Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Zebegény szociális civil szervezetek


Találatok száma: 4
1. oldal

A Vitézi Rend Zrínyi Csoportja Alapítvány

(szociális,kulturális)

2627 Zebegény, Csalogány u. 4.
képviselő: dr. Kovács Ákos ( elnök )
Az alapító szándékával összhangban lévő 1000 éves Szent Istváni magyar államot megtestesítő Szent Koronához kapcsolódó történelmi jelentőségű nemzet és államfenntartó gondolkodásnak, szellemi örökségének korunkhoz szóló üzeneteinek közvetítése és támogatása.
A magyar Szent Koronához, az ősi vitézi eszméhez kapcsolódó kutatási terület teljes körű támogatása az ország egész területén és a határokon túl. A 2000 éves keresztény/keresztyén erkölcsiségen, hiten alapuló szellemi örökség terjesztése. A magyar nemzeti tudat, önbecsülés, a hazafias érzés megerősítése, cselekvő erővé tételének támogatása.
Az alapító pártokon felül álló voltából eredően a társadalmi összetartozás és összefogás előmozdításának támogatása.
Nemzeti sajátosságaink, társadalmi műveltségünk elmélyítésének, a kulturális emlékek megjelenítésének, gyűjtésének támogatása.
A határokon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenysége során az alapítvány előmozdítja a világ magyarsága körében élő vitézek nemzeti összetartozásának kifejezését. Azon magyar származású és a magyarság iránt elkötelezett személyek szociális alapú, karitatív támogatása, akik az alapító szándékával összhangban, annak működési körében végzik nemzetépítő tevékenységüket. ... >>

Mészkő Kft.Dolgozók Munkavállalói Résztulajdonosi Program Szervezete

(szociális)

2627 Zebegény, Márianosztrai út Pf. l4.
képviselő: Walcz Zoltán
A munkavállalók által, az őket foglalkoztató társaságban tulajdonosi részesedés szerzése. ... >>

Tettekkel Zebegényért Kiemelten Közhasznú Egyesület

(oktatási,szociális,kulturális,egyéb)

2627 Zebegény, Kossuth u. 30.
képviselő: Faludiné Kmetty Éva ( elnök )
Az egyesület kulturális tevékenysége, valamint Zebegény és közvetlen környezete kulturális örökségének megóvásával kapcsolatosan bemutatkozási lehetőséget biztosít rendezvényein helyi művészek számára, úgy képzőművészt, mint az iparművészet és az előadó művészet területén. Az egyesület nevelési, oktatási, ismeretterjesztő tevékenységéhez kapcsolódóan az évszakokhoz és a népi hagyományokhoz kapcsolódóan szervezett rendezvényein kirándulásokat szervez, játszóházat üzemeltet és az érdeklődőkkel megismerteti Zebegény és környéke hagyományait, történelmét. Az egyesület szociális és családsegítő tevékenységi keretében segítséget nyújt az időskorúak és hátrányos helyzetűek számára napi tevékenységeik könnyebbé tételéhez. A környezetvédelmi és községfejlesztési tevékenységhez kapcsolódóan az egyesület részt kíván venni az önkormányzat munkájában a terület közműépítési, közútfejlesztési tevékenységében. Az egészségvédelmi tevékenység keretében az egyesület részt vesz a települési önkormányzat által szervezett szűrőkampányokban. ... >>

Zebegény Teleház Alapítvány

(természetvédelem,egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális)

2627 Zebegény, Deák Ferenc utca 3.sz.
képviselő: Windberg Péter
Az alapítvány a maga szellemiségét a helyi /települési/ közösségi összefogásra építve a kapcsolatok kistérségi, regionális kiszélesítésével fokozatosan teszi ismertté. Hozzájárul a civil társadalom építéséhez, elősegíti a helyi, kistérségi, regionális nonprofit szektor erősítését. Tevékenykedik az emberi és állampolgári jogok védelme érdekében Hozzájárul az euróatlanti integráció erősítéséhez a szomszédkapcsolatok és egyéb kapcsolatok kiépítésével. Egészségügyi, szociális helyzet jobbítására, a hátrányos helyzetűek több irányú segítésére, társadalmi esélyegyenlőségének, képzésének,foglalkoztatásának elősegítésére törekszik. Szorgalmazza a jótékonysági tevékenységet. A kultúrális, közművelődési életet segíti, sokszínűsítésében részt vesz. Elősegíti a környezettudatos életmód kialakulását, különösen a fiatalok környezeti nevelése terén. A település természeti és épített környezetének megóvása, fejlesztése. Mindenki számára elérhető teleház szolgáltatásokat és programokat valósít meg. Kutatási közösségfejlesztési programok kidolgozása és megvalósítása a vidékfejlesztésért. ... >>
1. oldal