Észrevétele van?

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

természetvédelem civil szervezetek


Találatok száma: 5403
4. oldal

Alapítvány a Zenei Nevelésért

(intézményi,természetvédelem,oktatási,szociális,kulturális)

6000 Kecskemét, Kárpát utca 6.
képviselő: Lukács János kuratóriumi elnök
Támogatást nyújtani szimfonikus zenei koncertek, vagy ehhez kapcsolódó művészeti események és rendezvények megrendezéséhez, szervezéséhez, közreműködés zeneművészek, illetve zeneművészeti képzésben hallgatóként részt vevők koncertjeinek szervezésében és rendezésében különös tekintettel olyan koncertek és rendezvények támogatására, amely rendezvények, koncertek egyrészt az iskoláskorú fiatalok részére teszik lehetővé a szimfonikus ?élőzene? hallgatását, másrészt kulturális lehetőségekben korlátozott kistelepülések lakói számára teszik lehetővé a szimfonikus ?élőzene? hallgatását. Alapkutatások és alkalmazott kutatások támogatása a zeneművészet oktatásának fejlesztése céljából. Zeneművészeti oktatás, nevelés, gyakorlati képzés keretein belül a tanárok, művészek, a művészeti képzésben részesülő diákok szakmai képzésének elősegítése. A zeneművészeti képzés oktatási- és oktatásmódszertani feltételeinek a javításához történő hozzájárulás. A Zeneművészet területén kiemelkedő szakmai munkát végző természetes, vagy jogi személyek, jogi szemilyiség nélküli közösségek támogatása. Ösztöndíjak folyósítása zeneművészeti képzésben résztvevők részére. Zeneművészeti képzésben résztvevő oktató, vagy tanuló számára a képzéssel összefüggő költségek megfizetése (tandíj, útiköltség, szállásköltség stb.) Szociálisan hátrányos helyzetű oktatók, vagy tanulók támogatása. Zeneművészeti célú hanghordozók (CD, DVD), kiadványok kiadásának támogatása. ... >>

Alapítvány az erdőért és az egészségért

(természetvédelem,környezetvédelmi)

3242 Parádsasvár, Fényespuszta 041/14.hrsz.
képviselő: kuratóriumi tag Bogádi Nóra
A természeti környezet, kiemelten az erdők védelmének támogatása, ehhez kapcsolódóan az egészséges életmód, a pihenés, az egészség megőrzésének segítése. ... >>

Alapítvány az Óvodáskorú Gyermekek Harmonikus Fejlődéséért

(intézményi,természetvédelem,oktatási)

8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 42.
képviselő: Kulbertné Virág Zsuzsanna kur.eln.
A Hosszúsétatéri Óvodában nevelt gyermekek érzelmi, testi, értelmi fejlődése, a természeti, társadalmi környezet megismertetésével, anyanyelvi kultúrájuk alakításával, alkotókészségük kibontakoztatásával, testi képességeik fejlesztésével. ... >>

Alapítvány Ráckeve Városáért

(természetvédelem)

2300 Ráckeve, Szent István tér 4.sz.
képviselő: Huszár István
Településfejlesztés, településrendezés, épített és természeti környezet- védelem, üdülőterület fejlesztése. ... >>

Alapítvány Winkler Márta Iskolájáért

(intézményi,természetvédelem,oktatási)

1119 Budapest, Fogócska 6.
képviselő: Winkler Márta
Az egyes gyerek autonóm erőinek kreatív képességének felhasználásával a személyiség fejlesztése, a gyermek és a természet kapcsolatának erősítése, új szemléletű pedagógia kialakulásának elősegítése. ... >>

ALBA REGIA CIVITAN CLUB SZÉKESFEHÉRVÁR

(természetvédelem,szociális,egyéb)

8000 Székesfehérvár, Bánáti utca 13/A.
képviselő: Serfőző Jánosné
Tagjait jó honpolgárrá képezze, szellemileg fizikailag visszamaradott hátrányos helyzetűek segítése, természetvédelem, környezetvédelem, szellemileg fizikailag visszamaradottak és megváltozott munkaképességűek részére munkahelyteremtés. ... >>

Alba Regia Horgász Egyesület

(sport,természetvédelem)

8000 Székesfehérvár, Jancsár u. 13.
képviselő: Szilágyi Vilmos
A horgászsport népszerűsítése, a tagjai részére kedvező horgászati lehetőségek biztosítása, a horgászoknak a társadalmi rend megbecsülésére, a társadalmi együttélés és a horgászerkölcs szabályainak tiszteletben tartására, a természet szeretetére és védelmére való nevelése. ... >>

Albannach (Skót) Kulturális Egyesület

(természetvédelem,kulturális)

2151 Fót, Akácos utca 12.
képviselő: Szalay Tamás Lajos
Szellemi műhely létrehozása Skócia kulturális és természeti értékeinek széles körben való megismerése és megismertetése céljából. Az országhatárokon átívelő nemzetek közötti együttműködés elősegítése, ifjúsági táborok, szabadidős és kulturális rendezvéyek szervezésével. A skót nemzeti hagyományok és szokások megismerése, megismertetése és népszerűsítése - ezen belül is a skót táncok, zene kultúra hagyományok, történrlrm, irodalom megismertetése Magyarországon. A skót-magyar kulturális kapcsolatok építésében, ápolásában való közreműködés. Jótékonysági kulturális események, rendezvények szervezése, illetve azokon való részvétel. ... >>

Albertirsa Barátainak Köre Egyesület

(természetvédelem,kulturális)

2730 Albertirsa, Irsay Károly u. 2.
képviselő: Pásztor János Attila elnök
A nagyközség hagyományainak ,kulturális művészeti értékeinek ápolása és annak szervezése. A társadalmi szervezet kiemelt céljának tekinti a természet-, környezet- és műemlékvédelmet, ezért természetvédelmi és műemlékvédelmi csoportot működtet. ... >>

Albertirsa Nyilvánosság Közhasznú Alapítvány

(intézményi,sport,természetvédelem,oktatási,szociális,kulturális)

2730 Albertirsa, Irsay Károly u. 2.sz.
képviselő: Kaáriné Kabay Lilla elnök
-Albertirsa és térsége közéleti és közérdeklődésre számottartó eseményeinek, rendezvényeinek, kulturális, egyházi, sport és turisztikai eseményeinek, értékeinek maradandó rögzítését, megörökítését, továbbá bemutatását a média eszközeivel, továbbá ilyen célra történő juttatás. -Albertirsa történelmi nevezetességeinek megörökítése, archíválása, a községben működő öntevékeny kulturcsoportok, szakkörök tevékenységének rögzítése. - A helyi iskolákban működő szakkörök tevékenységének segítése.-A község kulturális örökségének megóvása pl. az un. Dolina természetvédelmi terület rehabilizálása, ahol a község és az ifjúság részére természetvédelmi bemutatókat lehet tartani. -Hozzájárulás a helyi kábeltelevízió üzemeltetője által az Albertirsai Önkormányzat részére napi 24 órás működtetésre biztosított csatorna műsorral történő ellátáshoz, a fiatalok részére lehetőség biztosítása a csatornán történő bemutatkozásra, a csatorna hírekkel történő ellátással való segítése, a helyi énekkar kulturcsoport műsorának felvétele és bemutatása. Hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése. - A fiatalok részére az iskolai oktatás, nevelés, pességfejlesztés, ismeretterjesztéshez segítségnyújtás, ... >>

ÁLDOTT KÉZ 2000 Nemzetközi Alapítvány Szeretetszolgálat

(természetvédelem,egészségügyi)

1223 Budapest, Rózsakert u. 13/A. fszt. 1.
képviselő: Csahuridisz Natasa
Súlyos beteg gyermekek külföldi gyógykezeltetése, külföldi gyógymódok magyarországi meghonosítása. Nemzetközi szeretetszolgálat létrehozása, természetes életmód segítése táborok létrehozásával. Nehéz körülmények között élő gyermekek, idősek támogatása, jogsegély szolgálata. Orvosi konferenciák, egészségügyi tréningek szervezése. ... >>

"ÁLDOTT TEHER" Alapítvány

(természetvédelem,egészségügyi)

7477 Szenna, Rákóczi utca 48.
képviselő: elnök Tóth Csaba, titkár Hegedűs Istvánné
Az alapítvány keresztény jellegénél fogva céljának, feladatának tartja az emberi élet védelmét, amely a megfogantatás pillanatától a természetes halálig tart. Hivatásának tartja a meg nem született gyermekek, az idősek és bármilyen veszélyeztetett emberek életének védelmezését, szocális, mentális, etikai, egészség-megőrzési segítség- és szolgáltatások nyújtásával. Célja a teljes ember testi-lelki egészségre segítése, amelynek érdekében életvédő központ létrehozását tervezi, amely egy keresztény alapelvű tanácsadó, családsegítő szolgálat, stb. ... >>

Alföld Idegenforgalmáért Alapítvány

(intézményi,sport,természetvédelem,oktatási,kulturális,szociális)

6000 Kecskemét, Beniczky F. utca 2. fszt./2.
képviselő: Deutschné Sipos Irén kuratóriumi elnök
Az alföldi települések, település képének javítása, környezetének gondozása, építészeti értékeinek megőrzése. Az alföldi települések értékes hagyományainak megőrzése, továbbfejlesztése. Az Alföld múltjával kapcsolatos kutatások támogatása. Az alföldi települések, vendéglátásának, idegen forgalmának népszerűsítése, kiállításokon való megjelenés, különös tekintettel a gyógy-, konferencia, lovas, öko- és vallási turizmusra. Az alföldi településekre leginkább jellemző minőségi termékek megismertetése, népszerűsítése, hogy elnyerjék helyüket a hungarikumok között. Alföldön élő, vagy az ide látogató gyermekek és fiatalok egyéni és közösségi szabadidő eltöltésének, iskolán kívüli nevelésének támogatása, népszerűsítése, kulturális és sportprogramok szervezése. Az egészségmegőrző, -javító szabadidős tevékenység, környezetvédelmi tevékenység, természetbarát törekvések támogatása, népszerűsítése. ... >>

Alföld Turista Egyesület Mezőberény

(sport,természetvédelem)

5650 Mezőberény, Vasút u. 22.
képviselő: elnök Földes Péter
Sport, természetjárás, túrák szervezése ... >>

Alföldi Erdőkért Egyesület

(természetvédelem,oktatási,kulturális,egyéb)

6000 Kecskemét, Külső-Szegedi út 135.
képviselő: Sódar Pál elnök
Az Egyesület alapvető célja az Alföld erdőállományával, erdősítésével kapcsolatos kutatási, tudományos feladatok elvégzése, az ezzel kapcsolatos kutatási és tudományos eredmények megismertetése, gyakorlati hasznosításának elősegítése. Célja továbbá az Egyesületnek az erdészeti tevékenységgel kapcsolatos oktatás, ismeretterjesztés, a természetvédelem, a környezetvédelem, a kapcsolódó kulturális tevékenység, valamint az euró atlanti együttműködés elősegítése. ... >>

Alföldi Vadásztársulat Közhasznú Alapítvány

(természetvédelem,oktatási,kulturális)

5553 Kondoros, Hősök tere 4-5.
képviselő: Paluska Zoltán
A történelmi Magyarország területén elsőként megalakult vadásztársaságnak méltó emléket állítson és a történelmi hagyományokon alapuló jövőképet adjon vadásznak és nem vadásznak egyaránt. A korábban Szarvashoz, ma Kondoroshoz tartozó Nagy-Csákói Batthyány vadászkastélyhoz köthető ugyanis az 1850-ben alakult Alföldi Vadásztársaság. Cél, hogy e Falkavadász társaság hagyományainak megőrzésén, valamint a vadász- és lovas turizmus fejlesztésén keresztül az alapítvány járuljon hozzá a helyi értékek védelméhez, a települések és helyi társadalom megújításához, továbbá a környezeti nevelés eszközeivel mutassa be egy fenntartható életmód lehetőségeit a helyi lakosoknak, a térségben tanuló diákoknak és az ide látogatóknak, legyen az vadsáz, ló szerető, falkakutya kedvelő, vagy éppen természetbarát. ... >>

"ALGYŐI TERMÉSZETVÉDŐ HORGÁSZEGYESÜLET"

(természetvédelem,egyéb)

6750 Algyő, Kastélykert utca 63.
képviselő: Karasz Béla, elnök, Kiss András, elnökhelyettes
Tagjai részére kedvező horgászlehetőségek biztosítása, ésszerű, megalapozott halgazdálkodás folytatása, tagjai érdekeinek képviselete. ... >>

Alimentaria et Societas Kutatási és Fejlesztési Közhasznú Alapítvány

(természetvédelem,oktatási,szociális,érdekképviselet,egyéb)

7431 Juta, Hősök tere 3.
képviselő: elnök Solymosi Viktor
Az Alapítvány műszaki, természettudományi és üzemszervezési körben kutatások végzését, valamint az alkalmazott kutatások fejlesztését, támogatását, illetőleg az ide kapcsolódó nevelés és oktatás szervezését, továbbá a hátrányos helyzetű csoportok minden szinten értelmezhető helyzetének javítását, az ezzel kapcsolatos érdekvédelem ellátását, valamint környezetvédelem és környezeti nevelés támogatását tűzte ki célul. ... >>

ALKALOIDA LOMBIK Horgászegyesület

(sport,természetvédelem)

4440 Tiszavasvári, Kabay János út 29.
képviselő: Treszkai József
Horgászsport népszerűsítése, fejlesztése, a horgászoknak a jogszabályok, atársadalmi együttélés és a horgászerkölcs szabályainak tiszteletben tartására, a természet szeretetére és védelmére való nevelése. ... >>

Alkony Közhasznú Egyesület

(sport,természetvédelem,oktatási,szociális,kulturális)

7700 Mohács, Árok utca 25.
képviselő: elnök Hengl János
segítséget nyújtani a hátrányos helyzetű fiatalok számára testi, lelki egészségük fejlődésében. Nyugdíjasok egészségmegőrzési, rehabilitációs tevékenységének elősegítése. Természetvédelem, állatvédelem. Kulturális, sport tevékenység keretein belül nevelés, oktatás, képességfejlesztés. ... >>

Alkotó, Tehetséges Gyermekekért Alapítvány (1984/2004)

(természetvédelem,oktatási,kulturális)

2541 Lábatlan, Rákóczi út 112.
képviselő: Hartmanné Marczinkó Márta elnök
Nevelés, oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés. Kultúrális tevékenység, kultúrális örökség megóvása. Természetvdéelem, állatvédelem, környezetvédelem. ... >>

"ÁLLAT ÉS EMBER" Állat- és Természetvédő, Kulturális és Szabadidő Egyesület

(természetvédelem,kulturális,környezetvédelmi)

1151 Budapest, Pisztráng utca 3.
képviselő: Takács Katalin
Az állatvédelem és természetvédelem területén felvilágosító, oktató tevékenység végzése; környezetvédelem; az ifjúság környezettudatos magatartásra nevelése. ... >>

Állat-és Természetvédők Budaörsi Egyesülete

(természetvédelem,környezetvédelmi)

2040 Budaörs, Lévai u. 34.sz.
képviselő: Pénzesné Végvári Ágnes elnök ... >>

Állati Szeretet Közhasznú Alapítvány

(természetvédelem,egyéb)

4432 Nyíregyháza, Boglárka utca 2.
képviselő: Virág Hajnalka
Természetvédelem, állatvédelem, és egyéb, az alapító okirat szerint. ... >>

Állatok Otthont keresnek vad-, házi- és haszonállatok természetes életmódját támogató, közhasznú alapítvány

(természetvédelem,egészségügyi)

1035 Budapest, Raktáru.39-41.IV.ép.III.lh.f43
képviselő: Oláh Edit
A természetes életmódjukban megzavart, egészséges és beteg állatok támogatása, életkörülményeiknek, gyógyításuknak segítése és tárgyi eszközökkel, állatmenhely (otthon) fenntartása. Létrehoz egy, az állatvédelemmel kapcsolatos informatikai adatbázist és annak megszervezi minden érdeklődő hozzáférési lehetőségét országos és nemzetközi szinten. Az állatvédelemmel kapcsolatban súlyt helyez a bajbajutott emberek állatainak megsegítésére és ezen tevékenysége során igyekszik más sérült, beteg emberek foglalkoztatását elősegíteni és ennek révén ezen személyek rehabilitációját megvalósítani. ... >>

Állatotthon Alapítvány

(természetvédelem,egészségügyi,környezetvédelmi)

1224 Budapest, Szakiskola utca 149.
képviselő: Greilinger Hedvig
Környezet- és természetvédelmi gondok enyhítése, kóbor és kivert állatok befogadása, tartása, egészségügyi ellátása, talált és elveszett állatok nyilvántartása. Otthontalan állatok gazdához segítése, természetvédelem, állatvédelem. ... >>

ÁLLATOTTHON Alapítvány

(természetvédelem,egyéb)

5700 Gyula, Székely A. utca 18/2.
képviselő: Dr. Soproni Mária kuratóriumi elnök
A Gyula, Kígyósi úton 0548/4. hrsz-ú ingatlanon működő állatmenhelyen élő kóbor állatok tartásának, gondozásának elősegítése a folyamatos, rendszeres és szakszerű ellátásuk anyagi fedezetének biztosítása, az állatok védelme és a természetvédelem. ... >>

Alliter Kiadói és Oktatásfejlesztő Alapítvány

(sport,természetvédelem,egészségügyi,oktatási,kulturális)

1135 Budapest, Lehel út 24/c. III. 1.
képviselő: Czinege Mária
főként a hazánkban élő és a határon túli magyarság számára is- meretek terjesztése, könyvek és egyéb adathordozók kiadása, különös tekintettel az egészségüggyel (egészségmegőrzés, betegségmegelőzés) sporttal, környezetvédelemmel, természetvédelemmel, az ifjusággal (nevelés, oktatás, ifjuságvédelem) és az euroatlanti integrációval kapcsolatos ismeretekre; -a magyarság magas szintű műveltségének és képzettségének fenn- tartását, fejlesztését szolgáló szellemi és kiemelkedő gyakorlati tevékenység ösztönzése; - egyes szellemi termékek széles körben való megismertetésének támogatása; - a fent említett célok megvalósításából származó adatok alapján végzett tudományos tevékenység, kutatás. ... >>

Álom Hal Sporthorgász Egyesület

(sport,természetvédelem,érdekképviselet,egyéb)

4024 Debrecen, Kossuth u. 5. I/3.
képviselő: elnök Tóth Gábor Antal
Érdekvédelem, részvétel a helyi és országos horgász szervezetek működtetésében, az országos horgászrenddel összefüggő jogszabályok terjesztése, ismertetése, horgászversenyek szervezése a természeti és környezetvédelmi érdekek érvényesülésével. ... >>

Alpári Tisza Horgász Egyesület

(természetvédelem,oktatási,érdekképviselet,egyéb)

6066 Tiszaalpár, Petőfi u. 1.
képviselő: Barta Lajos elnök
A horgászati jogszabályoknak, egyéb szakhatósági előírásoknak megfelelő művelése, fejlesztése és népszerűsítése. A természet és halállomány védelme. A horgász szakismeret terjesztése, általánossá tétele, oktatás, vizsgáztatás. Horgászversenyek, horgásztúrák, horgásztalálkozók szervezése. A horgászat, mint aktív pihenés (szórakozás, kikapcsolódás) népszerűsítése. A tagság érdekeinek képviselete az Önkormányzat, vízkezelő stb. irányában. Adminisztratív tevékenység gyakorlása: a tagok horgászati okmányokkal való ellátása (horgászjegyek, napijegyek, területi engedélyek stb.) A horgász közélet szervezése. Együttműködés, kapcsolattartás szervezése (vízi rendőrséggel, vízkezelővel, önkormányzattal, APEH-al, szövetséggel, természetvédelmi szervekkel, társegyletekkel stb.). Segíteni a horgászvizek hasznosítóit és a hatóságokat az orvhorgászat megelőzésében, felszámolásában. ... >>

Alpári Tisza Vadásztársaság

(sport,természetvédelem)

6066 Tiszaalpár, Csongrádi úti körzet 14.
képviselő: Kiss Lajos elnök
Az egyesületekre és a vadásztársaságokra, a vadgazdálkodásra és a vadászatra, a fegyver és lőszer tartására, valamint használatára vonatkozó jogszabályok megtartásával és megtartatásával a társadalom érdekeivel - különösen a helyi erdő- és mezőgazdasági érdekekkel - összhangban, továbbá a környezet- és természetvédelmi előírásokra figyelemmel, a szakszerű és tervszerű vadgazdálkodással tagjai részére kulturált sportvadászati lehetőség biztosítása az alapszabály szerint. ... >>

Alsó-Tarna és Hanyi menti Közhasznú Kulturális Egyesület

(természetvédelem,kulturális)

3368 Boconád, II. Rákóczi Ferenc u. 12.
képviselő: elnök Simon Margit
Az egyesület célja a térség kulturális örökségének közvetítése, kulturturizmus fejlesztése.
A térségben működő szálláshelyek -Tarnamérai Strandfürdő, Pintér Tanya? vendégeinek szervezett kulturális programkínálatot adni a térségében található kulturális értékek megtekintésére, a programok szervezésére.
A térségben lévő kulturális, épített, természeti és népművészeti, néprajzi hagyományokat őrző helyek bemutatása, látogatása, fotókon történő megörökítése: Pl. Rendőrmúzeum (Tarnaméra) Sakkmúzeum, Helytörténeti gyűjtemény és Kő Pál szobrászművész állandó kiállítása, Népművészeti és Háziipari Szövetkezet (Heves), Kakasház, középkori református templom (Átány), Arborétum (Erdőtelek), Puszafogacsi kápolna.
- Együttműködés más hasonló céllal működő szervezetekkel, intézményekkel, testvérvárosokkal: települési és térségi szintű művészeti események/kiállítások koncertek, látogatások, táborok/szervezése. ... >>

Alsódobszai Hernádmenti Természetvédelmi Kulturális és Sport Egyesület

(sport,természetvédelem,kulturális)

3717 Alsódobsza, Rákóczi utca 69
képviselő: Bereczky Attila Szilveszter
működési körének a jellege: sport, környezetvédelemi, kulturális tevékenység ... >>

Alsónánáért Egyesület

(természetvédelem,egyéb)

7147 Alsónána, Kossuth utca 27.
képviselő: elnök Molnárné Ivic Erika
Az egyesület célja: településfejlesztési tevékenység, helyi épített- és természeti környezete védelme, műemlékvédelem, a település tájvédelmi övezetbe tartozásával kapcsolatos fenntartható fejlődés feladataiban való részvéte, esélyegyenlőség, életminőség javítása, környezettudatos magatartásra való ösztönzés. ... >>

Alsós Diákjainkért Alapítvány

(intézményi,természetvédelem,oktatási)

7632 Pécs, Aidinger János utca 41.
képviselő: kuratórium elnöke Kozsahubáné Bata Zsuzsanna, kuratóriumi titkár Farkas Róbert
az Árpád Fejedelem Gimnázium és Általános Iskola első négy évfolyama tanulóközösségének a tanulmányok folytatátáshoz, illetőleg a tanulmányok megfelelő tárgyi feltételeinek biztosításához anyagi és természetbeni támogatás nyújtása. A tanulók képességfejlesztésének, a körükben végzett ismeretterjesztésnek a támogatása. Különböző területeken kiemelkedő teljesítményt nyújtó tanulók jutalmazása. A tanulók versenyeztetésének támogatása, részvételi díj, útiköltség megtérítésével. Az egészséges életmódra nevelés lehetőségeinek bővítése, tanulmányi kirándulások támogatása, a kulturált iskolai környezet megteremtése, fenntartása. A szabadidő hasznos eltöltését szolgáló eszközök, létesítmények fejlesztése. Az első négy évfolyamon eredményesen dolgozó pedagógusok munkájának elismerése, a tanítók, nevelők szakmai képzésének támogatása. ... >>

Alsószéki Vadász Klub

(természetvédelem,egyéb)

6000 Kecskemét, Felsőszéktó 65/b.
képviselő: Bozsolik Zoltán elnök, Molnár István elnökhelyettes
A vadász klub célja, hogy az egyesületekre és a vadásztársaságokra és a vadásztársaságokra, a vadgazdálkodásra és a vadászatra, a fegyver és a lőszer tartására, valamint használatára vonatkozó jogszabályok és szabályzatok megtartásával és megtartatásával, a társadalom érdekeivel ?kölcsönösen a helyi erdő és természetvédelmi előírásokra figyelemmel, szakszerű és tervszerű vadgazdálkodással, a legcélszerűbb együttműködési formák kialakításával és példás egyesületi élettel tagjai részére kulturált vadászati lehetőséget biztosítson. További célunk, hogy a környezeti nevelés során ismeretközvetítéssel szemléletformálás, környezettudatos gondolkodás, fenntartható fejlődés előmozdítása valósuljon meg helyi környezeti értékek megismertetése és az aktív megóvása mellett. A környezetvédelmi tevékenység céljaink közt szerepel, amely az emberi társadalom által saját ökológiai létfeltételeiben (saját maga által) okozott károsodások megelőzésére, a károk mérséklésére vagy elhárítására irányul. ... >>

Alsószuha Közbiztonsági Egyesület

(természetvédelem,egyéb)

3726 Alsószuha, Dózsa György út 3.
képviselő: Ruszó Valéria elnök
Közreműködés a közrend és a közbiztonság védelmében, fenntartásában, a bűnalkalmak csökkentésében, a személyek biztonságának növelésében és a vagyonvédelemben, az ezeket, illetve az épített és a természetes környezetet károsító jogsértések, események megelőzésében, következményinek elhárításában vagy mérséklésében. A közbiztonság erősítése útján a lakosság biztonságérzetének növelése, nyugalmának biztosítása. Az a.) és b.) pontokban meghatározott célok érdekében önkéntes tevékenységet kifejtő polgárok összefogása, rendszeres működésük összehangolása. A közösségi kapcsolatok erősítése. A lakosság, az önkormányzatok, illetve a bűnöző szervek közötti bizalom és együttműködés erősítése. ... >>

Alsótold Polgárőrség

(közbiztonság,természetvédelem,egyéb)

3069 Alsótold, Szabadság út 6.
képviselő: Kiss László
A közrend és közbiztonság keretén belül a balesetek, szabálysértések és bűncselekmények megelőzése, azok felderítésében való közreműködés, az alkohol és kábítószer fogyasztása elleni kőüzdelem, a táj és természetvédelmi körzet kiemelt helyi védelme. ... >>

ALTAMIRA Egyesület

(természetvédelem,kulturális)

1042 Budapest, József A. u. 60.C.I/6.
képviselő: Szunyoghy András
a természet értékeinek művészi megörökítése. ... >>

ALTERNATAL Alapítvány a háborítatlan szülésért, születésért

(természetvédelem)

1015 Budapest, Batthyány u. 31.
képviselő: Dr. Klein Sándor
A természetes szülés és születés elterjedésének előmozdítása, az e célt szolgáló intézetek és személyek támogatása. ... >>

Alternatív Orvos- és Természetgyógyászati Egyesület

(természetvédelem,egészségügyi)

1143 Budapest, Stefánia út 25.
képviselő: Béky László, Császi András ... >>

Alternativa Egyesület

(természetvédelem,kulturális,érdekképviselet,egyéb)

6754 Újszentiván, Szigeti út 16.
képviselő: Erdei Csaba elnökségi tag, Fabulya Edit elnök, Sebők Roland elnökségi tag, Tánczos Zsuzsanna, Vajda Árpád elnökségi tag
Gyermek- és ifjúsági társadalmi szervezet, mely kulturális, közművelődési, környezet- és természetvédő, szociális, érdekvédelmi és önsegítő tevékenységet végez. ... >>

Alternatíva Természetbarát Közhasznú Egyesület

(természetvédelem,környezetvédelmi)

8360 Keszthely, Skála köz 8.
képviselő: Horváth Zoltán
Működésével a természeti értékekre való figyelemfelhívással és az állatok iránti szeretet felkeltésével elősegítse a természet és a környezetvédelmet, növelje a természeti értékek fennmaradásának esélyeit. ... >>

Ambrózfalva Polgárőr Egyesület

(közbiztonság,természetvédelem,szociális,egyéb)

6916 Ambrózfalva, Dózsa Gy. utca 2.
képviselő: Csirik István, elnök, Pál Vencel, elnökhelyettes
A település közrendje, közbiztonsága fenntartásának segítése, közreműködés a határőrizetben, vészhelyzetek megelőzésében, környezet- és természetvédelemben, a fiatalok alkohol- és drogfogyasztásának megelőzésében. ... >>

Amina Állat- és Természetvédelmi Központ Alapítvány

(természetvédelem,környezetvédelmi)

1124 Budapest, Apor Vilmos tér 24. II./2.
képviselő: Reymeyer Zsuzsa
Az állat, a természet és környezet védelmének elősegítése. ... >>

Amphora Búvár Club

(sport,természetvédelem)

1027 Budapest, Varsányi 33/b.
képviselő: dr. Pálfi Zoltán
Szervezeti egységbe összefogni azokat, akik a búvár sportot és a búvár tevékenységet űzni óhajtják, akik a természet és elsősorban a víz alatti világ megismerését és megismertetését tűzték ki célul maguk elé. Akik a víz alatti természet kutatása során szerzett élményeiket, tapasztalataikat közkinccsé kívánják tenni. Túrák, edzőtáborok, expedíciók, sportolási lehetőségek, versenyek szervezésével széles körben lehetőséget biztosítani a rendszeres sportolásra, testedzésre, versenyzésre és ezen tevékenységeken keresztül a közösségi élet, a társadalmi öntevékenység kibontakoztatására. Versenyek és túrák szervezése során szem előtt tartja a természet- és tájvédelem jogszabályi és szakmai előírásait, felvilágosító programokat szervez és más szervezetek természet- és tájvédelem körében szervezett eseményein képviselteti magát. A jogszabályokban meghatározott körülmények között nemzetközi tevékenységet folytat. Saját gazdálkodásának fenntartása érdekében olyan gazdasági vállalkozási és egyéb tevékenységeket végezhet, mely a speciális a víz alatti munkavégzés, mint szakterülethez kapcsolódik, valamint a sporthoz, szabadidős tevékenységekhez kapcsolódóan reklám és propaganda tevékenységeket végezhet. ... >>

Andrássy Program Közhasznú Alapítvány

(természetvédelem,szociális,kulturális,egyéb)

1122 Budapest, Városmajor utca 48. b. I./3.
képviselő: Nagy Júlianna
Budapest és a vidéki térségek, kiemelten a jövedelemtermelő képesség, munkaerő-piaci helyzet, infrastrukturális ellátottság, szolgáltatási hozzáférés szempontjából hátrányos helyzetűnek minősülő kistérségek kooperációja az érintett vidéki térségek esélyegyenlőségének és kiegyensúlyozott fejlődésének, illetve kulturális örökségük, hagyományaik, természeti értékeik és a megtermelt javaik Budapest lakosságával történő megismertetése és megosztása érdekében. ... >>

Angelika Természetvédelmi és Kulturális Egyesület

(természetvédelem,oktatási,kulturális,környezetvédelmi)

8096 Sukoró, Toboz út 2.
képviselő: Szigeth Gábor László elnök
A természetes és épített környezet megóvására, védelmére irányuló tevékenység a Velencei-tavon és környékén. Együttműködés és részvétel a kistérségi hagyományőrző, valamint hagyományteremtő rendezvények szervezésében, lebonyolításában, aktív szerepvállalás a helyi közéletben. Kapcsolattartás természetvédelmi szervezetekkel. Természetben elsősorban a Velencei-tó és a Velencei hegység tisztaságára irányuló figyelem, hulladékmentesítés a gyakorlatban, és ehhez kapcsolódó felvilágosító, megelőző, ismeretterjesztő tevékenység. ... >>
1. oldal 2. oldal 3. oldal 4. oldal 5. oldal 6. oldal 7. oldal 8. oldal 9. oldal