Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Jakabszállás természetvédelem civil szervezetek


Találatok száma: 3
1. oldal

Jakabszállási Hunor Vadásztársaság

(sport,természetvédelem)

6078 Jakabszállás, Kun Béla u. 20.
képviselő: Dr. Mészáros Attila ügyvéd
Az egyesületekre, vadásztársaságokra, a vadgazdálkodásra és a vadászatra, fegyver és lőszer tartására és használatára vonatkozó jogszabályok és szabályzatok megtartásával és megtartatásával, a társadalom érdekeivel - különösen az erdő - és mezőgazdasági, környezetvédelmi érdekekkel összhangban, továbbá a környezet- és természetvédelmi előírásokra figyelemmel, szakszerű és tervszerű vadgazdálkodással, a legcélszerűbb együttműködési formák kialakításával és példás egyesületi élettel tagjai részére kulturált sport-vadászati lehetőséget biztosítson az Alapszabály szerint. ... >>

Jakabszállási Lokálpatrióták Egyesülete

(természetvédelem,oktatási,egyéb)

6078 Jakabszállás, Petőfi S. utca 4/a.
képviselő: Szabó György Róbert titkár, Takács Csaba elnök
a) a térségben élő emberek környezettudatos és emberi gondolkodásmódjának, szemléletének kialakítása, erősítése; b) rendezvények, előadások, megmozdulások szervezésével koordinálásával, illetve ezeken való részvétellel az állampolgárok felelősségérzetének fejlesztése, a fogyasztói szokások alakítása a fenntarthatóság elvének megfelelően; a lakosság mozgósítása, lelkesítése különböző kezdeményezésekben és megmozdulásokban való részvételre (propagandával, előadásokkal, illetve szakmai vitafórumok, közös munka szervezésével, helyi újság kiadásával és szerkesztésével); c) az oktatási intézményekben folytatott oktatótevékenység és nevelőmunka segítése (eszközökkel, kiadványokkal, módszertani ajánlásokkal, foglalkozások megtartásával, oktatófilmekkel, vetélkedők, klubok, táborok, tanulmányi kirándulások szervezésével, pályázati lehetőségek felkutatásával és pályázatok megírásával); d) környezet-, természet-, fogyasztóvédelmi anyagok, kiadványok, dokumentumok, filmek széles körben történő be-mutatása, terjesztése; e) kapcsolattartás, együttműködés az egyesület munkáját segítő szakmai és társadalmi szervekkel, aktív közreműködés ezen szervezetek környezetvédelmi és tudományos programjainak megvalósításában; f) mozgósítás annak érdekében, hogy tagjainak tehetségük, érdeklődési körük szerint kifejtett munkájukkal igyekezzenek minél hatékonyabbá tenni az állami és társadalmi szervek ilyen irányú tevékenységet; g) részvétel a helyi érdekegyeztetésben, a jogszabályalkotással kapcsolatos szakmai és társadalmi kontroll gyakorlásában, a társadalmi kontroll erősítésében; h) kapcsolatfelvétel és kapcso-laterősítés hazai és külföldi lokálpatrióta szervezetekkel, mozgalmakkal; i) az egyesület ér-tékrendjének, szemléletének erősítése, népszerűsítése a tagok általi példamutatással; j) a jakabszállási Hírlevél című újság kiadása; ... >>

Jakabszállási Magor Bérkilövő Vadász, Sportlövő és Íjász Egyesület

(sport,természetvédelem,kulturális)

6078 Jakabszállás, Petőfi Sándor utca 26.
képviselő: Dr. id. Zakupszky János András elnökhelyettes, Ifj. Dr. Zakupszky János elnök
A vadász- és sportlövő társaság célja, hogy az egyesületekre és a vadász- és sportlövő társaságokra. területszerzés esetén: vadgazdálkodásra -, a vadászatra, a fegyver és a lőszer tartására, valamint használatára vonatkozó jogszabályok és szabályzatok megtartásával és magatartásával, a társadalom érdekeivel összhangban, továbbá a környezet- és természetvédelmi előírásokra figyelemmel, szakszerű és tervszerű gazdálkodással /vadászterület szerzés után: vadgazdálkodással/, példás egyesületi élettel tagjai részére kulturális íjász, sportlövő és vadászati lehetőséget biztosítson. ... >>
1. oldal