen az magánszemély, vagy közület, figyelembe véve a személyiségi jogokat. ... >>

T.F. Van Remény Alapítvány a Daganatos Betegekért

(természetvédelem,egészségügyi)

8200 Veszprém, Szikra u. 42/A.
képviselő: Takács Katalin képviselő
Az alapítvány legfőbb feladata, hogy minden daganatos betegséggel küzdő személyt, személyeket, családtagjait, barátait segítse a legfrissebb információk biztosításával és testi-lelki megerősödés biztosításával. Tanácsadás, yógytorna, egészséges étekzésről, természetes gyógymódokrol információ szolgáltatása információs anyag (könyv, videó, DVD, CD) formájában. ... >>

Tellus Kutatási Közhasznú alapítvány

(természetvédelem,szociális)

8200 Veszprém, Klapka Gy. u. 3/A. 4613.
képviselő: Rozgonyi Szabolcs képviselő
A természet védelmében a fenntartható fejlődés feltételeit megteremtő kutatások végzése, ismeretterjesztés, valamint a nők és fiatalok kutatási és fejlesztési projektekbe való bevonásának támogatása, életpálya segítése.
Foglalkozási csoportokat összefogó tevékenység, kutatási tevékenység, környezetvédelmi tevékenység. ... >>

Túra Manó Ifjúsági Alapitvány közhasznú szervezet

(sport,természetvédelem,kulturális)

8200 Veszprém, Wartha V. u. 28/A. I/1.
képviselő: Eszes Adrienn kuratórium elnöke képviselő
Olyan veszprémi ifjúsági szervezetek /elsősorban cserkészcsapatok/ támogatása, melyek feladatuknak tekintik: - az ifjúsági közösségek kialaktását, a közöségi életre nevelés elősegitését; - az ifjúság szabadidő, sport és kultúrális tevékenysége szervezett keretek közötti megvalósitását, ehhez szükséges programokat, rendezvényeket szerveznek; - aktívan közreműködnek az ifjúság egészséges életmódra nevelésében, a környezet és természetbarát magatartás kialakitásában; - vállalják kultúrális hagyományaink ápolását, az ifjúság nemzetközi /kultúrális és sport kapcsolatainak kialakitását és fejlesztését. ... >>

VACKOLÓ Közhasznú Állatvédő Egyesület

(természetvédelem,egyéb)

8200 Veszprém, Fejesvölgy utca 9.
képviselő: Farkas Zsuzsa
állatvédelem, természetvédelem ... >>

Várfok Alapítvány

(természetvédelem,oktatási,kulturális)

8200 Veszprém, Egyetem u. 10.
képviselő: Gadár László
Tudományos tevékenység, kutatás; Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés; Kultúrális tevékenység; Kultúrális örökség megóvása; Természetvédelem, állatvédelem; Környezetvédelem; Gyermek-, és ifjúságvédelem, gyermek-, és ifjúsági érdekképviselet. ... >>

Veszprém Megye Vadgazdálodásáért Alapítvány

(természetvédelem,környezetvédelmi)

8200 Veszprém, Dózsa Gy. undefined 32.
képviselő: Kozma Tibor
Veszprém megye vadászati tájegységének, környezetvédelmének és természetvédelmének segítése. ... >>

Veszprém Megyei Természetbarát Szövetség

(természetvédelem,érdekképviselet)

8200 Veszprém, Wartha V. u. 3.
képviselő: Illána Erzsébet főtitkár, Mag Éva elnök, Szántóné Egri Éva gazdasági vezető
Természetjárás és -védelem, egészséges életmód kialakítása ... >>

Veszprém Megyei Vadász Szövetég

(sport,természetvédelem,érdekképviselet)

8200 Veszprém, Dózsa György út 32.
képviselő: Pap Gyula
A szövetségben tömörült egyesületek és más szervezetek társadalmi összefigása, érdekeinek egyeztetése, képviselete és védelme.
Közreműködik a megyei környezet-és természetvédelmi feladatok végrehajtásában.. ... >>

Veszprém Séd Alapitvány

(természetvédelem,környezetvédelmi)

8200 Veszprém, Óváros tér 9.
képviselő: Radács Attila
A Séd patak természeti és környezetvédelmi rehabilitációja, a pataknak, mint Veszprém város és a Bakony egykori legjelentősebb élő vizfolyásának a természetben betöltött és a város esztétikai képét is meghatározó szerepének visszaállitása, és ezen állapotban történő megóvása. ... >>

Veszprém város Környezet-és Természetvédelméért Közalapítvány

(természetvédelem,oktatási)

8200 Veszprém, Óváros tér 9.
képviselő: Dr.Kristóf Jánosné kuratórium elnöke, képviselő
A közalapítvány kiemelkedően közhasznú tevékenység keretében az 1990.évi LXV.törvény és az 1997.évi CLVI.törvény 26.§.-a c./ pontjának 4., 8., 9. alpontja szerint az alábbi feladatokat látja el.:
nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés. Természetvédelem, környzetvédelem különös tekintettel A Veszprém Megyei Jogú város Környzetvédelmi Programja megvalósításának elősegítésére. ... >>

Veszprémi MAG Társaskör közhasznú szervezet

(természetvédelem,oktatási,egyéb)

8200 Veszprém, Vilonyai út 4/B.
képviselő: Fajd Bence társelnök, Pozsgai Tamás elnök
A Balaton és Bakony természeti - környezeti egységének megőrzése, ismeretterjesztő, oktatási tevékenység. ... >>

Viking Sport Egyesület

(sport,természetvédelem,környezetvédelmi)

8200 Veszprém, Egyetem utca 14. 10/2.
képviselő: Szalai Szabolcs elnök
Egészségmegőrzés, természet-, környezetvédelem, sport ... >>

Zsombék Természetkutató Egyesület Veszprém

(természetvédelem,egyéb)

8200 Veszprém, Csillag u. 10/C.
képviselő: Megyer Csaba, Mocsár Zoltán ... >>
1. oldal