Észrevétele van?

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

kulturális civil szervezetek


Találatok száma: 21467
14. oldal

Ácsi Kossuth Lajos Asztaltársaság (2873/2004)

(kulturális)

2941 Ács, Fő u. 55.
képviselő: Nagy Irén
suth Lajos eszmeisének ápolása. Méltó szobrának felállítása Ácson. Fiatalok megismertetése Kossuth eszmeiségével. Tárgyi emlékek gyűjétse. Kiállítások szervezése. 1848-as szabadságharc - vetélkedők szervezése. Kossuth születésnapjának emlékünnepségének szervezése. ... >>

Ácsteszérért Közalapitvány (52112/2002)

(egészségügyi,oktatási,kulturális)

2887 Ácsteszér, Kossuth u. 45.
képviselő: Németh József
Támogatás nyújtása a község intézményei, közcélú, szervezetei, valamint minden olyan lakossági kezdeményezés számára, amely különböző közösségi célok megvalósitására irányuló kultőrális, oktatási, egészségügyi, szociális és ... >>

Acta Urbis Belvárosi Városvédő Egyesület

(sport,egészségügyi,kulturális,egyéb)

1118 Budapest, Csiki-hegyek utca 22. 5./13.
képviselő: Megyesi Mózes
Budapest belvárosának, főleg az V., VI., VII., VIII., IX., erősen beépített kerületek környezeti és élhetőségi viszonyainak a javítása.
- Az egységes urbanisztikai struktúra védelme;
- A kerületek műemléki jellegének megőrzése;
- Az érintett területek közlekedési viszonyainak a javítása;
- A városfejlesztés ésszerű és emberi léptékű megvalósítása, élhető belváros kialakítása;
- A közösségi élet gazdagodásának az előmozdítása, küzdelem a korunk nagyvárosi társadalmára jellemző ?elmagányosodás? ellen;
- A negatív szociológiai tendenciák megfordítása, különös tekintettel a kiköltözésre, a fiatalok elvándorlására, az erős fluktuációra és az elöregedésre;
- Budapest és főleg az említett belvárosi kerületek, és erősen beépített belvárosias lakókörnyezetek minden vonatkozást érintő környezetvédelme. Úgy mint: vízügy, levegő szennyezés, hulladéktárolás/gyűjtés, közterületi szemét eltávolítás, stb.;
- A belváros lakosságának általános egészségügyi állapotának védelme, javítása;
- Az egészséges életmód lehetőség szerinti propagálása, sport- és szabadidős tevékenység megvalósítása;
- Az egységes ?Budapesti-identitás? kialakításának az előmozdítása és erősítése;
- A szűkebb lakókörnyezetre/városrészre vonatkozó ?helyi-identitás-tudat? formálása, közösségépítés.
- A Budapest-Belváros és az ehhez tartozó szűkebb lakókörnyezetek/városrészek egyedi kulturális miliőjének és kulturális értékének a megragadása kulturális rendezvények szervezése által. ... >>

Action Company Kulturális Egyesület

(oktatási,kulturális)

1026 Budapest, Keleti Károly utca 26. 3//1.
képviselő: Világ Viktória
Szórakoztatás és művelés - a klasszikus és kortárs irodalmi, zenei és táncművészeti alkotások szakmai adaptálása, feldolgozása és előadása által - mely a diszkrimináció felszámolását és a tehetséges magyar művészek nemzetközi érvényesülését célozza. ... >>

AD LIBITUM (Tetszés szerint) Gitárzenekari Egyesület

(kulturális)

2092 Budakeszi, Felkeszi u. 7.
képviselő: Paltesz Lilla elnök
Közös zenélés, a zenei műveltség fejlesztése, hazai és külföldi zeneszerzők műveinek bemutatása és határon túli népszerűsítése, nemzetközi kapcsolatok kialakítása. ... >>

AD LIBITUM Kamarakórus Egyesület

(kulturális)

6500 Baja, Szent György Albert u. 3.
képviselő: Pethő Attila ... >>

"AD MAIORA NATUS SUM" Alapítvány

(oktatási,kulturális)

9027 Győr, Kiskuti u. 22.
képviselő: Bartalos Gyöngyi
Segíteni az oktatás területén működő, kiemelkedő minőségi szinvonalú tevékenységet folytató intézményeket, tanárokat és diákokat. ... >>

Ad-Hoc Színház Egyesület

(intézményi,kulturális)

1108 Budapest, Kővágó u. 6.
képviselő: Bodó Viktor ... >>

Adácsi Óvodásokért Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

3292 Adács, Akácfa u.3.
képviselő: kuratóriumi elnök Túriné Kovács Ilona
Az adácsi óvodában a gyermekek harmonikus és egészséges neveléséhez, fejlesztéséhez szükséges legkorszerűbb táegyi, pedagógiai eszközök megteremtése, tárgyi feltételek biztosítása. A szakmai - tartalmi munka fejlesztése, kulturális, sport és szabadidős tevékenység színvonalának emelése, a hátrányos és veszélyeztetett helyzetű gyermekek támogatása. Az óvodapedagógusok szakmai továbbképzésének támogatása. Az alapítvány pártoktól független, azoktól támogatást nem kap, országgyűlési képviselőjelöltet a rendelkező nyilatkozat évét megelőző utolsó választásokon nem állított és nem támogatott, azt a jövőre nézve is kizárja. ... >>

Ádám Jenő Pedagógus Kórus Egyesület

(kulturális)

4700 Mátészalka, Kölcsey utca 2.
képviselő: Bojer György
A térség kórusmozgalmának szervezése, támogatása. Zenei élethez kapcsolodó kulturális események kezdeményezése, szervezése, koordinálása, támogatása. Világi és egyázi ünnepkörökhöz kapcsolódó hagyományok ápolása. Kórusok hazai és külföldi fellépéseinek szerezése. Határon túli magyar kórusokkal val cserekapcsolatok felvétele, ápolása. A kórusmozgalom és a komolyzene népszerűsítése. Egyéb az alapszabályban foglaltak szerint. ... >>

Adamovics Ilona Alapítvány

(kulturális)

1146 Budapest, Hermina 47.
képviselő: Erhartné Dr. Molnár Katalin
Zenei tanulmányokat folytató, vagy zenei területen tevékenykedő fiatal vak, illetve gyengénlátó személyek támogatása. ... >>

Ádándért Egyesület

(kulturális,egyéb)

8653 Ádánd, Kossuth utca 30.
képviselő: Fehér József
Ádánd település értékeinek óvása, történelmi hagyományainak ápolása, fejlődésének elősegítése, kapcsolattartás más civil szervezetekkel. ... >>

Ádándi Általános Iskolásokért ALAPÍTVÁNY

(intézményi,sport,oktatási,szociális,kulturális)

8653 Ádánd, Széchenyi utca 8.
képviselő: elnök Torda János
Az alapítvány célja, hogy az ádándi Általános Iskola (8653 Ádánd, Széchenyi u. 8.) diákjai számára biztosítsa az iskolai oktatáshoz kapcsolódó szakmai képzést és ennek magasszintű kiszélesedését, a tanórákon kívüli ismeretszerzés, kultúra, művészeti tevékenység és sport területén az esélyegyenlőség biztosítása melletti részvételt. A fentiek megvalósulása érdekében különösen: - nevelési és oktatási tevékenység támogatása, képességfejlesztés, ismeretterjesztés elősegítése, - kulturális tevékenység (hagyományok kialakítása, megőrzése és annak támogatása), - hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése, - az iskola által szervezett diákrendezvények, - tanulmányi kirándulások, színházlátogatások, tanulmányi versenyek, vetélkedők, szakkörök - támogatása, - diáksport-rendezvények szervezése, lebonyolítása, vidékre utaztatás biztosítása, - taneszközök, játékok vásárlásához támogatás nyújtása, - 8 év alatti, kiemelkedő teljesítményt nyújtó tanuló jutalmazása emléklapon, melyen szerepel az alapító neve (a jutalom 5.00,-Ft értékű könyvutalvány). Az alapítvány céljának tekinti, a célok megvalósítását segítő eszközök felkutatását, támogatások igénybevételét és nyújtását. ... >>

Ádándi Népdalkör Egyesület

(kulturális)

8653 Ádánd, Árpád utca 6/b.
képviselő: Neisz Péter ... >>

Add a Két Kezed Alapítvány

(oktatási,szociális,kulturális)

1141 Budapest, Bonyhádi út 98. fszt./1.
képviselő: Esti Nóra
Magyarország elmaradottabb térségeiben élő hátrányos helyzetű, elsősorban roma fiatalok és felnőttek élethelyzetének javítása, társadalmi integrációjának elősegítése oktatási, kulturális, művészeti tevékenységgel. ... >>

Add a kezed az esélyegyelőség megteremtésének segítése az oktatásban és a munkaerőpiacon közhasznú Egyesület

(oktatási,szociális,kulturális,egyéb)

4440 Tiszavasvári, Szent I. utca 9.
képviselő: Kóka Ágnes
Az egészségtudatos magatartás és életmód megvalósítása érdekében prevenciós és rehabilitációs tevékenység végzése. A humán erőforrás tudás- és kézségszintjének fejlesztése. Tudományos tevékenység, kutatás. Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés. Kulturális tevékenység, kulturális örökség megóvása. Hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése. Továbbá az egyesület alapszabályának 2. pontjában foglaltak szerint. ... >>

"Add a kezed" Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

7400 Kaposvár, Bárczi Gusztáv utca 1.
képviselő: Dr.Klujber László
A kaposvári Bárczi Gusztáv Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola Diákotthon és Módszertani Központ tanulóinak - az iskola alapellátását nem érintő - segítése és képességfejlesztése szabadidős, sport, kulturális programokkal, üdültetéssel, táboroztatással. ... >>

ADENSSA Közhasznú Sporttánc Egyesület

(sport,oktatási,kulturális)

2085 Pilisvörösvár, Kálvária u. 15.
képviselő: Bogár-Chrenkó Anikó ( elnök )
Sporttevékenység, kultúrális, szabadidős, oktatási és hobby tevékenység. ... >>

Adj Esélyt Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

8100 Várpalota, Dankó u. 16/5.
képviselő: Harnné Kristó Erika kuratórium elnöke
a tanulók honismeretének elősegítése, az értelmi fogyatékos gyermekek szakképzésének segítése, az iskolát befejező rászoruló fiatalok egyszeri támogatása . ... >>

Adj Esélyt Független Cigány Társadalmi Szervezet

(oktatási,szociális,kulturális)

8772 Zalaszentbalázs, Kossuth út 7.
képviselő: Fülöp Zoltán József
Az emberi és állampolgári jogok védelme, azon belül is a kisebbségek védelme. A cigányság társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése. A munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése. A cigány népművészet és kultúrkincsek megőrzése, a cigány nyelv oktatásának elősegítése. A társadalmilag hátrányos helyzetbe került cigányság szocializációjának elősegítése. ... >>

Adjátok vissza a hegyeimet! Alapítvány

(kulturális)

4033 Debrecen, Acsádi út 40.
képviselő: elnök Becsky Tibor
Wass Albert emlékszobor létrehozása Debrecenben, a szobor gondozása ... >>

Adjutorium Kiemelkedően Közhasznú Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális,egyéb)

2600 Vác, Konstantin tér 1-5.
képviselő: dr. Gasparicsné dr. Kovács Erzsébet
Minden rászorult számára hozzáférhető esélyegyenlőséget nyújtson tanulmányok folytatásához, nemzeti kisebbségben élő zsámbéki katolikus főiskolán tanuló diákok segítése, támogatása. Tanítóképző oktatás és nevelés feltételeinek javí tása a zsámbéki katolikus főiskolán. Oktatás és nevelés, valamint az alapkutatás és alkalmazott kutatás fejlesztése, átképzési tanfolyamok szervezésének támogatása, oktatási intézmények működésének, fejlesztésének támogatása. Kulturális örökség, műemlékvédelem tá- mogatása, szervezése, egészséges életmód kialakítását segítő sport tevékenységek támogatása. ... >>

ADMIRATIO ARTIS Alapítvány, A Művészet Csodálata Alapítvány

(kulturális)

1146 Budapest, Dózsa Gy. út 41.
képviselő: dr. Baán László
A budapesti Szépművészeti Múzeum (továbbiakban Múzeum) gyűjtőkörébe tartozó képzőművészeti és régészeti alkotások és dokumentumok felkutatása, gyűjtését, őrzését, rendszerezését, raktározását, nyilvántartását és restaurálását kívánja támogatni. Az alapítvány segíti a nemzetközi kapcsolatokban realizálódó kutatómunkát, kiállítás- és műtárgycserét, valamint az ezekhez kapcsolódó kiadványok megjelentetését.
A Múzeum gyűjtőkörébe tartozó képzőművészeti és régészeti alkotások tudományos feldolgozásának és bemutatásának ösztönzése, segítése. ... >>

Adony Város Női Egyesület

(kulturális)

2457 Adony, Rákóczi utca 28.
képviselő: Kremmer Imréné
Adony város területén élő nők esélyegyenlőségi, életviteli problémáinak feltárása és életminőségének javítása. A családok számára kulturális és szabadidős tevékenység szervezése. ... >>

"Adonyért" Alapítvány

(kulturális)

2457 Adony, Bajcsy Zs. u. 5.
képviselő: Králl István kuratóriumi elnök, Solti Ferenc kuratóriumi elnökhelyettes
Adony műemlékei, népi hagyományai védelme, gyűjtése. Testvérvárosi kapcsolatok kialakítása /az alapító okirat részletezése szerint/. ... >>

Adonyi Ifjúságért Egyesület

(kulturális)

2457 Adony, Rákóczi út 39
képviselő: Trautmann-né Mészáros Melinda elnök
Adony vonzáskörzetében élő ifjúság számára hasznos és tartalmas kulturális és szabadidős programok szervezése, az esélyegyenlőség, a partnerség és a szolidarítás elvei alapján.
... >>

"Adonyiak Baráti Köre" Egyesület

(sport,kulturális)

2457 Adony, Művelődési Ház
képviselő: Percsi Tibor elnök
Az Adonyból elszármazott lakosok összefogása; az adonyi kurturális- és sportélet fellendítése és segítése; településszépítés. ... >>

Adorjánháza községért Egyesület

(sport,egészségügyi,oktatási,kulturális)

8497 Adorjánháza, Fő u. 26.
képviselő: Pirka Ildikó elnök
Kulturális-sport-oktatás-egészségügy ... >>

Adrenalin Sport- és Kulturális Egyesület

(sport,kulturális)

1211 Budapest, Duna lejáró 7.
képviselő: Nagy Gábor
Közreműködés a kerékpársportokat, továbbá az egyéb szabadidősportokat (pl. Görkorcsolya, gördeszka) kedvelő, sportos életmódot űző fiatalok kerékpáros és egyéb szabadidős sportolási lehetőségeinek bővítésében, képességeik fejlesztésében, kerékpárversenyek, egyéb szabadidős sportversenyek, továbbá ezzel összefüggő kulturális események szervezésében, kiállítások rendezésében. ... >>

ADRIA-SZIGO Kulturális Táncsport Egyesület

(sport,kulturális,egyéb)

7900 Szigetvár, Szulimán utca 54.
képviselő: elnök Kustra József, elnökhelyettes Vértes György, gazdasági vezető Kovács Györgyné, titkár Kapronczai Józsefné ... >>

Adrianus Alapítvány a Falvak Kultúrájáért

(kulturális)

1134 Budapest, Gidófalvy út 29.
képviselő: Nick Ferenc
A falvak kultúrális fejlődésével -ezen belül örökségének, hagyományai ápolásának, új értékeinek közkinccsé tételével- kapcsolatos rendezvények támogatása. ... >>

Adrienne Alapítvány Zellei Adrienn Emlékére

(kulturális)

1149 Budapest, Pósa Lajos u. 18.
képviselő: Farkas Józsefné sz.Vadász Ilona
Az alapítvány célja, hogy segítse a kiemelkedő képzőművészeti és fotóművészeti alkotások létrehozását, elsősorban amelyek a tiszta szerelem témájában születnek. ... >>

ADVOCAT Alapítvány

(sport,oktatási,kulturális)

3530 Miskolc, Erzsébet tér 5.
képviselő: Dr. Cserba Lajos, Dr. Kun Árpád, Dr. Perecz László, Dr. Senyei györgy, Dr. Szűcs Zsolt
A B.-A.-Z.Megyei ügyvédi kamarához tartozó ügyvédek és ügyvédjeleöltek szakmai tájékoztatásának és továbbképzésének elősegítése, kulturális és sportevékenységük szervezése, az arra rászoruló és érdemes kollégák anyagi, erkölcsi támogatása. A B.-A.-Z. Megyei Ügyvédi Kamara hivatalos közléseinek, médiamunkájának szervezése, az ehhez szükséges anyagi és szellemi feltételek biztosítása.W ... >>

ADVOCATUS PRO URBE SIÓFOK KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY

(természetvédelem,egészségügyi,oktatási,kulturális,egyéb)

8600 Siófok, Széchenyi István utca 6/a.
képviselő: Lantos Péter
Siófok város és vonzáskörzete, Dél-dunántúli Régió gazdaságának, iparának, kereskedelmének, kulturális, idegenforgalmi, egészségügyi szolgáltatásainak, infrastruktúrájának fejlesztése, magasabb színvonalra emelése, fejlődésének élénkítése, támogatása. Kulturális tevékenység (kulturális örökség megőrzése). A természet és környezet fokozott védelme. Önkormányzat, autonómia erősítése. Vállalkozások, közérdekű kezdeményezések támogatása, működtetése. Jogvédő tevékenység (fogyasztói jogvédelem). Oktatási tevékenység (ismeretterjesztés, támogatás). Közgyűjtemény fejlesztés, ismeretterjesztés, kiállítás. ... >>

Ady Endre Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,szociális,kulturális)

8722 Nemesdéd, Fő u.64.
képviselő: Nagyné Visnyei Mária
A Nemesdédi Általános Iskolában az is- kolai diákközélet eseményeinek gazdagí- tása, a diákprogramok, diákkezdeményezések felkarolása és tá- mogatása, a működő diákönkormányzat munkájának támogatása, a diáksport tá- mogatása, az iskola kultúrális és kie- gészítő oktatási programjainak támoga- tása, hátrányos helyzetű és adottságú diákok támogatása. ... >>

Ady Endre Gimnázium Öreg Diák Baráti Köre

(kulturális)

1139 Budapest, Röppentyű u. 62.
képviselő: Pongrácz Gábor ... >>

"Ady Endre" Közművelődési Egyesület

(kulturális)

9022 Győr, Teleki László u. 38.
képviselő: elnök Tullner Mátyás
Az Ady Endre Művelődési Ház működésének támogatása. Az amatőr művészeti együttesek nemzetközi cserekapcsolatait esetenként finanszírozza. A Dal- és Társaskör, a Fúvószenekar, a Néptáncegyüttes, a Képzőművész Kör, a Népi Díszítők és a nyugdíjas klub támogatása. ... >>

Ady Nyugdíjas Klub Egyesület

(természetvédelem,kulturális,egyéb)

2071 Páty, Kossuth L. u. 77.
képviselő: Horváth Tamás ( elnök ) önállóan, Unyi Istvánné (elnök) önállóan
A községben élő idős, nyugdíjas lakosság összefogása, informálása és nem utolsó sorban segítése, valamint programok szervezésével életük örömteljessé tétele. Az egyesület tevékenységével arra törekszik, hogy a nyugdíjasok életének tartalmasabbá tétele érdekébn a kulturált pihenés biztosításával, kulturális életük gazdagítása előadások szervezésével, hazánk történelmi nevezetességeinek és természeti szépségeinek megismerése érdekében kiállítások, múzeumok megtekintésével, intézmények látogatásával. ... >>

Ady-Életmű Alapítvány

(kulturális)

1088 Budapest, Múzeum krt. 4. A. épület
képviselő: Tarján Tamás
Az Ady-életmű kritikai kiadása tudományos előkészítésének és a befejezett kötetek megjelentetésének folyamatos biztosítása. ... >>

Adyák Alapítvány

(oktatási,kulturális)

4024 Debrecen, Liszt Ferenc u. 1.
képviselő: Dr. Módis Lászlóné
idegen nyelvek, művészetek, informatika oktatása, képességfejlesztés, szociális segítés mellett
a pedagógusok továbbképzése, kiemelkedő munkát végző közalkalmazottak támogatása, a dolgozók
egészségét védő, óvó intézkedések finanszírozása. ... >>

Adyliget Barátai Alapítvány

(természetvédelem,oktatási,kulturális)

1029 Budapest, Szent István u. 49.
képviselő: Horváth Judit, Szenváry-Lukács György
Budapest II/A. kerület Adyliget elnevezésű területe társadalmi, gazdasági, kulturális, oktatási, művészeti, természeti és néprajzi hagyományainak megőrzése és sokirányú fejlesztése. ... >>

Adyligeti Rendészeti Szakközépiskola Sportegyesület

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

2094 Nagykovácsi, Nagykovácsi út 3.
képviselő: Krauzer Ernő
Az Egyesület , mint a sportot kedvelők civil szervezete , céljául tűzte ki , hogy a magyar és a külföldi sportesemények kapcsán programokat, versenyeket szervezzen , sportszakosztáyokat hozzon létre, működtessen illetve kulturális programokat szervezzen és bonyolítson le. ... >>

Adyvárosért Egyesület

(kulturális,egyéb)

9024 Győr, Urbantsok u. 26.
képviselő: Balla Jenő
Az egyesület célja Győr Adyváros városrésze fejlődése elősegítése. Célja továbbá az egyesületnek a Győr Adyváros városrészben lakók életkörülményeit károsan befolyásoló, negatív hatások elleni küzdelem. Célja az egyesületnek Győr Adyváros városrészben lakók és a városrész teljességét érintő összefogás és a városrész érdekeinek artikulálása, az érdekek kifejezése Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata és Hivatalai előtt. Célja az egyesületnek Győr Adyváros városrész egészséges, rendezett, tiszta és biztonságos lakókörnyezetének kialakítása, az ezekbe a kérdéskörökben érintett szervezetekkel, és hatóságokkal történő egyeztetés és tanácskozások útján. Célja az egyesületnek Győr Adyváros városrészének társadalmi érdekképviselete, akár demonstrációk, vagy nyilvános rendezvények tartására is. Célja az egyesületnek a Győr Adyváros városrészben történő hatékony érdekképviselet, a városrészben működő társadalmi szervezetek bevonásával, a városrész érdekében történő érdekegyeztetés és összefogás megteremtése érdekében. Célja az egyesületnek Győr Adyváros városrész felzárkóztatása Győr város kommunális és egyéb ellátottsági szintjéhez. Célja az egyesületnek Győr Adyváros városrész kulturális életének fellendítése, a helyi szín megjelentetése Győr Város kulturális életében. Célja az egyesületnek Győr Adyváros városrész ifjúságának közbiztonsági, és közrendvédelmi szempontokból történő védelme és képviselete. ... >>

AEnigma Egyesület

(sport,oktatási,kulturális)

1053 Budapest, Veres Pálné u. 25.
képviselő: Badacsonyi Gergely önállóan, Földi Ágnes Fanni ketten együtt, Márvány Miklós ketten együtt
részvétel az ifjúsági kulturális és szabadidős életben, - kulturális rendezvények szervezése, - sportrendezvények, - szabadidős programok szervezése, - fiatal tehetségek felkarolása, támogatása, - együttműködés más egyesületekkel céljai megvalósítása érdekében. ... >>

Aerofit-Kid Gyermek Aerobik és Fitness Egyesület

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

8284 Nemesgulács, Simon I. lakótelep 15.
képviselő: Sáfár József
Az egyesület célja, mint nevében is jelzi, elsősorban az óvodás és iskoláskorú gyermekek testi és ezáltal szellemi fejlődését tekinti fő céljának, amelyet sokoldalúaerobik foglalkozások keretében végez.
Mind szociális, mind kultúrális területen segítséget kíván nyújtani programjain keresztül. E cél érekében felvállalja, hogy az óvodás és iskolás gyermekeknek napközbeni foglalkozások alkalmával szakképzett sport- és gyermek aerobik oktatók tartanak órákat, szervezenek nekik szabadidős programokat a sport többi területén; az arra rászoruló családok részsére tanácsadást nyújtanak, továbbá az e kérdéskört tárgyaló bemutató képzéseket, előadásokat szervezenek, kiadványokat jelentetnek meg és terjesztenek, valamint gyermekeiken keresztül elérik a felnőtt társadalmat, hogy minél több információt nyújtsanak nekik az egészséges életmódról ... >>

"AES az energetikai dolgozókért" Alapítvány

(kulturális,szociális)

3704 Kazincbarcika, Ipari u. 7.
képviselő: Bartók Ferenc
A jelenleg, illetve korábban az energetikai szektorban dolgozók és családtagjaik életkörülményeinek, anyagi, szociális, kultúrális helyzetének javítása, az önhibájukon kívül nehéz egzisztenciális helyzetbe kerültek segítése. ... >>

Afrikáért Alapítvány Magyarország - Nemzetközi Fejlesztési és Humanitárius Szervezet

(egészségügyi,oktatási,kulturális)

1239 Budapest, Grassalkovich út 232
képviselő: Motumbo Tshimuanga France elnök, Reisinger Magdolna titkár együttesen, Tóth Márton főtitkár együttesen
Oktatási, egészségügyi szolgáltatás afrikai származású rászorultak részére. Kulturális ismeretterjesztés afrikaiak számára és az afrikai kultúra megismertetés a belföldi lakossággal. Ilyen célú oktatás és ismeretterjesztés, ehhez eszközök beszerzése. Afrikában oktatási, szociális és egészségügyi tevékenység, Magyarországon tolerancia- és ismeretterjesztő előadások formájában fejlesztési, segélyezési, társadalomformáló tevékenység. ... >>

Afrikai - Magyar Egyesület

(sport,természetvédelem,egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális)

1025 Budapest, Őzgida utca 17. 1.
képviselő: Balogh Sándor
Az afrikai országok fejlesztése, az egyes afrikai országokban folyó sport - oktatási, gyermek- és ifjúságvédelmi, kulturális, műemlékvédelmi, egészségügyi, szociális, természetvédelmi, állatvédelmi, környezetvédelmi, műszaki, természettudományi és kutatási tevékenységek támogatása, ezekben való aktív részvétel, a hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése, az emberi és állampolgári jogok védelme, a kulturális örökség megóvása. ... >>

Afrikai Kulturális és Fejlesztési Alapítvány

(oktatási,kulturális,szociális)

1118 Budapest, Kelenhegyi út 7-9. mfszt./1.
képviselő: Engambe Győző
Az afrikai kultúra megismertetése Magyarországon és az Európai Unió más országaiban. Az afrikai kultúra bemutatása és oktatása Magyarországon és az Európai Unió más országaiban. Az Afrikával kapcsolatos ismeretek terjesztése Magyarországon. ... >>

Afro-House Kulturális Egyesület

(kulturális)

1077 Budapest, Almássy tér 6.
képviselő: Komolafe Omotunde ... >>
9. oldal 10. oldal 11. oldal 12. oldal 13. oldal 14. oldal 15. oldal 16. oldal 17. oldal 18. oldal 19. oldal