Észrevétele van?

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

természetvédelem civil szervezetek


Találatok száma: 5403
2. oldal

A Mályi Református Egyházért Alapítvány

(természetvédelem,oktatási)

3434 Mályi, Akácos u.28.
képviselő: Szabolcsik István
a Mályi Református Egyház működésének,hitéleti tevékenységének támogatása. A hitéleti tevékenység keretein belül: -konferenciák, -lelkész, presbiteri továbbképzések támogatása: -hittanoktatás segítése, -rászoruló személyek támogatása, segítése. A 87. hrsz. alatt lévő református templom,a 88, hrsz, alatt lévő szolgálati lakás, kiszolgáló helyiség, nagyterem, amely természetben a Mályi, Kossuth ú.4. szám alatt található, amelyet a Református Egyház nemrég kapott vissza: - tatarozása, - karbantartása, - felújítása, - épületbővítés, - építkezés, ... >>

A Mezőberényi Óvodásokért Alapítvány

(intézményi,természetvédelem,oktatási,kulturális)

5650 Mezőberény, Csendes köz 4.
képviselő: Olejné Mertz Judit
Óvodai kirándulások, színházlátogatások, egyéb kulturális programok költségeinek részbeni, vagy teljes átvállalása estenként. Jó minőségű és tartós berendezési tárgyak (asztalok, székek, fektetők, stb.) beszerzése. Az óvodák udvarának természetbarát, természetes anyagból álló játékszerekkel való felszerelésének támogatása. Az óvodák könyvtárának fejlesztése - szakmai és gyermekirodalmi - könyvekkel. A csoportszobák esztétikus díszítését szolgáló tárgyak, berendezések beszerzése. Olyan tisztító és takarítógépek vásárlása, melyek lehetővé teszik a csoportszobák levegőjének, bútorainak, játékainak hatékony fertőtlenítését, takarítását. Jó minőségű és tartós képességfejlesztő játékok beszerzése. Óvodai fejlesztőszobák, tornaszobák ... >>

A Mi Bakonyunk Alapítvány

(sport,természetvédelem,oktatási,kulturális,egyéb)

8431 Bakonyszentlászló, Vak Bottyán u. 1.
képviselő: Vaderna Melinda
Részvétel Bakonyszentlászló, Bakonygyirót és Fenyőfő községek által alkotott mikrotérség fejlesztési programjának kidolgázásában és az elfogadott fejlesztési célok megvalósításában, ezen települések oktatási, kulturális, szociális, környezet- és természet-és műemlékvédelemi, gyermek- és ifjúságvédelemi, foglalkoztatási és sportcélú faladatainak megoldásában való részvétellel a népesség-megtartó képesség erősítésében, a helyi közösségépítésben az érintett települések önkormányzatainak vállalkozóinak és a civil szervezeteknek az összefogásával. ... >>

A Mi Falunkért Közalapítvány

(természetvédelem,kulturális)

3443 Mezőnagymihály, Kossuth u.56.
képviselő: kuratórium elnöke Ilku Imre
Mezőnagy,mihályon a telepűlés fejlődésének elősegítése a lakosság bevonásával. Kultúrális tevékenység, a kultúrélis örökség megóvása. Műemlékvédelem, Környezetvédelem, természet és állatvédelem. Közrend és közbiztonság védelme, mentés, katasztrófa elhárításban való résztvétel. Életmódformálás, a népesség egészségi állapotának javítása. ... >>

A Mi Kis Falunk Helytörténeti és Községszépítő Egyesület

(természetvédelem,szociális,kulturális)

4564 Nyírmada, Ady Endre utca 9.
képviselő: Juha Bertalanné
Az egyesület segíti a község építészeti, környezeti és természeti értékeinek megőrzését, korszerű és esztétikus fejlesztését, feladata még a lakóhely hegyományainak ápolása, gyűjtése és óvása, a történelmi értékek védelme és megismertetése, a lakosság szülőhely iránti szeretetének erősítése, hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése. ... >>

A "Mi Támaszunk" Szociális Közhasznú Alapítvány

(intézményi,természetvédelem,egészségügyi,szociális)

3021 Lőrinci, Gyergyó u. 3.
képviselő: kuratóriumi elnök Zeleznyikné Papp Katalin
Rendszeres orvosi ellenőrzés megszervezése és kórházi ellátásban részesült időskorúak utógondozása, személyre szóló ápolás és gondozás mellett.
- Az időskorúak egészségének megőrzése és megbetegedésük megelőzését szolgáló kirándulások, természetjárás megszervezése.
- Idősek otthonának létrehozása és működtetése, melyben a rászoruló idősek orvosi ellenőrzés mellett kulturált körülmények között tölthetik el életük hátralevő részét.
- Biztonságos és nyugodt életfeltételek nyújtása, kiegyensúlyozott és megfelelő keretek között. ... >>

"A Miskolci Állatkertészeti Kultúráért" Közhasznú Alapítvány

(intézményi,természetvédelem,oktatási,érdekképviselet)

3526 Miskolc, Augusztus 20. u. 12. I/2.
képviselő: Petróczky Jánosné
A Miskolci állatkertészeti kultúra és zoopedagógia színvonalának emelése, népszerűsítés - A hazai és nemzetközi természetvédelmi célok és eredmények minél szélesebb körben történő ismertetése - A Miskolc Városi Vadasparkban történő állatkertészettel összefüggő kutatások támogatása - Az állatkertek Világszövetségének /IUDZG/, és az Európai Állatkertek Szövetségének /EAZA/ fajmegőrzési törekvéseinek támogatása, az abban való részvétel a Miskolc Városi Vadasparkban - Szakmai ismeretterjesztés, továbbképzés, azok támogatása, állatkertészeti kultúrával kapcsolatos kiadványok készítése, terjesztése, támogatása. ... >>

A Miskolci Jazz Újjáélesztéséért Alapítvány

(intézményi,természetvédelem,kulturális)

3525 Miskolc, Kazinczy u. 10. I/7.
képviselő: Dr. Török Zsolt, Szabó Norbert
Miskolc Megyei Jogú Város hajdan virágzott jazz, ill. jazz-rock könnyűzenei életének újjáélesztése és felvirágoztatása érdekében támogatások nyújtása művészeti csoportok, alkotó közöttségek ill. az alapítványi cél megvalósítása érdekében eljáró jogi és természetes személyek, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb szervezetek számára. ... >>

A Művelt Egészséges Gyermekekért Önkormányzati Közalapítvány

(intézményi,sport,természetvédelem,oktatási)

3465 Tiszabábolna, Fő út 113.
képviselő: képviselő Erdeiné Lakatos Henrietta
Az alapítvány célja, hogy ösztönözze az embereket, azok csoportjait, közösségeit, a jogi és nem jogi személyeket, akik a tiszabábolnai és tiszadorogmai iskolás és óvodás gyermekek testi és szellemi nevelésének, fejlődésének, taníttatásának elősegítésére és támogatására készek. Olyan tevékenységek támogatása, amely: - segíti az egészséges életmódra, a mozgás, a sport szeretetére, a környezet- és természetvédelemre nevelést, - elősegíti a tehetségek kibontakozását, a kiemelkedő eredményt elérő tanulókat tárgyi vagy természetbeni juttatásban részesíti, - a korszerű neveléshez, oktatáshoz szükséges szemléltető és audiovizuális eszközök beszerzésének elősegítése. ... >>

A Nagyatádi Zeneoktatás Támogatásáért Alapítvány

(intézményi,természetvédelem,oktatási,kulturális)

7500 Nagyatád, Széchenyi tér 7.
képviselő: Lescsisin Marianna
Nagyatád város zeneoktatásának támogatása, különös tekintettel a tehetséggondozásra. Az alapítvány célja, hogy a természetes és jogi személyek támogatásával - akik elkötelezettek a magyar zene-kultúra, a magyar zeneoktatás ügye iránt és készek ezért a célért saját városuk érdekében anyagi áldozatot is hozni - olyan pénzalap megteremtése, amely lehetőséget nyújt a zeneoktatás támogatására. Középpontjában a tehetséggondozás áll, melynek érdekében meglévő pénzeszközeivel hozzájárul az oktató-nevelő munka tárgyi feltételeinek minőségi javításához. Támogatja továbbá: - a tanulók szakmai rendezvényeken,versenyeken való részvételét, - a kiemelkedő eredmények ösztönzése a tanulók jutalmazásával, - kiemelt támogatás biztosítása a zenei pályán továbbtanulásra készülő növendékek részére, - az iskola által rendezett versenyek helyezettjei dijainak finanszírozása és hozzájárulás e versenyek megrendezésének dologi kiadásaihoz, - az arra rászoruló legtehetségesebbek minél szélesebb körü támogatása. ... >>

A Nagymajtényi Falumúzeumért és a hagyományok ápolásáért Alapítvány

(természetvédelem,oktatási,kulturális,egyéb)

4700 Mátészalka, Balassi B. utca 45. III/2.
képviselő: Pap János
A társadalom és az egyén közös érdekeinek kielégítésére irányuló cél szerinti tevékenységek. Kulturális örökség megóvása, természetvédelem, állatvédelem, környezetvédelem. Kulturális tevékenység, kulturális örökség megóvása. Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés. Műemlékvédelem. Szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása, gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet. Továbbá az alapítvány alapító okiratában foglaltak szerint. ... >>

A Naszályban és Környékén Folytatott Természetközeli Gazdálkodás, Ökotirizmus, valamint a Környezettudatos Nevelés Fejlesztését és a Természet Védelmét Szolgáló Közhasznú Alapítvány

(sport,természetvédelem,oktatási,szociális,kulturális,környezetvédelmi)

2600 Vác, Báthori u. 32.
képviselő: Dobó István (önállóan), Kovács Márton (együttesen), Nagy Csaba (együttesen)
Természetvédelem, természetközeli erdőgazdálkodás segítése, állatvédelem, környezetvédelem, természeti környezetünk természetességének növelése. Környezettudatos oktatás, nevelés támogatása. Szabadtéri sporttevékenységek, mozgás, testkultúra támogatása. Szociális tevékenység, családsegítés, tudományos tevékenység, kutatás. Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, kulturális tevékenység, kulturális örökség megóvása. Gyermek- és ifjúságvédelem, egészségmegőrzés, egészséges életmódra nevelés. Önhibájukon kívül hátrányos helyzetű személyek támogatása. A Naszályban és térségében a közbiztonság növelése. Önkéntes tűzoltás, mentés, katasztrófa elhárítás. Közforgalom számára megnyitott út, híd fenntartásához, üzemeltetéséhez kapcsolódó tevékenység. ... >>

"A negyven prédikátor" Alapítvány

(sport,természetvédelem,egészségügyi,szociális,kulturális)

9097 Mezőörs, Fő u. 39.
képviselő: Nagyné Takács Tünde
Az alapítvány általános, közvetett célja: az egyházi és a kulturális örökségek megőrzése, védelme, széles körben való megismertetése. Egyházi célú hasznosítású ingatlanok állagának megőrzése, építésüknek, felújításuknak támogatása. Egyházközségek működésének támogatása, egyházi fenntartású intézmények tárgyi és személyi feltételeinek megteremtése, működésüknek biztosítása. Családok támogatása, egészségének megőrzése; gyermekek, fiatalok helyes és egészséges életmódra nevelése; idősek gondozása, ápolása, szociálisan rászorulók, betegek, fogyatékossággal élők, életvezetési problémákkal, szenvedélybetegségekkel küszködők támogatása. Természeti katasztrófák, ár- és belvíz elhárításának és a természeti katasztrófák, ár- és belvíz áldozatainak segítése; jótékonysági rendezvények szervezése, lebonyolítása. Fejlesztési, munkahely-teremtési, turisztikai tevékenység, infrastrukturális fejlesztési tevékenység; tudományos tevékenység, kutatás, ismeretterjesztés. Történelmi személyiségek emlékének megőrzése; hagyományőrzés; természet- és környezetvédelem, az épített környezet védelme, támogatása. Közösségi programok szervezése; sport- és turisztikai programok támogatása. A határon túli magyarsággal való kapcsolatok kiépítése, ápolása. Pályázatokon való részvétel. ... >>

A Német Kultúr Centrumért Közalapítvány (A Német Nemzetiségi Oktatási,Kultúrális Mentálhigiénés és Környezetvédelmi Közalapítvány)

(intézményi,természetvédelem,egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális)

6000 Kecskemét, Szövetség tér 1.
képviselő: Kardos Miklós elnök
Az alapítvány elsődleges céljának tekinti a kecskeméti Német Kultúr Centrum létrehozását,felépítését és működtetését. A Német Kultúr Centrum feladata a német nyelvi kultúra megőrzése,fejlesztése és a német nemzetiségi hagyományőrzés megvalósítása. A Német Kultúr Centrum feladata továbbá a német identitás megőrzése céljából a német nemzetiségi oktatás óvodai, általános iskolai, középiskolai szintű beindítása, a német nyelven való művelődés feltételeinek megteremtése és elindítása. Valamint az alábbi közhasznú tevékenységeket folytatja: - egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység, - szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása, - tudományos tevékenység, kutatás, - nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, - kultúrális tevékenység, - kultúrális örökség megóvása, - műemlékvédelem, - természetvédelem, állatvédelem, - környezetvédelem, - gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet, - hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése, - emberi és állampolgári jogok védelme, - a magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység, - rehabilitációs foglalkoztatás, - munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése és a kapcsolódó szolgáltatások, - euroatlanti integráció elősegítése, az alapító okirat 5. pontja szerint. ... >>

A pannonhalmi óvodát és bölcsödét támogató alapítvány

(intézményi,természetvédelem,oktatási)

9090 Pannonhalma, Szabadság tér 21.
képviselő: Majer Józsefné
A pannonhalmi JÁTÉK-VÁR ÓVODA és BÖLCSŐDE, valamint az intézménybe járó gyermekek támogatása, a nevelési, oktatási munka segítése ezen belül:
1. Az óvodába és bölcsődébe járó gyermekek testi és szellemi fejlődésének elősegítése.
2. A tárgyi feltételek javítása, természetes anyagú eszközök, berendezési tárgyak, játékok beszerzése.
3. A gyerekek mozgásigényének minél jobb kielégítése, ehhez szobai és udvari mozgást fejlesztő játékok bővítése.
4. A kézműves tevékenységekhez szükséges alapanyagok biztosítása, kézműves programok megvalósítása.
5. Az intézményhez kapcsolódó programok támogatása, pályázatok lebonyolításának elősegítése.
6. A bábcsoport működéséhez szükséges feltételek javítása. ... >>

A pécsi férfi kosárlabda utánpótlásért és tömegsportért Alapítvány

(intézményi,sport,természetvédelem,oktatási)

7622 Pécs, Verseny utca 11.
képviselő: kuratóriumi elnök Dr.Teszler Sándor
Pécs város közigazgatási területén kosárlabda sportágban férfi utánpótlás korú játékosokat nevelő, azokat versenyeztető, továbbá tömegsport rendezvényeket szervező sportszervezetek, iskolák, illetve a kiemelkedően tehetséges utánpótláskorú játékosok, valamint a velük foglalkozó pedagógusok és edzők támogatása pénzbeli- vagy/és természetben nyújtott adományokkal a működési feltételek javítása, illetve a sporttevékenység minél magasabb színvonalon történő végzésének elősegítése céljából. ... >>

A pszichiátriai és pszichoterápiás kutatásokért Alapítvány

(természetvédelem,egészségügyi,egyéb)

7631 Pécs, Lovász Pál tér 1.
képviselő: kuratórium elnöke dr. Fekete Sándor
A Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Orvostudományi és Egészségtudományi Centrum Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinikáján folytatott pszichiátriai és pszichoterápiás betegségmegelőzési, egészségmegőrzési, gyógyítási, illetve egészségügyi rehabilitációs orvosi gyakorlattal összefüggő tevékenységek teljes körének és ahhoz kapcsolódó természettudományi-, illetve különösen orvosi pszichiátriai és pszichoterápiás kutatások és azok feltételrendszerének segítése, ösztönzése és fejlesztése. ... >>

"A Regéci Várért Alapítvány"

(természetvédelem,oktatási,szociális,kulturális)

3893 Regéc, Fő út 47.
képviselő: Dr. Vissy Zsolt
A Regéci vár feltárásának, újjáépítésének, a feltárt és újjáépített rom védelmének anyagi támogatása, - a határmenti kisrégiók menedzselése, - Határon túli régiófejlesztése, - Munkahelyteremtés, életminőség javítása, - Idegenforgalom fejlesztése, figyelemmel a falu és környezete védelmére, felelevenítve a várhoz kapcsolódó korabeli mesterségeket, várjátékokat, - Ezekhez fűződő infrastruktúra kiépítése, művészeti táborok megszervezése, - Tudományos tevékenység, kutatás, - Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, - kulturális tevékenység, - kulturális örökség megóvása, - műemlékvédelem, természetvédelem, állatvédelem, környezetvédelem, - a magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység, - Munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése és a kapcsolódó szolgáltatások. ... >>

A Rudabányai Óvodákért Oktatási Művelődési Alapítvány

(intézményi,sport,természetvédelem,oktatási,kulturális)

3733 Rudabánya, Óvoda u.10.
képviselő: Dr. Máté Bálintné
A Rudabánya község területén lévő két Óvodába járó gyerekek nevelésének, oktatásának támogatása. - Az Óvodai nevelés és oktatás tárgyi feltételeinek javítása. Szemléltető és oktató eszközök, valamint mozgásfejlesztő és sportszerek beszerzése. - A település hátrányos helyzetéből adódó gyermeki esélyegyenlőség oldása - a felzárkóztató (etnikai) program eredményének biztosítása, - esztétikus környezet kialakításának támogatása. - A gyermekek kirándulásokon, szinház-, mozilátogatásokon és egyéb kultúrális programokon való részvételének elősegítése. - A gyermekeknek a természettel való megismertetése, annak megszerettetése és a természetvédelemre való nevelés előmozdítása, - A nevelőmunka feltételeinek javítása, az óvodapedagógusok szakmai továbbképzésének támogatása. ... >>

A Selyebi Iskoláért Alapítvány

(intézményi,sport,természetvédelem,egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális)

3809 Selyeb, Kossuth Lajos utca 43
képviselő: Baleda István
Az alapítvány azzal a céllal létesül, hogy a társadalmi esélyegyenlőséget elősegítse a hátrányos helyzetű csoportok felé irányuló tevékenységekkel, valamint elősegítse a munkaerőpiacon hátrányos helyzetű emberek képzését, foglalkoztatását és elhelyezkedését, és ehhez kapcsolódó humán szolgáltatásokat nyújtson.
Az alapítvány célja továbbá a Cserehát hagyományainak megismerése, feltárása, dokumentálása, megőrzése, az itt található természeti, építészeti, népművészeti, népi kézműves értékek gondozása, továbbá az itt élő időskorú és hátrányos helyzetű lakosság életének lehetőségek szerinti szociális, egészségügyi támogatása, életkörülményeinek javítása, valamint a Csereháton élő fiatalok sportolási, szabadidős tevékenységének és jövőképének segítése.

Az alapítvány közhasznú tevékenysége:

szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása
tudományos tevékenység, kutatás,
nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés,
kulturális tevékenység,
kulturális örökség megóvása.
műemlékvédelem,
természetvédelem, állatvédelem,
környezetvédelem
gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet,
hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése,
a magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység,
sport, a munkaviszonyban és a polgári jogi jogviszony keretében megbízás alapján folytatott sporttevékenység kivételével,
rehabilitációs foglalkoztatás,
munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése - ide értve a munkaerő-kölcsönzést is - és a kapcsolódó szolgáltatások,
euroatlanti integráció elősegítése,
közhasznú szervezetek számára biztosított - csak közhasznú szervezetek által igénybe vehető - szolgáltatások ... >>

A Soproni Erdőkért Környezetkultúra Alapítvány

(természetvédelem,oktatási,környezetvédelmi)

9400 Sopron, Honvéd u. 1.
képviselő: Dr. Lakatos Ferenc
Az erdők közjóléti funkcióival, a környezet- és természet-védelemmel, a környezeti kultúrával kapcsolatos fenntartási, fejlesztési, oktatási, ismeretterjesztési feladatok ellátása és a fentiekhez kötődő kutatási munkák támogatása. ... >>

A Szécsényi Kistérség Fejlesztéséért Közalapitvány

(természetvédelem,kulturális)

3170 Szécsény, Rákóczi ut 84.
képviselő: Dulai Barnabásné
Szécsény és Kistérsége gazdasági hátterének fenntartható fejlesztésével a térségre vonatkozó válllalkozás, térség és vidék fejlesztési javaslatok megvalósitásának előmozditásával, az EU integráció támogatásáról, a természeti, kulturális adottságok és erőforrások megőrzésével, védelmével a humán erőforrás szinvonalának emelésével. ... >>

A Szegedi Rókusvárosi II. sz. Általános Iskola Gyermekeiért Alapítvány

(intézményi,sport,természetvédelem,oktatási,szociális)

6724 Szeged, Csáky J. u. 2.
képviselő: Horváthné Kővágó Erika, a kuratórium elnöke
A Rókusvárosi II. sz. Általános Iskola nevelési, oktatási és tárgyi feltételeinek szintentartása és javítása, a verseny, a tömegsport, az egészséges életmódra nevelés támogatása, a természettudományos, műszaki, anyanyelvi és idegennyelvi oktatás eredményességének növelése; az iskola nevelési hatékonyságának fokozása; a tehetséges tanulók emelt szintű oktatásának, képességeik kibontakoztatásának elősegítése; a szociális helyzetüknél fogva rászoruló tanulók segítése, a tanulók és nevelők kiemelkedő teljesítményre ... >>

A Szegedi Természettudományi Kar Hallgatói Közhasznú Alapítvány

(sport,természetvédelem,oktatási,egyéb)

6725 Szeged, Boldogasszony sugárút 4
képviselő: a kuratórium elnöke Nagy Csaba, a kuratórium titkára Nagy Viktor Csaba
Szociális támogatást nyújt a Szegedi Tudományegyetem Természettudományi Karán tanulmányokat folytató rászoruló hallgatóknak, segíti a hallgatói vállalkozásokat, támogatja az oktatás korszerűsítését, valamint a kar sport- és egyéb rendezvényeit. ... >>

A Szeleta Kultúráért Közalapítvány

(intézményi,természetvédelem,oktatási,kulturális)

3525 Miskolc, Városház tér 8.
képviselő: Dr. Ringer Árpád elnök
A közalapítvány elsődleges célja Miskolc-Hámor-Lillafüred térségében egy olyan regionális hatókörrel bíró tudományos és idegenforgalmi, szellemi központ létrehozatala, amely gondoskodik a Szeleta-kultúra és a paleolit-korszak régészeti (muzeális) értékeinek szakszerű feltárásának továbbfolytatásáról, bemutatásáról, megőrzéséről az ezzel kapcsolatos ismeretek gyarapításáról, valamint mindezeknek a jövő nemzedék számára történő átadásáról.
A közalapítvány emellett támogatja azokat az ismeretterjesztő, oktatási, kulturális, idegenforgalmi, természetvédelmi, környezetvédelmi, közrend- és közbiztonságvédelmi tevékenységeket, amelyek az euroatlanti integráció elősegítése érdekében közvetlenül vagy közvetve hozzájárulnak a közalapítvány elsődleges célkitűzéseinek megvalósításához. ... >>

A Szeretet Szószólóinak Univerzális Fény-Energia Egyesülete

(természetvédelem,egészségügyi,oktatási)

6723 Szeged, Kereszttöltés utca 22/A. II/7.
képviselő: Szilágyiné Kovács Ágota, elnök
A természetes gyógymódok iránt érdeklődők és azt művelők szakmai képzése a természetgyógyászat területén, egészségesebb életforma kialakításának segítése. ... >>

A Szív Hangja Alapítvány

(természetvédelem,egészségügyi)

1213 Budapest, Mogyorós u. 12.
képviselő: Németh Valéria
A beteg gyermekek, a fogyatékosok, a szociális vagy egészség- ügyi okokból rászorulók, valamint az árvizek, földrengések, tűzvészek vagy az egyéb természeti károk károsultjainak egészségügyi és szociális támogatása, részükre a mindennapi életükhöz nélkülözhetetlen egészségügyi, kisegítő és egyéb eszközök, berendezések, alapvető ruházati és élelmiszer cikkek beszerzése, vagy ezek megszerzéséhez támogatás nyújtása. ... >>

A taktaszadai Általános Iskolás gyermekekért Alapítvány

(intézményi,sport,természetvédelem,oktatási)

3921 Taktaszada, Kossuth L.u.64.
képviselő: Erdei Mihályné, Pestiné Borza Erzsébet
A hátrányos helyzetbe jutott iskolás tanulók anyagi és természeti támogatása. Ezen belül a tandíj, könyv- és füzetcsomag, sportrendezvények, tanulmányi kirándulások támogatása. Rendkívüli anyagi támogatás. ... >>

A Te Jövődért Alapítvány

(intézményi,természetvédelem,oktatási,szociális)

8246 Tótvázsony, Iskola u. 1. undefined
képviselő: Bakonyi Erzsébet elnök
A nevelési és oktatási tevékenység tárgyi és személyi feltételeinek javítása, a gyermekek értelmi fejlődésének elősegítése, a hátrányos helyzetű gyermekek felzárkóztatásának támogatása, a pedagógusok szakmai fejlesztése, tanfolyamokon, képzéseken, szakmai napokon való részvételük támogatása, szakmai könyvek, folyóiratok beszerzése ebben a témában, a tanuló ifjúság és a gyermekek egészségtudatos, környezettudatos gondolkodásának kialakítása, a környezetvédelem és természetvédelem előmozdítása, a fiatalok és gyermekek erőszakmentes közösségének létrehozása prevenciós programok szervezésével, tehetséges gyermekek felkarolása, tehetséggondozás, ösztöndíj létrehozása, tehetséges gyermekek támogatása, jutalmazása, jutalmazásuk támogatása, az iskolai épület állagának megóvása, fejlesztése, felújítása, eszközrendszerének fejlesztése, állagának megóvása. ... >>

"A Természet Békéjének Követei" Egyesület

(természetvédelem,környezetvédelmi)

5000 Szolnok, Dózsa Gy. út 9. II./4.
képviselő: Hetrovicz György Béla
környezetvédelmi tevékenység ... >>

A Természet Felfedezése Közhasznú Alapítvány

(természetvédelem,kulturális,környezetvédelmi)

4921 Kisar, Árpád utca 26.
képviselő: Horváth Róbert, Molnár Attila
A Kárpát-medence természeti és kulturális értékeinek megőrzése. A biológiai sokféleség fenntartása és hazánk természeti képe szempontjából fontos és veszélyeztetett területek megőrzése és fenntartása. Egyes veszélyeztetett állat és növényfajok gyakorlati védelme, szükség esetén a kipusztultak visszatelepítése. A természetkímélő gazdálkodási módok kidolgozásának és elterjesztésének ösztönzése, megvalósítása. Továbbá az alapítvány alapító okiratában foglaltak szerint. ... >>

A Természet Szolgálatában Alapítvány

(természetvédelem)

1121 Budapest, Költő 21.
képviselő: Kállay György
Hazánk természeti területein az ökológiai egyensúly fenntartását szolgáló szellemi és kiemelkedő gyakorlati tevékenység ösztönzése. ... >>

"A természetbarát szarvasmarha legeltetésért" Egyesület

(természetvédelem)

3443 Mezőnagymihály, Kossuth u. 113/b.
képviselő: Barati Róbert elnök, elnökhelyettes Monoki János, Kiss Tibor László titkár ... >>

A Természetgyógyászat Terjesztéséért Megismertetéséért ZENN Alapítvány

(természetvédelem)

2800 Tatabánya, (Dózsakert) 64-es ép.I.lh.2/3.
képviselő: Lucai Ádám
A magyarországi természetgyógyászat népszerűsítésének elősegítése. ... >>

A Testi-Lelki Jólétért Alapítvány

(sport,természetvédelem,oktatási,egyéb)

2151 Fót, Virág u. 1.
képviselő: Illésné Varga Erzsébet ( elnök )
A természetes életmóddal kapcsolatos humán szolgáltatások, ellátások támogatása, oktatása, felvilágosító munka, sport és ismeretterjesztő rendezvények szervezése, támogatása, stb. ... >>

A Tisza és a Tisza-tó Megmentéséért Alapítvány

(természetvédelem)

1124 Budapest, Korompai u. 17.
képviselő: Montskó Éva
A Szamos, a Tisza Folyó magyarországi szakaszát, és a Tisza-tó folyóvizi szakaszát ért környezeti szennyezés következtében előállt természeti katasztrófa következményeinek felmérésének, vizsgálatának és a lehetséges helyreállításának a támogatása. ... >>

" A Tisztább Környezetért " Alapítvány

(természetvédelem,oktatási,kulturális)

3527 Miskolc, Katalin u.4.fsz.1.
képviselő: Pető Zsolt
A természeti értékek, a biológiai sokféleség, a növény és állatvilág, a légkör, a klíma, a vizek mennyiségének és minőségének, a termőtalaj, továbbá az erdők oltalma, védelmének támogatása. Ennek érdekében az alábbi tevékenységet fejti ki: - a természeti értékek és területek, tájak, növény- és állatvilág, valamint azok természeti rendszereinek, biológiai sokféleségének általános védelme, azok megőrzése és fenntartása jelen és jövő nemzedékek számára, - a természetvédelem hagyományainak megóvása, eredményeinek továbbfejlesztése, - a természet védelmével kapcsolatos kutatási,bemutatási, oktatási, nevelési, ismeretterjesztési és tudományos tevékenység támogatása, - ember és természet közötti harmónikus kapcsolat kialakítására ... >>

A Vecsési Gyermekekért Alapítvány

(intézményi,természetvédelem,oktatási)

2220 Vecsés, Kisfaludy u.13-15.sz.
képviselő: Ináncsi Zsigmondné elnök
A Kifaludy uti óvoda patronálása, a nyelvtanulás bevezetése, természetjárások, kirándulások biztosítása, hárányos helyzetű gyermek támogatása. ... >>

A Vonuló Madarakért Alapítvány

(természetvédelem)

1089 Budapest, Orczy út 43. I/13.
képviselő: dr Csörgő Tibor elnök
Támogatás az országban természetvédelmi oltalom alatt álló madárfajok vonulási mintázatainak és stratégiáinak tudományos vizsgálatához a vonulás kutatás módszereinek népszerüsítéshez, megismertetéséhez kapcsolatok feladatok szervezéséhez, megvalósításához. ... >>

"A XXI.század Ifjúságáért"

(sport,természetvédelem,egészségügyi,oktatási,kulturális)

3580 Tiszaújváros, Bethlen Gábor utca 15
képviselő: Türk Balázs
Az 1997. évi CLVI.tv.26.§. c./ pontja 1., 2., 4., 5., 6., 8., 9., 10., 13., 14., 19. alpontja szerinti közhasznú tevékenység végzése. - egészségmegőrzés, betegségmegelőzés és egészségügyi rehabilitációs tevékenység, - szociális tevékenység, családsegítés, - nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, - kultúrális tevékenység, - kulturális örökség megóvása, - természetvédelem, állatvédelem, - környezetvédelem, - gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet - a magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység, - sport, a munkaviszonyban és a polgári jogi jogviszony keretében megbízás alapján folytatott sporttevékenység kivételével, - euroatlanti integráció elősegítése. ... >>

A Zákányi kastélyiskoláért és tanulóifjúságért Alapítvány

(intézményi,sport,természetvédelem,oktatási)

8853 Zákány, Szabadság u.92.
képviselő: Rada János
A zákányi kastélyiskola környezet- és természetvédelme, a kastályiskolában tanulók egészséges életmódra és sportra nevelése. ... >>

AAK - Albireo Amatőrcsillagász Klub Közhasznú Egyesület

(természetvédelem,oktatási,kulturális)

8708 Somogyfajsz, Kossuth L. utca 62.
képviselő: elnök Rezsabek Nándor, titkár Kovács Sándor
Törvényes keretet biztosítani a Szentmártoni Béla (1931. Hencse - 1988, Hencse) által 1971-ben Somogy megyében, Kaposváron alapított Albireo Amatőrcsillagász Klub (AAK) keretében folyó amatőrcsillagászati tevékenységnek. Hozzájárulni a környezet és a társadalom fenntartható fejlődéséhez, a természeti és kulturális örökség megőrzéséhez. Kutatás, ismeretterjesztés, szemléletformálás, oktatás, kulturális és kiadói tevékenység. ... >>

Aba Turisztikai Egyesület

(természetvédelem,oktatási,kulturális)

3896 Telkibánya, Rákóczi utca 20
képviselő: Béres László elnök
a térség természeti és kulturális örökségének megóvása,
a magán és közszféra partnerségén, közös érdekeltségén alapuló turizmusfejlesztés, desztinációs menedzsment munkaszervezetének létrehozása, működtetése,
a turisztikában érdekelt vállalkozások, szolgáltatók tevékenységének összehangolása, támogatása, érdekképviselete,
önkormányzati és vállalkozói turisztikai tevékenységek összehangolása,
az érintettek széles körének bevonásával a marketingstratégia kialakítása,
összehangolt turisztikai termékfejlesztés,
a helyi turizmus fejlesztése érdekében települési beruházások kezdeményezése a helyi önkormányzatoknál,
turisztikai információs irodák működtetése,
turisztikai szolgáltatások közvetítése,
turisztikai informatikai rendszer működtetése, hozzáférés biztosítása a tagok részére,
a helyi turisztikai szolgáltatásokról, eredményekről, turista elégedettségről adatok folyamatos gyűjtése, statisztikák készítése,
turisztikai szempontból fontos rendezvények, programok kezdeményezése, megvalósítása,
a tagság folyamatos informálása a tervezett programokról, az egyesület eredményeiről, pályázatokról, jogszabályokról,
képzési igények felmérése, képzések megszervezése,
szakmai szervezetekkel és a környező térség más turisztikai egyesületeivel való együttműködés,
turisztikai célú pályázatok figyelése, pályázatok kiírásának kezdeményezése, pályázatokon való részvétel. ... >>

Abai Vadásztársaság

(sport,természetvédelem)

8127 Aba, Klapka u. 14.
képviselő: Kulifay Zsolt László elnök
A Vadásztársaság célja, hogy lehetőség szerint vadászterületet béreljen, és itt az egyesületekre és a vadásztársaságokra, a vadgazdálkodásra és a vadászatra, a fegyver- és lőszertartásra, valamint használatára vonatkozó jogszabályok megtartásával, a társadalom érdekeivel ? különösen a helyi erdő- és mezőgazdasági érdekekkel ? összhangban, továbbá a környezet- és természetvédelmi előírásokra figyelemmel, szakszerű és tervszerű vadgazdálkodással, a legcélszerűbb együttműködési formák kialakításával és példás egyesületi élettel tagjai részére kulturált sportvadászati lehetőséget biztosítson. ... >>

Abasári Múzeum Úti Óvodásokért Alapítvány

(intézményi,természetvédelem,oktatási)

3261 Abasár, Múzeum út 25.
képviselő: kuratóriumi elnök Dér Istvánné
Az óvodai élet színesebbé tétele; az óvoda udvarának természetes anyagú játékokkal történő felszerelése; jó minőségű, tartós berendezési és felszerelési tárgyak beszerzése; az epochális óvodai programhoz kapcsolódó fejlesztő játékok beszerzése; az óvodás gyermekek úszásoktatásának anyagi támogatása; az óvodai kirándulások díjának esetenkénti átvállalása, támogatása. ... >>

"Abaúji Református Ifjúságért" Alapítvány

(intézményi,természetvédelem,oktatási,egyéb)

3860 Encs, Táncsics utca 6
képviselő: Szanyi Bertalan
Oktatás, természeti-hitélet nevelés a református gyermekek részére, - A jósvafői református oktatási központ, erdei iskola létrehozása és működtetése, - Református emlékhelyek, emlékek, műemlék templomok gondozása, ezek megismertetése, - A helyi népi kultúra felkutatása és ápolása, - Oktatási és hitéleti nevelés érdekében szálláshely biztosítása. ... >>

" Abaújszántóért " Közalapítvány

(sport,természetvédelem,egészségügyi,kulturális)

3881 Abaújszántó, Béke u.51.
képviselő: Kender János elnök
A településfejlesztés, a településrendezés, az épített és természeti környezet védelme, a lakásgazdálkodás, a csapadékvíz elvezetése, a csatornázás, a köztemető fenntartása, a köztisztaság biztosítása, gondoskodás a helyi tűzvédelemről, a közbiztonság helyi feladatairól, közreműködés a helyi energiaszolgáltatásban, a foglalkoztatás megoldásában,az egészségügyi és szociális ellátásról való gondoskodás, a közösségi tér biztosítása, a közmúűvelődési, tudományos, művészeti tevékenység és a sport támogatása, az egészséges életmód közösségi feltételeinek elősegítése, az egészségkárosodottak támogatása, helyi média (helyi TV, helyi újság, helyi rádió) üzemeltetése. ... >>

"Abod a XXI. Században"

(természetvédelem,kulturális)

3753 Abod, Magyar út 19
képviselő: dr. Harcsa Attila
a./ Az érintetlen természeti környezet megóvása érdekében segítséget nyújtani az itt élő lakosságnak környezetük megóvásához. Ennek keretében anyagi támogatás biztosításával is ösztönözni az itt élőket a vezetékes szennyvíz elvezetési rendszerre történő rácsatlakozásra. Hozzájárulni a környezettudatos életvitel okozta anyagi terhek viseléséhez.
b./ Létrehozni és a helyi önkormányzattal történő megállapodás alapján üzemeltetni a település területén egy tájházat, amely Abod elmúlt évszázadbeli életének emlékeit hivatott összegyűjteni és bemutatni.
c./ Megmenteni az Aboddal kapcsolatos korabeli kép- és hangfelvételeket, írott emlékeket. Ezeket egy összefoglaló monográfiává, kiadvánnyá rendezni, ezen kiadványt megjelentetni.

Az alapítvány közhasznú tevékenysége:
kulturális örökség megóvása,
környezetvédelem ... >>
1. oldal 2. oldal 3. oldal 4. oldal 5. oldal 6. oldal 7. oldal