Észrevétele van?

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

kulturális civil szervezetek


Találatok száma: 21467
235. oldal

Magyar Euritmia-Mozgásművészeti Társaság

(oktatási,kulturális,érdekképviselet)

1065 Budapest, Nagymező u. 30. I/1.
képviselő: Mihálcz Dóra, Naszályi Nóra, Somogyvári Mária
Az euritmia terápia megismertetése, bevezetése, képzés szervezése. A szociál-euritmia megismertetése, kurzusok, tréningek szervezése. Az euritmisták szakmai érdekvédelme. ... >>

Magyar Európa Park Szövetség Egyesület

(kulturális,érdekképviselet)

7345 Alsómocsolád, Rákóczi utca 21.
képviselő: elnök Dicső László, társelnök Bornai János, társelnök Léder Szilveszter, társelnök Szili Lajosné, társelnök Vargáné Szabó Gabriella
Az Európa Park létrehozása és működtetése, amelyben a Dél-dunántúli Régió 27 települése mint egy-egy Európai Uniós tagállam ?megjelenítője? az egyesület által meghatározott elvek, rendszerek szerint mutatja be az általa felvállalt tagországot. Összefogja, koordinálja, összehangolja a Dél-dunántúli Régió azon településeinek ? Alsómocsolád, Ág, Baranyaszentgyörgy, Bikal, Csikóstöttös, Dombóvár, Döbrököz, Felsőegerszeg, Gerényes, Jágónak, Kárász, Kercseliget, Kisvaszar, Liget, Magyarhertelend, Magyarszék, Mecsekpölöske, Mekényes, Meződ, Mindszentgodisa, Nagyberki, Nagyhajmás, Sásd, Szalatnak, Tékes, Vázsnok, Zengővárkony ? települési önkormányzatai, kisebbségi önkormányzatai, önkormányzati intézményei, civil szervezetei, vállalkozó fejlesztési koncepcióinak kidolgozását, fejlesztéseinek folyamatát, a gazdasági, társadalmi és kulturális fejlődését, felzárkózását, az esélyegyenlőség megteremtését, turisztikai fejlesztését biztosító tevékenységeit, melyek az Európa Park területén működnek. ... >>

Magyar Éva Táncszínházi Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

6728 Szeged, Budapesti út 8.
képviselő: Magyar Éva a kuratórium elnöke
Az alapítvány célja,hogy a tánc,a mozgás nyelvét használva,a kifejezésmód adta keretek között találjon és teremtsen kapcsolatot alkotóművészek(képzőművész,zenész,előadóművész)és a művészetre fogékony,azt igénylő befogadó között.A tánc,mint művészeti ág területén tevékenykedő művészek képzésének,önképzésének segítése,szakmai és művészeti fejlődésük elősegítése.A közönséghez találkozókon vagy tanításon keresztül közelebb hozza,megismertesse vele a színházi kifejezés értékeit,működését.Együttműködni a hasonló célú szakmai szervezetekkel. ... >>

Magyar Evangélikus Konferencia

(kulturális)

1085 Budapest, Üllői út 24.
képviselő: Pröhle Gergely
erősíteni és elmélyíteni a közösséget alkotó tagok identitását, és segítséget nyújtani ahhoz, hogy a magyar anyanyelvű protestáns közösségek és személyek egymást és intézményeiket megismerhessék és kölcsönössen támogassák. ... >>

Magyar Evangélikus Kultúra Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

1183 Budapest, Kossuth Lajos tér 3.
képviselő: Győri Tamás József
Evangélikus általános iskolák, középiskolák, kollégiumok támogatása, különösen a Luther Otthon újraindításának elősegítése, a Magyar Lutheránus Értelmiségi Társaság támogatása. ... >>

Magyar évezredek Alapítvány

(oktatási,kulturális,egyéb)

4244 Újfehértó, Egészségház (Városi Múzeum) utca 2.
képviselő: Hajnal László
Az egyetemes emberi szellemi-lelki kultúra megőrzése, a magyar kultúra egyetemes, általános emberi értékeinek ápolása, a magyar őstörténet és a magyar történelem kutatása, a kutatások feldolgozása, publikálása. Tudományos tevékenység, kutatás. Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés. Kulturális tevékenység. Kulturális örökség megóvása. Továbbá az alapítvány alapító okiratában foglaltak szerint. ... >>

Magyar Évezredek Baráti Társaság

(kulturális)

9023 Győr, Ifjúság krt. 102. IV/14.
képviselő: Bognár Lajos
Az egyesület fő célja, hogy összefogja a magyarság múltjával, jelenével, jövőjével megismerkedni vágyó embereket, programokat szervezzen számukra. Célja, hogy minden korosztályban felhívja a figyelmet a magyarságtudat fontosságára. Ezt oly módon teszi, hogy a magyar őstörténetről, történelemről, népi (művészeti, zenei, szellemi, stb.) hagyományairól közösségteremtéssel, rendezvények látogatásával és szervezésével ismeretet terjeszt és utat mutat a magyar nemzeti közösségnek, határainkon innen és túl. ... >>

Magyar Extreme Harcművészeti Karate és Szabadidő SE

(sport,kulturális)

1238 Budapest, Aranykalász utca 9.
képviselő: Németh Péter
Az extrém karate népszerűsítése. ... >>

Magyar Famíves Céh Egyesület

(kulturális)

1151 Budapest, Bem utca 42. /B.
képviselő: Recska Endre
famíves hagyományok ápolása ... >>

Magyar Fantasy Egyesület

(kulturális)

1146 Budapest, Városliget, Petőfi Csarnok
képviselő: Novák Csanád ... >>

Magyar Faszobrászok Társasága

(kulturális)

2000 Szentendre, Vasvári Pál u 63.
képviselő: Szlaukó László (alelnök) önállóan, Velekei József Lajos (elnök) önállóan
A magyar faszobrászok szellemi és szakmai hagyományainak ápolása, a kortárs faszobrászati törekvések támogatása, érdekek védelme, a magyar képzőművészet, ezen belül kiemelten a faszobrászat eszmei és művészi színvonalának megőrzése, a faszobrászat magasrendű alkotásainak megismertetése minél szélesebb körben itton és külföldön. ... >>

Magyar Fegyveripari Érdekvédelmi Szervezet

(kulturális,érdekképviselet)

1031 Budapest, Gyöngysor utca 6.
képviselő: Keserű Béla Attila
A hazai fegyveripari dolgozók érdekvédelme. A magyar fegyvergyártás technikatörténeti emlékeinek összegyűjtése és hagyományainak ápolása. ... >>

Magyar Fekete Buddha Kobudo Kempo Harcművészeti Szövetség

(sport,kulturális,érdekképviselet)

2500 Esztergom, Aranyhegyi út 4. 3/3.
képviselő: Cserei Ákos György elnök, Nagy Julianna alelnök ... >>

Magyar Felnőttképzési Egyesület

(oktatási,kulturális)

1088 Budapest, Múzeum utca 7.
képviselő: Mayer József, Vizí György
Az egyetemes emberi, magyar nemzeti kultúra, valamint a hagyományok, illetve örökség értékeinek, a tudományos, szakmai és művészeti ismereteknek széleskörű terjesztése; oktatási intézmények, vállalkozók részvételével társadalmi ellenőrzést gyakorló szervezetként részvétel a felnőttképzés fejlesztésében. A felnőttképzés, az át- és továbbképzés, a tudományos, alkotó és oktatási tevékenység elősegítése, akkreditált intézménnyi keretek között. ... >>

Magyar Fényképész Alapítvány

(oktatási,kulturális,érdekképviselet,szociális)

2600 Vác, Kosdi utca 13/B.
képviselő: Paskuj Iván
A tehetséges, de szociálisan rászoruló tanulók, ipartestületi tagok segítése, nevelési, oktatási, képességfejlesztési, ismeret- terjesztési, kultúrális tevékenységek támogatása. ... >>

Magyar Festészet Napja Alapítvány

(kulturális)

1113 Budapest, Diószegi utca 43.
képviselő: Atlasz Gábor
A magyar festészet napjának megrendezése, képzőművészeti kiállítások szervezése. ... >>

Magyar Festészeti Alapítvány

(kulturális)

1054 Budapest, Szemere u. 9.
képviselő: Szemadám György
A magyar festészet támogatása, új művek létrehozásának elősegítése, valamint a magyar kortárs művészet népszerűsítése. ... >>

Magyar Fesztivál Szövetség

(kulturális,érdekképviselet)

1061 Budapest, Paulay Ede utca 35. 35.
képviselő: Márta István
Szakmai segítségnyújtása szövetség tagjainak. Érdekképviselet döntéshozó és kormányzati szervek felé. Szakmai minőségbiztosítás. Hazai kapcsolatépítés és kapcsolattartás társ- szakmai és partner szervezetekkel. ... >>

Magyar Fesztiválbalett Alapítvány

(kulturális)

1025 Budapest, Boróka u. 7/B.
képviselő: Markó Iván
A XX. század végén hazánk bekapcsolása a világ kultúrális vérkeringésébe, és hazánk a világgal való megismertetése. ... >>

Magyar Fiatalok Határok Nélkül Alapítvány

(oktatási,kulturális)

1126 Budapest, Böszörményi u. 28.
képviselő: Kopp Kristóf
A határon túli fiatalok kulturális, tudományos, nevelési, oktatási területen az anyaországgal való kapcsolattartásának ápolása. ... >>

Magyar Filatéliai Tudományos Társaság

(kulturális)

1074 Budapest, Hársfa u. 47.(Bélyegmúzeum)
képviselő: Visnyovszki Gábor
A társadalmi szervezet célja: A bélyeg és postatörténet egészének vagy egyes részterületeinek ismerői és kutatói. Feladatának tekinti a magyar bélyeg- és postatörténet kutatását, a magyar filatélia kérdéseiben állásfoglalás kialakítását, a hagyományok ápolását, az eredmények tudományos és népszerű publikálását, ápolja a nemzetközi kapcsolatokat hasonló szintű külföldi szervezetekkel. ... >>

Magyar Film Art Alapítvány

(természetvédelem,oktatási,kulturális)

1105 Budapest, Harmat u. 16/A. II.3.
képviselő: Sipos Gábor Zoltán
A magyar mozgóképkultúra értékeinek széles körben való terjesztése. - A magyar és koprodukciós filmek látogatottságának növelése, a nézőszám emelkedésének elősegítése. - A magyar mozgóképkultúra értékeinek megőrzése és gyarapítása. - Filmalkotások létrehozása. - Mozgóképpel kapcsolatos művészeti, tudományos és oktatási tevékenység. - Audiovizuális alkotások létrehozása és terjesztése. - Nemzetközi, különösen európai mozgókép szakmai kapcsolatok kialakítása és fejlesztése. - A különböző társadalmi kisebbségekhez tartozó, valamint a fogyatékkal élő emberek társadalmon belüli esélyegyenlőségének megteremtéséhez való hozzájárulás audiovizuális alkotások létrehozásával. - Környezetvédelem fontosságát hangsúlyozó filmalkotások elkészítése, így is ráirányítva a nézők figyelmét a környezetvédelem, mint társadalmi probléma fontosságára, a természeti környezet megóvásának szükségességére. - Magyar népi, nemzeti hagyományok megőrzése, feldolgozása a film eszközeivel, így is elősegítve, hogy azok a jövő nemzedékek számára is fennmaradjanak, megismerhetők legyenek. ... >>

Magyar Film- Színház- és TV Maszk és Fodrászművészek Egyesülete

(intézményi,kulturális)

1013 Budapest, Lánchíd u. 15-17. fszt. 2.
képviselő: Képviseletről rendelkezés a célnál, Márta Magdolna / első titkár, Szűcs István / első elnökhelyettes, Temesváry Károly / elnök
A magyarországi sminkes, fodrász és maszkos szakma tradíciójának megteremtése, a film, TV és színházi maszkos fodrász új generáció számára ismeretterjesztés, annak támogatása, az egyesület tagjai közti kapcsolattartás elősegítése, szoros és folyamatos együttműködés az operatőri és produceri szekcióval, tgjai érdekképviseletének ellátása, tagjai részére általános szakmai információszolgáltatás, tanácsadás, rendezvényszervezés, a hazai és külföldi szakmai rendezvényekről történő tájékoztatás, külföldi hasonló szervezetekkel való kapcsolattartás, magyar, illetve Magyarországon forgatott filmek szakmai problémáinak megoldása. ... >>

Magyar Filmklubok és Filmbarátok Szövetsége

(kulturális,érdekképviselet)

1145 Budapest, Róna utca 174.
képviselő: Böszörményi Gábor
A filmművészet iránt érdeklődő állampolgárok öntevékeny közösségeinek létrehozása és ezek összefogása, segítve ezzel a filmművészet értékeinek terjesztését és a szövetség soraiba tömörült állampolgárok kulturális igényeinek a kielégítését. ... >>

Magyar Filmművészek Szövetsége

(kulturális,érdekképviselet)

1068 Budapest, Városligeti fasor 38.
képviselő: Hermann Krisztina, Jancsó Miklós, Molnár György, Szomjas György
A magyar film- és televízióművészet, a mozgóképi és audiovizuális kultúra közös értékeinek képviselete és megőrzése. A hazai audiovizuális szakmában működő alkotók közös szakmai, erkölcsi, anyagi és szociális érdekeinek védelme. ... >>

Magyar Fizikushallgatók Egyesülete

(sport,oktatási,kulturális)

1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1. A.
képviselő: Lakatos Dóra
Hozzájáruljon széles látókörű,modern szemléletű, már a pályájuk kezdetén értékes hazai és külföldi tapasztalatokkal rendelkező fizikusok képzéséhez a magyar tudomány színvonalának további emelése érdekében. Lehetőséget biztosítson az elméleti, kísérleti, fejlesztési, vagy oktatási munkával foglalkozó hallgatók tudományos tapasztalatcseréjére, hazai és nemzetközi szinten egyaránt. Támogassa és ösztönözze a tagság nyelvtanulását és lehetőséget biztosítson a nyelv gyakorlására, hangsúlyozottan szakmai témákban, hazai és nemzetközi fórumokon. Tevékenyen részt vegyen minden szélesebb körű nemzetközi együttműködés kialakításában. Lehetőségeihez mérten támogassa tagjainak kulturális és sporttevékenységét. ... >>

Magyar Folk Centrum Egyesület

(kulturális)

4225 Debrecen, Alsójózsai u. 15.
képviselő: Pásku György elnök ... >>

Magyar Fordításért Közhasznú Alapítvány

(oktatási,kulturális)

1025 Budapest, Nagybányai út 79.
képviselő: Garzó Lilla
a fordító és tolmács tevékenység szakmaisága érvényesítésének előmozdítása,
- a fordítás, illetve tolmácsolás iránti elhivatottság fejlesztése,
- a fordítási, tolmácsolási hivatás hagyományainak ápolása,
- a fordítási, tolmács tevékenység értékeinek képviselete, népszerűsítése hazánkban,
- segítségnyújtás a fordítási, tolmácsolási tevékenység felsőfokú oktatásához. ... >>

Magyar Fordítóház Alapítvány

(kulturális)

1094 Budapest, Tűzoltó u. 5.
képviselő: Rácz Péter
A magyar irodalom idegennyelvű megismertetése és nemzeti kultúránk nemzetközi bemutatása érdekében Magyar Fordítóház létrehozása, működtetése. ... >>

Magyar Fotóművészek Szövetsége

(kulturális,érdekképviselet)

1065 Budapest, Nagymező u. 20.
képviselő: Szamódy Zsolt
A szövetség célja a művészi alkotó tevékenység kibontakoztatása és támogatása, a magyar fotóművészet eszmei és művészi színvonalának őrzése, tagjai érdekeinek képviselete az élet minden területén, valamint a fotóművészek magasrendű alkotásainak megismertetése a hazai és külföldi érdeklődőkkel. ... >>

Magyar Fotóművészek Világszövetsége

(kulturális,érdekképviselet)

1011 Budapest, Corvin tér 8.
képviselő: Győri Lajos
Szervezett keretek között egyesíti és lehetőségeihez mérten támogatja a világ bármely országában élő és alkotó mindazon fotográfusokat - életkortól, foglalkozástól és lakóhelytől függetlenül, akik magyar nemzetiségűnek vallják magukat és belépnek a szövetségbe. ... >>

Magyar Fotótörténeti Társaság

(oktatási,kulturális)

1055 Budapest Néprajzi Múzeum, Kossuth L. tér 12.
képviselő: Munkácsy Gyula
Alapítók a kulturális örökség részét képező intézményi és egyéb fotográfiai gyűjteményekkel, fotótörténeti és fotó adathordozóra rögzített emlékekkel összefüggő kulturális és restaurálási feladatok, oktatási, ismeretterjesztő, valamint társdalomtudományi és fotótechnikai körbe illeszkedő kutatási tevékenységek szakmai célú támogatására hozzák létre a magyar fotókultúra, fotómuzeológia és fotótörténet szakmai szervezetként Magyar Fotótörténeti Társaságot. Célja a fotódokumentumok, fotográfiai eszközök és minden, a fotográfiai ipar- és társadalomtörténetéhez tartozó, valamennyi emlék (továbbiakban: fotográfiai dokumentumok) védelmének és nyilvánosságra hozatalának előmozdítása együttműködés hasonló célkitűzésű nemzetközi szervezetekkel és közgyűjteményi intézményekkel, szakmai projektekkel. ... >>

Magyar Földért Közhasznú Egyesület

(természetvédelem,oktatási,kulturális)

8973 Magyarföld, Bem út 1
képviselő: Jenei Ferenc
Vidéken lévő, nehezen, vagy áron alul, vagy egyáltalán nem értékesíthető, leromlott állagú vagy felújítandó állapotú épületek, építmények megmentése, korszerűsítése, majd a keresztény eszmerendszer alapján közösségi célú hasznosítása közhasznú tevékenység végzésével; az egyesület közhasznú tevékenységeihez kapcsolódóan a támogatásra szorulók vagy támogatásra érdemesek juttatásban való részesítése. A magyarság megmaradása, a magyar kultúra megóvása érdekében esztétikai, építészeti, néprajzi, történelmi, kultúrtörténeti, kortörténeti, falu- vagy városképi szempontból jellegzetes vagy értékes, vagy értékesség tehető vidéki, elsősorban falusi, tanyasi, kisvárosi, vagy e településtípusokhoz hasonló környezetben lévő, nehezen, vagy csak értéken alul, vagy egyáltalán nem értékesíthető épületek, építmények enyészettől való megóvása, felújítása, korszerűsítése, bővítése, és a magyarság érdekében keresztény értékrend szerint való közösségi célú hasznosítása egészségmegőrző, szociális, tudományos, művészeti, kulturális, oktató-nevelő, természetvédő, környezetvédő, jogvédő, nemzetközi kapcsolatokat építő, hazai turizmust, különösen vidéki turisztikát fejlesztő, településfejlesztő, vidékfejlesztő céllal. A magyarság megmaradása érdekében oktató, ismeretterjesztő, tudományos, művészeti tevékenység, magyar, elsősorrban falusi, népi természet, termékek, állatok minél szélesebb körben való megismertetése, lobbitevékenység; a nagycsaládosok, az édesanyák, a gyermekek, az ifjúság, az oktatási-nevelési intézmények segítése, támogatása, közösségi rendezvények, táborok támogatása, szervezése, létrehozása. A magyarság megmaradása érdekében a határainkon túli és a külföldre szakadt magyarok segítése, bekapcsolása a magyarországi kultúrába, a magyarsággal feltehetően rokon népekkel (ideértve az alternatív őstörténeti kutatások eredményei szerint rokonnépeket is) és a magyarsággal történeti hagyomány alapján szoros és mély barátságban lévő népekkel való kapcsolatok szorosabbá fűzése, ezen népekhez tartozókra fokozottabb figyelem, ezen kultúrák magyarországi mélyebb megismertetése. Magyarországgal, a magyarsággal, a magyar nyelvvel kapcsolatba került idegennépekhez tartozó személyek megkeresése, a velük való kapcsolat szorosabbá fűzése, a magyarsághoz való kapcsolódásuk megerősítése. II. Rákóczi Ferenc küzdelmét és személyét segítő nemzetek iránti hálával az ezen nemzetekhez tartozókkal fokozottabb kapcsolatok kiépítése (elsősorban a lengyel és a török néppel), Törökország euroatlanti integrációjának segítése. Az egyesület eszméjének széles körben való terjesztése internetes megjelenés, kiadványok, rendezvények segítésével, értékmegőrző mozgalom beindítása céljával. ... >>

Magyar Földmérési, Térképészeti és Távérzékelési Társaság

(kulturális)

1021 Budapest, Fő u. 68.
képviselő: dr. Mihály Szabolcs, Uzsoki Zoltán
A tudományok és tudományágak fejlődésének elősegítése, a technikai haladás elősegítése, a műszaki színvonal emelése, a szakmai műveltség terjesztése, a szakemberek szakmai, társadalmi tevékenységének szervezése, összefogása, a szakmai, tudományos, közéleti együttműködésük előmozdítása, a szakmai érdekek megfogalmazása, képviselete és érvényesítése, a szakma etikai elveinek kidolgozása és megismertetése, a szakmatörténeti hagyományok ápolása, a nemzetközi kapcsolatok ápolása és erősítése, valamint a szakma népszerűsítése. ... >>

Magyar Francia Társaság

(kulturális)

1056 Budapest, Belgrád rkp. 24.
képviselő: Köpeczi Béla ... >>

Magyar Frank Zappa Egyesület

(kulturális)

1061 Budapest, Andrássy út 24. II. III//2.
képviselő: Marosi Bálint, Soltész Zoltán
Frank Zappa gitárművész és komponista személyének és műveinek népszerűsítése. A magyarországi rajongói számára fórum és internetes portál létesítése. Rendezvények szervezése. Kapcsolattartás hasonló célú magyar és külföldi szervezetekkel. Frank Zappa szobor állítása Budapesten. ... >>

Magyar Fúvószenei és Mazsorett Szövetség

(kulturális,érdekképviselet)

1143 Budapest, Stefánia út 34-36.
képviselő: Dohos László
Kulturális tevékenység végzése, kulturális (zenei) örökség megóvása, zenei nevelés, zenei ismeretterjesztés. ... >>

Magyar Független Film és Video Szövetség

(intézményi,oktatási,kulturális,érdekképviselet)

1067 Budapest, Oktogon tér 4.fsz.3.
képviselő: Czabán György, Győri Csilla, Papp László
A magyar független filmezés és videózás kibontakozása, a nem hivatásos filmesek és videósok művészi és technikai felkészültségének fejlesztése, a film és videó szakkörök, klubok, stúdiók, egyéni alkotók támogatása, közöttük kapcsolatok kiépítése, elmélyítése és ápolása. A független film- és videó mozgalom céljainak és eredményeinek megismertetése és terjesztése, külföldi hasonló célú szervezetekkel kapcsolatok kiépítése és fenntartása. - Hazai és nemzetközi fesztiválok rendezése, illetve azokon való részvétel. Közreműködés más szervek, intézmények által rendezett film- és videó fesztiválokon, pályázatokon, a film és videó anyagok nyilvánosságának elősegítése, az alkotók oktatásának és továbbképzésének szervezése, illetőleg részvétel más szervek által rendezett ilyen jellegű továbbképzésekben, központi film- és videó archívum, illetve nyilvántartás, valamint szakkönyvtár létesítése és fejlesztése, hazai és külföldi tanulmányutak, tapasztalatcserék szervezése, rendszeres tájékoztató kiadása a Szövetség életéről. Kiadói és forgalmazási tevékenység az elkészülő művek széleskörű terjesztése. - Állami és társadalmi szervek felkérésére, vagy saját kezdeményezésből véleményt nyilvánít és javaslatokat tesz a filmezéssel és videózással kapcsolatos elvi és gyakorlati kérdésekben. ... >>

Magyar Galopp Trénerek és Zsokék Egyesülete

(sport,kulturális)

2131 Göd, Petőfi S. u. 32/A.
képviselő: dr. Suták Vanda ( elnök ), Hammersberg Elemér ( alelnök ), Kovács Sándor ( alelnök ), Szuna Szabolcs ( titkár )
A galopp idomárok és zsokék érdekeinek védelme. A lóversenyzés és versenylovaglás népszerűsítése, társadalmi elfogadottságának növelése. A hazai galopp lóversenysport élénkítése, versenyrendezési feltételek javítása. A Széchenyi István által alapított magyar lóversenyzés hagyományainak, kulturális örökségének védelme. ... >>

Magyar Garabonciás Szövetség (Tatabánya) - Egyesület (50865/2002)

(kulturális,érdekképviselet)

6400 Kiskunhalas, Kossuth u. 14.
képviselő: Lukács László ügyvezető elnök, szövetségi elnök Csutak Attila ... >>

Magyar Gárda Hagyományőrző és Kulturális Egyesület

(kulturális)

1032 Budapest, Bécsi út 223.
képviselő: Vona Gábor
Hagyományőrzés és kulturális tevékenység a magyar fiatalok körében. ... >>

Magyar Gasztronómiai Egyesület

(oktatási,kulturális)

1011 Budapest, Szilágyi Dezső tér 1. III/1.
képviselő: Bittera Dóra
Az egyesület hozzá kíván járulni a magyar gasztronómiai kultúra és szakmai oktatás színvonalának és feltételeinek az emeléséhez, a közízlés javításához, valamint a szakács szakma presztizsének növeléséhez. Az egyesület további célja a jó minőségű mezőgazdasági termékek honosítása és újrahonosítása, valamint népszerűsítése.
A célok közé tartozik továbbá az európai étkezési kultúra, e kultúra gyökereinek és történetének, az európai konyhaművészet irányzatainak, fejlődésének, valamint a 21. század konyhaművészeti irányzatainak és nagy szakácsegyéniségeinek, ezek munkásságainak a kutatása. Az egyesület további céljai közé tartozik a tudomány és a konyhatechnológia kapcsolatának és kölcsönhatásának, valamint a minőséget szolgáló technológiák bevezetése, lehetőségeinek feltérképezése. Szintén az egyesület céljai közé tartozik az elfelejtett magyar konyha kutatása: régi konyhatechnológiák, jő minőségű alapanyagok, elfelejtett elkészítési módok kutatása és modernizálása. Ugyancsak az egyesület céljai közé tartozik a vendéglátóiparhoz kapcsolódó szakmák oktatásának korszerűsítését támogató tevékenység, valamint a honi konyhaművészet színvonalának a feltérképezése, fejlődésének a követése, nemzetközi összehasonlítása. ... >>

Magyar Gasztronómiai Fesztiválok Egyesülete

(kulturális)

Szolnok, Ságvári krt.l.II.8.
képviselő: Csányi Sándor ... >>

Magyar Gazdák és Fogyasztók Önvédelmi Mozgalmának Egyesülete

(kulturális,érdekképviselet)

5600 Békéscsaba, Szépkert utca 4.
képviselő: elnök Hanó Miklós, társelnök Sákán Antal
A Magyarországon mezőgazdasági termeléssel foglalkozók és élelmiszerfogyasztók érdekeinek védelme, a magyar mezőgazdaság hagyományainak megőrzése. ... >>

Magyar Gőzmozdonyokért és Vasútért Egyesület

(kulturális)

6723 Szeged, Hóbiárt basa utca 14-16. IV/8.
képviselő: Dr. Tímár Péter, elnök, Kirchner Attila, elnökhelyettes, Wein Tibor, titkár
A magyar vasúttörténetre jellemző típusok közül egy-egy jármű üzemképes állapotba hoztatla, nosztalgia céljából működtetése, ill. kiállítása. ... >>

Magyar Grafikai Műhely Alapítvány

(kulturális)

1092 Budapest, Ráday u. 31.
képviselő: Dr. Schannen Miklós / kettő együtt, Körmendi Anna / kettő együtt, Marcsó József / kettő együtt, Szunai Miklós / kettő együtt, Vásárhelyi Antal /elnök önállóan
A magyar grafika és kortárs grafikusművészek támogatása. ... >>
230. oldal 231. oldal 232. oldal 233. oldal 234. oldal 235. oldal 236. oldal 237. oldal 238. oldal 239. oldal 240. oldal