Észrevétele van?

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

érdekképviselet civil szervezetek


Találatok száma: 8594
59. oldal

HOLCIM Hungária Cementipari ZRT. Hejőcsabai Gyára Szakszervezete

(érdekképviselet)

3501 Miskolc, Fogarasi u. 6.
képviselő: titkár Zsámba Gyula, Vörös István ... >>

HOLCIM Hungária Cementipari Zrt. Szakszervezete

(kulturális,érdekképviselet)

2541 Lábatlan, Rákóczi utca 60.
képviselő: Garami László titkár, Kaszás Sándor elnök
A tagok munkavállalói, gazdasági, szakmai, szociális és kulturális érdekképviseletének ellátása. ... >>

Holdudvar Társulás

(oktatási,kulturális,érdekképviselet)

9024 Győr, Bartók B. u. 41.
képviselő: Dr. Konecsnyné Sarkadi Nagy Olga
Nyugat -Dunántúli régió és kiemelten Győr város, és lakói porblémáinak és gondjainak megoldását elősegítő érdekképviseleti tevékenység folytatása.A hagyományok és a helyi kulturális örökség megőrzése. Nyugat-Dunántúl régió és kiemelten Győr kulturáis arculatának gazdagítása, a helyi alkotók segítése, az egészséges életmód népszerűsítése. Előadásokat, lakossági fórumokat szervez, oktatási tevékenységet végez, ismeretterjesztő, információs tevékenységet végez. Más érdekképviseleti szervekkel együttm. ... >>

HOLLAND COLOURS HUNGÁRIA KFT. MUNKÁSTANÁCSA

(érdekképviselet)

5000 Szolnok, Tószegi út Pf.8.
képviselő: Mérész Zoltán ... >>

Holler Utánpótlás Nevelési Football Club

(sport,oktatási,érdekképviselet)

7025 Bölcske, Dózsa György utca 27.
képviselő: elnök Holler Ferenc
Az egyesület labdarugó sportágban az alapszabályban rögzítettek szerint a gyermekek és az ifjúság helyes irányú és egészséges fejlődésének elősegítésére, részükre sportolási lehetőség biztosítására sportversenyeken, rendezvények, sportesemények szervezésére, érdekvédelemre szolgáltatások nyújtására, tehetségek felkutatására, utánpótlás nevelésére létrehozott jogi személyiséggel és önkormányzattal rendelkező közhasznú sportegyesület. ... >>

Hollóháza Labdarúgó Kulturájáért Közhasznú Alapítvány

(sport,oktatási,kulturális,érdekképviselet)

3999 Hollóháza, Szent László u. 15.
képviselő: Fisser Nándor
-A jogszabályok megtartásával a versenysport és tömegsport, valamint kulturális lehetőséget biztosítson. -Hollóháza község labdarúgást kedvelő fiataljainak sportolási lehetőség biztosítása, korszerű sportoktatói tevékenység, helyi labdarugó utánpótlás nevelő tevékenység, tehetséggondozás, a fiatal sportolók érdekvédelme és érdekképviselete. -Az alapítvány céljainak megvalósítása érdekében oktató, nevelő, szervező munka. ... >>

Hollóházáért Alapítvány

(sport,természetvédelem,egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális,érdekképviselet,egyéb)

3999 Hollóháza, Szent László út 15.
képviselő: Kenyhercz Gábor elnök
Az alapítvány célja:

Hollóháza Község közigazgatási területén az alapítvány gondoskodik a természeti- és társadalmi fejlődés értékrendjének erősítéséről és nyilvánosságáról, hogy a lehető legtágabb értelemben valósuljon meg a múlt örökségének megőrzése, az általános emberi tudás gyarapodása, a környezettudatos értékrendszerének erősítése. Az ember teljességére tekintettel fogalmazza meg és képviseli az ép, egészséges emberi eszményt, ezért önmagunk (szellemi tudásunk, egészséges fizikai létünk) és környezetünk iránti felelősséget a lehető legtágabban értelmezi. Hangsúlyozza az egyed (egyén) testi, lelki, szellemi adottságaival és társadalmi (közösségi), valamint épített és természeti környezetünkkel kapcsolatos egyensúly megvalósulását, egymással való szoros összefüggésünkben, egymásra hatásukban.
Az alapítvány célja Hollóháza község közigazgatási területén a tudományos kutatási, közművelődési, oktatási és nevelési, természeti, szociális és egészségügyi, és kulturális javak védelmével, valamint a fogyasztói társadalom és a környezet védelmével kapcsolatos feladatok ellátása a saját eszközeivel.

Az alapítvány közhasznú tevékenysége:

egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység,
egészséges környezettudatos életmód propagálása, megvalósítása,
energiahatékonyság növelésével kapcsolatos tevékenység, megújuló energiaforrások hasznosítása,
szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása,
tudományos tevékenység, kutatás,
nevelés és oktatás, sport, valamint ezek színtereinek, létesítményeinek fejlesztése,
képességfejlesztés, ismeretterjesztés,
kulturális tevékenység, közművelődés,
kulturális történelmi örökség megóvása, kutatása, hasznosítása,
műemlékvédelem, műemlékek bemutatása,
természetvédelem, állatvédelem, környezetvédelem, vízbázis védelem,
geológiai és hidrológiai értékek kutatása, hasznosítása,
természeti értékek bemutatása, létrehozása,
gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet,
hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése, felzárkóztatás,
emberi és állampolgári jogok védelme,
a magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység,
külföldi nemzetiségekkel való kapcsolat, nemzetek közötti együttműködés, gazdasági kapcsolatok kialakítása, fejlesztése, piacra jutás segítése,
vállalkozóvá, gazdálkodóvá válás segítése,
település, térség felzárkóztatás,
sport, a munkaviszonyban és a polgári jogi jogviszony keretében megbízás alapján folytatott sporttevékenység kivételével,
közrend és közlekedésbiztonság védelme, önkéntes tűzoltás, mentés, katasztrófa-elhárítás, polgárvédelem,
fogyasztóvédelem, érdekképviselet, érdekvédelem,
rehabilitációs foglalkoztatás,
munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése és a kapcsolódó szolgáltatások,
euroatlanti integráció elősegítése, Európai Unión kívüli együttműködések, közös valuta b ... >>

Hollóházi Porcelán Manufaktúra Zrt Szakszervezete

(érdekképviselet)

3999 Hollóháza, Károlyi utca 11
képviselő: titkár Takács Andrásné ... >>

Homokgyöngye Hegyközség Szabadszállás

(érdekképviselet)

6080 Szabadszállás, József Attila utca 9.
képviselő: Dr. Bak Istvánné elnök ... >>

Homokháti Iskolaszövetség

(intézményi,oktatási,kulturális,érdekképviselet)

6782 Mórahalom, Barmos Gy. tér 2.
képviselő: Gyuris Péterné sz. Juhász Veronika, elnök ... >>

Homokháti Kistérségi Könyvtári Szövetség

(intézményi,oktatási,kulturális,érdekképviselet)

6782 Mórahalom, Röszkei út 2.
képviselő: Zsíros Annamária, elnök
A szövetségbe tartozó könyvtárak egymás általi segítése, együttműködése. ... >>

Homokháti Mangalicatartó Gazdák Egyesülete

(érdekképviselet)

6783 Ásotthalom, Szabadság tér 1.
képviselő: Fackelmann István elnök ... >>

Homokhátságért Egyesület

(oktatási,érdekképviselet)

6782 Mórahalom, Milleneumi sétány 16.
képviselő: Nógrádi Zoltán, elnök
Tagjainak érdekvédelme és képviselete, szakmai és gazdasági ismereteinek folyamatos bővítése, továbbképzésük szervezése, szakmai programok kidolgozása, közös pályázatok készítése és megvalósítása. ... >>

Homokhátsági Falugazdászok Egyesülete

(érdekképviselet)

6722 Szeged, Rákóczi tér 1.
képviselő: Futó Tamás elnök ... >>

Homokmégyi Gazdakör

(érdekképviselet)

6341 Homokmégy, Kossuth L. u. 16.
képviselő: Kákonyi Mátyás ... >>

Homokrészi Tanyavilágért Egyesület

(érdekképviselet)

2737 Ceglédbercel, Homokrész 8. sz.
képviselő: Maya Carmen elnök ... >>

Homokszentgyörgyi Nagycsaládosok Egyesülete

(oktatási,kulturális,érdekképviselet)

7537 Homokszentgyörgy, Kossuth L. utca 54.
képviselő: Gyertyás Jánosné
Érdekképviselet annak érdekében, hogy a nagycsaládok tagjai a társadalom gazdasági és kulturális életében hátrányt ne szenvedjenek. Önsegélyezés megszervezése. Nemzetközi kapcsolatok építése. Ünnepeink színvonalas, tartalmas és méltó módon történő megünneplésének megszervezése. Céljaink megvalósításához rendezvények, konferenciák szervezése, szakemberek, művészek, írók és más közéleti személyek bevonásával. Céljaink megvalósításához kiadványok megjelentetése, terjesztése, résztvevők képzése. ... >>

Homokszentgyörgyi Roma Egyesület

(érdekképviselet)

7537 Homokszentgyörgy, Kossuth utca 5.
képviselő: Turula Sándor ... >>

Homokszentgyörgyi Sportegylet

(sport,érdekképviselet)

7537 Homokszentgyörgy, Kossuth L. utca 37.
képviselő: elnök Balogh Sándor, titkár Czinke János
Az egylet célja elsősorban Homokszentgyörgy területén élő polgárok részére a szabadidő kulturált eltöltésének jobb lehetősége, az emberi kikapcsolódásnak a megteremtése, sportolási lehetőségek biztosítása, ezen belül a sportolás szervezett formában történő megteremtése. Az egylet ennek érdekében részt vesz a különböző sportszövetségek által szervezett bajnokságokban és Kupákban. Más hasonló egyletekkel közösen versenyeket tart, szervez. Az egylet biztosítja fentiek megvalósításához az anyagi és pénzügyi feltételeket. ... >>

Honda Hivatalos Márkakereskedők Magyarországi Szövetsége

(érdekképviselet)

1122 Budapest, Városmajor u. 41/b.
képviselő: Horváth Miklós elnök /önállóan, Simon Tihamér elnökhely./önállóan
A tagok részére szakmai támogatás nyújtása, kapcsolattartó és vita- fórum biztosítása. ... >>

Honi Sertéstartók Érdekegyesülete

(érdekképviselet)

2112 Veresegyház, Találkozók útja 9.sz.
képviselő: Dr.Wekerle László elnök ... >>

Honismereti és Társadalomtudományi Klubok Országos Tanácsa

(érdekképviselet)

1182 Budapest, Bánffyhunyad 24/b.
képviselő: Budavári Péter, Csik Ibolya, Szeleczky Zoltán dr. ... >>

Honismereti Szövetség

(természetvédelem,kulturális,érdekképviselet)

1088 Budapest, Múzeum körút 14-16.
képviselő: Bartha Éva, Debreczeni-Droppán Béla
A honismereti mozgalomban tevékenykedő egyesületek, bizottságok, művészeti együttesek, egyének önkéntes társuláson alapuló összefogása, szervezeti feladatainak, akcióinak összehangolása és szakmai támogatása. Olyan közösségi célú, önkéntes és öntevékeny társuláson alapuló kulturális tevékenység, amely a szülőföld, a lakó- és munkahely, a szűkebb és tágabb haza történetének, természeti és gazdasági értékeinek, népéletének, kulturális hagyományainak megismerését, megismertetését, tiszteletét és gyarapítását szolgálja. ... >>

Honismereti Szövetség Alapítvány

(érdekképviselet)

1011 Budapest, Corvin tér 8.
képviselő: Halász Péter dr., Szikossy Ferenc dr.
A Honismereti Szövetség támogatása. ... >>

Hontért, Hagyományainkért, a Holnapért Egyesület

(kulturális,érdekképviselet)

2647 Hont, Ipoly utca 49.
képviselő: Honti Nikolett
A társadalmi szervezet célja: (helyi) hagyományaink, kultúránk, ápolása, felelevenítése és megőrzése a jelen és jövő számára.
Az egyesület céljának megvalósítása érdekében együttműködik minden állami, társadalmi és gazdálkodó szervezettel, más egyesülettel és szövetséggel, amelyek segítik az Egyesület eredményes működését és céljainak megvalósítását.
Az egyesület céljai megvalósításához szükséges anyagi feltételek megteremtése érdekében a jogszabály előírásai szerint gazdasági, vállalkozási tevékenységet folytathat, gazdasági társaságot és alapítványt hozhat létre, ilyenbe tagként beléphet.
Az egyesület feladatai: kulturális események megszervezése, jeles ünnepek alkalmából előadások tartása. Hont és környéke szokásainak, népviseletének, hagyományainak összegyűjtése. ... >>

Honvéd Érdekvédelmi Egyesület

(érdekképviselet,egyéb)

6070 Izsák, Pf. 18.
képviselő: Némedi János ... >>

"HONVÉD NYUGÁLLOMÁNYUAK KLUBJA"

(sport,kulturális,érdekképviselet,egyéb)

8700 Marcali, Orgona utca 2.
képviselő: Nagy József
Tagjai részére tegye lehetővé a szervezett közösségi élet, a társadalmilag és egyénileg egyaránt hasznos elfoglaltságot, a nyugdíjas évek szebbé, tartalmasabbá tételét. Mint közhasznú tevékenységet folytató szervezet biztosítsa tagjai és a honvéd igényjogosultak részére az ezzel járó kedvezményeket, valamint fejleszti és népszerűsíti a hasonló kezdeményezéseket. Szervezett formában adjon alkalmat a tagság részéről jelentkező művelődési, szórakozási, sportolási, honismereti igények kielégítésére, segítse a tagság tudományos, művészeti ismereteinek szinten tartását és fejlesztését, az időszerű társadalmi-politikai, gazdasági kérdésekben való eligazodását, erősítse a kollektív összetartozás és barátság szellemét, nevelje őket egészséges életmódra. Következetesen védje és képviselje tagjai érdekeit, járjon el az illetékes hatóságoknál (szerveknél) a tagokat érintő jogos érdekvédelmi kérdések megoldása céljából. Ismerje a tagság szociális helyzetét, tegyen lépéseket a súlyos szociális helyzetben lévők segítése érdekében járjon közre az egyéni és közérdekű problémák megoldásában. Vegyen részt a tagokat érintő kegyeleti tevékenységben, arra mozgósítsa tagságát, törődjön az elhunyt hozzátartozóival. ... >>

Honvéd Rába Érdekvédelmi Egyesület

(kulturális,érdekképviselet)

Győr, Likócs (9002. Pf. 316.)
képviselő: Gáspár Tibor
A tagok állampolgári, szociális és kulturális jogainak védelme, joghátrány esetén a tagok hozzátartozóira is kiterjesztve. ... >>

Honvéd Sportegyesületek Országos Szövetsége

(sport,érdekképviselet)

1134 Budapest, Dózsa Gy. út 53
képviselő: Farkas László ... >>

Honvédők Bajtársi Egyesülete Szentes /"HOBESZ"/

(kulturális,érdekképviselet)

6600 Szentes, Pf.62. Helyőrségi Klub
képviselő: Gilinger István, titkár, Vajda István, elnök
A hazafiság eszméjének, a honvédő hagyományoknak és történelmünk kiemelkedő katonaszemélyiségei emlékének ápolása. ... >>

Honvédők Ceglédi Érdekvédelmi Egyesülete

(érdekképviselet)

2700 Cegléd, Kossuth F.u.1.sz.
képviselő: Ratkai Imre ... >>

Honvédség és Társadalom Baráti Körök Oszágos Szövetsége

(érdekképviselet)

1143 Budapest, Stefánia u. 34.
képviselő: Dr.Varga József, Keleti György ... >>

Honvédségi Dolgozók Szakszervezete

(egészségügyi,oktatási,érdekképviselet)

1135 Budapest, Lehel u. 41.
képviselő: Breuer László, dr. Zsiga Imre, Varga István
Az MH-nál dolgozó közalkalmazottaknak, a HM köztisztviselőinek, munkavállalóinak, a HM hivatalai és háttérintézményei, a katonai nemzetbiztonsági szolgálatok, a katonai oktatási és egészségügyi intézetek köztisztviselőinek, közalkalmazottainak, a részben vagy egészben HM tulajdonú gazdasági társaságok, valamint a honvédség érdekében szolgáltatást nyújtó gazdasági és közhasznú társaságok, honvédségi pénztárak és alapítványok dolgozóinak, ezen szervek nyugdíjasainak, munkanélkülivé vált tagjainak érdekvédelmét és érdekképviseletét ellátó ágazati-szakmai szakszervezet jogállásával rendelkező, országos, önálló társadalmi szervezet. ... >>

Honvédségi Nyugdíjas Klubok Országos Szövetsége

(kulturális,érdekképviselet)

1143 Budapest, Stefánia út 34.
képviselő: Asztalos Kálmán, Kovács Imre, Péter László
részt venni a Honvédség Nyugdíjas Klubok érdekeinek képviseletében, továbbá:
a.) biztosítani a Klubok szuverenitását, azok együttműködését;
b.) Szükség szerint közben járni a Honvédelmi Minisztérium a Magyar Honvédség illetékes szerveinél és kezdeményezni intézkedések megtételét;
c.) Erősíteni a nemzeti öntudatot, ápolni a hazafiság eszméjét és támogatni a honvédelem ügyét, a haladó katonai hagyományok őrzését;
d.) Együttműködni a honvédelem ügyét képviselő társadalmi szervezetekkel feladataik megoldásában;
e.) Kiépíteni és ápolni a nemzetközi kapcsolatokat. ... >>

" Honvédségi Nyugdíjasok Szociálpolitikai" Alapítvány

(szociális,kulturális,érdekképviselet)

3525 Miskolc, Bocskai utca 16 2/3
képviselő: Sárossy Gábor
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyében élő, a Magyar Honvédség állományából nyugállományba helyezett hivatásos- és közalkalmazottak, azok özvegyei, hozzátartozói támogatása, az emberi élet során nehéz körülmények közé kerültek gondjaik mérséklése.

1.) Az alapítvány együttműködve a Magyar Honvédség Kelet-Magyarországi Hadkiegészítő Parancsnokság 1. Toborzó- és Érdekvédelmi Irodával kezdeményezi a katonai szervezet keretében a nehéz anyagi körülmények közé került nyugállományúak és özvegyeik anyagi gondjainak mérséklését.
2.)Hivatásos katonai szolgálat, közalkalmazotti polgári munkaviszony megszűnésével nyugállományba helyezettek és nehéz anyagi körülmények közé került nyugállományúak és özvegyeik, méltányolható esetekben azok eltartóinak, gondozóinak anyagi támogatása, mindennapos anyagi gondjaik mérséklése.
3.)Hivatásos katonai szolgálat során a szolgálat ellátásával összefüggő egészségi károsodás miatt rokkantsági nyugállományba helyezett (egészségi állapotának tovább romló és nehéz anyagi körülmények közé kerülő) nyugállományú és özvegye illetve méltányolható esetekben azok eltartónak, gondozóinak anyagi támogatása, mindennapos anyagi gondjaik mérséklése.
4.)Vagyoni lehetőségéhez mérten mérsékelni azon nyugállományúak és özvegyeik anyagi gondjait, akik háztartásukban folyamatos ápolást, gondozást igénylő hozzátartozó, fogyatékos gyermek, unoka ellátásáról gondoskodnak.
5.)Nyugállományú családja körében férj, feleség, eltartott idős hozzátartozó, fogyatékos gyermek, unoka halála esetén az anyagi gondok mérséklése.
6.)Nyugállományúak és özvegyeik részére kulturális, szabadidős és egészséget szinten tartó programok, gyógyfürdői látogatások szervezése (anyagi helyzet függvényében belépő, szállítási költsége részben vagy egészben történő térítése).
7.)Helyőrségi Nyugdíjas Klub ? mint alapítóval ? együttműködve kapcsolattartás és a kapcsolat ápolása a határokon túl élő magyar kisebbséggel, a Kassai Katonai Nyugdíjas Klubbal.

Az alapítvány közhasznú tevékenysége:
- egészségmegőrzés,
- szociális tevékenység,
- családsegítés,
- időskorúak gondozása,
- kulturális tevékenység,
- hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése,
- határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység. ... >>

Honvédszakszervezet

(érdekképviselet)

1087 Budapest, Kerepesi út 29/ B.
képviselő: Czövek János, Doszpolyné dr. Mészáros Melinda, Lippai Csaba ... >>

Horányért Egyesület

(érdekképviselet)

2015 Szigetmonostor-Horán, Vadvirág u. 14.
képviselő: Nádas Zsolt elnök, Rózsa József László ( elnökhelyettes )
Horányban élők és üdülők életkörülményeinek javítása. ... >>

Horgász Egyesület Szörény

(sport,természetvédelem,érdekképviselet,egyéb)

7976 Szörény, Dózsa György utca 10.
képviselő: elnök Rippel György
a horgász sport népszerűsítése, intézményes keretek között végzett fejlesztése; az egyesület tagjainak horgászati okmányokkal ellátása; a halászatról és horgászatról szóló 1997. évi XLI. törvény rendelkezésének maradéktalan betartása és betarttatása; az egyesület tagjainak érdekképviselete; horgászversenyek, túrák, horgásztalálkozók szervezése; együttműködés a települési önkormányzattal; csatlakozás a Magyar Horgász Szövetséghez; közreműködés a környezet- és természetvédelmi feladatok végrehajtásában. ... >>

Horgász Egyesületek Baranya Megyei Szövetsége

(sport,érdekképviselet)

7621 Pécs, Teréz utca 11-13.
képviselő: elnök Bokor Károly, ügyvezető elnök Kapitány Zsolt
a megyei horgász egyesületek együttműködéséből származó előnyök kihasználása, a tagok érdekvédelmének segítése, egymás kölcsönös támogatása. Elsődleges célja a horgászat érdekeinek előmozdítása és megvédése. ... >>

Horgász Egyesületek Budapesti Szövetsége

(sport,kulturális,érdekképviselet)

1052 Budapest, Galamb 3.
képviselő: dr. Nagy András, Terdik József
A szövetség és tagszervezeteinek érdekvédelme és képviselete, a horgászat tisztaságának, sportszerűségének őrzése, a horgász egyesületek hagyományainak ápolása, a horgászat népszerűsítése, horgászsport szervezése és fejlesztése. ... >>

Horgász Egyesületek Csongrád Megyei Szövetsége

(érdekképviselet,egyéb)

6721 Szeged, Bocskai u.2.
képviselő: Dr.Petrik Orbán elnök, Gósz Zoltán alelnök, Láda Gáspár, ügyvezető elnök ... >>

Horgász Egyesületek Fejér megyei Szövetsége

(sport,érdekképviselet)

8000 Székesfehérvár, Pilinszky János tér 2.
képviselő: Iván János elnök
Összefogja és koordinálja azoknak a horgász egyesületeknek a közösségét, amelyek tevékenységükkel hozzá kívánnak járulni a sportszerű horgászat és a szabadidő kultúrált eltöltése feltételeinek biztosításához, a horgászok érdekeinek védelme és képviselete. ... >>

Horgász Egyesületek Heves Megyei Szövetsége

(érdekképviselet)

3300 Eger, Mátyás király utca 11. fsz./3.
képviselő: elnök Tóth Dezső ... >>
54. oldal 55. oldal 56. oldal 57. oldal 58. oldal 59. oldal 60. oldal 61. oldal 62. oldal 63. oldal 64. oldal