Észrevétele van?

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

kulturális civil szervezetek


Találatok száma: 21467
87. oldal

DNS Természetközpontú Egyesület

(természetvédelem,oktatási,kulturális)

1133 Budapest, Ronyva utca 3. fsz./1.
képviselő: Antal Csaba
A környezettudatos életmód népszerűsítése, alternatív, megújuló energia- és nyersanyag források használatának bemutatása, propagálása. Művészeti megközelítésben az ifjúság és a civil közösségek számára oktatási és ismeretterjesztő anyagok biztosítása, fejlesztése és terjesztése. A planetáris tudatú nemzedék kinevelése, az alkotó- és előadóművészek terén tehetségek felkarolása és támogatása, ezen túlmenően a nemzeti hagyományok ápolása, népszerűsítése. ... >>

"Do ut des" Kulturális és Szociális Közhasznú Egyesület

(sport,egészségügyi,oktatási,kulturális)

9025 Győr, Bálint Mihály u. 133.
képviselő: Cziganek Edina, Fodor Tamás
1.) Társadalmi szinten előmozdítsa a magyar kultúra, az oktatás, a tudomány, a közművelődés, az örökségvédelem, az egészségnevelés és a prevenció, valamint a sport fejlődését.
2.) Tevékenységével hozzájáruljon a magyar kultúra értékeinek széles körben történő bemutatásához, lehetőséget teremtsen arra, hogy művészeti alkotások nyilvánossághoz jussanak, valamint elősegítse, hogy a magyar kultúra és oktatás ügye nagyobb szerepet kapjon a közgondolkodásban.
3.) Szociális vagy kulturális szempontból átmenetileg vagy tartósan nehéz helyzetbe került személyek segítése, rehabilitációja, az őket gondozó, szállásbiztosító, illetve egészségügyi intézmények (pl.: járó beteg alap- és szakellátás, utókezelő, stb.), szolgáltatások, valamint speciális ellátási formák (pl.: rehabilitációs otthon, foglalkoztatási átképzés, stb.) kialakításának és fenntartásának elősegítése, valamint az ehhez kapcsolódó elméleti- szakmai munka támogatása. ... >>

Doba Jövőjéért Egyesület

(kulturális)

8482 Doba, Kossuth u. 10. Kultúrház
képviselő: Fehér Ferdinánd elnök, Morvai Csaba titkár ... >>

Dobó István Várkapitány Honvéd Kulturális Egyesület Baráti Kör

(kulturális)

3300 Eger, Kossuth Lajos út 12.
képviselő: elnök Hidy Pál, titkár Bozsákovicsné Radnóti Ágnes ... >>

Dobó-kocka Egészséges Óvodásokért Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

3200 Gyöngyös, Dobó u.2.
képviselő: Takács Attiláné (kuratóriumi elnök)
Olyan anyagi alap megteremtése, mely lehetővé teszi a Gyöngyösi Dobó úti Óvoda anyagi támogatását, tárgyi feltételeinek javítását, környezetének kulturált kialakítását. ... >>

Dobogókő Egyesület

(kulturális,érdekképviselet)

2098 Pilisszentkereszt-Dobogókő, József A. u. 17.
képviselő: Csizmadia Gábor (ügyvivő) önállóan, dr. Graf Zoltánné (ügyvivő) önállóan, Kiss Györgyné (ügyvivő) önállóan
Dobogókő belterületének és közvetlen környezetének fenntartásában és fejlesztésében érdekelt személyek, intézmények, szervek együttműködésének, társadalmi, gazdasági, kulturális összetartozó erejének növelése, érdekvédelem, érdekképviselet. ... >>

DOBOZ JÖVŐJÉÉRT Egyesület

(kulturális)

5624 Doboz, Kölcsey F. u. 14/a.
képviselő: Simonyi Vilmos elnök
Doboz Nagyközség gazdasági és kulturális fejlődésének elősegítése. Kulturális rendezvények tartása, szervezése. A családok és a generációk közötti kapcsolatok erősítése. Környezet megóvása, szépítése. Helytörténeti ismeretbővítés. Világnapokkal kapcsolatos események ... >>

Dobozi Cigánylakosok Egyesülete

(kulturális,szociális)

5624 Doboz, Hold u. 15.
képviselő: Bíró István alelnök, Zsigmond Károly elnök
A Dobozon élő cigánylakosok társadalmi- gazdasági képviselete, érdekképviselete. A cigányság hagyományainak és kultúrájának ápolása, ... >>

Dobozi Népművészeti Egyesület

(kulturális)

5624 Doboz, Hunyadi utca 1.
képviselő: Hidvégi Julianna
Kulturális tevékenység, kulturális örökség megőrzése, népművészeti hgyományok ápolása, a népi mesterségek továbbéltetése. ... >>

Dobozi Szabadidős és Mozgáskultúra Közhasznú Sportegyesület

(sport,oktatási,kulturális)

5624 Doboz, Hunyadi u. 1.
képviselő: Sziromi Katalin elnök
Szabadidős, kulturális tevékenység, ismeretterjesztés, nevelés, oktatás, képességfejlesztés. ... >>

Doboziak Dobozért Közalapítvány

(sport,természetvédelem,kulturális)

5624 Doboz, Kossuth tér 3.
képviselő: Debreceni Lajos elnök
A település épített és természeti környezetének védelme, zöldterület megóvása, bővítése, középületek fenntartásához, berendezési tárgyak beszerzéséhez, működtetéséhez anyagi források kiegészítése, lakosság egészségének megőrzése, megelőzés érdekében tájékoztató programok szervezése, sport, kulturális élet élénkítése. ... >>

Dobrányi Ildikó Alapítvány

(kulturális)

1192 Budapest, Kapisztrán utca 3.
képviselő: dr. András Edit, dr. Vályné Hegyi Ibolya Margit kuratórium titkára, Fichtingerné dr. Pásztor Emese Krisztina, Halasi Rita Mária, Marika Száraz, Mojzer Miklós kuratórium elnöke, Schulcz Katalin Krisztina
az ezredfordulón újjászülető autonóm szövött kárpit műfaját ? mely műfaj Magyarországon a kárpitjait saját kezűleg kivitelező Ferenczy Noémi munkássága és tanári tevékenysége nyomán bontakozott ki, majd a Dobrányi Ildikó (1948-2007) nevével fémjelzett törekvéseknek köszönhetően a nemzetközi művészeti világban is ismertté vált- képviselje, támogassa és védje. ... >>

Dobri Jövőjéért Egyesület

(sport,kulturális)

8874 Dobri, Petőfi S. út 27
képviselő: Végh Hajnalka
Dobri község kulturális életének felvirágoztatása, hagyományőrző programok, rendezvények szervezése, sportrendezvények, idegenforgalom fejlesztése. ... >>

Dobronhegy Üdülőfaluért Faluszépítő és Polgárőr Egyesület

(közbiztonság,kulturális,egyéb)

8917 Dobronhegy, Petőfi út 18/ A.
képviselő: Németh Ferenc
Dobronhegy lakosságának életfeltételeinek, életminőségének javíítása. Dobronhegy idegenforglami értékeinek tárgyi feltételeinek megteremtése, megőrzése, karbantartása. A falusi turizmus hagyományainak felevenítése, ápolása. A táj szépségének és pótolható értékeinek gyarapítása. A faluközösség kulturális igényeinek megszervezése, lebonyolítása. ... >>

Dobszerda Kulturális, Ökológiai és Jogvédő Egyesület

(kulturális,egyéb)

5600 Békéscsaba, Kossuth utca 4.
képviselő: alelnök Kóra Sándor, elnök Bíró József, ügyvezető Dr. Donáth Tibor
A kultúra népszerűsítése, alkotók támoatása. Környezetvédelem, az ökológiai gondolkozásmód elterjesztése. Szellemi alkotások védelme, fogyasztók érdekeinek érvényre juttatása, alternatív vitarendezési eljárások népszerűsítése. ... >>

"Docete" Keresztény Oktatásért Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

1118 Budapest, Kaptárkő utca 12. VIII./24.
képviselő: Kiss Beatrix, Nagy Andrea Krisztina
Az alapítvány célja a keresztény, 8 évfolyamos iskola alapítása és működtetése abból a célból, hogy a magyar és nem magyar gyermekeket a Biblia útmutatásainak megfelelő erkölcsi, tudományos és szellemi környezetben oktassa. Iskola előkészítő, ismeretterjesztő órák, sport és szabadidős, művészeti és kulturális programok tartása. A keresztény oktatással kapcsolatos információk terjesztése és konferenciák szervezése. sajátos nevelési igényű (SNI ( tanulási nehézségekkel küzdő gyermekek ( állami gondozottak, szellemi és testi fogyatékosok) keresztény alapokon álló oktatásának, nevelésének támogatása. ... >>

Dóczy Alapítvány

(oktatási,kulturális)

4026 Debrecen, Kálvin tér 14.
képviselő: elnök Dr. Korsós Bálint
a Dóczy Gimnázium oktatási felszereléseinek, eszközeinek beszerzése vagy beszerzésükhöz való hozzájárulás, a kiemelkedő tanulmányi eredményt felmutató és szociálisan rászoruló tanulók tanulmányi költségeihez történő hozzájárulás. ... >>

DODOLAND Magyar Mauritiusi Közhasznú Egyesület

(oktatási,kulturális)

8220 Balatonalmádi, Rozmaring u. 81.
képviselő: Dupré Nicholas alelnök, Dupré-Gecs Mónika elnök, képviselő, Gecsné Jancsó Erika titkár
Mauritius és magyarország közötti kulturális, tudományos együttműködés kezdeményezése és koordinálása.
Kulturális, oktatási, kutatási és nemzetközi tevékenység ... >>

Dody 54 Alapítvány

(kulturális)

1065 Budapest, Lázár 16.
képviselő: Gazdag László ... >>

DODY 54 Társaság

(kulturális)

1065 Budapest, Lázár 16.
képviselő: Bartha Antal, Gazdag László, Mult István ... >>

Dohány utcai Zsinagóga Alapítvány

(kulturális)

1147 Budapest, Lőcsei utca 77. /a.
képviselő: Kálmán Kálmán elnök , képviselő
a Dohány utcai Zsinagóga múltjának és hagyományainak megőrzése, közösségépítő tevékenységének támogatása. ... >>

Dohnányi Kert Társaság Közhasznú Egyesület

(kulturális)

1021 Budapest, Széher út 24/a.
képviselő: Ruttkay Zsófia
Az Egykori Dohnányi-villa kertjének megőrzése, rehabilitálása, a kert zenetörténeti hagyományainak ápolása, Dohnányi és tanítványai emlékének őrzése. ... >>

Dojo Lovász Sport és Kulturális Egyesület

(sport,kulturális)

2315 Szigethalom, Hold u. 20.
képviselő: Lovász Gábor ( elnök )
A kempo, mint harcművészeti verseny- és szabadidősport tevékenység népszerűsítése, fejlesztése, szervezett segítése. ... >>

Dokan Sportegyesület

(sport,oktatási,kulturális)

4220 Hajdúböszörmény, Désány I. u. 33/a
képviselő: elnök Boros Attila
az aikido harcművészet oktatása, kulturális hagyományainak megőrzése,
thai-box sportedzésekre, versenyekre való felkészítés. ... >>

Doktoranduszok Kiss Árpád Közhasznú Egyesület

(oktatási,kulturális,érdekképviselet)

4032 Debrecen, Egyetem tér 1.
képviselő: elnök Dr. Pusztai Gabriella
oktatási, felnőttoktatási és művelődési kutatási együttműködések szervezése,
- tudományos eredméynek közzétételének, azok megvitatásának színteret adó tudományos konferenciák, előadások, más tudományos rendezvények szervezése, lebonyolítása,
- felnőttoktatás, felnőttképzés tevékenységének végzése, ehhez kapcsolódóan felnőttképzések akkreditálása, tervezés és szervezése, lebonyolítása, felnőttképzési szolgáltatások nyújtása, a felnőttképzés népszerűsítése, a felnőttképzési akkreditáció megszerzése,
- továbbképzés, szakmai ismeretterjesztés a felnőttképzés szakképzési területéhez tartozóan,
- képességek, készségek fejlesztése a felnőttképzés szakképzési területéhez tartozóan,
- hazai és nemzetközi kapcsolatok kialakítása,
- a felnőttképzési, oktatási és kulturális célú civil szervezetekkel való hálózatos kapcsolatépítés,
- hazai és nemzetközi pályázatírás, projektmenedzsment és forrásteremtés a szervezet, állami, forprofit és nonprofit számára,
- hagyományos és elektronikus kiadványok, tájékoztatók megjelentetése,
- érdekérvényesítés, érdekvédelem, érdekképviselet. ... >>

DOLCE VITA Művészeti Egyesület

(oktatási,kulturális)

5948 Kaszaper, Árpád utca 31.
képviselő: elnök Nótári Andrea
Magyarország kulturális életének gazdagítása, a magyar és más nemzetek, nemzetiségek művészetének, kulturális örökségének, népművészetének, hagyományainak ápolása, megőrzése, továbbadása, a kultúra és a művészetek iránt érdeklődők alkotó energiáinak felszabadítása. A magyarországi zenei hagyományok ápolása, népszerűsítése hazánkban és külföldön egyaránt, a zeneszerető ifjúság kreatív szellemű nevelése, továbbképzése, erkölcsi értékek ápolása. Kulturális rendezvények, kiállítások fesztiválok szervezése, lebonyolítása, kapcsolattartás és együttműködés hasonló célkitűzések szerint működő társadalmi szervezetekkel. ... >>

Dolina Pestvidéki Szlovákok Regionális Egyesülete

(kulturális)

2143 Kistarcsa, Szabadság u. 48.
képviselő: Aszódi Csaba András elnök, Dr. Szabó Zsuzsanna elnökhelyettes
kultúra ... >>

Dom Perignon Követői Gasztronómiai Pezsgőrend Egyesület

(kulturális)

7621 Pécs, Hunyadi János utca 2.
képviselő: elnök Ujvári József, helyettes Rippl Béla ... >>

Domaháza Ifjúságáért Alapítvány

(sport,kulturális)

3627 Domaháza, Petőfi u.9.
képviselő: Elek László elnök
Domaháza község ifjúsága sport, kultúrális, művelődési, hagyományörző tevékenységének támogatása ... >>

Domaházi Hagyományörző Egyesület

(kulturális,egyéb)

3627 Domaháza, Dozsa György u.81.
képviselő: Elek Menyhért ... >>

"Domaszéki Csutkababa Hagyományőrző Családi napközi, Óvoda és Speciális alapellátást biztosító Kiemelten Közhasznú Alapítvány"

(intézményi,oktatási,kulturális)

6725 Szeged, Bihari utca 24/A.
képviselő: Csontosné Kruzslicz Ildikó, a kuratórium elnöke
Családi napközi és óvoda létrehozásával, működtetésével a népművészeti hagyományok megőrzése, szabadidős programok, közművelődési események szervezése, ismeretterjesztő tevékenység folytatása, közösségfejlesztő programok kidolgozása, megvalósítása. ... >>

Domaszéki Élhetőbb Faluért Közhasznú Egyesület

(kulturális,egyéb)

6781 Domaszék, József A. utca 6.
képviselő: Kispéterné Kotogán Erzsébet elnök
Gazdasági tevékenységek környezetkárosító hatásának csökkentése, megelőzés, újrahasznosítás, hulladékgazdálkodás, kulturális programok szervezése. ... >>

Domaszéki Lovassport Egyesület

(sport,oktatási,kulturális)

6781 Domaszék, Bartók B. utca 25.
képviselő: Szécsi István, elnök
A magyar lovas hagyomány őrzése, népszerűsítése, fiatal lovasok képzése, gyógylovaglás népszerűsítése, fogathajtás oktatása, lovasversenyek szervezése, lebonyolítása, a lótartás hagyományainak őrzése. ... >>

Domaszéki Óvoda és Általános Iskola Gyermekeiért Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális,egyéb)

6781 Domaszék, Petőfi utca 2-4.
képviselő: Kószóné Tóth Edit, a kuratórium elnöke
A Domaszéki Óvoda és Általános Iskola nevelési, oktatási és tárgyi feltételeinek szintentartása és javítása; az idegen nyelv és a számítástechnika oktatásának, tanulásának elősegítése; az óvodai és iskolai szabadidős programok támogatása; az óvoda és az iskola nevelési hatékonyságának fokozása; a tehetséges tanulók emelt szintű oktatásának, képességeik kibontakoztatásának elősegítése; a tanulmányi, sport és kulturális versenyek, vetélkedők, pályázatok lebonyolításának előmozdítása, valamint a nemzetközi cserekapcsolatok elősegítése. ... >>

DOMB Alkotóműhely Baráti Kör

(kulturális)

2000 Szentendre, Alkotás u.14.sz.
képviselő: Bartha Ágnes elnök, Léderer Tamás alelnök ... >>

Domberdő Természetvédelmi EGyesület

(természetvédelem,kulturális,környezetvédelmi)

8900 Zalaegerszeg, Zrínyi M. út 31.
képviselő: Bogár István, Gál Szabolcs
Elsősorban a természet- és környezetvédelem, a vidékfejlesztés, s az ezeken a területeken fellelhető értékek, hagyományok felkutatása, megőrzése. Fontos cél az ismeretterjesztés, a természeti és környezeti értékek bemutatása az ifjúság részére, valamint a kutatás és a különböző tudományos tevékenységek felvállalása a természet- és környezetvédelem területén. Célja, hogy létrejöjjön egy fenntartható természeti és épített környezet, benne a helyi - természeti, kulturális és gazdasági ? erőforrásokra támaszkodó környezettudatos társadalom. ... >>

Dombóvár-Kernen I.R.Baráti Kör

(kulturális)

7200 Dombóvár, Kölcsey utca 64.
képviselő: Grünwald Pálné
A magyar-német baráti együttműködés, testvérvárosi kapcsolat ápolása, rendezvények, találkozók szervezetése, a helyi közösségi életben való tevékeny részvétel. alapszabály kelte: 2003.02.26. alapszabály módosítás: 2003.05.26. ... >>

Dombóvári Fiatalokért Egyesület

(sport,kulturális)

7200 Dombóvár, Szent Gellért utca 1.
képviselő: elnök Krauss Gábor
A dombóvári és kistérségi fiatalok érdekeinek megjelenítése, érvényesítése, az őket érintő döntések kialakítása során. Célja továbbá, hogy segítséget nyújtson Dombóvár város fejlődéséhez, az itt élők életfeltételeinek, életminőségének javításához. Támogatja és elősegíti a fiatalok egészséges életmódra nevelését, sportolását, szabadidejük kultúrált eltöltését. ... >>

Dombóvári Hangulat Szabadidő Sportegyesület

(sport,természetvédelem,kulturális)

7200 Dombóvár, Katona József utak 41.
képviselő: elnök Horváth Csaba
Dombóvár és környékén élők számára lehetőséget teremt a szabadidő hasznos, egészséges eltöltéséhez, különféle sportágak megismertetésével, gyakorlásával; természetközeli, mozgásban gazdag életmód kialakításában való segítségnyújtás mindazok számára, aki érdeklődnek a természet sportjai, valamint az amatőr kick-box, aerobik tánc, atlétika, labdajátékok iránt; kiemelt cél a természetjárás különböző ágain, és az amatőr sportoláson keresztül a mozgás élményének megismertetése és a sportolás megszerettetése minden korosztállyal; sportolási és testedzési lehetősgek biztosítása, hazai és nemzetközi sportkapcsolaok létesítése, fenntartása; hazai tájak és más országok tájainak természeti és környezeti értékeinek, kulturális javainak megismertetése és védelme a sportoláson keresztül. ... >>

Dombóvári Ifjúsági Fúvószenekar Közhasznú Egyesület

(oktatási,kulturális)

7200 Dombóvár, Szabadság utca 14.
képviselő: elnök Kiszler András
A Dombóvári Ifjúsági Fúvószenekar működési feltételeinek elősegítése. Céljának tekinti a muzsikát kedvelő tehetséges fiatalok felkarolásával az igényes fúvószenei kultúra térségi kialakítását, a zenekar művészeti teljesítmények fejlesztésével a koncertzenekari minőség elérését és e minőség folyamatos fenntartását. ... >>

Dombóvári Ifjúsági Közösségi Alapítvány

(sport,kulturális)

7200 Dombóvár, Bajza u. 7.
képviselő: Árvai György
fiataloknak kulturális, sport, szabadidős programok szervezése ... >>

Dombóvári Német Kultúregyesület

(kulturális)

7200 Dombóvár,
képviselő: Dr. Keller József, Friedrich László, Kertész János, Pleiczer Ferenc ... >>

Dombóvári Polgári Roma Egyesület

(kulturális)

7200 Dombóvár, Erzsébet utca 8.
képviselő: elnök Horváth Elemér
A cigány és roma származásúak beilleszkedésének, felemelkedésének, kulturális, gazdasági védelmének ellátása. ... >>

DOMBÓVÁRI POLGÁRKÖR

(kulturális)

7200 Dombóvár, Hunyadi tér 25.
képviselő: Magyar István, Ruzsits Éva ... >>

Dombóvári Székely Kör

(kulturális)

7200 Dombóvár, Ivanich Antal utca 51.
képviselő: elnök Horváth Józsefné
A népszokások, hagyományok, kulturák megismerésének és megismertetésének elősegítése azáltal, hogy a kulturális örökség megóvása érdekében feltárja és bemutatja a Dombóváron élő székelyek származási helyeinek szokásait, tárgyi, nyelvi és zenei emlékeit. ... >>

Dombóvári Városszépítő és Városvédő Közhasznú Egyesület

(természetvédelem,kulturális,egyéb)

7200 Dombóvár, Szabadság utca 16.
képviselő: alelnök Kutas György, elnök Kocsis Zoltán, titkár Élő Lajosné
Dombóvár város szépítése, meglévő építészeti, műemléki, természeti és történelmi értékeinek védelme; a város és városkörnyék történelmi emlékeinek, természeti értékeinek feltárása és védelme; Helytörténeti Gyűjtemény gondozása, helytörténettel kapcsolatos kiadványok, pályázatok, kiállítások gondozása;
emléktáblák, emlékművek, emlékhelyek gondozása, létesítése;
városfejlesztéssel kapcsolatos szakmai tervek véleményezése, vagy ennek kezdeményezése. ... >>

Dombóvári "Vén Iszapszemű Rája" Szenior Úszó Egyesület

(sport,kulturális)

7200 Dombóvár, Ivanich Antal utca 14.
képviselő: elnök Madarász Zoltán
A magyar szenior úszó- és triatlonsport versenyrendszerében történő részvétel lehetőségének biztosítása, mindezon sportolóknak, akik Dommbóváron rendszereen testedzést végeznek a fent említett sportágakban.
- Az egyesület céljának megvalósítása érdekében - megállapodás alapján - szoros kapcsolatot tart fenn mindazokkal az állami, társadalmi éss gazdálkodó szervezetekkel, amelyek elősegítik azok megvalósulását, részt vállalnak az egyesület működési feltételeinek biztosításában és fejlesztésében.
- Az egyesület tagjai számára az uszoda fenntartójával együttműködve kedvezményews edzési lehetőséget biztosítanak.
- Az egyesület feladata:
a./ egyesületi célok megvalósításához szükkséges működési feltételek biztosítása,
b./ úszó és triatlon sportolók nyilvántartása, versenyzési engedéllyel történő ellátása,
c./ a dombóvári úszósport hagyományainak ápolása.
- Elősgegíti a tagok versenyekre való felkészülését, koordinálja a szenior versenyben történő részvételt. A versenyek kiírásáról a tagoknak írásos tájékoztatást nyújt. ... >>

Dombóvári Zenész Egyesület

(kulturális)

7200 Dombóvár, Molnár György utca 11.
képviselő: elnök Balaskó János
Dombóvár és kistérsége zenét tanuló, kedvelő és szerető polgárai ösztönzése, személyiségük gazdagítására, zenei fejlődésük elősegítésére, a művészet egyetemes értékeinek megértésére, lakóhelyük zenei hagyományainak ápolására és megőrzésére, egymás jobb megértése érdekében. ... >>
82. oldal 83. oldal 84. oldal 85. oldal 86. oldal 87. oldal 88. oldal 89. oldal 90. oldal 91. oldal 92. oldal