Észrevétele van?

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

oktatási civil szervezetek


Találatok száma: 19867
44. oldal

Az Egri Székesfőkáptalan László Érsek Tanulmányi Alapítványa

(intézményi,oktatási)

3300 Eger, Széchenyi u. 1.
képviselő: Mikolai Vince (kuratóriumi elnök)
Középiskolás és felsőfokú tanulmányokat végző ifjúság támogatása, különös tekintettel a papságra készülőket. Tanulmányi jellegű és szociális segély, valamint külföldi tanulmányi ösztöndíj biztosítása. ... >>

Az Egri Tavasz Úti Óvoda Gyermekeinek Javára Alapítvány

(intézményi,oktatási)

3300 Eger, Tavasz u. 1.
képviselő: kuratóriumi elnök Zsebéné Tokay Éva
Eger városban lakó óvodás korú gyermekek sokoldalú, harmonikus fejlődésének biztosítása; az óvodai nevelés hatékonyságának, minőségének növelése, a meglévő különbségek megszűntetése, csökkentése, társadalmi esélyegyenlőségek elősegítése, s az ehhez szükséges tárgyi eszközök, oktatási anyagok beszerzés és működési feltételek javítása, továbbfejlesztése. ... >>

Az Egyetem utcai Általános Iskola Oktatási-Nevelési-Környezetvédelmi és Sport Alapítványa

(intézményi,sport,oktatási)

7626 Pécs, Egyetem u. 2.
képviselő: Dr.Góbi János
Az iskolai munka anyagi támogatása. ... >>

Az ÉLELMISZER-IPARI OKTATÁS JÖVŐJÉÉRT Alapítvány

(intézményi,oktatási,egyéb)

4400 Nyíregyháza, Rákóczi utca 53.
képviselő: Zöldi Mihály
A Westsik Vilmos Élelmiszer-ipari Szakközépiskolában és Szakiskolában folyó korszerű élelmiszeripari és nyelvi oktatás tárgyi feltételeinek megteremtése, tanulók támogatása. Továbbá az alapítvány alapító okiratában foglaltak szerint. ... >>

Az Élet Fénye Egyesület

(intézményi,sport,természetvédelem,egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális,egyéb)

8969 Zalaszombatfa, Petőfi út 2
képviselő: Csonka Mária
Szakmai összejöveteleket, tudományos előadásokat, önképző előadásokat és tanfolyamokat és továbbképzéseket, kiállításokat és bemutatókat,
az állampolgárok részére ismeretterjesztő, tájékoztató előadásokat, programokat, közösségi napokat szervez, autóbuszos kirándulások, gyalogtúrák szervezése, fák, virágok telepítése közterületekre, parlagfű irtása, problémás családok gyermekeinek segítése, az ember és a természet összhangjának megteremtése szemléletformálással, tudás átadásával, példaértékű személyiségek megismertetésével, a zöldhulladék hasznosítása, szelektált szemét újrahasznosítása, hulladékgazdálkodás, környezetünk védelme, tisztaságának megteremtése érdekében helyi akciók szervezése,
állatok részére örökbefogadási napok szervezése, lebonyolítása, reklámozása, állatoktatás állatvédelmi és környezetvédelmi lakossági információs és jogsegélyszolgálat kiépítése, természet- és állatvédelem, ismeretterjesztő kurzusok, felvilágosító tanfolyamok tartása, közösségi, oktatási programok szervezése, ültetési programok, kirándulások, túrák, külföldi és belföldi utak szervezése, környezetóvó sportok és egyéb tevékenységek közös végzése, iskolai természetnapok szervezése, tábor létrehozása, ifjúság környezeti nevelésének támogatása, biofarm létrehozása, öko-épületek létrehozása, fejlesztése, a lakosság környezeti, természetbarát tudatosságának növelése, és a környezeti állapot megóvása, javítása, a természetjárás népszerűsítése, természetjáró ismeretek terjesztése, a természetben végzendő sporttevékenységek népszerűsítése, a természet- és környezetvédelemhez kapcsolódó idegenforgalmi, gasztronómiai tevékenység, otthon- és élelemteremtés hajléktalanoknak, veszélyeztetett családoknak, akik munkát végeznek a környezet szebbé tételéért, táborozásra alkalmas terület kialakítása fogyatékkal élők, idősek, gyermekek számára, művészeti kiállítások szervezése, bemutatótermek létrehozása, művészek segítése közös programokkal, kiállítások szervezésével, webshopon, vásárokon történő árusítással, egyesületi ösztöndíjak létrehozása, kezdő művészek támogatása, ezoterikus irányzatok, központok, előadók ismertetése, a gyógyulás útjára lépett személyek visszaesésének elkerülése érdekében önsegítő csoportok szervezése, csoport-terápiás foglalkozások szervezése, a szenvedélybetegség kialakulásának prevenciója, felvilágosító munka, a szenvedélybetegek foglalkoztatásának elősegítése, a szenvedélybetegek társadalmi és családi reintegrációjának elősegítése, prevenciós előadások megszervezése a szenvedélybetegek bevonásával az ifjúsági közösségek, szervezetek, oktatási intézmények körében, tábori épületek létrehozása, diákok csereutaztatása. ... >>

Az Élet Folyama Alapítvány

(oktatási,kulturális)

1076 Budapest, Szinva u. 3.I.em.6.
képviselő: Novák István
Vallási, oktatási, kulturális. ... >>

Az élet is vízben kezdődött Alapítvány

(sport,természetvédelem,oktatási,szociális)

6000 Kecskemét, Bajcsy-Zs.krt.2.
képviselő: Mácsai Endre
Mozgássérültek számára oktatás útján megismertetni a víz alatti mozgás szabadságát - a búvárkodást. Fogyatékosok sporttevékenységének támogatása, illetve biztosítása A búvár szabadidő- és tömegsport tevékenység támogatása. Lehetővé tenni a fogyatékos fiataloknak, hogy megismerkedjenek a búvárkodás nyújtotta egészséges életmóddal. Vízi balesetek elkerülését segítő, a vízi közlekedés biztonságát oktató és azt ismertető tevékenység támogatása, szervezése, végrehajtása. Vízimentő karitatív szolgálat működtetése. Környezet- és természetvédelmi oktatás, ismeretteerjesztés támogatása, végrehajtása. ... >>

Az Élet Jegyében Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,oktatási)

4032 Debrecen, Tessedik Sámuel u. 25. sz.
képviselő: elnök Boguszlavszky György
Down klubok keretein belül segítségnyújtás a szülők számára, a triszómiás gyermekek neveléséhez, Down gyerekek
habilitációjának és rehabilitációjának elősegítése, az érintett gyermekekkel való rendszeres foglalkozás, tanítás, gondozás, iskola utáni önálló életvitelre való alkalmasság garanciáinak kiépítése ... >>

Az Élet Megy Tovább Alapítvány

(oktatási,szociális)

1126 Budapest, Tóth L. u. 24.
képviselő: Sándorné Erdélyi Judit
Középsúlyos értelmileg sérült fiatalok gyógyító, szociális és oktatási ellátásának elősegítése. ... >>

Az Élet Menete Alapítvány

(oktatási)

1075 Budapest, Síp u. 12.
képviselő: Gordon Gábor
Az Emlékezés Napján minden évben megrendezésre kerülő nemzetközi megemlékezéseken való részvétel biztosítása minél több fiatal számára, valamint a zsidó őszi ünnepek után minden évben egy magyarországi "Az Élet Menete" emlékest megrendezése. ... >>

Az Élet Művészete Magyarországi Közhasznú Alapítvány

(oktatási,kulturális)

1137 Budapest, Pozsonyi út 20. 5./3.
képviselő: Pankaj Mehra
Az IAOLF által terjesztett módszerekkel megismertetni és tanítani az embereknek a jóga gyakorlatát. ... >>

Az élet szép! Alapítvány (51735/2002)

(intézményi,oktatási,kulturális)

2890 Tata, Deák F. u. 1.
képviselő: Szabó Istvánné
A tatai Vaszary János Általános Iskola kertvárosi telephelyén tanuló gyermekek iskolai életkörülményeinek és a tanórákon kívüli tevékenységüknek a támogatása. ... >>

"Az életért Műhely" Kulturális és Értékőrző Közhasznú Egyesület

(természetvédelem,egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális)

3728 Gömörszőlős, Kassai utca 46/ A
képviselő: Barczikay Ildikó Olga
Az élet, az ember és a természet tiszteletén alapuló, harmóniára törekvő életszemlélet és életgyakorlat képviselete; ezen szemléleten alapuló bemutató, oktató, ismeretterjesztő programok kidolgozása, megrendezése, támogatása ? különös tekintettel az egyéni életünkben, gyakorlatunkban alkalmazható módszerekre, eszközökre.

Az alapítvány közhasznú tevékenysége:

-egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység,
-nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés,
-kulturális örökség megóvása,
-természetvédelem, állatvédelem,
-környezetvédelem,
-hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése ... >>

AZ ÉLETÉRT, A FÖLDÉRT, AZ EGÉSZSÉGÉRT Alapítvány

(intézményi,természetvédelem,egészségügyi,oktatási)

7400 Kaposvár, Pécsi utca 209.
képviselő: Erős Győző
Az érrendszeri és a daganatos megbetegedések megelőzése, a környezetszennyezés elleni küzdelem. Az alapítvány konkrét céljai: közintézményekbe (bölcsőde, óvoda, iskola) víztisztító berendezések felszerelése, az ember egészségére és környezetére kedvező hatással bíró természetes anyagok népszerűsítése, természetgyógyászati központ létesítése. ... >>

Az Élettan Szegedi Oktatásának és Kutatásának Fejlesztéséért Közhasznú Alapítvány

(oktatási,egyéb)

6726 Szeged, Közép fasor 52.
képviselő: Dr. Farkas Tamás, a kuratórium tagja, Dr. Párducz Árpád, a kuratórium elnöke
Szeged városában az élettudományok oktatása és kutatások támogatása szélesebb társadalmi összefogással és effektív anyagi segítséggel. ... >>

Az Élhetőbb Életért Ásotthalom és Környéke Közhasznú Alapítvány

(sport,oktatási,szociális,kulturális)

6783 Ásotthalom, Felszabadulás u. 2-6.
képviselő: Kása Gabriella, a kuratórium elnöke
Korosztályos megkülönböztetés nélkül a hátrányos helyzetű, rossz állapotú és rossz szociális körülmények között élő, továbbá a fogyatékos, a munkanélküli, az azonnali segítséget igénylő, krízishelyzetben lévő egyén, család megsegítése; a szociális szférában dolgozók képzése; kulturális, sport és szabadidős programok szervezése, lebonyolítása; az alapítványi célokhoz tárgyi eszközök biztosítása. ... >>

Az Élhetőbb Létért Közhasznú Egyesület

(természetvédelem,egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális,egyéb)

2400 Dunaújváros, Tavasz utca 11. IV/2.
képviselő: Tamási Zsuzsanna elnök
A környezet és természetvédelmi szemléletmód, a környezeti szempontból fenntartható fejlődés elősegítése. Tudományos tevékenység, kutatás, nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, kulturális tevékenység, kulturális örökség megóvása, műemlékvédelem, természetvédelem, állatvédelem, az állatok jogainak védelme, környezetvédelem, gyermek- és ifjúságvédelem, kábítószer-fogyasztás megelőzése, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet, hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése, fogyasztóvédelem, térítésmentes egészségügyi állapotfelmérések a lakosság körében, emberi és állampolgári jogok védelme. ... >>

Az Ember Mint a Legfontosabb Erőforrás Kutatási Alapítvány

(oktatási,egyéb)

2315 Szigethalom, Kosztolányi u. 20.
képviselő: Dongó Andrea Katalin ( önállóan )
Felkutassa a legígéretesebb innovatív projekteket, tudományos tevékenységgel és tanácsadással támogassa megvalósulásukat, piaci hasznosulásukat, valamint, hogy egyetemekkel, kutatóközpontokkal közösen, e társadalmi szféra számára innovációs szolgáltatásokkal kedvező infrastruktúrát, alkotó környezetet generáljon, szakértői segítségével kihasználtassa a különböző externáliák hatásait. Az innováció hazai erősítésének érdekében kutatási-fejlesztési segítő projektek megvalósításában segédkezik, mely előmozdítja a gazdaság szereplői közötti együttműködést, és ezzel segítse az egyes régiók, tevékenységi ágazatok versenyképességének növelését. Továbbiakban célja a szolgáltatásokon, tevékenységeken belül a kutatás-fejlesztés korszerű eszközeinek felhasználásával képzések biztosítása, tanulmányutak, kongresszusi részvételek, folyóirat, előfizetések, szakkönyv-beszerzések támogatása, tudományos ülések szervezése, pályázatok kiírása, szervezése, lebonyolítása az adott szakterületen dolgozó kutatók, oktatók, illetve az érdeklődő résztvevők számára. ... >>

Az Emberért, az Emberségért Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

3527 Miskolc, Baross Gábor u.17.
képviselő: Szitka Miklós
A szociális, kultúrális oktatási státusz tényfe3ltáró munkáinak elősegítése. Segíteni a munkanélküliség csökkentése,a hátrányos helyzet enyhítését, az egészséges és tartalmas életmód terjedését, a közművelődési szintemelést. A szövetkezetek a szövetkezések előrehaladásának előmozdítása a művelődés eszközeivel, a népfőiskola elvek gyakorlatban történő alkalmazása és működtetése. ... >>

"Az emberért" Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

7400 Kaposvár, Pázmány P. utca 17.
képviselő: Stickel Péter
Az Eötvös Lóránd Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium kiemelkedő tehetségű tanulói szakmai és humán műveltségének növelését, nyelvtudásának fejlesztését elősegítő továbbképzések, sporttáborok anyagi fedezetének biztosítása. Szakirányú felsőfokú intézményben tanuló, nehéz szociális körülmények között élő tehetséges fiatalok anyagi támogatása a felsőfokú tanulmányok megkezdésének első évében. Az alapítvány lehetővé teszi, hogy tagjain kívüli személyek is részesülhessenek az alapítvány által biztosított szolgáltatásokból, kedvezményekből. ... >>

"Az Emberi Értékekért" Közhasznú Alapítvány

(egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális)

6133 Jászszentlászló, Rákóczi utca 1.
képviselő: Kis Ilona kuratóriumi elnök
Az Alapítvány célja Magyarország területén a felnőtt korú lakosság képzése, foglalkoztatottságuk elősegítése elsősorban a szociálisan hátrányos helyzetű személyek és csoportok, a nemzeti és etnikai kisebbség körében. Ezeknek a képzéseknek a minél szélesebb körűvé és sokrétűbbé tétele érdekében az alapítvány belföldi és külföldi társkapcsolatokat létesít és használ fel. Az Alapítvány célja továbbá, hogy az ifjúság és az időskorúak részére szabadidős programokat szervezzen, biztosítson. Az alapítvány részt kíván venni a magyar népi kultúra értékeinek felkutatásában, a népi hagyományok megőrzésében. Az alapítvány szociális alapot kíván létrehozni a veszélyeztett gyerekek, önhibájukon kívül nehér helyzetbe került, vagy súlyos betegségben szenvedő, aktív korú felnőttnek és a rászoruló nyugdíjasok megsegítésére. ... >>

"Az Emberibb Életért a Munka Világában" Közhasznú Alapítvány

(oktatási,szociális,egyéb)

3900 Szerencs, Kilián tér 7/3.
képviselő: Hidegkúti Ákos György
Az alapítvány cél szerinti besorolása:
- hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése,
- rehabilitációs foglalkoztatás,
- munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése, ideértve a munkaerő - kölcsönzést is - és a kapcsolódó szolgáltatások.

Az alapítvány célja:
A Zemplén, a Taktaköz, a Bodrogköz, a Harangod vidéke és Hegyalja munkanélküliségi problémájának megoldásában való tevékeny közreműködés.
A kisebbség és a társadalom perifériájára szorult hátrányos helyzetű emberek munkához jutásának elősegítése.

Az alapítvány közhasznú tevékenysége:
- hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése,
- rehabilitációs foglalkoztatás
- munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének foglalkoztatásának elősegítése, ideértve a munkaerő - kölcsönzést is - és a kapcsolódó szolgáltatások. ... >>

AZ EMBERKÉKÉRT akik óvodások Óvodai Alapítvány

(intézményi,természetvédelem,oktatási,szociális,egyéb)

4456 Tiszadob, Károlyi Mihály utca 3.
képviselő: Porkolábné Gadnai Katalin
Anyagi és erkölcsi támogatásával segíteni kívánja a Napsugár Óvodába járó gyerekek személyiségének harmónikus fejlődését. Emellett egészségmegőrzés, tárgyi és személyi feltételek megteremtése, mozgáskultúra fejlesztésének elősegítése, a hátrányos helyzetű és tehetséges gyerekek fejlesztésének és felzárkoztatásának elősegítése, az óvodába járó gyerekek tehetséggondozásának elősegítése, a természetközeli nevelés megvalósítása. ... >>

Az emberség erejével - CUM VIRTUTE HUMANITATIS Alapítvány

(egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális)

7621 Pécs, József utca 34
képviselő: kuratóriumi elnök Nyirati András
A fiatalok lelki, szellemi fejlődésének elősegítése a kultúra segítségével. Az emberi szabadságjogok és az emberi méltóság tudatosítása. A társadalom önsegítő erejének fejlesztése és hasznosítása. A társadalmi egyenlőtlenségek csökkentése, a hátrányos helyzetűek támogatása és a tehetségek kibontakoztatása, ennek érdekében a legmegfelelőbb módszerek tudományos kutatása, kidolgozása. A társadalmi előítéletek felszámolása, a különböző kultúrák megismerésén keresztül. Az individualizmus és a közösségi magatartás harmóniájának megteremtése. Az egészség megőrzésének és visszanyerésének támogatása. A testi szellemi betegségek és káros szokások kialakulásának megelőzése. A bűnmegelőzés és a társadalmi igazságtalanságok, bűncselekmények áldozatainak védelme. A magyar hagyományok ápolása, tovább örökítése. A jó közérzet elérésének elősegítése. ... >>

"Az Én Ovim" Alapítvány

(oktatási)

7100 Szekszárd, Fürt u. 6.
képviselő: Fetzerné Molnár Gabriella ... >>

Az Encsi Napköziotthonos Óvoda Gyermekeiért Alapítvány

(intézményi,oktatási)

3860 Encs, Gagarin u.1.
képviselő: Zsibai Béláné
Az intézmény nevelési, oktatási feltételeinek folyamatos javítása. Oktatási eszközök beszerzése. Az intézmény programjában megfogalmazott szakmai, pedagógiai, szervezeti és technikai tevékenységek kiegészítő finanszírozása. Új módszerek, adaptációk elindításához anyagi segítség nyujtása. ... >>

"Az Encsi Váci Mihály Gimnázium Diákjaiért Alapítvány"

(intézményi,oktatási)

3860 Encs, Petőfi út 60.
képviselő: Ferencsák Sándorné
A Váci Mihály Gimnázium oktatási feltételeinek folyamatos javítása, a tanulók támogatása, ösztöndíj, szociális segély, tanulmányi versenyeken, iskolai, iskolán kívüli pályázatokon elért teljesítmények ösztönzése. Külföldi szakmai gyakorlatokhoz hozzájárulás. Az intézmény programjában megfogalmazott szakmai, pedagógiai, szervezési és technikai tevékenységek finanszírozása. ... >>

AZ ENDOSZKÓPOS SEBÉSZET FEJLESZTÉSÉÉRT ALAPÍTVÁNY

(egészségügyi,oktatási)

7500 Nagyatád, Bajcsy Zs. utca 1.Városi Korház
képviselő: dr Antal András
A modern sebészeti és traumatológiai tevékenység ellátásához szükséges technikai feltételek megteremtése. A betegek minél magasabb szintű ellátása, maradandó károsodások megelőzése, az intézmény műszerezettségének fejlesztése. Tudományos és szakmai továbbképzés biztosítása és szervezése. Szakkönyvek és szakfolyóiratok beszerzése. Oktatási-demonstrációs eszközök beszerzése. Belföldi és külföldi továbbképzések, kongresszusi részvételek költségeinek fedezése. Egészségügyi kutatási programok finanszírozása. A betegellátással foglalkozó egészségügyi dolgozók szakmai fejlődésének elősegítése. A céloknak megfelelő eszközök és berendezések üzemeltetési költségeinek, illetve a folyamatos működtetés költségeinek biztosítása. ... >>

Az Eötvös Óvoda Gyermekeiért Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális)

7700 Mohács, Eötvös utca 26.
képviselő: kuratórium elnöke Kóra Katalin
Az alapítvány célja tudást, szeretetet, emberséget adni, nevelők munkájához szükséges eszközök, az anyagi és emberi háttér megteremtésében segítséget nyújtani. ... >>

Az Eötvös Utcai Óvoda Gyermekeiért Alapítvány

(intézményi,oktatási)

8360 Keszthely, Eötvös u. 1.
képviselő: Kormosné Takács Líviaa ... >>

Az Épített Környezetért Alapítvány

(intézményi,oktatási)

2120 Dunakeszi, Kosztolányi Dezső utca 2. a.
képviselő: Dr.Osztroluczky Miklós
Az Ybl Miklós Műszaki Főiskola Magasépítési Tanszékén a tanszéki tevékenység minden irányú támogatása, a a Multimédiás Laboratórium és Épületfizikai Laboratórium és az oktatástechnika fejlesztése, a Tanszék munkatársainak és a hallgatók támogatása. ... >>

AZ ERDÉLYI KOPÓÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY

(oktatási,környezetvédelmi)

2640 Szendehely, Váci u. 36.
képviselő: Cseh Tibor kuratóriumi titkár (együttes a kuratórium egyik tagjával), Dr. Gacsályi Anna kuratóriumi tag (együttes a kuratórium titkárával), Dr. Kiss Ágnes Virág kuratórimi tag (együttes a kuratórium titkárával), Pelczéder Tibor kuratóriumi elnök (önállóan)
A fajta kipusztulástól való megmentése. Az erdélyi kopó, mint őshonos magyar kutya-fajta megismertetése, népszerűsítése. Az erdélyi kopó-állomány felkutatása, felmérése. Az állomány minőségének javítása, a fajta tisztaságának helyreállítása, jellemző tulajdonságainak megőrzése, vérvonal-frissítés. Génbank létrehozásának támogatása mind anyagilag, mind szervező munkával a jó vérvonalú kutyák tulajdonságainak megőrzése érdekében. Az erdélyi kopók speciális vadász és őrző képzésének támogatása a szükséges feltételek megteremtésével. ... >>

Az Erdőért Egyesület

(természetvédelem,oktatási,környezetvédelmi)

8000 Székesfehérvár, Tolnai út 1.
képviselő: Balsay Miklós
Környezetvédelem, különös tekintettel a természetvédelem, az erdő és a vizek védelme; az erdő és az ember szorosabb kapcsolatának megteremtése; közreműködés az ifjúság nevelésében, oktatásában. ... >>

Az Érsekhalmi Általános Iskola Tanulóiért Alapítvány

(intézményi,oktatási)

6348 Érsekhalma, Fő u.45.
képviselő: Deli Ferenc, Szauterné Lévai Klára elnök
Az alapítvány célja, hogy támogatást nyújtson az érsekhalmi Általános Iskolában folyó oktató- nevelő tevékenység minden területén, hozzájáruljon a gyermekek sokoldalú testi- lelki- és szellemi fejlesztéséhez. ... >>

Az Érsekhalmi Óvodásokért Alapítvány

(intézményi,oktatási)

6348 Érsekhalma, Kossuth utca 1.
képviselő: Unszorg Jánosné kuratóriumi elnök
Az Érsekhalmi Óvodában a nevelő tevékenység folytatásához szükséges tárgyi feltételek biztosítását elősegítse és folyamatosan támogassa, az óvodai nevelés megfelelő és veszély nélküli környezetének fenntartását elősegítse, a gyermekek képességeinek sokoldalú fejlesztéséhez hozzájáruljon. Családi Napközi Otthon üzemeltetése. ... >>

Az értékközvetítő és képességfejlsztő program működtetéséért Alapítvány

(oktatási,kulturális)

4242 Hajdúhadház, Jókai u. 1-3.
képviselő: Buzás Csabáné
Az értékközvetítő és képességfejlsztő alternatív program beveze- tése, a néptánc, a szövés, a barkácsolás, zeneoktatás, a sakk, a számítástechnika oktatásának beépítése a tantárgyi rendszerbe, ezek pénzügyi támogatása. ... >>

Az értelmi fogyatékos gyermekek oktatásáért, neveléséért Alapítvány

(intézményi,oktatási)

2000 Szentendre, Kovács László u.3.sz.
képviselő: Kádárné Monori Éva
Az értelmi fogyatékos és halmozottan sérült gyermekek általános iskolai oktatásának segítése, utógondozása. ... >>

Az Értelmi Fogyatékos Gyermekekért Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális)

8360 Keszthely, Zöldmező út 2.
képviselő: Hutvágnerné Kovács Melinda
Az enyhe értelmi fogyatékos gyermekek oktatása tárgyi és személyi feltételeinek javítása, a speciális szakképzés rendszerének fejlesztése, a korszerű oktatási módszerek továbbfejlesztése a Keszthelyi Zöldmező utcai Általános Iskola Diákotthon és Speciális Szakiskola keretén belül és tanulókörében. ... >>

Az Értelmiségért Alapítvány

(oktatási,egyéb)

Budapest, Jéggyár utca 3. I.em./3.
képviselő: Pásztor Miklós dr.
a demokratikus politikai kultúra elterjedésének, a tolerancia és a vitakultúra erősítésének, az ilyen célokat szolgáló felsőoktatási pedagógiai kisérletek segítése. ... >>

Az Erzsébet téri Óvodáért Alapítvány

(intézményi,oktatási)

8060 Mór, Erzsébet tér 13.
képviselő: Bakos József kuratórium elnöke
Biztosítja, hogy a móri Erzsébet téri Óvoda gyermekei és pedagógusai óvodai versenyeken és egyéb rendezvényeken elért kiemelkedő eredményeikért jutalomban részesüljenek; a pedagógusok részére tárgy és egyéb nem pénzbeli juttatásokat biztosítson. ... >>

Az Erzsébetvárosi Neurológiáért Alapítvány

(egészségügyi,oktatási)

2084 Pilisszentiván, Lenvirág utca 7.
képviselő: dr. Pánczél Gyula
A klinikai naurológia fejlesztése, a szakemberek továbbképzése, a betegellátás javítása. Mindezek eszközös és szolgáltatási támogatása. Támogatja, hogy a betegek korszerű ellátásban részesüljenek, valamint az e területen munkálkodó orvosok szakmai ismereteiket tovább bővíthessék a jobb betegellátás érdekében. Elő kívánja segíteni a korszerű műszerek beszerzését és az oktatási ill. tudományos munka feltételeinek megteremtését. A kezelt betegek számára a lehető legkorszerűbb technikai és egyéb szociális felté- teleket biztosítson, a biztonságos és hatékony gyógyító munka érdekében. Elő kívánja segíteni a szakorvosok részére a szakmai konferenciákon történő részvételt, a részvétel során a felmerülő költségek biztosítását, a tudományos munkához szükséges eszközök beszerzését.Segítse a neurológusok szakmai továbbképzését, ehhez anyagi támogatást, ill. a tudományos munkához anyagi ösztönzést nyújtson. ... >>

"Az Észak-magyarországi Vadgazdálkodásért" Alapítvány

(természetvédelem,oktatási,kulturális)

3526 Miskolc, Tass utca 18
képviselő: Szaniszló Sándor
Az európai hírű és sok évtizedes múltra visszatekintő magyar vadgazdálkodás támogatása, értékeink megőrzése, megóvása, árvíz vagy egyéb természeti katasztófa bekövetkezése vagy ezzel fenyegető helyzet esetén a vadállomány megmentésének elősegítése, közreműködése a természet közeli vadgazdálkodással kapcsolatos tudományos eredmények közzétételében, a vadgazdálkodással, vadászattal és vadvédelemmel kapcsolatos oktatás, nevelés és ismeretterjesztés támogatása, a vadászat és a természetvédelem kapcsolatának ápolása, együttműködésének elősegítése. ... >>

"Az Esze Tamás úti Óvadásokért" Alapítvány

(intézményi,sport,természetvédelem,oktatási,szociális,kulturális)

3980 Sátoraljaújhely, Esze Tamás u. 79.
képviselő: Dr. Kőmíves Sándor
Az Esze Tamás úti Óvodában folyó kulturális tevékenység, oktató-nevelő munka, szabadidős és sporttevékenység, egészséges életmódra nevelés, testépítés, természetvédelem, állatvédelem, környezetvédelem, hátrányos helyzetű csoportok (gyermekek) társadalmi elélyegyenlőségének elősegítése. ... >>

Az Esztergomi Petőfi Sándor Általános Iskoláért (52195/2002)

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

2500 Esztergom, Petőfi Sándor u. 20.
képviselő: Éberné Baumann Katalin elnökhelyettes, Pócsik Judit kuratóriumi elnök
Az iskola rászoruló tanulóinak támogatása, tanulmányi versenyeken való részvétel, sport és művészeti versenyeken való részvétel, sport és művészeti versenyek részvételi költségeinek kifizetése, tankönyvek, taneszközök vásárlásához nyújtott támogatás. ... >>

Az ETO JÖVŐJÉÉRT Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási)

9027 Győr, Nagysándor József u. 31.
képviselő: Dr. Tóth Lajos
Az alapítvány célja a gyermek és ifjúsági sport, valamint a Győri ETO utánpótlás nevelésének támogatása. A fogyatékosok sportjának támogatása. Az egészséges életmód és a szabadidősport feltételei megteremtésének és fejlesztésének elősegítése. A tanulmányi ösztöndíj rendszer működtetésével az ifjú sportolók kürülményeinek javítása. A rászoruló tehetséges fiatal sportolók - mind Magyarország területéről, mind a határon túli magyar nyelvterületekről - szociális támogatása. Középfokú nevelési és oktatási intézmény, valamint kollégium létehozása, fenntartása, működtetése az ETO labdarúgó utánpótlásának támogatása céljából, mely a versenysporttal összhangban lévő tanulmányi, szabadidő-eltöltési és művelődési körülményeket biztosít az ifjú sportolók számára. ... >>

Az Euro-atlanti Integrációért és Demokráciáért Alapítvány

(oktatási)

1022 Budapest, Árvácska utca 12.
képviselő: dr. Gálszécsy András, Dr.Gyarmati István, Köles Sándor, Várkonyi Gáspár Dénes
Tudományos, kutatói, ismeretterjesztési és oktatási tevékenység végzése, a közép- és kelet-európai térség stratégiai kérdéseinek kutatása és elemzése, különös tekintettel a régió országainak európai és euro - atlanti biztonságpolitikai és gazdasági integrációjára, valamint a kutatásban résztvevő fiatal tudósok támogatása, és minden olyan ügynek a kivizsgálása, amely elősegíti a közpolitikai diskurzust. ... >>

Az Európai Emberért, a falvakban Közhasznú Alapítvány

(oktatási,egyéb)

2883 Bársonyos, Kossuth L. u. 21.
képviselő: Micskó Aranka
Nevelés, oktatás, ismeretterjesztés. Határokon kívül élő magyar ifjúság részére támogatás nyújtása.Önszerveződő civil kezdeményezések segítése, a rendelkezésre álló technikai és információs bázissal. ... >>

Az Európai Humán Erőforrás Fejlesztéséért Alapítvány

(oktatási)

1052 Budapest, Váci utca 16/a.
képviselő: dr. Keszei Gergely
A humán erőforrás szempontjából Magyarország európai uniós csatlakozásának elősegítése és a csatlakozást követően a non-profit szféra intézményeinek és azok munkatársai tájékoztatásának, képzésének és támogatásának elősegítése, és mindezek ösztönzése. ... >>

Az Európai Romákért Alapítvány

(egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális,egyéb)

4471 Gávavencsellő, Petőfi utca 81.
képviselő: Nagy József
Fellépni a romák valamint egyéb hátrányos helyzetű személyek illetve csoportok egyenjogúságáért, emberi méltóságáért, a társadalmi szolidaritásért és méltó helyük kiküzdéséért az európai népek közösségében. Egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység. Szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása. Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés. Kulturális tevékenység. Gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet. Továbbá az alapítvány alapító okiratában foglaltak szerint. ... >>

Az Európai Színvonalú Kereskedelemért és Gasztronómiáért Alapítvány

(oktatási)

1088 Budapest, Bródy Sándor utca 9. 4./31.
képviselő: Joó Zsuzsanna, Szűcs Julianna
Az alapítvány célja a magyar kereskedelem és gasztronómia felzárkoztatása az Európai Uniós színvalhoz. Az alapítvány céljainak elérése érdekében versenyeket, kongresszusokat, továbbképzéseket, szakmai tanfolyamokat, üzeltember-találkozókat szervez mind belföldön, mind pedig külföldön. Oktatási segédanyagokat szakkönyveket és egyéb, a témához kapcsolódó kiadványokat szerkeszt és gondoz. ... >>
39. oldal 40. oldal 41. oldal 42. oldal 43. oldal 44. oldal 45. oldal 46. oldal 47. oldal 48. oldal 49. oldal