Észrevétele van?

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

kulturális civil szervezetek


Találatok száma: 21467
297. oldal

Önkéntes Tűzoltózenekarok Fennmaradásáért Alapítvány

(tűzoltó,kulturális)

5600 Békéscsaba, Kazinczy út 1-6.
képviselő: Tűzoltóparancsnokság Parancsnoka
A tűzoltózenekari mozgalom életben tartása, továbbfejlesztése és a nemzetközi fesztiválmozgalomba történő bekapcsolása, integrálása. ... >>

Önkéntesek az Önkéntesekért Egyesület

(oktatási,kulturális)

7626 Pécs, Búza tér 6/b.
képviselő: elnök Dr. Farkas István
Az Európai Önkéntes Szolgálat (az Európai Bizottság Oktatás és Kultúra Főigazgatóság által finanszírozott program, mely elősegíti a fiatalok inter-kulturális tanulását az által, hogy lehetőséget biztosít arra, hogy a fiatal részt vegyen egy civil szervezet munkájában és a helyi közösség számára hasznos tevékenységet végezzen) népszerűsítése, a program minőségének javítása.
A visszatért ex-EVS önkéntesek civil szférától való eltávolodásának megelőzése, visszailleszkedésük elősegítése, tapasztalataik felhasználása, átadása.
Jelenleg Magyarországon lévő külföldi EVS-önkéntesek segítése, a magyar kultúra magyar fiatalokon keresztül való megismertetése.
Az egyesület szakmai potenciájának növelése.
A fiatalok társadalmi beilleszkedéséhez és közéleti részvételéhez aktív munkájával való hozzájárulás.
... >>

Öntés Jövőjéért Alapítvány

(sport,természetvédelem,kulturális,egyéb)

9339 Öntésmajor, Rákóczi u. 4.
képviselő: Minacciné Halász Emma
Öntésmajor kulturális életének, szórakozási lehetőségeinek fejlesztése, a helyi tömegkommunikáció megőrzése. A falu fiataljai számára diákklub létrehozása és működtetése, szabadidős és hobbitevékenységük támogatása. A fiatalok esélyegyenlőségének biztosítása a városi fiatalsággal szemben, ismeretterjesztés. A megjelenő pályázati lehetőségek minél szélesebb kihasználása, információs rendszer kialakítása, az egészséges életmód, a környezetvédelem, az idegenforgalom színvonalának emelése. Rendezvények szervezése, a helyi sportélet támogatása. Öntésmajor arculatának javítása, a helyi kulturális örökség megőrzése, népművészet, hagyományőrzés. Öntésmajor természeti és épített környezetének védelme. ... >>

ŐRÁLLÓ Közhasznú Alapítvány

(szociális,kulturális)

4762 Tyukod, Kis utca 24.
képviselő: Varjasi Béla
Rendezvények szervezése, lebonyolítása ennek érdekében a dologi szükségletek és kiadások biztosítása. A tradicionális erkölcsi értékeket képviselő és megtartó egyének, szervezetek erkölcsi és anyagi támogatása. Az épített környezet felújítása, korszerűsítése. Hátrányos helyzetű fiatalok támogatása. Gyülekezeti hírlevél megjelenítése, kiadása. A határon túl élő hátrányos helyzetű emberek támogatása. A lakosság hit és erkölcsi életének gondozásában történő közreműködés. Idősek lelki gondozása. ... >>

Őrállók Alapitvány

(kulturális)

9941 Őriszentpéter, Siskaszer undefined 25
képviselő: Pfeiffer Tamás ... >>

Őrangyal Ifjúsági és Kulturális Egyesület

(kulturális)

1085 Budapest, Mária u. 19.sz. fszt.1.
képviselő: Orsányi Zsolt ... >>

Őrdaru Egyesület

(kulturális)

4150 Püspökladány, Haladás u. 9.
képviselő: elnök: Federics Lászlóné
A tagok szűkebb értelemben vett pátriájában fellendíteni a kulturális életet, mozgósítani a hagyományos és modern értelemben vett kulturális tevékenységekre, az egyéni és közösségi kulturális élet különböző területein való megjelenésre való ösztönzést, a teljes körű figyelem felhívást a kulturális események megszervezésére és az azokon való személyes megjelenésre. ... >>

Ördögkatlan Fesztivál Egyesület

(természetvédelem,kulturális,érdekképviselet)

1082 Budapest, Üllői út 82.
képviselő: Bérczes László, Petz Annamária
egy évente megvalósuló összművészeti fesztivál megrendezése az egyesület működési területébe eső településeken;
- a fesztivál térségében tartalmas és értékes kulturális programok szervezése;
- az egyesület működési területébe eső települések felemelkedésének gazdasági- szellemi-kulturális segítése;
- a fesztivál térségének turisztikai vonzerejének növelése, ráirányítva a figyelmet annak természeti és kulturális értékeire;
- megkerülhetetlen művészeti esemény létrehozása, melyen rangot ad, megtiszteltetést jelent fellépni akár a helybéli, akár országos, nemzetközi hírű művészeknek;
- a fesztivál ügyeinek szervezése, képviselete;
- kapcsolattartás és együttműködés a hasonló tevékenységet folytató hazai és nemzetközi szervezetekkel, intézményekkel;
- együttműködés az Európai Kulturális Falvak nemzetközi szövetség tagjaival, hogy velük fejlesszük a gazdasági és kulturális kapcsolatokat;
- új generációs gyermek- és ifjúsági programok középpontba állítása, különös tekintettel a nevelési és pedagógiai célokra;
- a térség táj- és természetvédelmének fejlesztése;
- a helyi hagyományok ápolása;
- az épített környezet védelme;
- a helyi közélet és kulturális élet fejlesztése - különös tekintettel a civil szervezetek kiépítésére és aktiválására
- az Egyesület működési területét képező falvakban - térségben - előállított termékek és szolgáltatások, intézmények népszerűsítése;
- az egyesület működési területébe eső települések kulturális és közösségi életének támogatása a fesztiválon kívül is, gazdasági és természetbeni eszközökkel. ... >>

ÖRDÖGSZEKÉR ALAPITVÁNY

(kulturális,egyéb)

3060 Pásztó, Kazinczi út 2.
képviselő: Tomory Gergely
Kulturális tevékenységet végző gyermek és felnőtt közösségek létrehozása, megóvása, támogatása. Elsősorban a néptánc, de a táncművészet különböző szakirányait (klasszikus és modern balett, modern tánc, showtánc, társastánc, stb.) felvállaló gyermek és felnőtt amatőr közösségek hagyományőrző és művészeti tevékenység támogatása, e körben a határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység. ... >>

Ördögszekér Hagyományőrző Alapítvány

(kulturális)

3200 Gyöngyös, Török I. u. 1.
képviselő: Vinczéné Nagy Erzsébet
a) A népi kultúra ápolása, felelevenítése, továbbélésének biztosítása. A népi hagyományok, népművészet értékeinek felkutatása, megismerése, megőrzése, azok bemutatása. b) A népművészet iránt érdeklődő gyermekek és az őket támogató felnőttek összefogása, tevékenységük segítése. c) A gyermeknéptáncosok - így az "Ördögszekér és Kalamajka" Néptáncegyüttes és utánpótlás tagjainak - támogatása és működtetése. d) Segíteni kívánja a nemzetek közötti együttműködést, egymás népi kulturájának, értékeinek bemutatását és megismerését. Ennek érdekében: - Támogatja a nemzetközi szakmai szervezeti és baráti kapcsolatok és cserekapcsolatok kialakulását és szervezését. - Kulturális rendezvényeket, táborokat, fesztiválokat szervez és támogat. - Tevékenyen résztvesz a közösségek, csoportok és szervezetek fogadásában és utaztatásában. - Kapcsolatot tart fenn más alapítványokkal, intézményekkel és szervezetekkel. - Céljai megvalósítása érdekében szolgáltatási és vállalkozási tevékenységet folytat. - Az alapítvány céljai megvalósításához anyagi forrásokat gyűjt és befektetés útján gyarapítja azt. ... >>

Öreg Kerka Néptáncegyüttes Egyesület

(kulturális)

8960 Lenti, Ady E. út 5
képviselő: Végh László
A magyar kulturális örökség, ezen belül is a néptánc-hagyományok megőrzése érdekében az Öreg Kerka Néptáncegyüttes támogatása. ... >>

Öreg-Duna Vadászati Egyesület

(egészségügyi,oktatási,kulturális,egyéb)

9235 Püski, Fő u. 6.
képviselő: Makk Ferenc
Vadászati jog gyakorlása, bérvadászat. A vadászati jog gyakorlásához szükséges haszonbérleti szerződések az 1996. évi LV. törvény rendelkezései alapján. A vadászterületen található vadállomány megőrzése, növelése. A nem vadászható állatfajok megóvása. A vadak élőhelyének őrzése, életfeltételeinek biztosítása. Vadvédelmi létesítmények, berendezések felállítása. Az állatbetegségek elleni védekezés. A vadászat rendjének fenntartása. A vadak által okozott károk lehetőség szerinti megelőzése, a felmerült kár megtérítése. A vadászhagyományok ápolása, a vadászok továbbképzésének biztosítása. A Szigetköz tájegység biológiai sokféleségének és környezetének védelme, ápolása. ... >>

Öreg-füzes Faluvédő és Kulturális Egyesület

(oktatási,kulturális,környezetvédelmi)

9225 Dunakiliti, Kossuth L. u. 86.
képviselő: Schnitzerné Samu Tímea
Az egyesület tagságának továbbképzése - szakmai vonalon-, kultúrájának gyarapítása, szakirodalom beszerzése, terjesztése, szakelőadásokon, szakmai tapasztalatcseréken, tanulmányi utakon való részvétel. ... >>

Öreg-kishomoki Kerttulajdonosok Egyesülete

(oktatási,kulturális,érdekképviselet)

6800 Hódmezővásárhely, Málna utca 2.
képviselő: Saja Mária, elnök
Az Öreg-kishomok belterületté nyilváníttatása, az ott élők életminőségének javítása, a rászorulók támogatása, kulturális valamint ismeretterjesztő rendezvények tartása, szervezése, településfejlesztés, közösségi ház létrehozása. ... >>

Öregcsertőért Alapítvány

(intézményi,sport,egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális)

6311 Öregcsertő, Kossuth L. utca 141.
képviselő: Tamás Szilvia kuratóriumi elnök
A társadalom és az egyén közös érdekeinek kielégítésére irányuló Öregcsertő Község közigazgatási területén az óvodás és iskolás korú gyermekek nevelése, oktatása, képességeinek fejlesztése, az általános ismereteinek bővítése. A gyermekek óvodai iskolai körülményeinek javítása, szociális, mentális, egészségügyi segítése. Az óvoda, iskola felszerelésének javítása, a meglévő eszközök folyamatos karbantartása, új eszközök beszerzése. Szociális tevékenysége során támogatja az időskorúakat, azok gondozása, gyermek és ifjúságvédelmi feladatok végzése, hátrányos helyzetű csoportok esélyegyenlőségének elősegítése, családsegítés. A hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése érdekében tevékenykedik, programokat szervez, tanácsadást végez, minden olyan feladatot elláthat, mely az esélyegyenlőséget szolgálja. Kulturális munkák keretében segíti a kultúra minél szélesebb körben való elterjedését, megismerését, kulturális kincseink, örökségünk megóvását. Sporttevékenységek támogatása, szervezése, rendezése, ide nem értve a munkaviszonyban és a polgári jogi viszony keretében megbízás alapján folytatott sporttevékenységet. Hathatós tevékenységet folytat a környezet megóvása, megvédése érdekében. Lehetősége szerint igénybe veszi mindazokat a szolgáltatásokat, melyek csak a közhasznú szervezetek számára vehetők igénybe, részükre biztosított. ... >>

"ÖREGDIÁK" Alapítvány

(kulturális)

Fehérgyarmat, Május 14.tér 16.
képviselő: Kasztovszky László ... >>

Öregdiákok Alapítványa

(intézményi,oktatási,kulturális)

5600 Békéscsaba, Deák u. 6.
képviselő: Törk Árpád
A Vásárhelyi Pál Műszaki Szakközépiskola érettségiző diákjainak jutalmazása és a továbbtanuló diákok ösztöndíjban való részesítése, az arra magatartásukkal és tanulmányi eredményükkel érdemessé vált, anyagi helyzetüknél fogva rászoruló tanulóinak ... >>

Öregfiúk Nyírgyulaji Sport és Kulturális Egyesülete

(sport,kulturális,egyéb)

4311 Nyírgyulaj, Petőfi utca 55.
képviselő: Sinka István
Az egészség megőrzése, az egészséges életmód kialakítása és fejlesztése, a nem versenyszerű szabadidősportok széles körének elterjesztése, gyakorlása, népszerűsítése. Továbbá az egyesület alapszabályában foglaltak szerint. ... >>

Öreghegy és Felsőváros Kultúrájáért Egyesület

(oktatási,kulturális)

8000 Székesfehérvár, Semmelweis utca 7 III./2
képviselő: Szabó Dávid elnök
Öreghegy, Felsőváros és Kisfalud kultúrájának fejlesztése, a térség hagyományainak gondozása. A gyermekek és az ifjúság kulturális és művészeti nevelése annak érdekében, hogy váljanak nyitottá és elfogadóvá a kulturális értékek iránt, keressék és ismerjék fel a kultúra területén az értékeket. A művészeti kultúra fejlesztése határainkon belül és túl. Tóth István emlékének ápolása. A közművelődésben dolgozók szakmai elismerésének segítése. Szakmai képzések szervezése. ... >>

Öreghegy-Szerelemvölgy kézműves, hagyományőrző és turisztikai Közhasznú Egyesület

(természetvédelem,szociális,kulturális)

8893 Szentliszló, Ady E. út 10.
képviselő: Bakcsa Zoltánné
Helyi előállítású termékek értékesítésének támogatása, helyi értékek megóvása, kulturális rendezvények szervezése, lebonyolítása, foglalkoztatás növelése, környezetvédelem, természetvédelem, ökológiai fenntarthatóság segítése, területfejlesztés, vidékfejlesztés, hátrányos helyzetű kistérség felzárkóztatása, régiós együttműködések kialakítása Dél-Zala térségében, határ menti együttműködések erősítése, európai integráció támogatása. ... >>

Öreghegyi Hagyományőrző és Nagycsaládos Közhasznú Egyesület

(természetvédelem,szociális,kulturális,egyéb)

8851 Gyékényes, Szabadság tér 61.
képviselő: Tóthné Ferencz Mária
A hagyományőrzés területén: Segíti a térség néprajzi és természeti értékeinek megőrzését, ápolja és bemutatja a népi mesterségekhez kötődő hagyományokat. A nagycsaládos és hátrányos helyzetű tevékenységével kapcsolatban: Az egyesület elősegíti, hogy a nagycsaládos és hátrányos helyzetű tagjai ebből a létből eredő hátrányt kiküszöbölje, és egyenlő eséllyel tudja élni az életét a kedvezőbb adottságú személyekkel. ... >>

Öregkőaljai Pincebarátok Köre Egyesület

(kulturális)

2533 Bajót, Szabadság u. 57.
képviselő: Krajcsovszki Ferenc elnök
Bajót község kultúrájának fejlesztése, minden olyan tevékenység szervezése, támogatása, amely Bajót község és a borkultúra fejlődését szolgálja. E feladatát az Alapszabály 2. pontjában részletezett módon végzi. ... >>

"ÖREGLAKÉRT" Alapítvány

(intézményi,sport,egészségügyi,oktatási,kulturális)

8697 Öreglak, Fő utca 14.
képviselő: Horváth Endre
A helyi kultúrális élet fejlesztése, feltételrendszerének javítása, kulturális és sport célzatú tevékenységek és rendezvények megtartásának támogatása, az iskolai egészségügyi nevelés, továbbá a sporttevékenység fellendítése, és a sportversenyeken való részvételhez történő hozzájárulás. ... >>

Öreglaki Roma Egyesület

(természetvédelem,kulturális,egyéb)

8697 Öreglak, Petőfi S. utca 19.
képviselő: Duka Elemér
Az Egyesület tagjainak érdekképviselete mellett a szervezet célként tűzte ki: - Öreglak közösség szociális körülményeinek javítása, közösség fejlesztés alkalmazásával, - a helyi - természetes és mesterséges - környezet óvása és fejlesztése, a közösség környezetvédelmi tudatosságának emelésével, környezetvédelmi programok szervezésével, - általános és jogi felvilágosítás, szakmai, módszertani segítségnyújtás, - ifjúság, gyermekvédelem, részükre programok szervezése, - hagyományőrzés, rendezvények szervezésével is, - munkahelyteremtés elmozdítása, - társadalmi, állami, önkormányzati szervekkel valamint a médiákkal való kapcsolattartás. ... >>

Őrhegy Kultúrális Egyesület

(kulturális)

3756 Perkupa, Dózsa György u.37.
képviselő: Pető Róbert ... >>

Őri Alapítvány

(kulturális)

9941 Őriszentpéter, Városszer undefined 116.
képviselő: Sülyi Péter ... >>

Őriszentpéterért Egyesület

(kulturális)

9941 Őriszentpéter, Városszer undefined 55.
képviselő: elnök Fekete Lászlóné ... >>

Örkényi Úti Gyerekekért Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,szociális,kulturális)

2700 Cegléd, Örkényi út 583.sz.
képviselő: Bíró Ferenc
A Cegléd, Örkényi úti Általános Iskola tárgyi és személyi feltételeinek javítása. Kulturális és sporttevékenység támogatása. Szociálisan hátrányos helyzetű ... >>

Örmény Ifjúsági Egyesület

(kulturális)

8200 Veszprém, Jutasi út 61/B. 4.
képviselő: Akopjan Nikogosz ... >>

Örmény Kulturális és Információs Központ Egyesület

(oktatási,kulturális)

1052 Budapest, Semmelweis utca 17.
képviselő: dr. Peltekian Aram Ábrahámné, Karanpetian Karine
Figyelemmel kísérni a magyarországi örmény nemzetiség, kulturális helyzetének alakulását Magyarországon, erről a szükséges tájékoztatást rendszeresen továbbítani az érdeklődő szervezetek, személyek részére (tájékozódás-tájékoztatás). Összefogni az örmény civilszervezetek, kisebbségi önkormányzatok kulturális tevékenységét, elősegíteni és összehangolni a magyarországi örménység társadalmi-kulturális törekvéseit és közreműködni az örmény nemzetség tagjainak (tovább) képzésében, előtérbe részesítve, az erről szóló információk eljuttatása a magyarországi örményekhez, illetve örmény nyelv és kultúra terjesztése, oktatása érdeklődő nem örmények részére is (tájékoztatás, informálás).
Támogatni a Magyarország és Örményország közötti általános kulturális és kereskedelmi kapcsolatok illetve az ezzel kapcsolatos információáramlás fejlesztését, a két ország közötti kommunikációs lehetőségek szélesítését, a turizmus fejlesztését, mindezzel kapcsolatos tanácsadás szervezését (kultúrdiplomáciai kapcsolatok az anyaországgal). ... >>

Örménykúti Községi Nyugdíjas Egyesület

(kulturális)

5556 Örménykút, Dózsa Gy. u. 26.
képviselő: Bohrát Sándor elnök, Lapatinszki Benedekné, Melis Györgyné, Szloszjár Mihályné, Zaberecz Györgyné
A nyugdijasok szociális, kulturális, egéiszségügyi és egyéb érdekeinek védelme és képviselete, a közösségi élet kibontakoztatása. ... >>

Őrmezei Református Misszió Alapítvány

(kulturális)

1115 Budapest, Ildikó tér 1.
képviselő: Pető Viktória
Az alapítvány célja, hogy Budapesten az őrmezei lakótelepen élők számára lehetővé tegye a helyi református gyülekezeti élet gyakorlását, annak lelki és anyagi hátterének biztosításával, fejlesztésével, valamint szociális és mentális háttérlehetőséget nyújtson az itt lakók számára. ... >>

Őrmezői Közakarat Egyesület

(kulturális)

1112 Budapest, Cirmos u. 8.
képviselő: Lőrincz Józsefné ... >>

Örök Diák Egyesület

(intézményi,oktatási,kulturális,egyéb)

9400 Sopron, Deák tér 51
képviselő: elnök Egresits Ferencné, gazdasági vezető Németh Kornélia
A Sopron, Deák tér 51. sz. épületben tanult diákok összefogása, felkutatása, öregdiák találkozók szervezsée, az iskola hagyományainak ápolása, az öregdiákok és az iskola, valamint tanáraik, kapcsolatának elmélyítése, a nehéz anyagi körülmnények között élő öregdiákok és volt tanárok segítése, végül az iskola és at iskolábabn tanulü diákok támogatása. az egyesület céljainak megvalósítása érdekében ezrét: nyilvánartást készít az iskola öregdiákjairól, azok számára találkozót szervez, amelyre esetenként az iskola jelenlegi hallgatit is meghívja és a volt tanárokat is, a mindenkori tanári kakkal együttmáűködik, részt vesz az isklai ünnepségeken és azok megszervezésében, konferenciákat szevez, lehetőségeihez képest anyagi segítséget nyújt az iskolának, és az arra rászlruló és arra érdemes diákoknak. ... >>

Örök Élet Alapítvány

(szociális,kulturális)

1115 Budapest, Tétényi út 32/ A. IV/15.
képviselő: Antal Csaba
Az alapítvány az alkoholfogyasztás és kábítószer- élvezet fiatalok körében történő további elterjedésével szembeni harcban Isten keresését és közösségteremtés értékét helyezi előtérbe. Az alapítvány a hagyományos szórakozási módokat kívánja új tartalommal megtölteni, érvényre szeretné juttatni az egymás iránti szeretet, a kölcsönös odafigyelés értékeit. Az alapítvány olyan szórakozóhely- láncolatot hozna létre országszerte, amelyben a fiatalok szabadidejüket hasznosan - káros élvezeti cikkek fogyasztása nélkül - töltik el, az együttlétek során közösen vitatják meg világnézetüket, közösen keresik a választ az élet több kérdéseire, hiszen a káros szenvedélyektől mentes életforma hozzásegítheti a fiatalokat, hogy meguk is közösségi, a fiatalkorúak egészséges fejlődéséért tenni kész, emberekké váljanak. Az alapítvány céljának tekinti továbbá a hajléktalan személyek megsegítését. ... >>

ÖRÖK SZIGET Alapítvány

(kulturális)

1047 Budapest, Semmelweis utca 29.
képviselő: Solti András
Az ifjuság számára lehetőség biztosítása kulturális-, tudományos- és társadalmi közéleti tevékenység végzésére, illetve a szabadidő hasznos eltöltése; a fiatalság kulturális- és szellemi fejlődésének elősegítése, ennek elősegítése érdekében ingyenes közéleti kiadványok kiadása; kulturális-, tudományos- és közéleti rendezvények szervezése; nemzeti kultúra ápolása; a számítástechnikai és informatikai rendszerek elterjedésének és üzemeltetésének elősegítése és ezen rendszerek használatának megismertetése a fiatalság körében. ... >>

Örökifjak Nyugdíjas Klub

(kulturális,szociális)

5675 Telekgerendás, Dózsa Gy. utca 25.
képviselő: Nagy Imréné, zelenyánszki András
A helyi nyugdíjba vonult tagok összetartása, segítése, közösségi életének szervezése, szociális és kulturális igényeik kielégítése, valamint az egészségkárosultak támogatása. ... >>

"Örökifjú néptáncegyüttes" Alapítvány

(kulturális)

7030 Paks, Hársfa utca 8.
képviselő: kuratóriumi elnök Cseh Lászlóné
tánccsoport tevékenységnek támogatása, nép- táncművészet népszerűsítése ... >>

Örökmozgó (A Jövő Nemzedékéért) Alapítvány

(kulturális)

1138 Budapest, Róbert Károly krt.20.IX.119.
képviselő: Garamvölgyi Zoltán, Horn Anna, Izsák Veronika
A felnövekvő nemzedék jövőképének biztosítása, önmegvalósításának elősegítése elsődlegesen az ehhez hozzájáruló produkciók, művészeti alkotások támogatásával, másodlagosan klubrendszer útján. ... >>

Örökösföld Tanulóiért Alapítvány

(intézményi,sport,egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális,egyéb)

4400 Nyíregyháza, Fazekas János tér 8.
képviselő: Bagonyi László, Földesiné Pethe Andrea, Péterné Labant Andrea
A Móra Ferenc Általános Iskolába járó tanulók nevelésének és oktatásának segítése. Betegségmegelőzés, szociális tevékenység. Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés. Kulturális tevékenység, kulturális örökség megóvása. Környezetvédelem. Gyermek- és ifjúságvédelem. Hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése. Sporttevékenység. Továbbá az alapítvány alapító okiratában foglaltak szerint. ... >>

Örökség Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

3349 Nagyvisnyó, Liget út 5.
képviselő: kuratóriumi elnök Csőgér Bálint
az "elmaradott", kevésbé népszerű és ismert települések értékeinek bemutatása, ismertségének növelése;ű - a már feledésbe merülő népzenei hagyományok felelevenítése, anyaggyűjtés a közvetlen környezetből; - az előző két tevékenységből származó információkat felhasználva olyan iskolai rendezvények, események, táborok szervezése, melyek lehetővé teszik, hogy a fiatalok megismerjék a közvetlen környezetükben lévő értékeket, tiszteljék azt és vigyázzanak rá. ... >>

Örökség Egyesület

(intézményi,oktatási,kulturális)

7400 Kaposvár, Kaposfüredi út 237.
képviselő: Sámoly Ferenc
Szellemi műhely létrehozása, amely lehetővé teszi az egyetemes és a magyar műveltség, hagyomány, örökség, közös talentumunk fenntartását és kamatoztatását az EMBERSÉG, az EMBERI ÉLET éltetése céljából. Az Öskohómúzeum Somogyfajsz fenntartása, gondozása, értékeinek közkinccsé tétele: gyarapítása, állandó és időszakos kiállítások rendezése, tárlatvezetés. Népfőiskolák szervezése és működtetése az 1997. CXL. törvényben lefektetett feltételek szerint (felnőtteknek szóló, szakismeretet adó, egyben személyiségfejlesztő rendezvények, melyeknek programját a tagok, illetve a programban résztvevők maguk is alakítják). Iskolarendszerben működő egyesületi óvoda és iskola létrehozása, működtetése. ... >>

Örökség és Társadalom Alapítvány

(kulturális)

1015 Budapest, Toldy F. utca 60.
képviselő: Horváth Szilvia, Pozsgai Róbert
Az Alapítvány célja a magyarországi műemlékek és kulturális örökség védelme, megőrzése, közreműködés fenntartásuk biztosításában. ... >>

Örökség Gyermek Népművészeti Egyesület

(kulturális)

1072 Budapest, Akácfa 32.
képviselő: Csasztvan András ... >>

Örökség Kulturális és Hagyományőrző Egyesület

(természetvédelem,kulturális)

2376 Hernád, Fő u. 124.
képviselő: Zsírosné Pallaga Mária elnök
Hernád szellemi, kulturális és természeti örökségének, hagyományainakk megőrzése, védelme, dokumentálása. Magyarország értékeinek népszerűsítése, megismertetése , valamint más népek kultúrájának bemutatása. ... >>

ÖRÖKSÉG ŐRZŐI Egyesület

(kulturális)

4077 Debrecen-Nagycsere, 01231/2.hrsz.
képviselő: Bánki Zoltán, Dr. Baranyi Tibor Imre, Dr. Mézes Zsolt László
Tradicionális értelemben vett kultúrális értékteremtés, értékközvetítés és értékmegőrzés. ... >>

Örökségem az Örökséged Egyesület

(intézményi,oktatási,szociális,kulturális)

2340 Kiskunlacháza, Bercsényi u.5.sz.
képviselő: Erdélyi Antal elnök
Hátrányos helyzetű fiatalok pályaorientációs képzése. Népi kézműves mesterségek védelme és oktatása. Alapfokú művészeti iskola alapítása. Tájház működtetése, környezetvédelmi-kulturális oktatási központ működtetése, hozzájárulni innovatív vidéki közösségek kialakításához együttműködési képességek és szervezettség javításához. ... >>

"ÖRÖKSÉG" KULTURÁLIS EGYESÜLET

(oktatási,kulturális)

9241 Jánossomorja, Óvári u. 1.
képviselő: Molnár Tamás János
Az egyesület tömöríti mindazokat, akik készek önzetlenül tevékenykedni Jánossomorja és vidéke kulturális értékeinek, hagyományainak védelmében, közösségi életének szervezésében. Az egyesület célja, hogy ápolja, gyűjtse, védje és átadja a lakóhelye néphagyományait (népzene, néptánc, szokások), néprajzi értékeit. Az egyesület rendezvényei, előadási, foglalkozásai keretében, tagjainak bevonásával közreműködik a hagyományápolás céljainak megvalósításában.
Az egyesület céljai megvalósítása érdekében:
- az értékközvetítés eszközeként kulturális csoportokat működtet a lakosság különböző csoportjainak bevonásával
- részt vesz a város és a régió rendezvényein
- aktív gyűjtőmunkával feltárja a településen még fellelhető néprajzi értékeket
- saját szervezésű rendezvények segítségével megismerteti a lakosságot a vidéken feltárt népi hagyományokkal
- működésével lehetőséget teremt a tevékenységében cselekvően résztvevőknek vagy érdeklődőknek a szabadidő tartalmas eltöltésére
- lehetőség szerint a feltárt hagyományokat a kor feltételeihez igazítva visszahozza a közéletbe.
Az egyesület céljai érdekében állandó kapcsolatot tart fenn az önkormányzattal, ifjúsági szervezetekkel, oktatási és más intézményekkel. ... >>

ÖRÖKSÉGÜNK ALAPÍTVÁNY

(kulturális)

1102 Budapest, Füzér utca 34/ a. fszt./3.
képviselő: Stekler Ottó
A kulturális emlékek megőrzése, ismeretterjesztés. Továbbá az alapító okirat 4. pontja szerint. ... >>
292. oldal 293. oldal 294. oldal 295. oldal 296. oldal 297. oldal 298. oldal 299. oldal 300. oldal 301. oldal 302. oldal