Észrevétele van?

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi civil szervezetek


Találatok száma: 6198
63. oldal

Kiskunfélegyházi Cukorbetegek Közhasznú Egyesülete

(egészségügyi,oktatási,szociális)

6100 Kiskunfélegyháza, Platán utca 5. IV 18.
képviselő: Dudás Istvánné elnök
A Kiskunfélegyházán és vonzáskörzetében élő cukorbetegek érdekképviseletét biztosítsa., A cukor-betegek és hozzátartozóik részére a betegséggel kapcsolatosan felvilágosítást, információt adjon, a betegség megismerését előadásokkal, kiadmányokkal, programok szervezésével elősegítse., A cukorbetegek és hozzátartozóik részére rendezvényeket szervezzen., A cukorbetegek egészségmegőrzését, életminőségük javítását elősegítse, ennek keretében a betegeket az egészségügyi ellátás és egyéb ügyintézés során mindenben támogassa., A cukorbetegséggel összefüggésben a dietetika megismerése, készségszintre emelése., A cukorbetegség szövődményeinek megelőzése, és azzal összefüggésben oktatás szervezése. ... >>

Kiskunfélegyházi Mentők Alapítvány

(egészségügyi,oktatási)

6100 Kiskunfélegyháza, Marosvásárhely u. 2.
képviselő: Vastag László
Kiskunfélegyházi Mentőállomás dolgozóinak szakmai képzése, a Mentőállomás keretein belül a betegápolás színvonalának emelése, a Kiskunfélegyházi Mentőállomás dolgozóinak továbbtanulásának támogatása. - Mentés és katasztrófaelhárítás támogatása. - Egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító tevékenység támogatása. - Nevelés, oktatás támogatása. ... >>

Kiskunfélegyházi Vízilabda Sport Egyesület

(sport,egészségügyi,oktatási,szociális)

6100 Kiskunfélegyháza, Blaha Lujza tér 1.
képviselő: Görög Imre elnök, Horváthné Sárréti Rozália alelnök
Az egyesületi tagok részére rendszeres versenyszerű sporttevékenység biztosítása. Szabadidős sporttevékenység folytatása. Utánpótlás képzése. Gyermek-, ifjúsági- és felnőttkorú tagok és nem tagok részére sportolási lehetőségek biztosítása. Szabadidős sportok népszerűsítése. Az ifjúság mozgásra nevelése és mozgáskultúrájuk fejlesztése. Az ifjúság képességfejlesztése, egészség fejlesztésük és egészségük megóvása, betegség megelőzési tevékenység. Szabadidős- és sportrendezvények szervezése. Hátrányos helyzetű csoportok és kisebbségek esélyegyenlőségének megteremtése ezeken a területeken, valamint mindezek érdekében hirdetés- és reklám tevékenység folytatása. ... >>

Kiskunhalas Semmelweis Kórház Értelmiségi Szakszervezeti Tömörülés Szakszervezet

(intézményi,egészségügyi,érdekképviselet)

6400 Kiskunhalas, Dr.Monspart L.u.1.
képviselő: Dr. Makay Lászlóné titkár
Célja és elsődleges feladata tagjainak munkahelyi szintű egyéni és kollektív munkavállalói érdekvédelme és érdekképviselete. ... >>

Kiskunhalasi Drogmentes Ifjúságért Egyesület

(egészségügyi,szociális)

6400 Kiskunhalas, Szélmolnár u. 10.
képviselő: Sivic Aranka elnök
A kiskunhalasi fiatalok, különösen a 12-18 éves korú diákok egészséges életmódjának kialakítása, megőrzése. A szenvedélybetegségek megelőzése, korai felismerése, és segítségnyújtás a szakszerű kezeléshez. Ennek érdekében a "Drogmentes Ifjúságért Mozgalom" szervezése, működtetése és felügyelete az alapszabály II. pontja szerint. ... >>

Kiskunhalasi Mentő Alapítvány

(egészségügyi,oktatási)

6400 Kiskunhalas, Nagyszeder u. 1.
képviselő: Dr. Egriné Dr. Kósa Éva kuratóriumi elnök
Az Alapítvány közhasznú célok elérését tűzi maga elé önkormányzati és állami feladatok részbeni átvállalásával ,elsődlegesen Kiskunhalas város és vonzáskörzete tekintetében; A beteg és mentőállomás szakmai színvonalának emelése és a lakosság jobb ellátása, az emberi élet mentése, katasztrófa-elhárítás, és ezek szakszerűbb ellátáshoz kellő feltételek megteremtése, ennek biztosítása szakmai továbbképzések szervezése, a műszerpark fejlesztése, eszközvásárlás finanszírozása; A mentőellátásban dolgozó személyzet munka-feltételeinek javítása. ... >>

Kiskunmajsai Termál Gyógyvíz Alapítvány

(egészségügyi,kulturális)

6120 Kiskunmajsa, Árpád u. 27.
képviselő: Szikora Gyula
Támogatni a Kiskunmajsai Termál Gyógyfürdőt a gyógyulni vágyók részére jobb feltételek kialakításában, a gyógyászat fejlesztésében, betegségek megelőzésére, magánszemélyek ... >>

Kismarja Közösségéért Egyesület

(természetvédelem,egészségügyi,oktatási,kulturális,egyéb)

4126 Kismarja, Bocskai u. 16-18.
képviselő: egyesületi titkár: Klepács István Barna, elnök Pető Ferenc Béláné, elnökhelyettes: Zombori Andrásné, gazdasági titkár: Gyarmati Ferencné, Petre Tiborné elnökh.
Egészségmegőrzés, betegség megelőzés, gyógyító-, egészségügyi és rehabilitációs tevékenység, szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása. Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, teleház üzemeltetés, kulturális tevékenység. Természetvédelem, állatvédelem. Közrend és közlekedésbiztonság védelme, önkéntes tűzoltás, mentés, katasztrófa elhárítás, a falu közösségének szervezése. ... >>

Kismarosi Teleház Alapítvány

(sport,egészségügyi,kulturális,érdekképviselet)

2623 Kismaros, Kossuth u. 5.
képviselő: Lombos László, Pintér Sándorné, Tóhné Bán Mariann titkár
A kismarosi teleház működésének anyagi, erkölcsi segítése, kulturális sport és közösségi élet, egészségügyi felvilágosítás, szociális gondoskodás fellendítése, hasonló civil kezdeményezésekkel együttműködés, kapcsolattartás a Magyar Teleház Szövetséggel. ... >>

Kisnánai Közjóért Közalapítvány

(sport,egészségügyi,oktatási)

3264 Kisnána, Szabadság út 3.
képviselő: kuratóriumi elnök Csízik Zoltán
Kisnána oktatás, sport és egyészségügyi támogatása; egészséges életvezetés, illetve betegségmegelőző viselkedési formák megerősítése. ... >>

Kispest Biztonságáért Közösségi Jóléti Egyesület

(egészségügyi)

1195 Budapest, Városház tér 18-20.
képviselő: Szujkó Szilvia
Az integrált helyi jóléti rendszer, sok alrendszert magába foglaló közös érdekeltségű partneri együttműködésének megvalósítása Kispesten, különös hangsúlyt helyezve az állami és magánszektor vegyes gazdasági rendszereinek kialakítására és a civil ill. önkéntes szervezetek bevonására. Az egyesület egy olyan lokalitásra alapozott jóléti rendszer megvalósítására törekszik, amely elősegíti és ösztönzi az emberi képességek kibontakozódását, az esélyegyenlőség megvalósulását és az életminőség javulását, egy biztonságot nyújtó szociális és egészségügyi környezetben. ... >>

Kispesti Egészségügyi Gép-Műszer Alapítvány

(egészségügyi)

1195 Budapest, Ady E. 122.
képviselő: Dr.Heinisch Pál
A nélkülözhetetlen új diagnosztikus és terápiás berendezések beszerzése. ... >>

Kispesti Gyermekekért Mentálhigiénés Alapítvány

(egészségügyi)

1196 Budapest, Templom tér 8.
képviselő: Juhász Katalin
A Budapest, XIX.ker. Nevelési Tanácsadó tevékenységének támogatása. ... >>

Kispesti Mentőalapítvány

(egészségügyi)

1195 Budapest, Kossuth Lajos u. 6.
képviselő: Makács János
Kispest lakosságát érintő sürgősségi betegellátás színvonalának emelése. ... >>

Kispesti Véradók Egyesülete

(egészségügyi)

1194 Budapest, Alpár utca 12.
képviselő: Somogyi Lászlóné ... >>

"Kissikátor Fejlesztéséért" Közalapítvány

(sport,természetvédelem,egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális)

3627 Kissikátor, Szabadság út 14.
képviselő: Kocsik Bertalanné
A település oktatási, művelődési intézményei tárgyi feltételeinek javítása, fejlesztése, az intézmények társadalmi támogatásának megalapozása, a polgárok kulturális, hagyományőrző, oktatási, művelődési, tehetséggondozási, felzárkóztatási, szabadidős közösségi programjai megvalósításának elősegítése, a helyi kulturális igények kielégítése életkortól függetlenül, a település közbiztonságának megszilárdítása, javítása, a bűncselekmények megelőzésének támogatása, a polgárok bűnmegelőzési és önvédelmi célű, önkéntes szerveződései létrejöttének, működési feltételeinek anyagi segítése, ezzel összefüggő tájékoztatás és propaganda támogatása, a civil bűnmegelőzés és a helyi önkormányzat, rendőrség együttműködésének kialakítása, a település polgárainak egészséges életmódra történő nevelése, a helyi egészségügyi és társintézmények anyagi támogatása, szabaidő-sporttevékenység fejlesztése, az arra szociálisan rászoruló polgárok, hátrányos helyzetű családok támogatása, társadalmi esélyegyenlőségük elősegítése, a települést övező tájegység természeti szépsége és a helyi műemlékek megőrzése, fenntartásának, kezelésének támogatása, állapotuk javítása, a helyi természeti örökség és biológiai sokféleség oltalma, az ember és környezete harmonikus kapcsolatának kialakítása, a környezet védelm, az egészséges környezet fejlődésének elősegítése érdekében erre irányuló nevelési, ismeretterjesztési programok és fejlesztések támogatása.
környezetvédelem, ezen belül az épített környezet védeleme:
- az emberhez méltó épített környezet esztétikus kiállításának elősegítése,
- a helyi építészeti örökség védelme, települési és a jogos magánérdekek összhangjának megteremtésével.
Településfejlesztés, -rendezés céljából település rehabilitáció:
- olyan helyi ingatlanok felvásárlása, melyek a település sajátosságait őrzik, vagy a tulajdonosok elhalálozása miatt kiürültek, elhagyatottá váltak, és az alapítványi célok megvalósítását szolgálják a település és a jogos magánérdekek összhangjának megteremtésével,
- a környezet természeti, táji és épített értékei összhangjának megőrzése,
- a település építészeti és természeti arculatának védelme. ... >>

Kistarcsai Váltók Egyesülete

(sport,természetvédelem,egészségügyi,oktatási,kulturális)

2143 Kistarcsa, Eperjesi út 5.sz.
képviselő: Uvacsek Csaba elnök
A természeti környezet védelme, oktatás, egészségügy, művelődés, művészet, sport stb. ... >>

KISTARCSAI VESEBETEG EGYESÜLET

(egészségügyi,érdekképviselet)

2143 Kistarcsa, Semmelweis tér 1.sz.
képviselő: Tergulicza György elnök
Vesebetegek érdekvédelme, életkörülményeinek javítása. ... >>

Kistelek és Vonzáskörzete Egészségügyi Ellátásáért Alapítvány

(egészségügyi)

6760 Kistelek, Kossuth u.19.
képviselő: Novaszel Balázs a kuratórium elnöke
Kistelek város és vonzáskörzete lakossága részére előpsegíteni a kor színvonalának megfelelő gyógyító- megelőző eljárások alkalmazását,az ehhez szükséges orvosi műszerek,berendezések beszerzésével és a működetésükhöz szükséges szakismeret megszerzésének támogatásával. ... >>

Kistelek és vonzáskörzete lelki segítőinek egyesülete

(egészségügyi)

6760 Kistelek, Ifjúság tér 4.
képviselő: Rácz Zoltánné Bukor Anita, elnök ... >>

Kisteleki Ifjúság Művészeti Alapítvány

(intézményi,sport,egészségügyi,oktatási,kulturális)

6760 Kistelek, Petőfi u. 8.
képviselő: Czirok Zoltán kuratóriumi elnök
A kisteleki művészeti iskolások oktatásában, nevelésében, felzárkóztatásában, képességfejlesztésben, ismeretszerzésben, a a minőségi feltételek javításában segítséget nyújtson; A hátrányos helyzetből érkezett kisteleki fiatalok előbbre jutásának segítése; Kulturális rendezvények, tanulmányi, egészségügyi és sportversenyek, tanulmányi kirándulások támogatása; Kiemelkedő munkát végző tanulók, nevelők jutalmazása; A tanulók és nevelők szakmai és egyéb rendezvényeken, kirándulőás9okon való részvételének támogatása; Minden olyan tevékenységet támogat, amely a művészet és az ifjúság fejlődésének támogatása; Minden olyan tevékenységet támogat, amely a művészet és az ifjúság fejlődésének előmenetelének elősegítése érdekében történik. ... >>

Kistérség Rászorultjaiért Egyesület

(egészségügyi,szociális)

3100 Salgótarján, Fő tér 5.
képviselő: Viszoczkiné Svecz Bernadett
Az állami alap- és szakszolgálatokkal társadalmi felelősségvállalás mellett támogatja a rászorultakat. Idősek, fogyatékosok szociális ellátása bentlakás nélkül, máshová nem sorolt egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül. Idősek, fogyatékosok bentlakásos ellátása, pszichiátriai betegek közösségi ellátása, szenvedélybetegek közösségi ellátása, szenvedélybetegek, alacsonyküszöbű ellátása, támogató szolgálat. ... >>

Kistornászok Klubja Mozgásfejlesztő Egyesület

(intézményi,sport,természetvédelem,egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális)

7500 Nagyatád, Táncsics M. utca 6.
képviselő: Kálecz Tímea
A térségben élő városokban és kis településeken élő gyermekek részére lehetőséget biztosít a korai készségfejlesztésre, a mozgásfejlesztésre, a szabadidő hasznos eltöltésére. Támogatja a családi életet, lehetőséget teremt szociális, kulturális, egészségügyi, oktatás-nevelés terén: közösségi tevékenységek, színvonalas foglalkozások és hangulatos rendezvények szervezésével, egyéni képességfejlesztés külső szakemberek bevonásával. Konkrét célok: - mozgásfejlesztő foglalkozások szervezése, lebonyolítása, a gyermekek mozgásfejlődésének elősegítése, különböző mozgásformákkal való megismertetése, - családi napközi és gyermekház működtetése, - képességfejlesztés, oktatás, nevelés, ismeretterjesztés, - szabadidős és hobbitevékenységek, gyermekprogramok, gyerekzsúrok, táborok szervezése, - időszakos gyermekfelügyelet, - a nyári napközi tábor működtetése a bölcsődei, óvodai és az iskolai tanítási szünet ideje alatt, - a határon túli magyarok táboroztatása, programszervezése, - játszóház, - sajátos nevelési-gondozási igényű gyerekek befogadása, egészségkárosultak támogatása, - szociális tevékenységek, hátrányos helyzetű gyermekek befogadása, segítése, családvédelem, - kulturális tevékenység, hagyományőrzés, a természet megismerése, szeretetre nevelés, igazodva a helyi és kistérségi óvodák és iskolák profiljához, - az egészségügyi tevékenységek, lelki segítségnyújtás, - a korai fejlesztés fontosságának népszerűsítése, a fejlődési rendellenességek minél előbbi felismerése, szakemberhez irányítása, - korai fejlesztő- és egyéb gyógypedagógusok, szakemberek, pedagógusok, nyelvtanárok keresése, egyéni és kiscsoportos fejlesztések megvalósítására. - Ezen tevékenységek folytatásához helyet biztosít megfelelő helyiségek és eszközök rendelkezésre bocsátásával. ... >>

Kisujszállási Egészségügyi Alapitvány

(egészségügyi)

5310 Kisújszállás, Szabadság tér 1.
képviselő: elnök Dr.Gyergyói László ... >>

Kisvárdai Kórház Baráti Alapítvány

(intézményi,egészségügyi)

Kisvárda, Árpád u.26.
képviselő: Harsányi Imre, Kiemelkedően közhasznú ... >>

Kiút Drogellenes Alapítvány

(egészségügyi,szociális)

8900 Zalaegerszeg, Kossuth L. út 46-48.
képviselő: Vargáné Csóbor Lujza
A fiatalok drogok nélküli életre való felkészítését és nevelését szolgáló programok anyagi és szakmai támogatása. ... >>

Kiút Mindenkinek Alapítvány

(intézményi,sport,egészségügyi,oktatási,szociális,egyéb)

3909 Mád, Rákóczi utca 3.
képviselő: Bartus István
A hátrányos helyzetű családok gyermekeinek támogatása, óvoda, iskola, kollégium létrehozásával, fenntartásával és működtetésével; szervezetek és csoportok, alapítványok, sport, kirándulás, rendezvények támogatása; karitatív szervezetek támogatása; szociális védelem és felvilágosítás nyújtása; népkonyha, ingyen pékség, cukrászda, konyha létrehozása, fenntartása, üzemeltetése; rászorulók védelme, támogatása, karitatív segítése; vállalkozások támogatása gépekkel berendezésekkel, vissza nem térítendő pénzbeli juttatás formájában; hátrányos helyzetben lévő, vagy beteg emberek, valamint gyermekek támogatása, valamint egészségügyi és oktatási intézmények segítése.

Az alapítvány cél szerinti besorolása:
szociális tevékenység
oktatás, nevelés ... >>

Kiút Szociális és Mentalhigiénés Egyesület

(egészségügyi,szociális)

1077 Budapest, Wesselényi utca 17. IV./4.
képviselő: Dr. Bodor György, Kölesné Bukovics Zsuzsanna, Németh Bernadett
A szociális helyzetük, valamint vallási és etnikai hovatartozásuk, betegségük miatt hátrányos helyzetű, valamint társadalom perifériájára szorult emberek segítése, erkölcsi és anyagi támogatása - azaz egészségmegőrző, betegségmegelőző, egészségügyi rehabilitációs, szociális, családsegítő tevékenység végzése, valamint ezen területen tudományos kutató és oktató tevékenység kifejtése. ... >>

"Kiút" Szenvedélybetegek Gyógyulásáért Közhasznú Alapítvány

(egészségügyi,szociális)

6723 Szeged, Becsei utca 3.
képviselő: Egyed Erika, a kuratórium elnöke
Tudatmódosító szerek használatától függő személyek egészségügyi rehabilitációját szolgáló intézmény létrehozása és működtetésében való közreműködés, támogatók bevonása, tájékoztató és szervező tevékenység. ... >>

"Kiváncsi Fáncsi" Közhasznú Alapítvány

(sport,egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális)

3600 Ózd, Damjanich út 86.
képviselő: Tóthné Nagy Enikő elnök
a családok szociális biztonságának elősegítése,
a gyermekek harmonikus fejlődésének, testi szellemi, érzelmi és erkölcsi gyarapodásának kiteljesítése, életkori sajátosságaiknak megfelelő nevelése, képességeik, ismereteik sokoldalú fejlesztése,
a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok, különösen a szociálisan rászoruló családok és gyermekek társadalmi felzárkóztatásának, társadalomba való beilleszkedésének elősegítése,
az egészségmegőrző és betegségmegelőző mozgás gazdag életmód, a rendszeres testedzés és a szabadidős sporttevékenységek népszerűsítése,
a nemzeti, az etnikai és a nemzetiségi kisebbségi kulturális örökség javainak megőrzése, ápolása és gyarapítása.egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység;
szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása;
nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés;
kulturális tevékenység;
gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet;
hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése;
a magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység,
sport, a munkaviszonyban és a polgári jogi jogviszony keretében megbízás alapján folytatott tevékenység kivételével ... >>

"Kívánj Egyet" Alapítvány

(egészségügyi,szociális)

3530 Miskolc, Szentpáli út n1.
képviselő: Mikovics Szilvia
Beteg emberek műtétéhez, orvosi kezeléséhez nélkülözhetetlen feltételrendszer biztosítása, - a gyermekek, fiatalok és egyéb szociálisan rászorulók helyzetének javításához szükséges tárgyi eszközök biztosítása, ezáltal esélyegyenlőségük előmozdítása, - elősegíteni a lakosság helyes életmódjának és életvezetésének kialakítását, - a családok megfelelő érzelmi kötelékei fenntartásához szükséges tanácsadás biztosítása. ... >>

Kiwanis Donatio-Adomány Alapítvány

(intézményi,egészségügyi)

3525 Miskolc, Jókai u. 18.
képviselő: Holló Csaba
Elsősorban a Borsod-Abaúj-Zemplén megyében élő és lakó vak, vagy csökkent látóképességű gyermekek gyógykezelésének - orvosi ellátás, kórházi kezelés, műtét, gyógyszerek - pénzbeli segítése, az életvitelüket megkönnyítő, segítő eszközök beszerzésének pénzügyi támogatása, továbbá más fogyatékosságban szenvedő gyermekek segélyezése. ... >>

Klauzál Gábor Társaság

(egészségügyi,oktatási,kulturális,egyéb)

1223 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky utca 22/4.
képviselő: elnök Dr. Dobos Károly
Kulturális, oktatási, kutatási, egészségügyi tevékenység. ... >>

Klauzál Lions Klub

(egészségügyi,oktatási,szociális)

1032 Budapest, Kiscelli u. 4. III.em. 7.
képviselő: dr. Kárpáti Katalin, Radnainé dr. Fogarasi Katalin elnök, Szickné Tóth Kornélia, Varga Gábor
A testi, szociális vagy más módon hátrányos helyzetű emberek társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése. Egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító- egészségügyi rehabilitációs tevékenység támogatása. Családsegítés és időskorúak gondozása. A fiatalok oktatásával, nevelésével, képességfejlesztésével összefüggő, az ismeretterjesztéssel kapcsolatos tevékenységek támogatása. ... >>

Kleopátra Egészségmegőrző és Kozmetikai Ismeretek Pedagógiai Alapítvány

(egészségügyi,oktatási)

4032 Debrecen, Vezér u 4/b
képviselő: elnök Szodorainé Kolozsvári Mária
A korszerű és modern egészségmegőrzési, kozmetikai ismeretek felkutatása, összegzése
és az ilyen módon felhalmozott tudásanyag átadása, az ez alapján történő szakmai képzés
támogatása ... >>

Kléri Ádám Gyógyulásáért Alapítvány

(egészségügyi)

3518 Miskolc, Szentistványi utca 25
képviselő: Sziszák Benedekné
Kléri Ádám HODGKIN lymphomában és ennek következtében kialakult egyéb betegségekben szenvedő gyermek külföldi és belföldi gyógykezelésének, kísérő utazási és szállás költségeinek biztosítása, gyógyulásának, rehabilitációjának elősegítése, a betegség továbbterjedésének, súlyosbodásának megelőzésének biztosítása. ... >>

Kliensközpontú Pszichoterápia és a Személyközpontú Szemlélet /Carl Rogers/E.

(egészségügyi)

1089 Budapest, Rezső tér 3.
képviselő: Földvári Éva, Gádor Anna, Gáti Ágnes, Hahn Endre, Szenes Andrea ... >>

Klinikai Gyógyszerészetért Alapítvány

(egészségügyi)

4032 Debrecen, Nagyerdei krt. 98. /DOTE Gyógyszertára/
képviselő: Dr. Szabó Csongor ... >>

Klinikai Onkológusok Munkacsoportja Alapítvány

(egészségügyi)

2094 Nagykovácsi, Ady Endre utca 8.
képviselő: dr. Tompainé dr. Megyery Éva, Szántó János dr.
A rosszindulatú daganatos betegségekben szenvedők gyógyulásának elősegítése. ... >>

Klinikai Pszichológiáért Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,oktatási)

1037 Budapest, Bécsi út 324. V.ép.
képviselő: Dr.Márkus Attila, Ladányi Klára
Alkalmazott lélektani, klinikai és mentálhigiéniai, egészségpszichológiai képzés, továbbképzés, szakirányú specifikus diplomaadó képzés. A lelki betegségek megelőzésére alkalmas módszerek kutatása, fejlesztése, oktatása. Szakkiadványok megjelentetése, népszerű tudományos ismeretterjesztés. Nemzetközi kapcsolatok tartása, hasonló célú külföldi és nemzetközi intézményekkel, egyetemekkel, főiskolákkal. a./ Alkalmazott lélektani, klinikai és mentálhgigiéniai, valamint egészségpszichológiai képzés, továbbképzés, szakirányú specifikus diplomaadó képzés. A munka és a képzés középpontjában a lelki betegségek megelőzése, az ere alkalmas módszerek oktatása, fejlesztése, kutatása és alkalmazása áll. b./ Szakkiadványok megjelentetése, népszerű tudományos ismeretterjesztés, népszerűsítő előadások tartása. c./ Dolgozni, képezni, kutatni. d./ Nemzetközi kapcsolatok tartása a hasonló célú külföldi, illetve nemzetközi intézményekkel. (Amszterdam: prof.Alfred Lange; Amszterdam: Egészségügyi Főiskola és Szociális Munkaképzés: Inse Stapert, Nijmegen: Louis van Kessel; Strassburg: Susanne Stanisiere) e./ A határon túli magyar nyelvű felsőfokú (egyetemi és főiskolai) lélektani, illetve alkalmazott pszichológiai képzések elősegítése. f./ Pályázatokon vesz részt céljai megvalósítása érdekében. ... >>

Klinikai Sebészet Fejlődéséért Alapítvány

(egészségügyi)

6720 Szeged, Pécsi u. 4.
képviselő: Dr. Lázár György kuratóriumi elnök
Gyógyító, megelőző diagnoszikus tevékenység folytatása; új gyógyszerek hatásának kutatása, vizsgálata, gyakorlati alkalmazása; szakmai kongresszusok szervezése, támogatása és ezekkel kapcsolatos nemzetközi fejlesztése; hazai és nemzetközi tudományos társaságokban való részvétel támogatása; a Sebészeti Klinika gyógyító, tudományos munkájának támogatása, szakkönyvkészletének, diagnosztikus és terápiás eszköztárának bővítése, infrastruktúrájának javítása. ... >>

Klorofill Élhetőbb Környezetért és Vidékért Egyesület

(sport,természetvédelem,egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális,környezetvédelmi)

2700 Cegléd, Szép u. 11.
képviselő: Kontró Róbert (önállóan), Pető László elnök
Kiemelt feladata a környezetvédelmi és természetvédelmi tevékenységek: Segítséget nyújt a Dél-Pest megye településein fellelhető környezetkárosító anyagok összegyűjtésében, ártalmatlanításában. Programjaival, rendezvényeivel felhívja a környezetvédelem és természetvédelem fontosságára a figyelmet, törekszik kialakítani az egészséges környezetre való igényt és azt a tudatot, hogy minden embernek szükséges hozzájárulnia az egészséges környezet kialakításához. A természeti gazdagság, úgy mint a földön élő növény- és állatfajok bemutatása, ökokultúrák megismertetése és az emberiségre ezekre gyakorolt hatásának bemutatása a nagyközönség számára. Az egészséges környezet kialakításához szükséges tudás és gyakorlat (pl.: növénytelepítés) bárki számára történő megszerzésének biztosítása. Fentebbi célokkal összefüggésben álló hagyományok felkutatása, felelevenítése, esetlegesen hagyományok megteremtése. Szabadidős lehetőségeket biztosít. Tevékenységével Dél-Pest megye városainak, falvainak és polgárainak anyagi és kulturális gyarapodását, felemelkedését szolgálja. Az egyesület alapvető célja Szociális segítés, ellátás, családvédelem, idősek támogatása, Gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet, hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése. Egészségügyi-humán szolgáltatás. További célja mind tagjai,mind egyéb társadalmi szervezetek, civil kezdeményezések segítése pályázati és adminisztrációs tevékenységeik ellátásában, működésük körében tanácsadás (pl: menedzsment, ifjúság- és környezetvédelmi és drogprevenciós) képzés , szükséges szolgáltatások nyújtása, kapcsolattartás segítése, érdekképviselet ellátása, ezen belül jogi-, PR- és marketing tanácsadás, rendezvényszervezés, valamint sajtómegjelenés biztosítása. A kulturális tevékenység körében a népművészet, hagyományőrzés, kulturális örökség megőrzése és a sporttevékenység valamint a sportélet támogatása. Egészségügyi tevékenység körében lelkisegítségnyújtás, gyógyító- megelőző eljárások népszerűsítése. Az egyesület tevékenységének és közreműködésének célcsoportjai: gyermek- és fiatalkorúak, szociálisan hátrányos helyzetű rétegek és nemzeti, etnikai kisebbségek. ... >>

Knorr-Bremse Rekreációs Alapítvány

(sport,egészségügyi,kulturális)

1201 Budapest, Helsinki út 86.
képviselő: dr. Zágonyi Gyula
Az alapítvány támogatja az alapítóval munkaviszonyban, illetve munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló személyek munkaegészségügyi, munkavédelmi, kulturális, szociális, jóléti, sport és egyéb szabadidős szükségleteinek kielégítését abból a célból, hogy a fenti személyek testi-lelki egészségének megőrzésében, valamint életkörülményeinek javításában közreműködjön. ... >>

Kocsi Csergő Bálint Alapítvány (51434/2002)

(egészségügyi,kulturális)

2898 Kocs, Komáromi u. 2.
képviselő: Györke Gáborné
A lakósság egészségvédelemre, helyes életmódra, a betegségek megelőzésére való felkészítése. A régi hagyományok felkutatása, felelevenítése, a hagyományőrzés és hagyományteremtés megvalósítása stb. ... >>

Koinonia Sátoraljaújhelyért és Zemplénért Baráti Közhasznú Egyesület

(egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális)

3980 Sátoraljaújhely, Bajza út 30.
képviselő: Baloghné Szalkó Krisztina elnök
Sátoraljaújhelyen és Zemplénben a keresztény érékrend megőrzése, továbbadása generációk és különböző társadalmi rétegek között és felé.
Sátoraljaújhelyben és Zemplénben
- Műhelyfoglalkozások tartása képzők részére
- Kézműves fogalalkozások, táborok szervezése, lebonyolítása,
- Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés
- Szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása
- Kulturális tevékenység
- Kulturális örökség megóvása
- Gyermek- és ifjúségvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet
- Hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése
- A magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység
- Rehabilitációs foglalkoztatás
- Felsorolt tevékenységeket támogató kiadványok létrehozása, terjesztése
- Fordítói tevékenység (szóbeli, írásbeli)
- Az egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi renabilitációs tevékenység
- Az ár- és belvízvédelem ellátásához kapcsolódó tevékenység
- A bűnmegelőzés, áldozatvédelem ... >>

Koleszterin Alapítvány

(egészségügyi)

1115 Budapest, Tétényi út 12-16.
képviselő: Erdös Erzsébet dr. ... >>

Kollégium Kalocsa Alapítvány

(intézményi,természetvédelem,egészségügyi,oktatási,szociális,egyéb)

6300 Kalocsa, Kunszt I. u. 1.
képviselő: Greminger Péterné kuratóriumi elnök
A kollégiumi diákközélet eseményeinek gazdagítása, a diákprogramok, diákkezdeményezések felkarolása és támogatása, azon tanulók támogatása, és társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése, akik tanulmányaikat anyagi okok miatt nem tudnák folytatni, tehetséges, rászoruló diákok számára tanulmányi ösztöndíj biztosítása, hozzájárilás a kultura értékeinek megismeréséhez.
A kollégium tárgyi feltételeinek javítása annak érdekében, hogy mindinkább képes legyen megfelelni otthonteremtő szerepének, a kollégiumok fejlődése érdekében végzett tevékenységek támogatása /tanulóknak, tanároknak.
Kiemelt figyelmet fordítunk az egészségmegőrzésre, a prevenciós tevékenységre, a betegségek megelőzése, a káros szenvedélyek leküzdése területén, a magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségi kollégista tanulóink, valamint a határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység. A munkaerőpiacon hátrányos helyzetű kollégistáink képzésének, munkábaállásának elősegítése. Hozzájárulás tanulóink környezet tudatos magatartásának kialakításához: természetvédelmi, környezetvédelmi nevelés támogatása.
képzések, oktatások, ismeretterjesztő előadások szervezése, támogatása, rendezvények, fejlesztő tevékenységek szervezése, támogatása, tapasztalatcserék, csereprogramok megvalósítása.
Együttműködés a kolégistáink nevelésében résztvevő egyéb nevelési tényezőkkel (szülő, oktatóiskola, gyakorlati munkahely, önkormányzat, közművelődési, gyermekvédelmi, egészségügyi intézmény.
Az alapítvány közreműködik a kollégiumi diákjóléti alap létrehozásában és működtetésében, maga is vállalja rendszeres, ill. eseti segélyek, támogatások folyósítását. ... >>

Komádi és Régiója Fejlődéséért Közalapítvány

(egészségügyi,oktatási,kulturális,egyéb)

4138 Komádi, Hősök tere 4.
képviselő: elnök: Bazsó Antalné
A legszélesebb értelemben élénkítse Komádi és régiója pozitív gazdasági, kulturális mozgását. Nyújtson segítséget a szakmai (oosztgraduális) képzés területén, további informatikai szolgáltatások nyújtásával. Oktatási, művelődési, egészségügyi intézmények fejlesztése és támogatása. Történelmi emlékpark kialakítása. A település teljes körű energiaellátásának megoldása. ... >>

Komárom ép testben, ép lélek Alapítvány (51763/2002)

(sport,egészségügyi,kulturális)

2922 Komárom, Kőolaj u. 2.
képviselő: Dr.Lengyel Jenő
Az Alapítvány azt a célt szolgálja, hogy Komárom sport, kultúrális ha- gyományait folytatva, az anyagi erőfor- rások összefogásával színvonal-emelke- dés következzen be. ... >>
58. oldal 59. oldal 60. oldal 61. oldal 62. oldal 63. oldal 64. oldal 65. oldal 66. oldal 67. oldal 68. oldal