Észrevétele van?

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi civil szervezetek


Találatok száma: 6198
67. oldal

Kulturált Kereskedésért Alapítvány

(egészségügyi,oktatási,kulturális,egyéb)

7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25.
képviselő: kuratórium elnöke Koszoru Ágnes
A magas színvonalú kereskedelmi munka kialakítását mind szakmai, mind humán és anyaagi ellátottság körében a kereskedelmeben dolgzók oktatási, egészségügyi és kulturális helyzetének támogatása, javítása. ... >>

Kultúrált Környezetünkért Szívvel Egyesület Szalkszentmárton

(sport,egészségügyi,oktatási,kulturális,egyéb)

6086 Szalkszentmárton, Néphadsereg utca 39.
képviselő: Földiné Jenei Magdolna elnök, Kovácsné Weisz Boglárka elnökhelyettes
Szalkszentmárton településfejlesztésének támogatása. A falu kulturális környezetének biztosítása. Környezetvédelmi tevékenységben való közreműködés. Közösségfejlesztés segítése a községben. Szabadidő, sport, hobby tevékenység kialakításában való közreműködés. Kulturális tevékenység és a népművészeti hagyományápolás segítése. Egészségügyi felvilágosító tevékenység segítése. Kiállítások, ismeretterjesztő előadások szervezése. ... >>

Kultúrált, Egészséges Felcsútért Közalapítvány

(egészségügyi)

8086 Felcsút, Fő u. 75.
képviselő: Rudrich János kuratóriumi elnök
Az 1997. évi CLVI. tv. 26 § c.1.2.4.5. 6.7.10.14.15. pontjaiban rögzített feladatok végzése. ... >>

Kultúrált, Egészséges Ferencszállásért Közalapítvány

(intézményi,sport,természetvédelem,egészségügyi,oktatási,kulturális,egyéb)

6774 Ferencszállás, Szegedi u. 53.
képviselő: Benke Lászlóné, a kuratórium elnöke
Ferencszállás község természet- és környezetvédelmének támogatása, a betegségmegelőző, gyógyító szolgálat segítése, a kulturális, közművelődési tevékenység támogatása, az óvodai és általános iskolai tehetséggondozás segítése, a sportolás, versenysport, szabadidősprogramok támogatása, szociális feladatok ellátásának segítése, gyermek- és ifjúságvédelem támogatása. ... >>

"KUNASSZONY" Alapítvány

(egészségügyi)

5300 Karcag, Zöldfa út 48
képviselő: Dr.Ádám István
A régió szülészeti-nőgyógyászati ellátásának fejlesztése. ... >>

Kundalini Közhasznú Egyesület

(természetvédelem,egészségügyi,kulturális)

2089 Telki, Mandula köz 14.
képviselő: Ágotai Dorottya elnök
A nemzetközi Kundalini Jóga hagyomány tanításainak, jógagyakorlatainak és a jóga életmódnak a terjesztése, valamint feltételeinek és kereteinek megteremtése Magyarországon, a modernkori ember fizikai, mentális és spirituális egészségének elősegítéséért és a természetes életmódért. ... >>

Kunfehértóért Közalapítvány

(sport,természetvédelem,egészségügyi,kulturális,egyéb)

6413 Kunfehértó, Szabadság tér 8.
képviselő: Kurgyis Gábor Antal elnök
Kunfehértó Község Önkormányzatára háruló helyi közfeladatok anyagi forrásának biztosítása. - Közfeladatnak minősül különösen: a településfejlesztés, a településrendezés, az épített és természeti környezet védelme, a lakásgazdálkodás, a vízrendezés és gazdálkodás, a csapadékvíz elvezetés, a csatornázás, a köztemető fenntartása, a köztisztaság és a településtisztaság biztosítása, gondoskodás a helyi tűzvédelemről, közbiztonság helyi feladatairól, közreműködés a helyi energiaszolgáltatásban, a foglalkoztatás megoldásában, az egészségügyi és szociális ellátásról való gondoskodás, a közösségi tér biztosítása, közművelődési, tudományos, művészeti tevékenység sporttámogatása, az egészséges életmód közösségi feltételeinek elősegítése, egészségkárosodottak támogatása. ... >>

Kunsági Biogazdálkodók Egészségszolgálati Egyesülete

(egészségügyi,oktatási,érdekképviselet)

6100 Kiskunfélegyháza, Móra tér 9.
képviselő: Kiss Kálmán Tibor alelnök, Terjék Gyula Gáspár elnök, Tóth Adrienn ügyvezető
A biotermelést folytatni kívánó termelők felkészítése a teljes értékű egészségügyi életmód biztosításához. Az egyesület céljának megvalósítása érdekében együttműködik minden állami, társadalmi és gazdálkodó szervezettel, más egyesülettel és szövetséggel, amelyek segítik az Egyesület eredményes működését és céljainak megvalósítását. Az egyesület céljai elérése érdekében kifejezetten non-profit tevékenységet végez. Az Egyesület céljai megvalósítása gazdasági feltételeinek biztosítása érdekében, másodlagosan gazdasági vállalkozási tevékenységet is folytathat, céljait nem veszélyeztetve. Az Egyesület tevékenységének sokrétűsége miatt esetenként pénzügyi, jogi, számviteli, építészeti szakemberek szolgáltatásait is igénybe veheti. ... >>

Kunsági Cukorbetegek Egyesülete

(egészségügyi)

Karcag, Rákóczi u.3.
képviselő: Kovács Istvánné, Nagyné Győrfi Erzsébet ... >>

Kunszentmiklósi Gondoskodás Alapítvány

(egészségügyi,szociális)

6090 Kunszentmiklós, Felsőszenttamás 8.
képviselő: Csík Józsefné kuratóriumi elnök, Dobosné Német Judit, Dr.Szilágyi Lászlóné
Az Idősek Szociális Otthonában és az Értelmi Fogyatékosok Otthonában lakó gondozottak minél magasabb szintű ellátásnakbizotsítása. Az otthonokban lakó sérült, beteg, idős, fogyatékos emberek védelme a további káros behatásoktól. Egyéni és csoportos foglalkozások keretén belül az egyéni ... >>

Kutacs Egészséges Babákért, Anyákért Alapítvány

(egészségügyi)

1113 Budapest, Bartók Béla út 64. V/4.
képviselő: Ackermanné Pongrácz Mária Terézia
Segítségnyújtás a csecsemőhalandóság (bölcsőhalál) teljes megelő- zéséhez szükséges műszerek országos ellátásának bővítéséhez. ... >>

Kutatás az Egészségért Alapítvány

(egészségügyi,oktatási,egyéb)

8900 Zalaegerszeg, Kosztolányi D. út 2/ B. ///2.
képviselő: Dr. Schmidt Béla
Az egészségügyi és biotechnológiai kutatás és fejlesztés, szakemberképzés, ellátás, valamint a gazdasági szereplők közötti információ csere támogatása. ... >>

Kutató Sebészetért Alapítvány

(egészségügyi)

4025 Debrecen, Simonyi út 5. fsz. 2.
képviselő: Dr. Furka István ... >>

Kútvölgyi Klinika Alapítvány

(egészségügyi)

1125 Budapest, Kútvölgyi út 4.
képviselő: dr. Fekete Béla, dr. Karádi István
A Semmelweis Orvostudományi Egyetem III. Belgyógyászati Klinika oktató, gyógyító és kutató tevékenységének támogatása. ... >>

"Kutyabaj" Alapítvány

(egészségügyi,környezetvédelmi)

1126 Budapest, Németvölgyi út 32/b.
képviselő: Balogh Anikó
az alapítvány célja a beteg, kidobott, altatásra váró, kóbor ebek megmentése, felelősségteljes gazdához juttatása. Az alapítvány a kutyákat kizárólag leellenőrzött, később is nyomon követhető helyekre, chippel ellátva, beoltva, örökbeadási szerződés aláírás ellenében adja át.
Az alapítvány létrehozatalának a célja a kidobott állatok megmentése, akiknek esélyük sincsen a túlélésre segítség nélkül, mivel a gyepmesteri telepeken helyhiány miatt elaltatják a begyűjtött állatokat. Az alapító szándéka, hogy lehetőségéhez mérten igyekezzen nemtől, kortól, állapottól függetlenül megmenteni minden bajba jutott állatot.
Az alapítvány célja az, hogy az alapítvány által megmentett állatok állatbarát, felelősségteljes gazdikhoz, családokhoz kerüljenek. ... >>

Kutyák a Rák Ellen az Életért Alapítvány

(egészségügyi,oktatási,szociális)

2230 Gyömrő, Pázmány u. 24/A.
képviselő: Scherr Gabriella elnök
Daganatos betegségek jelenlétének felismerése és jelzésére képes kutyák és kutyás szakemberek képzése, katasztrófák, balesetek, terrorcselekmények,bűnesetek miatt bajba jutott emberek eltünt személyek, továbbá a különböző veszélyforrások felkutatására képes mentőkutyák és egyéb szolgálati munkakutyák,valamint vezetőik képzése, vizsgáztatása, alkalmazásuk tárgyi és személyi feltételeinek biztosítása, fogyatékkal élők és különféle betegségektől szenvedők életvezetését segítő,életminőségének javításában diagnosztikájában és terápiájában szakszerű segítséget nyújtó kutyák és kutyás szakemberek képzése, a jól képzett kutyák társadalmi hasznosságának elismertetése és a kutyatartás kulturált formájának népszerűsítése. ... >>

Kutyák és Farkasok az Emberekért Alapítvány

(intézményi,természetvédelem,egészségügyi)

1023 Budapest, Borbolya 7.
képviselő: Kulifai Erzsébet
Farkasokkal kapcsolatos etológiai, természettudományi kutatások támogatása. Állatmenhelyek, állatkórházak, befogadók anyagi segítése, állatvédelemmel kapcsolatos propaganda /kiadványok/ támogatása. ... >>

Kutyaszív Állatmentő Közhasznú Alapítvány

(intézményi,természetvédelem,egészségügyi,oktatási,környezetvédelmi)

3000 Hatvan, Bercsényi u. 28.
képviselő: kuratóriumi alelnök Rudas Aranka
1) - A gazdátlan, a megunt, utcákon kóborló állatok számának csökkentése, ideiglenes elhelyezése;
2) - A gazdátlan, kóborló kutyák számára megfelelő gazda keresése;
3) - A kutyák végleges elhelyezéséig a tartásukról való gondoskodás, szükség esetén állatorvosi kezelésük biztosítása;
- Óvodák, iskolák, más állami szervek-, intézmények és civil szervezetek számára állatvédelmi és természetvédelmi oktatás szervezése;
- Az állatvédelmi törvény betartásának és betartatásának figyelemmel kísérése, szükség esetén hatósági eljárás kezdeményezése;
4) ? Adománygyűjtés a kóbor, gazdátlan állatok élelmezése és megfelelő ideiglenes elhelyezésük érdekében;
- Adománygyűjtés egy korszerű, a vonatkozó állategészségügyi előírásoknak megfelelő állattartó telep kialakítása, majd ezt követően annak működtetése érdekében;
- Folyamatos akciók szervezése az állatok örökbeadása, méltó otthonuk megteremtése érdekében;
5) - A felelős állattartás gondolkodásmódjának elterjesztése, tudatos alakítása és szemléletformálása;
- A kulturált állatvédelem minél szélesebb körben való terjesztése, az állatok szeretete, az állati élet méltóságának tisztelete érdekében. ... >>

Kutyával az Emberért Egészségügyi-Szociális-Tudományos Alapítvány

(egészségügyi)

2040 Budaörs, Kovács u.19.sz.
képviselő: dr. Gácsi Márta, dr. Topál József önállóan
A kutya szociális támaszért meghonosítása a rászorulók részére. ... >>

Kübekházáért Közalapítvány

(egészségügyi,oktatási,kulturális,egyéb)

6755 Kübekháza, Petőfi tér 2.
képviselő: Németh Istvánné, a kuratórium elnöke
Kübekháza község köztereinek rendezéséhez és folyamatos karbantartásához segítségnyújtás; a szociálisan rászorulók támogatásának, közművelődési, kulturális, művészeti tevékenység támogatásának segítése; a helyi alapfokú oktatási intézmény tárgyi és műszaki eszközei fejlesztésének támogatása; az egészségügyi szolgálat műszerezettségének fejlesztéséhez szükséges támogatás nyújtása. ... >>

Különlegesek-ért Alapítvány

(egészségügyi,oktatási,szociális)

1163 Budapest, Szabadszó utca 29.
képviselő: Sütő Csaba
Az alapítvány célja a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény ( a továbbiakban: oktatási Törvény) által sajátos nevelési igényű, illetve a sajátos nevelési igény következtében jelentkező szociális problémák miatt hátrányos helyzetűnek tekinthető gyermekekhez kapcsolódó, az Oktatási Törvényben meghatározott feladatok ellátása, és a jogok biztosítása. A sajátos nevelési igényű gyerekeknek, tanulónak joga, hogy különleges gondozás keretében állapotának megfelelő pedagógiai, gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai ellátásban részesüljön attól kezdődően, hogy igényjogosultságát ,megállapították. Az alapítvány célja érdekében egy, az alapítvány által létrehozott, és önállóan fenntartott oktatási, nevelő és fejlesztő központ, tanoda létrehozása. ( hosszú távú célként beleértve egy, a Központnak helyet adó saját ingatlan vásárlását is). Az alapítvány célja továbbá a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi törvény 4. § a.) pontjának meghatározott fogyatékos személyekkel való foglalkozás és képzés az állapotuk és helyzetük javítása érdekében. ... >>

Küzdelem a Szélütés Ellen Alapítvány

(egészségügyi)

9024 Győr, Vasvári P. u. 2-4.
képviselő: Dr. Csányi Attila
A szélütés betegség elleni küzdelem elősegítése Győr városában és vonzáskörzetében, ennek keretében különösen tudományos kutatás elősegítése, elsősorban a szakorvosok részére történő egyedi kérelem, vagy pályázati kiírások alapján, új diagnosztikai és kezelési módszerek beindítása, rehabilitációs tevékenység segítése, új orvosi ismeretek megismertetése a neurológiai osztály közvetlen gyógyító vagy ahhoz szorosan kapcsolódó rehabilitációs tevékenységet folytató dolgozói részére pályzati kiírás alapján. ... >>

Küzdelem az Életért az Intenzív Osztályon Alapítvány

(egészségügyi)

4032 Debrecen, Komlóssy u. 22. I/3.
képviselő: Dr. Szentkereszty Zoltán
Az Intenzív Osztályon gyógyítást igénylő beteg elhelyezéséhez, kezeléséhez, ellátásához szükséges dologi tárgyak és felszerelések beszerzéséhez anyagi támogatás nyújtása. ... >>

Küzdj az egészségért Alapítvány

(sport,egészségügyi,szociális)

2315 Szigethalom, Mátyás utca 82.
képviselő: Fehér András
A súlyos sclerosis multiplex betegségben szenvedő Rékasi Sándor gyógykezelésének segítése. ... >>

Kvanum Zen Alapítvány

(egészségügyi)

1062 Budapest, Bajza u. 58. II/2.
képviselő: Benkő Attila/ önállóan, Dr. Zatik Zsuzsanna /együtt, Somosi János
Koreai zen buddhizmus és az ezzel kapcsolatos ismeretek széleskörű terjesztése. ... >>

La Leche Liga Magyarország

(egészségügyi)

1022 Budapest, Hermann Ottó út 18. II.em.1.
képviselő: Fáy Tünde Hajnalka, Kovalikné Szabó Éva, Martinovichné Debilay Bianca, Rózsa Ibolya, Schneiderné Diószegi Eszter
Segíteni az anyákat ismeretekkel, információval, bátorítással, valamint az anyák egymás közötti támogatása útján, hogy jobban megértsék a szoptatással megvalósuló anyai gondoskodás fontosságát. A tapasztalat, tájékoztatás és segítség eljuttatása valamennyi érdekelt szakemberhez és szakképesítéssel nem rendelkező személyhez nemre, fajra, vallási és politikai hovatartozásra való tekintet nélkül. ... >>

Lábod Községért Alapítvány

(sport,természetvédelem,egészségügyi,oktatási,kulturális)

7551 Lábod, Kossuth utca 57.
képviselő: Fehér Györgyné
Lábod község fejlődését szolgáló lakossági kezdeményezések, községi intézmények, egyesületek, közösségek működésének támogatása, településfejlesztési célok megvalósítása. Ezen belül - Egészségmegőrzés, betegség megelőzés, - Nevelés- és oktatás, - Kulturális tevékenység, - Kulturális örökség megóvása, - Műemlékvédelem, - Természetvédelem, - Környezetvédelem, - Gyermek- és ifjúságvédelem, - Sport, a munkaviszonyban és polgári jogviszony keretében megbízás alapján folytatott sporttevékenység kivételével, - Közrend- és közlekedésbiztonság védelme, önkéntes tűzoltás, mentés, katasztrófa-elhárítás, - Euró-atlanti integráció elősegítés, - A közforgalom számára megnyitott út, híd fejlesztéséhez, fenntartásához és üzemeltetéséhez kapcsolódó tevékenység. ... >>

Lady Viktória Lions Alapítvány

(sport,egészségügyi,oktatási,közbiztonság)

1095 Budapest, Mester u. 21.
képviselő: Asszonyi Krisztina
A nemzetközi és hazai Lions mozgalom támogatása, valamint gyermekek, felnőttek, nagycsaládosok szociális, sport, oktatási, egészségügyi célú támogatása közvetlenül vagy az őket segítő intézményeken keresztül. ... >>

Lajo-S-port Team Sportegyesület Közhasznú Társaság

(sport,egészségügyi,oktatási)

1071 Budapest, Peterdy utca 24. I/1.
képviselő: Nagy Lajos
A sportegyesület célja a rendszeres sportolás, testedzés, felüdülés a karate és egyéb küzdősportokban.
Versenyzés biztosítása, ezen igények felkeltése, tagjainak nevelése, a társadalmi élet és az öntevékenység kibontakoztatása, tagjai testkultúrájának magasabb színvonalra történő emelése.
Egészségmegőrzés, betegségmegelőzés a sport révén.
Ifjúság edzése a küzdősportokban
Tehetség gondozás. ... >>

"Lajosmizse Városért" Egyesület

(sport,egészségügyi,szociális,egyéb)

6050 Lajosmizse, Erkel F. utca 28
képviselő: Basky András elnök, Bíró Tiborné titkár, Józsáné Kiss Irén alelnök
A város jövője iránt vállalt felelősséggel hozzájárulni a település sokoldalú és arányos fejlesztéséhez, az infrastrukturális feltételek (út, járda, csatorna, egyéb közmű) jobbításához., Gyarapítani a helyben elérhető közszolgáltatásokat, és egyenlő eséllyel azokat elérhetővé tenni a város kül -és belterületén élők számára egyaránt., Hozzájárulni az egészséges környezet kialakításához, az életminőség környezeti feltételeinek javulásához., Segítséget nyújtani a gyermekek jogainak, érdekeinek érvényesítéséhez, védelméhez, a szülői kötelességek teljesítéséhez, a gyermekek veszélyeztetettségének megelőzéséhez és megszüntetéséhez, a hiányzó szülői kötelességek pótlásához, a gyermekvédelmi gondoskodásból kikerült fiatal felnőttek társadalmi beilleszkedéséhez., Hozzájárulni családok szociális biztonságának megteremtéséhez és megőrzéséhez., Hozzájárulni az egyén esélyegyenlőségének megteremtéséhez az egészségügyi, gyermekjóléti és szociális szolgáltatásokhoz való hozzájárulás során., Támogatni a betegségmegelőzést., Elősegíteni az emberi egészség védelmét, fejlesztését, megőrzését és helyreállítását., Egészséges, sportszerető ifjúság nevelése., Szociális helyzetük miatt hátrányos helyzetű, valamint a kiemelkedő tanulmányi eredményt elérő tanulók anyagi támogatása, részükre ösztöndíjak adományozása, korszerű tananyagok kidolgozásának támogatása. ... >>

Lajosmizséért Közalapítvány

(intézményi,sport,egészségügyi,oktatási,kulturális)

6050 Lajosmizse, Városházi tér 1.
képviselő: Dr. Svébisné Gombkötő Gizella elnök
Szűkebb régióban mindenki egészséges ivóvízellátásban részesülhessen, biztosítva legyen mindenki számára az óvodai nevelés, a magas szintű ált. iskolai képzés, az egészséges életmódra való nevelés, valamint a sport támogatása. - egészségügyi, szociális ellátás nyújtása, - közvilágítás, a helyi közutak hálózatának jó minőségű terjesztése, valamint a köztemető rendjének biztosítása, - nemzeti és etnikai kisebbségek képviselete, az Alapító Okirat 3. pontja szerint. ... >>

Laktóz Érzékenyek Társasága

(egészségügyi)

1047 Budapest, Bródy Imre 13.I.em.14.
képviselő: Bárdos György, Nagy Károlyné dr. Nagy Ildikó
tejcukorérzékeny betegek érdekeinek képviselete, létük minőségének javítása. ... >>

LÁNC-SZEM EGYESÜLET

(természetvédelem,egészségügyi,oktatási,kulturális)

4400 Nyíregyháza, Arany J. út 7. 1/13.
képviselő: Vinnai Zsolt
egészség-megelőzés, betegségmegelőzés, egészségügyi rehabilitációs tevékenység, szociális tevékenység, nevelés-oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, kulturális tevékenység, természetvédelem, állatvédelem, környezetvédelmi tevékenység, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet, valamint a határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység, kapcsolatfelvétel hazai és külföldi szervezetekkel, munkájuk segítése, közös programok kidolgozása, és egyéb az alapszabály szerint ... >>

"LÁNCSZEM ALAPÍTVÁNY"

(egészségügyi,oktatási,szociális)

9022 Győr, Batthyány tér 5.
képviselő: Kőfalvi Tivadar, Majtényi Lászlóné
A mozgásukban korlátozott gyermekek szociális, egészségügyi, anyagi és erkölcsi támogatása jótékonysági alapon, térítésmentesen, szabadidős programok, szakkörök, ismeretterjesztő előadások, csoportterápiák és foglalkozások szervezése és a szülők, illetve a gyermekek részére történő megrendezése. Az egészségügyi vizsgálatok, valamint a terápiás programok szervezése céljából a különféle közigazgatási, egészségügyi, gazdasági, stb. szervezetekkel, intézményekkel való kapcsolatok létesítése és fenntartása. Tájékoztató anyagok, ismeretterjesztő kiadványok beszerzése, terjesztése, a gyógykezeléshez szükséges technikai segéd- és formaeszközök, mozgásfejlesztő játékok stb. biztosítása, és végül az alapítvány anyagi lehetőségeihez képet a ... >>

Lánycsókért Közalapítvány

(sport,egészségügyi,oktatási)

7759 Lánycsók, Kossuth Lajos utca 3.
képviselő: kuratóriumi alelnök Schwarczkopf Ádámné, kuratóriumi elnök Rauscherné Kresz Gyöngyi, kuratóriumi titkár Krémerné Tanács Magdolna
a községben folyó oktatási, közművelődési, egészségügyi, sport és kisebbségeket érintő tevékenység feltételeinek javítása. ... >>

Látásfogyatékosok Zalaegerszegi Kistérségi Egyesülete

(egészségügyi)

8900 Zalaegerszeg, Széchenyi tér 4-6. I//9.
képviselő: Jelenics Ferenc, Németh Sándor
Zalaegerszegen és vonzáskörzetében élő látásfogyatékos személyek érdekképviseletének ellátása, az őket megillető jogok érvényesülésének és esélyegyenlőségük biztosításának és rehabilitációjuk, művelődésük és társadalmi integrációjuk elősegítése. ... >>

Látássérültek Észak- Magyarországi Regionális Elemi és Foglalkozási Rehabilitációs Központja Alapítvány

(egészségügyi,szociális)

3535 Miskolc, Ibolya utca 9.
képviselő: Mezősi Tamás elnök
A Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány által ? a Szociális és Munkaügyi Minisztérium megbízásából ? meghirdetett, 4767/2 Látássérült személyek számára az egészségügyi rehabilitációra épülő elemi és foglalkozási rehabilitációs szolgáltatás régiós központjainak kialakítása elnevezésű program keretében a Búzavirág Alapítvány által benyújtott 4767/2/3 számú nyertes pályázat folytatásaként vakok és gyengénlátók részére elemi és foglalkoztatási regionális rehabilitációs központ létrehozása, működtetése és fejlesztése.

Az alapítvány közhasznú tevékenysége:
egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység; ... >>

Látókör Alapítvány

(egészségügyi,oktatási)

1106 Budapest, Heves utca 37.
képviselő: Asztalos Mária, Kohut Fruzsina, Vámos-Hegyi Hajna
Az emberi szervezet regenerálódási képességének aktívizálásával javítani a szem látását, e módszer széles körű terjesztése ismeretterjesztő előadások, bemutatók, írásos anyagok, video-kazetták készítése, terjesztése, tapasztalatcserék szervezése útján. Az elv alkalmazhatóságáról tanulmányok készítése. ... >>

"LÁTOMÁS-Egy jobb jövőért" Alapítvány

(természetvédelem,egészségügyi,oktatási,kulturális)

1052 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 12.
képviselő: dr. Horváth Lajos
Az alapítvány a magyar társadalom testi és szellemi állapotának fejlesztését tűzi ki célul, oly módon, hogy az emberek spirituális, lelki, szellemi képességeinek fejlesztésével a mentálhigénés problémák leküzdéséhez nyújt segítséget. Fő célul tűzi ki az alapítvány, hogy a rászorulókat és az érdeklődőket összefogja annak érdekében, hogy egészséges, mértékletes és társadalmilag elfogadott életmóddal, az egyes egyének életútja ismét pozitív irányba forduljon. További célja az alapítványnak a magyar társadalom spirituális útjának segítése, fejlesztése és támogatása.

Az alapítvány közhasznú tevékenysége:

-egészségmegőrzés, betegségmegelőzés,
-tudományos tevékenység, kutatás,
-nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés,
-kulturális tevékenység,
-természetvédelem, állatvédelem, ... >>

LATYAK Terápia Tábor Közhasznú Egyesület

(intézményi,egészségügyi,oktatási)

7668 Keszü, Hunyadi utca 13
képviselő: elnök Varga Tamás
Elsősorban a beteg (pszichoszomatikus, cukorbeteg) gyerekek terápiás foglalkoztatása és táboroztatása. Bemutató foglalkozások kórházakban, nevelőotthonokban, a terápia alkalmazásának bemutatása és a program népszerűsítése. Gyerekek táboroztatása, erdei iskola szervezése, lebonyolítása. ... >>

Lázár Alapítvány a Gyógyíthatatlan Betegekért

(egészségügyi,egyéb)

8753 Balatonmagyaród, Dózsa Gy. u. 27.
képviselő: Dr. Dékány Csaba
Az orvostudomány által gyógyíthatatlannak ítélt betegek, a velük foglalkozó orvosok, ápolók, kutatók és intézmények támogatása, Lázár Díj alapítása azok számára, akik a legtöbbet tették a gyógyíthatatlanokért. ... >>

"Lazíts 2011" Szabadidő és Sport-Szervező Egyesület

(sport,egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális,egyéb)

8600 Siófok, Kandó K. utca 17. 1/6.
képviselő: elnök Lázár Lajos
Ifjúsági, kulturális, szabadidős rendezvények szervezése, támogatása, lebonyolítása. A helyi tömegkommunikáció elősegítése, egyesületi honlap üzemeltetése. Művészeti tevékenységek előmozdítása. Kulturális örökség megőrzése. A népművészet, hagyományőrzés, kisebbségi, nemzetiségi kultúra ápolása. Ismeretterjesztés, tanfolyamok, előadások megtartása, támogatása. Egyesületi versenyek, kiállítások rendezése. Szabadidős és hobbitevékenység. Nemzetközi kulturális-, ifjúsági-, baráti- és cserekapcsolatok előmozdítása, szervezése, támogatása. Településfejlesztési tevékenység. Környezetvédelem, épített környezet védelme, állatvédelem. Szociális tevékenység, családtámogatás, családvédelem, idősek támogatása. Mentális- és szenvedély betegek segítése, drog prevenciós rendezvények, előadások szervezése, támogatása, lelkisegély-nyújtás. Oktatási tevékenység. Sporttevékenység. ... >>

Leányvállalati Dolgozók Önsegélyező és Vállalkozást Segítő Alapítvány

(egészségügyi,oktatási,szociális)

6724 Szeged, Rigó u. 38.
képviselő: Petrovszki Pál a kuratórium elnöke
Az alapító, valamint alapító tulajdonosi részvételével működő gazdasági társaságok dolgozói részére szociális-, gazdasági-, segélyezési-, egészségügyi- és rehabilitásciós képzési- és továbbképzési lehetőségek biztosítása. ... >>

LEG Alapitvány Csetény

(intézményi,egészségügyi,oktatási,kulturális)

8417 Csetény, Hunyadi u. 7.
képviselő: Bognár Anikó
az általános és középiskolás korú gyerekek és fiatalok fizikai és mentális egészségi, kultúrális és erkölcsi nevelésének támogtása és se- gitése. Müködteti az általa létrehozott kultúrális és erkölcsi versenyizgalmat, melynek neve LEG generáció. Segitséget nyújt a gyermekek és fiatalok körében végzett ismeretter- jesztö oktató-nevelö programokhoz és rendezvényekhez. ... >>

"LEGE ARTIS" Szenvedélybetegek Megmentéséért Alapítvány

(egészségügyi,szociális)

9023 Győr, Vasvári Pál u. 2-4.
képviselő: Porkoláb Adrienn
Egészségügyi, egészségvédő. Kríziseket és szenvedélybetegeket ellátó krízisház létrehozása, rehabilitálása. ... >>

Legszentebb Üdvözítő Nővérei

(egészségügyi,szociális)

2083 Solymár, Rákóczi u. 4.
képviselő: Endrődy Zsuzsanna
Tanító-nevelő, szociális-karitatív tevékenység, betegápolás. ... >>

Légúti Allergiás Betegek Békés Megyei Egyesülete Gyula

(egészségügyi,érdekképviselet)

5700 Gyula, Sitka utca 1.
képviselő: elnök Szkaliczki Sándorné, gazdasági vezető Kovács Julianna
Kiemelt működési célja az asztmával, vagy más fulladással járó légúti betegséggel, illetve allergiás betegséggel kapcsolatos ismeretek minél alaposabb megismerése, a betegek optimális állapotának fenntartása céljából. Érdekvédelem az asztmás betegek társadalmi beilleszkedésének érdekében. ... >>

Légúti Betegek Komlói Egyesülete

(egészségügyi)

7300 Komló, Kossuth Lajos utca 103.
képviselő: elnök Salamon Lászlóné
A légúti betegek összefogása, segítése.
A korszerű kezelési módok működési technikáinak megismertetése, begyakorlása.
Az egészséges életmód megismertetése.
Rehabilitációs lehetőségekről tájékoztatás.
Komló városában működő egyéb civil szervezetekkel való együttműködés, tapasztalatcsere. ... >>

Légúti Betegek Országos Egyesülete

(egészségügyi)

2100 Gödöllő, Szőlő u. 11.
képviselő: Váci Sándor ( elnök )
A légúti betegek és egyesületeik, közösségeik érdekének országos és nemzetközi közös képviselete. A légúti betegségek megelőzése, valamint a légúti betegek és családjuk lehető legjobb minőségű, legteljesebb életének elősegítése. A légúti betegek egymást segítő közösségeinek létrehozása, segítése, munkájuk összefogása, együttműködésük szervezése, hálózatuk kialakítása. Légúti betegek összetartozásának elősegítése, a betegségük okozta társadalmi esélyegyenlőtlenség megszüntetése. Küzdelem az egészségre ártalmas környezeti szennyeződések ellen, főleg a dohányzás visszaszorításáért és a környezeti dohányfüst-ártalom megszüntetéséért. A légúti betegek szervezeteivel való együttműködés, a közös célok elérésének elősegítése. ... >>

Legyen az Ön szívügye is Alapítvány

(egészségügyi)

2170 Aszód, Baross u. 4.
képviselő: dr. Magyar Beatrix elnök
A központilag alulfinanszírozott Aszódi Szakorvosi Rendelő működésének támogatása. A kistérségi egészségügyi ellátás javítása. Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése az Aszódi Szakorvosi Rendelő részére. Az egészségügyi ellátás fejlődését, megerősödését célzó kezdeményezések befogadása. ... >>
62. oldal 63. oldal 64. oldal 65. oldal 66. oldal 67. oldal 68. oldal 69. oldal 70. oldal 71. oldal 72. oldal