Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Visegrád kulturális civil szervezetek


Találatok száma: 17
1. oldal

1000 éves Visegrád Közhasznú Alapítvány

(kulturális)

2025 Visegrád, Sziget utca 1.sz.
képviselő: Szőke Mátyás
Visegrád és környéke történelmi és kulturális hagyományainak ápolása. Ismeretterjesztés megszervezése e körben. Nemzetközi rendezvénysorozat szervezése. Az egyetemes kultúrális örökségek felkutatása, archiválás, közzététele, kiállítások szervezése. ... >>

A Duna mente kultúrájáért Alapítvány

(természetvédelem,oktatási,kulturális)

2025 Visegrád, Széchenyi u. 11.
képviselő: Klenjánszky Tamás
A Dunamenti régió országaiban a Duna parti településeken működő kulturális intézményrendszer tervszerű és rendszeres együttműködésének támogatása a művészeti, közművelődési, szakképzési, örökségvédelmi, természetvédelmi és kulturális turisztikai területen ... >>

Áprily Lajos Irodalmi Művészeti Társaság

(kulturális)

2025 Visegrád, Mátyás király Műv.ház
képviselő: Köves István ... >>

Együtt Kulturális Egyesület

(kulturális)

2025 Visegrád, Sziget u. 9.
képviselő: Bánó László elnök
Visegrád történelmi hagyományainak ápolása, kulturprogramok szervezése ... >>

Erdők a közjóért Alapítvány

(természetvédelem,kulturális)

2025 Visegrád, Mátyás király u.4.sz.
képviselő: Baranyi Katalin
Védett területek gondozása, erdők és nem erdő területek tájképi értékek védése, természeti és kulturális értékek gondozása. ... >>

Kárpát-medence Tartomány Alapítvány

(kulturális)

2026 Visegrád, Berkenye u. 15.
képviselő: Illyés Zsolt ( önállóan )
Történeti kutatások szervezése, különös tekintettel a Kárpát-medence történetére, ezen belül a magyar függetlenség elérése, vagy megtartása érdekében kifejtett cselekményekre. ... >>

Keresztelő Szent János Visegrád Alapítvány

(szociális,kulturális)

2025 Visegrád, Mátyás király u 2.
képviselő: Szilas Roland Ferenc (elnök)
A visegrádi Keresztelő Szent János Plébánia kezelésében lévő műemlékek felújítása és karbantartása, a plébánia működési körében család- és ifjúságvédelmi tevékenység folytatása, a közösség-építő események szervezése, az alapítvány rendeltetésével, céljaival összefüggő előadások, programok szervezéséhez, kiadványok előállításához, forgalmazásához, a szükséges technikai eszközök megteremtéséhez, bővítéséhez, valamint a társadalom különböző rétegei helyzetének javítása érdekében végzett karitatív tevékenység megvalósításához történő segítségnyújtás. ... >>

Magyar Kulturális Örökségvédelmi Egyesület

(kulturális)

2025 Visegrád, Sziget u. 9. fsz. 2.sz.
képviselő: Bendi Lajos ügyvezető elnökségi tag
A Kárpát-medencében található és magyar kulturális örökség részét képező épített örökség ismert, illetve még ismeretlen alkotásainak megőrzése. ... >>

Magyar Régész Szövetség

(kulturális,érdekképviselet)

2025 Visegrád, Fő u. 23.
képviselő: dr. Jankovich-Bésán Dénes elnök
kulturális örökségvédelem, szakmai érdekképviselet ... >>

Soproni Sándor Egyesület

(kulturális)

2025 Visegrád, Széchenyi u. 11.
képviselő: dr. Gróh Dániel elnök
Visegrád és környéke római kori emlékeinek gondozása ... >>

Szent György Lovagrend

(sport,kulturális)

2025 Visegrád, Fő u. 29.
képviselő: Cseke László ( önállóan )
Régészeti, történelmi, sport. ... >>

Szent György Vértanu Alapítvány

(szociális,kulturális)

2025 Visegrád, Fő u.29.sz.
képviselő: Bárdi Miklós
Szent György vértanú személyének, cse- lekedeteinek bemutatása, történettudo- mányi kutatások ápolása. Ugyszintén a hagyományainak, nemzeti ünnapeink megünneplése. A kulturális és termé- szeti értékek védelme. Karitatív tevé- kenység, határon túli magyarság segí- tése. ... >>

Visegrád Sport és Kulturális Létesítményeiért Közhasznú Közalapítvány

(sport,oktatási,kulturális)

2025 Visegrád, Fő u. 81.
képviselő: Szebeni Imre
Sport, kulturális létesítmények építése, üzemeltetés elősegítése, ifjúság, sportoktatás, kulturális tevékenység támogatása. ... >>

Visegrád Sport- és Kulturális Létesítményeiért Közhasznú Közalapítvány

(sport,kulturális)

2025 Visegrád, Fő u.81.sz.
képviselő: Szebeni Imre
Visegrád sport és kulturális létesít- mények építése, üzemeltetése és műkö- désének elősegítése. ... >>

Visegrádért Egyesület

(természetvédelem,kulturális,egyéb)

2025 Visegrád, Fő u. 36.
képviselő: Bene Balázs
Segítség nyújtása Visegrád város és környéke természeti értékeinek megóvásához, a turisztikai- és kulturális örökség megóvása szempontjából jelentős városok, városrészek, épületek, építmények, létesítmények hasznosításához, megőrzéséhez és térségi marketingjéhez. A társadalmi szervezet elő kívánja segíteni Visegrád és környéke megismerését és szeretetét. ... >>

Visegrádi János Templom Kórusa Egyesület

(kulturális)

2025 Visegrád, Fő u. 40.
képviselő: Németh Tamás elnök
Énekkar működtetése, Visegrádi egyházi és nemzeti ünnepségeken történő fellépés. Az énekkari kultúra népszerűsítése. ... >>

VISZ -Vidám Ismeretlen Szerzők Kulturális Egyesület

(kulturális)

2025 Visegrád, Rév u. 3.
képviselő: Burgemeister Csilla elnökhelyettes, Faragó Virág titkár, Horváth István elnök
irodalmi, művészeti tevékenység, programok szervezése, kiadmányok terjesztése, hagyományőrzés ... >>
1. oldal