Észrevétele van?

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

környezetvédelmi civil szervezetek


Találatok száma: 1995
20. oldal

Kutyamenhely Alapítvány

(környezetvédelmi)

9700 Szombathely, Kossuth u. undefined 1-3.
képviselő: kuratórium elnöke Trenyik Zsolt ... >>

Kutyaszív Állatmentő Közhasznú Alapítvány

(intézményi,természetvédelem,egészségügyi,oktatási,környezetvédelmi)

3000 Hatvan, Bercsényi u. 28.
képviselő: kuratóriumi alelnök Rudas Aranka
1) - A gazdátlan, a megunt, utcákon kóborló állatok számának csökkentése, ideiglenes elhelyezése;
2) - A gazdátlan, kóborló kutyák számára megfelelő gazda keresése;
3) - A kutyák végleges elhelyezéséig a tartásukról való gondoskodás, szükség esetén állatorvosi kezelésük biztosítása;
- Óvodák, iskolák, más állami szervek-, intézmények és civil szervezetek számára állatvédelmi és természetvédelmi oktatás szervezése;
- Az állatvédelmi törvény betartásának és betartatásának figyelemmel kísérése, szükség esetén hatósági eljárás kezdeményezése;
4) ? Adománygyűjtés a kóbor, gazdátlan állatok élelmezése és megfelelő ideiglenes elhelyezésük érdekében;
- Adománygyűjtés egy korszerű, a vonatkozó állategészségügyi előírásoknak megfelelő állattartó telep kialakítása, majd ezt követően annak működtetése érdekében;
- Folyamatos akciók szervezése az állatok örökbeadása, méltó otthonuk megteremtése érdekében;
5) - A felelős állattartás gondolkodásmódjának elterjesztése, tudatos alakítása és szemléletformálása;
- A kulturált állatvédelem minél szélesebb körben való terjesztése, az állatok szeretete, az állati élet méltóságának tisztelete érdekében. ... >>

LAGUNA Alapítvány

(sport,környezetvédelmi)

6300 Kalocsa, Alkotmány u.1.
képviselő: Hajas Ildikó elnök
Horgászok nevelése és szemléletük megváltoztatása annak érdekében, hogy óvják a horgászvizek minőségét. A horgászok szerepének a vízminőség aspektusából való jelző funkciójuk és észlelésük adataik felhasználása.A horgászok igénybevétele a konkrét vízfertőzések azonnali jelzésére. A horgászverseny sporton keresztül a fenti célok népszerűsítése, tömegsport szervezése, amatőr versenyek lebonyolítása, környezetvédelere való nevelés. ... >>

Lágymányosiak Egyesülete (Egyesület)

(környezetvédelmi)

1117 Budapest, Kőrösi József u. 17.
képviselő: Farkasné dr. Kéri Katalin
szervezetten óvni , védeni , szépíteni , kellemessé tenni a lakókörnyezetet , képviselni a lakók érdekeit a különböző intézményeknél , fórumokon segíteni az emberi kapcsolatokat , a lakók életkörölményeinek javítását. ... >>

Lakható Környezetünkért Egyesület

(természetvédelem,környezetvédelmi)

2251 Alsónémedi, Felsőráda 21.sz.
képviselő: Balázsné Bálint Magdolna elnök, Botzheim Balázs elnök, Laczkó Mihály alelnök
Bugyi község természeti és lakó környezetének, termőföldjeinek, vizeinek védelme a szennyeződéstől, egészséges környezet megőrzése, kerékpárút kiépítése, a kerékpározás népszerűsítése stb. ... >>

Lakható Lacházáért Egyesület

(környezetvédelmi)

2340 Kiskunlacháza, Rákóczi u. 147.
képviselő: Répásné Oros Edit elnök, Tóth László alelnök, Vásárhelyi Gusztávné alelnök
környezetvédelem ... >>

Lakható Országért Munkálkodók Béketárbora

(környezetvédelmi)

7100 Szekszárd, Béla tér 6.
képviselő: Károlyi István, Lehőcz Regina, Szentes Csaba ... >>

Lakható Veszprémért Egyesület

(környezetvédelmi)

8200 Veszprém, Jutasi u. 89.
képviselő: Bányai Pál elnök ... >>

Lakótársak Egyesülete

(környezetvédelmi)

7632 Pécs, Sarohin tábornok útja 146.
képviselő: Gáber János, Horváth György, Kernács Sándor, Meliorisz Béla ... >>

Lakótelepen Élők Környezetéért és Jogaiért Egyesület

(környezetvédelmi)

1098 Budapest, Dési Huber utca 13. I. IV./3.
képviselő: Papp Viktor
közreműködés a környezeti management, környezetvédelmi jog, környezetgazdaság és környezetvédelmi igazgatás kérdései területén a szakmai színvonal, a tevékenység eredményességének és hatékonyságának a növelésében. ... >>

LaniusTermészetvédelmi Egyesület

(természetvédelem,oktatási,környezetvédelmi)

8851 Gyékényes, József A. utca 1.
képviselő: elnök Tálos Eszter, elnökhelyettes Filotásné Majoros Andrea, titkár Toldi Miklós
Szellemi műhely létrehozása, amely lehetővé teszi a korszerű és legszélesebb értelemben vett természetvédelmi kérdéseinek bemutatását, kutatását, oktatását és tárgyalását. E cél érdekébnen felvállalja a működési terület természeti értékeinek feltárását, rendszerezését, feldolgozását, megismertetését, védelmi javaslatok kidolgozását és az illetékes szervekhez terjesztését, együttműködést az állami és önkormányzati szervekkel, a természetvédelemmel kapcsolatos ismeretek terjesztését, szakirodalom, és egyéb szakanyagok kiadását, terjesztését, szakírói, előadói tevékenységet. Kiemelten fontos feladatként kezeli a társadalom széleskörű szemléletformálását. ... >>

LÁT-KÉP Gondolatalapító Egyesület

(természetvédelem,környezetvédelmi)

1027 Budapest, Jurányi utca 9.
képviselő: Hanzély Ákos
Olyan kampányok, akciók, médiaesemények szervezése, amelyek javítanak a hazai köztisztasági, kulturáltsági állapotokon. Felhívni az állampolgárok figyelmét a kultúrált környezet, a köztisztaság fontosságára. Tudatni, hogy a természetes és épített környezetünk minősége, hogyan befolyásolja hangulatunk, egészségünk, életminőségünk mindennapjait. Társadalmi öntevékenység és közösségi élet kibontatkoztatása. Hazai és nemzetközi kapcsolatok létesítése és fenntartása. ... >>

LCA Center- Magyar Életciklus-elemzők Szakmai Egyesülete

(környezetvédelmi)

3519 Miskolc, Iglói út 2.
képviselő: István Zsolt elnök
az életciklus-elemzés megismertetése, a munkamódszer elterjesztése és továbbfejlesztése, a környezettudatos gondolkodásmód népszerűsítése. A tagok fontosnak tartják a különböző esettanulmányok, projekteredmények bemutatását. A hazai adatrendszerek kialakításával, nyilvánossá tételével és folyamatos frissítésével biztosítani lehet a szellemi hozzájárulást, ami elősegítheti csatlakozásunkat az európai tudományos és műszaki fejlesztésekhez. Mindezek megvalósításához szükséges egy szakmai hálózat kialakítása a hazai kutatóintézetek, egyetemi központok, vállalatok szorosabb együttműködése érdekében. ... >>

Leányfalu Nagyközség Épített Környezetének Alakításáért és Védelméért Közhasznú Közalapítvány

(természetvédelem,környezetvédelmi)

2016 Leányfalu, Móricz Zsigmond út 126.
képviselő: Dr. Baráth Etele önállóan, dr. Bodoky Tamás János titkár önállóan
Leányfalu Nagyközség területén az épített környezet kialakításának hatékony elősegítése, megóvása és fejlesztése. A Duna parton szabadidő parkok kialakítása, vízi túrázók fogadására alkalmas partszakaszok kialakítása. Az alapító illetékességi területén kerékpárút építése, kutúrális örökség megóvása, műemlékvédelem, természetvédelem,állatvédelem, környezetvédelmem, közrend és közlekedésbiztonság, védelme, mentés katasztrófa elhárítás. ... >>

Leányfalu Nagyközség Tűzoltó Egyesülete

(tűzoltó,kulturális,környezetvédelmi)

2016 Leányfalu, Mátyás király u. 12/a.
képviselő: Horváth Géza
A magyar tűzoltási kutúra társadalmi gyökereinek, tárgyi és kulturális emlékeinek, társadalomszervező hatásainak Magyarországon belüli, illetve külhonbéli kutatása, a helyi-, a regionális-, és az országok közöti társadalmi erőforrások feltárása, a kapcsolódó gazdasági, társadalmi és civil szerveződések együttműködésének fejlesztése. ... >>

Leányfalusi Civil Egylet

(környezetvédelmi)

2016 Leányfalu, Móricz Zs. út 124.sz.
képviselő: Bana Erzsébet elnökségi tag, Csorba Sándor elnökségi tag, Farkas Gyula elnök, Pándi László elnökségi tag, Pereházy Pál Adorján
környezet- és temészetvédelem stb. ... >>

LÉG-ÁRAM Környezetvédelmi Alapítvány

(oktatási,környezetvédelmi)

8380 Hévíz, Kisfaludy út 30.
képviselő: Dr. Frisch Gábor, Molnár Andrea
A környezet védelme a megújuló energiaforrások (nap és szélenergia) felhasználásának magyarországi megismertetése oktatási, tudomáőnyos, ismeretterjesztési és gyakorlati képzés által. ... >>

Légforgalmi zaj elleni III. kerületi Környezetvédő Egyesület

(természetvédelem,környezetvédelmi)

1033 Budapest, Főt tér 3.
képviselő: Puskás Péter
Elősegíti annak az alapelvnek a megvalósulását, hogy az élethez és az egészséghez való jog a legalapvetőbb emberi jog, és csak ezen jog tiszteletben tartásával érvényesíthető minden további emberi jog.
Elősegíti mindazon törekvések megvalósítását, amelyek célja, hogy az emberi tevékenységek hatásai a természet teherbíró képességének határain belül maradjanak, illetve arra a szintre szoruljanak vissza.
Törekszik ?az okozó fizessen!? elv gyakorlati megvalósításának elősegítésére, azaz arra, hogy a környezet, a természet használatát és a benne okozott károkat, azok megelőzésének, illetve felszámolásának költségeit teljes egészében azok használói, illetve okozói fizessék meg.
A III. Kerület Óbuda-Békásmegyer a légiforgalmi zaj által okozott problémáinak feltárása, nyilvánosságra hozatala, orvoslásának elősegítése. ... >>

Légtér (Közhasznú) Egyesület

(környezetvédelmi)

1037 Budapest, Hármashatárhegyi út 016536/0088.hrsz.
képviselő: Maus György
a budapesti és főváros környéki légi közlekedés növekvő környezeti kárainak csökkentése. ... >>

Lehel Alapítvány a Talált, Kóbor Állatok Sorsának Jobbításáért

(intézményi,egészségügyi,környezetvédelmi)

1135 Budapest, Lehel út 43.
képviselő: dr. Hargitay András, Dr. Vándor István
A Budapestről és környékéről az éjjel-nappal nyitvatartó Lehel úti Állatkórházba kerülő kóbor állatok segítése. Az állatvédő tevékenységgel kapcsolatos széleskörű ismeretterjesztés és a hatékony működés megvalósítása érdekében együttműködés megteremtése a hasonló célú szervezetekkel.Az arra rászoruló állattartók tulajdonában lévő háziállatok gyógykezelésével felmerülő költségek viseléséhez történő hozzájárulás támogatás formájában. Az állatok egészségvédelmével kapcsolatos jogszabályban meghatározott feladatok ellátása (ideiglenesen gazdátlan állatok egészségügyi ellátása, járványvédelem, állatról emberre történő megbetegedés megelőzése, beteg állatok karanténozása. ... >>

Lelenc Kutyamentő Egyesület

(környezetvédelmi)

2141 Csömör, Mező u. 45.
képviselő: Nagyné Tenner Anna elnök
Kóbor kutyák gazdához juttatása, kutyamenhelyek támogatása. Korszerű állatvédelmi módszerekre vonatkozó ismeretek terjesztése. ... >>

Letenye Város Környezetvédelméért Alapítvány

(környezetvédelmi)

8868 Letenye, Kossuth L. út 10.
képviselő: Kovács Antal
A településen és környezetében a környezeti és gazdasági érdekek összehangolásának elősegítése, az egészségesebb életkörülmények kialakításának támogatása, a környezeti károk felszámolásának ösztönzése. ... >>

Levegő Munkacsoport Országos Környezetvédő Szövetség

(érdekképviselet,környezetvédelmi)

1075 Budapest, Károly krt. 3/a. III.2.
képviselő: Beliczay Erzsébet, Lukács András, Mayerné Hajtman Ágnes, Schnier Mária
A környezet védelme. ... >>

Levegöt! Környezetvédelmi Alapitvány Ajka

(egészségügyi,környezetvédelmi)

8400 Ajka, Kandó Kálmán ltp. 15.
képviselő: Harmati György, Szellem Béla
Ajka város légszennyezettségi adatainak pontos megállapitása és a légúti megbetegedések megelözése. ... >>

Ligetalja Természetvédelmi Egyesület

(természetvédelem,környezetvédelmi)

4254 Nyíradony, Hajnal u. 28.
képviselő: elnök: Papp János
A természetvédelem valamennyi szakterületének gyakorlati művelése, társadalmi előmozdítása, népszerűsítése. ... >>

Lili Állatvédő Alapítvány

(környezetvédelmi)

1024 Budapest, Margit körút 49.
képviselő: Villányi Boróka elnök
a magyarországi gazdátlan és más háziállatok helyzete, életminősége javításának elősegítése, gazdátlan állatok számának csökkentése, továbbá az állatokkal szembeni tisztelet népszerűsítése. ... >>

Locher Természetvédelmi Alapítvány

(természetvédelem,környezetvédelmi)

6500 Baja, Köztársaság tér 4. fszt./2.
képviselő: Dr. Virág Ildikó kuratóriumi tag, Galgóczi Vince kuratóriumi elnök, Gyenis Ferencné kuratóriumi tag
Magyarország védett madárvilágának széleskörű megismertetése a civil társadalommal, különös figyelmet szentelve az ifjúság természetvédelmi nevelésére., A természetvédelemmel kapcsolatos helyes szemléletformálás, gyakorlati madárvédelem., A gyermekek, a tanulóifjúság madárvilágra vonatkozó ismeret anyagának bővítése gyakorlati úton is, így a természetjárás, a madarász táboroztatás támogatásával elősegítve. ... >>

Lóczy Lajos Egyesület

(természetvédelem,kulturális,környezetvédelmi)

8651 Balatonszabadi, Honvéd utca 28.
képviselő: elnök Lóczy István
Az egyesület legfontosabb célja a természeti és környezeti értékek, az épített és a kulturális örökség megismerése, bemutatása és védelme, elsődlegesen a Balaton régióban. ... >>

Lomb Alapítvány

(környezetvédelmi)

1050 Budapest, Városház 9-11
képviselő: Bubla Gyula, Radnóczi Péter ... >>

Lőrinci Barátainak Egyesülete

(környezetvédelmi)

3021 Lőrinci, Szabadság tér 26.
képviselő: Bauer György, Toldi József (tiszteletbeli elnök) ... >>

Lőrinci Kutyahűség Állatmentő Közhasznú Alapítvány

(természetvédelem,környezetvédelmi)

3021 Lőrinci, Május 1. u. 5.
képviselő: kuratóriumi elnök Szoldatics Gyöngyi, kuratóriumi tag dr. Madléna András
A társadalom és az egyén közös érdekeinek kielégítésére irányuló (közhasznú) tevékenység, mely állatokkal és állatvédelemmel, állategészségüggyel, természetvédelemmel és környezetvédelemmel foglalkozik ... >>

Mackó-barlang Környezetvédő és Természetjáró Egyesület

(természetvédelem,kulturális,környezetvédelmi)

2014 Csobánka, Táncsics Mihály u. 5.
képviselő: Géczy Csaba elnök
Csobánka és környéke kulturális, környezeti és természeti értékeinek megőrzése, honismereti természetjárás ... >>

Macskabagoly Természetvédelmi Alapítvány

(természetvédelem,környezetvédelmi)

1114 Budapest, Bartók Béla út 66. 1./3.
képviselő: Gáspár Katalin
Természetvédelem, különös tekintettel a környezetvédelmi - táj és természetvédelmi - szemlélet kialakításával összefüggő feladatokra, illetve a Dunakanyar, mint szűkebb régiónk bemutatására, a környezettudatos szemlélet elősegítésére. ... >>

"Macskamánia" Magyar Macska Egyesület

(környezetvédelmi)

1212 Budapest, Zsolnai utca 28.
képviselő: Aradi Béla
A kóbor, gazdátlan állatok befogadása, az állatok etetése, gondozása, állatorvosi felügyelet biztosítása, az állatok részére új gazda felkutatása. Megakadályozni azt, hogy az állatokat befogják és sintértelepen végezzenek velük. Az állatvédelem gyakori problémáinak feltérképezése, a problémák megoldása. Nemzetközi kapcsolatok kiépítése és folyamatos működtetése. Az állatvédelem magyarországi és külföldi tapasztalatainak megismertetése az állatok életkörülményeinek javítása érdekében. ... >>

MACSKAMENTŐK Alapítvány

(környezetvédelmi)

1103 Budapest, Gergely utca 114. I.em./21.
képviselő: Tóth Tilda Viktória
Kóbor macskák, illetve kolóniák megmentése, végleges elhelyezése öröbefogadó gazdáknál. A nem kívánt szaporulat megakadályozása ivartalanítás és a rehabilitáció támogatása útján. Állattartók figyelmének felhívása az ivartalanítás szükségességére, állattartásra vonatkozó ismeretterjesztés. ... >>

Madárdal Alapítvány

(természetvédelem,környezetvédelmi)

8092 Pátka, Szűzvár utca 1.
képviselő: Berta József kuratóriumi elnök
Gondoskodik annak a környezettudatos értékrendnek az erősítéséről, amely megfogalmazza és képviseli az ember és környezet egységét. Célja a környezet iránti felelősségérzet felkeltése, mind az ember saját testi, lelki, szellemi adottságaival, mind a társadalmi (közösségi), valamint a teremtett és természeti környezettel kapcsolatban. ... >>

Madárpók Kedvelők Egyesülete

(természetvédelem,környezetvédelmi)

6723 Szeged, Sás utca 6/A. V/13.
képviselő: elnök Kerekes János, elnökhelyettes Gavrán László, titkár Dobsa János
A madárpókokat kedvelők összefogása, a madárpók tulajdonosok érdekképviseletének megteremtése, rendezvények szervezése, ismeretterjesztés, szaktanácsadás, természetvédelem. ... >>

Madártani Kutatásokért Alapítvány

(környezetvédelmi)

1089 Budapest, Orczy utca 43. I//13.
képviselő: dr. Csörgö Tibor
a Herman Ottó által alapított Aquila nevű madártani évkönyv évenkénti megjelentetése. ... >>

Maderon Baráti Kör Egyesület

(környezetvédelmi)

1015 Budapest, Hattyú utca 9.
képviselő: Gara Ildikó Fruzsina, Kertész György, Kovács László, Majoros Katalin, Szőts Katalin
A Maderon Baráti Kör Egyesület egy önkéntes alapon működő non profit szerveződés a lovak védelmére, megmentésére, segítésére. Lehetőség szerint azok segítségét, felajánlásait kéri és veszi igénybe, akik érdek, ellenszolgáltatás nélkül, a ló iránti tisztelet, szeretet, megbecsülés és elkötelezettség jegyében kívánnak bármilyen módon és formában tenni, segíteni. ... >>

Madocsa és Vidéke Kisgazda Polgári Egyesület

(környezetvédelmi)

7026 Madocsa, Bölcskei utca 21.
képviselő: Csapó István
Az agrár és környezetvédelmet érintő helyi problémák felmérése, megoldási javaslatok kidolgozása. ... >>

Magas-Bakony Környezetvédelmi Egyesület

(környezetvédelmi)

8425 Lókút, Papod u.38.
képviselő: Mészáros Ferenc, Riz Balázs, Somlainé Domján Margit ... >>

Magfejtő Közhasznú Alapítvány

(környezetvédelmi)

2484 Gárdony-Agárd, Szabadka utca 12.
képviselő: Borús Ildikó kuratóriumi elnök, Tánczos Zsuzsanna Edit
A lakosság informálása életmódjának környezeti hatásairól, a fogyasztói szokások kedvezőtlen tendenciáinak megváltoztatása, az életmód változtatás és a környezetszennyezési probléma megoldásának elősegítése. ... >>

"MAG" Környezet- és Természetvédelmi Alapítvány

(intézményi,természetvédelem,oktatási,környezetvédelmi)

7030 Paks, Puskás T. u. 16.
képviselő: Pokorni József
környezetvédelmi szemlélet kialakítása óvodás és iskolás gyermekeknél, környezetvédelmi tanácsadás ... >>

Maglódi Bűnmegelőzési Polgárőrség

(közbiztonság,környezetvédelmi)

2234 Maglód, Bajcsy Zs. u. 87.sz.
képviselő: Kemény Árpád alelnök, Kérges László titkár, Török István elnök
Bűnmegelőzés, közrendvédelem ... >>

Magnolia Környezetvédelmi és Kulturális Egyesület

(kulturális,környezetvédelmi)

1084 Budapest, Práter utca 50. 7./34.
képviselő: Anton Áron Dániel, Aristov Vladimir, Harakály György Attila
A környezetvédelem elősegítése, a környezettudatos életmód terjesztése, a fiatalság környezetvédelmi célú módosítása. ... >>

Magonc Alapítvány

(sport,természetvédelem,kulturális,környezetvédelmi)

2111 Szada, Árpád utca 30.
képviselő: dr. Dobos István Péter
Közvetlen célja a fiatalok részére természetvédelmi, környezetvédelmi, kulturális és sport programok, rendezvények szervezése, elősegítve a programokon való résztvevők egészséges fejlődését ... >>
15. oldal 16. oldal 17. oldal 18. oldal 19. oldal 20. oldal 21. oldal 22. oldal 23. oldal 24. oldal 25. oldal