Észrevétele van?

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

természetvédelem civil szervezetek


Találatok száma: 5403
5. oldal

Angie Állat-és természetvédő Alapítvány

(intézményi,természetvédelem,egészségügyi,oktatási,környezetvédelmi)

3350 Kál, Erdőkerti út 0116/113 hrsz.
képviselő: kuratóriumi elnök Mák Tamás, kuratóriumi tag Kaló Róbert
Az alapítvány tartós közérdekű célját az alábbi konkrét tevékenységekkel valósítja meg: állatmenhely működtetése, tan- és egyéb intézményekben ismeretterjesztés, állat terápiás foglalkozások, nyári ismeretterjesztő táborok szervezése, kutyaiskola működtetése, ingyenes vagy kedvezményes állat egészségügyi ellátások biztosítása (pl. ivartalanítás, oltás stb.) ... >>

Angyalföldi Természetbarát és Testedző Egyesület

(természetvédelem)

1139 Budapest, Rozsnyai utca 4.
képviselő: Dubniczky Attila, Losonczy Péter ... >>

Angyali Gyógyítók és Gyógyultak Alapítványa

(természetvédelem,kulturális)

5700 Gyula, Nagyváradi út 54. I./7.
képviselő: Márki Zoltán, Perei István
Testi, lelki, szellemi egyensúlyi állapotból kibillent emberek segítése, harmonikus egyensúlyuk, emberi kapcoslataik visszaszerzésében, elsősorban természetes gyógyító módszerek és energiák segítésével. ... >>

Annavölgy és Sárisáp Kertbarátainak és Borbarátnőinek Egyesülete

(természetvédelem,oktatási,kulturális)

2523 Sárisáp, Malom u. 3.
képviselő: elnök Schummel Tamás József
A tagok érdekeinek képviselete. A gazdálkodási szakértelem fejlesztése. Kisgazdasági, kertészeti, szőlő-és gyümölcstermesztési tevékenység és borászkodás segítése. A természetes környezet megóvása. Nevelés, oktatás, képességfejlesztés. Kulturális tevékenység. Gasztronómiai és borbemutatók szervezése, lebonyolítása. ... >>

Anonymus Alapítvány

(természetvédelem,oktatási)

1112 Budapest, Konkoly-Thege Miklós út 21.
képviselő: Gráf Rózsa, Kovács Ferenc Dr.
A családpedagógusi és fejlesztőpedagógusi posztgraduális képzés szervezése, támogatása, gyermek- és természetközpontú holisztikus szemléletű óvó- és tanítóképző intézet létrehozása és működtetése. ... >>

Apagy Közhasznú Horgászegyesület

(sport,természetvédelem)

4553 Apagy, Kossuth utca 145.
képviselő: Kiss István
Tagjai horgászérdekeinek képviselete, valamint kedvező horgászlehetőség biztosítása, horgászsport fejlesztése, népszerűsítése, horgászerkölcs szabályainak tiszteletben tartása, a természet szeretetére és védelmére való nevelés, egyéb az alapszabály szerint. ... >>

APAKŐI VADÁSZ EGYLET

(sport,természetvédelem)

3400 Mezőkövesd, Ady Endre út 54.
képviselő: Zsombok András elnök
Az egyesület vadászati, horgászati és erdészeti, valamint az ezekhez kapcsolódó tevékenységek végzésére szervezi és koordinálja tagjai tevékenységét. Az egyesület célja a magyar vadászati, horgászati és erdészeti kultúra ápolása és fejlesztése, a természeti értékek megbecsülésének és védelmének messzemenő figyelembe vétele mellett. ... >>

Apátfalváért Alapítvány

(sport,természetvédelem,kulturális,egyéb)

6931 Apátfalva, Templom u.69.
képviselő: Sóki Bernadett a kuratórium elnöke
Apátfalva község természeti értékeinek,környezetének védelméhez,a helyi tűzvédelemhez,a közbiztonság helyi feladataihoz,az egészségvédelmi,gyermek-és ifjúsági,közművelődési és kulturális hagyományőrző,művészeti és sportfeladatokhoz,tevékenységekhez való anyagi,természetbeli hozzájárulás,támogatás nyújtása. ... >>

Apor Vilmos Népfőiskola Győr

(intézményi,természetvédelem,oktatási,kulturális)

9026 Győr, Rozmaring u. 40/a.
képviselő: Molnárné dr. Szolnoky Erzsébet
A helyi hagyományok ápolása, társadalomtudományi, kulturális célok, egészséges, vallásos életmód népszerűsítése, környezet- és természetvédelmi célok. ... >>

Apostagért Közalapítvány

(sport,természetvédelem,oktatási,szociális,kulturális,egyéb)

6087 Apostag, Kossuth L. u. 1.
képviselő: Gyimesi László kuratóriumi elnök
Elősegíteni Apostag lakossága szociális, környezetvédelmi, természetvédelmi, műemlékvédelmi, kulturális, oktatási, sport, vallási és hitéleti, gyermek- és ifjuságvédelmi, információs érdekeinek, állampolgári jogok gyakorlásának magasabb szintű kielégítését, helyi közrend, közbiztonságvédelmét, hátrányos helyzetűek támogatását. ... >>

Apró Nyelvészekért szülői Egyesület

(intézményi,természetvédelem,oktatási,szociális,kulturális)

1022 Budapest, Fillér utca 70-76.
képviselő: Schvajdáné Gyovai Anikó, Soós Klára
Az újfajta oktatási és nevelési terveknek megfelelő általános iskolai oktása segítése, az ebbe a körbe tartozó tankönyvek, munkafüzetek és segédanyagok létrejöttének anyagi segítése. Az oktatást segítő eszközök beszerzése. Kulturális programok szervezése. At ilyen típusú munkát vállaló pedagógusok kísérleti pedagógiai tevékenységének anyagi támogatása, ösztöndíjak adása. A személyesen átélt ismerethez, valóságban való önálló eligazodáshoz vezető ismeretek megszerzéséhez szükséges eszközök, nyelvi és természeti táborok megszervezésének és lebonyolításánek anyagi támogatása. Az általános iskolai idegen nyelvoktatás új modszereinek kidolgozása. Az ebben az irányban folytatott kísérletező műhelymunka anyagi bázisának megteremtése. A tanult idegen nyelvet beszélő népek kultúrájának megismertetése. A diákok környezetének szépítése tárgyi eszközök beszerzésével. Hátrányos helyzetű gyermekek segítése. ... >>

Aprók Pénze Alapítvány

(intézményi,természetvédelem,oktatási)

6041 Kerekegyháza, Rákóczi u. 70.
képviselő: Eln.akad.esetén:Kaldenecker Zoltán, Verosztáné Csorba Mónika kuratóriumi elnök
A Kerekegyházán élő és felnövekvő 6 év alatti gyermekek színvonalasabb óvodai ellátásának biztosítása, óvodai nevelés feltételeinek javítása, óvodai neveléshez, oktatáshoz szükséges taneszközök bővítése, természetvédelmi és környezetvédelmi tevékenység támogatása, közlekedésre neveléshez szükséges eszközök, felszerelések beszerzése, minden olyan tevékenységben való közreműködés, amely segíti a gyermekek eredményes, magas szintű oktatását, egészséges életmódra nevelését az Alapító Okirat 2.pontja szerint. ... >>

AQUAZONA Alapítvány

(intézményi,sport,természetvédelem,oktatási,szociális)

1091 Budapest, Üllői út 129.
képviselő: Fodor Szabolcs
a fiatalok egészséges, harmonikus testi és szellemi fejlődésének elősegítése, a természetes mozgás népszerűsítése, a gyermek, ifjúsági és felnőtt sport feltételeinek javítása, a versenysport hazai és nemzetközi sikereinek előmozdítása érdekében az alapítvány támogatja:
a.) az úszás és az úszósport népszerűsítését,
b.) hazai úszóversenyek szervezését, lebonyolítását,
c.) gyermek és felnőtt úszótanfolyamok szervezését,
d.) az úszótanfolyamokat szervező szakemberek díjazását,
e.) az óvodai-, diák-és tömegsportot,
f.) nyári úszótáborok szervezését,
g.) a fogyatékkal élők rehabilitációját és versenyeztetését,
h.) a szociálisan hátrányos helyzetű gyermekek úszóoktatását és versenyeztetését,
i.) az utánpótláskorú és felnőtt úszóversenyzők sportolásához szükséges tárgyi feltételeinek biztosítását,
j.) a Ferencvárosi Torna Club úszó szakosztály kiemelkedő eredményeket elért utánpótláskorú és felnőtt versenyzőinek jutalmazását, illetve felkészülési juttatásban való részesítését,
k.) a Ferencvárosi Torna Club úszócsapatainak hazai és nemzetközi edzőtáborozását és versenyeztetését,
l.) a Ferencvárosi Torna Club úszó szakosztálya versenyzőinek menedzselését,
m.) az eredményesebb sportolás miatt iskolai tanulmányaikat magántanulóként folytató versenyzők korrepetálását,
n.) az egyetemi éveiket külföldön töltő versenyzőket,
o.) a Ferencvárosi Torna Club úszó szakosztálya szakembereinek munkájához szükséges tárgyi feltételek biztosítását, illetve a szakemberek hazai és külföldi továbbképzését,
p.) a Ferencvárosi Torna Club úszó szakosztálya kiemelkedő teljesítményt nyújtó szakembereinek jutalmazását,
q.) a Ferencvárosi Torna Club úszó szakosztálya versenyzőinek és szakembereinek esetenkénti rendkívüli sportsegélyben való részesítését,
r.) a Ferencvárosi Torna Club úszó szakosztálya hazai és külföldi kapcsolatainak ápolását, fejlesztését,
s.) az alapítvány célját elősegítő szervező tevékenység anyagi elismerését. ... >>

AQUINCUM LIONS CLUB Egyesület

(természetvédelem,egészségügyi,szociális,érdekképviselet)

1131 Budapest, Jéggyár u. 6.
képviselő: . ******, Dr.Novák Tamás titkár, Illés Elemér alelnök, Kálmán László kincstárnok, Kormos János elnök, Simon Erzsébet alelnök
Olyan, a Lions Klubok Nemzetközi Szövetsége hálózatához tartozó szervezet létrehozása, amelynek tagjai nemes célok elérésének érdekében működnek együtt: közösségi célok megvalósításának segítésében, rászoruló személyek és szervezetek, alapítványok természetbeni, illetve anyagi juttatás formájában történő támogatásában, valamint a környezetvédelem ügyének előrevitelében, valamint korunk egyik betegségének, a drogfogyasztásnak visszaszorításában. ****** Az egyesület képviseletét az elnök az alelnökök, a titkár vagy a kincstárnok valamelyikével együttesen látja el. ... >>

Arany Bácska Egyesület

(sport,természetvédelem,oktatási,kulturális)

6440 Jánoshalma, Kalmár Sándor utca 25.
képviselő: Csizovszki László alelnök, Gyurcsik Ottó elnök
Bács-Kiskun Megye kulturális és sportéletében való aktív részvétel, rendezvények, előadások, konferenciák szervezése esetenként külső szakértők, közéleti személyiségek, szakpolitikusok meghívásával, kapcsolatok kiépítése és ápolása a határon túli magyar egyesületekkel. Sport, kulturális és szabadidős programok szervezése, sporthoz kapcsolódó táborok, előadások, bemutatók és kulturális programok szervezésében, kiadványok megjelentetésében és terjesztésében való részvétel. Helytörténeti kutató, feldolgozó és ismeretterjesztő tevékenység, helytörténeti szempontból jelentős történelmi személyiségek, események évfordulói alkalmából megemlékezések, előadások szervezése. Régi hagyományok felkutatása, feldolgozása. Környezet- és természetvédelem, Bács-Kiskun természeti értékeinek bemutatása, előadások, kiállítások szervezése, kiadványok terjesztése. Helyi értékek megóvása Bács-Kiskun megye építészeti, művészeti, természeti értékeinek felderítése, védelme és gazdagítása. A megye lakosságának ? elsősorban ifjúságának ? a térség szeretetére, értékeinek megbecsülésére és megóvására való nevelés, a tevékeny lokálpatriotizmus ápolása. Bács-Kiskun megye helytörténetének megismertetése a lakosság minden rétegével, elsősorban az ifjúsággal. A helyi történelmi, nemzetiségi és kulturális hagyományok felkutatása és megőrzése; ... >>

Arany Fény a Belső Harmóniáért Oktató és Ismeretterjesztő Alapítvány

(természetvédelem,oktatási,kulturális)

3534 Miskolc, Kandó Kálmán utca 24 3/4
képviselő: dr. Janits László
Az alapítvány legfőbb célja az egyén testi, lelki, szellemi épségének, egészségének megteremtése, illetve annak elősegítése az alább felsorolt eszközök segítségével:
- harcművészetek és ezekhez kapcsolódó ideológiák, tanítások megismertetése, gyakorlása:
- természetes gyógymódok megismertetése, természetes gyógyítással és életmóddal kapcsolatos ismeretterjesztő előadások szervezése:
- keleti és nyugati hagyományok, kultúrák, önismereti eszközök tanítása, ezzel kapcsolatos ismeretterjesztés:
- ázsiai nyelvek oktatása:
- a fenti témakörökben tréningek megszervezése és lebonyolítása. ... >>

ARANY HEGY Alapítvány Az ember harmonikus fejlődéséért

(természetvédelem,oktatási,kulturális)

1148 Budapest, Adria sétány 1/a. 1./15.
képviselő: Varga István
az ázsiai kultúrával, művészetekkel, gyógymódokkal kapcsolatos elméleti és gyakorlati képzés, ismeretterjesztés, - természetvédelemmel, természetes életmóddal kapcsolatos előadások tartása, hulladékgyűjtő akciók szervezése. ... >>

Arany Horda Természetjáró Egyesület

(sport,természetvédelem)

7634 Pécs, Kővirág u. 52.
képviselő: Plaszauer István elnök ... >>

"Arany Horog" Horgász Egyesület

(sport,természetvédelem)

8391 Sármellék, Szitaköz 4.
képviselő: Rácz Lajos
A tó és környezetének tisztántartása, a jelenlegi állapot (fák, bokrok) megóvásam, a tó halállományának fejlesztése, az őshonos halak visszatelepítése (csuka, compó, aranykárász). Az orvhorgászat megszüntetése, illetve visszaszorítása. Tagjai horgászérdekeinek képviselete, valamint kedvező horgászlehetőség biztosítása, a horgászsport fejlesztése, népszerűsítése. A horgászoknak a jogszabályok, a társadalmi együttélés és a horgászerkölcs szabályainak tiszteletben tartása, a természet szeretetére és védelmére való nevelése. ... >>

Arany Persli Horgászegyesület

(sport,természetvédelem)

7695 Mecseknádasd, Rákóczi F. utca 39.
képviselő: elnök Schváb Zoltán Henrik
A horgászsport fejlesztése, népszerűsítése, egyesület tagjainak a természet megóvására, védelmére való nevelése, tagok horgászérdekében képviselete, kedvező horgászlehetőség biztosítása. Tagoknak a jogszabályok, horgászerkölcs szabályainak tiszteletben tartására nevelése. ... >>

Arany Sárfehér Kistérségi Vidékfejlesztési Egyesület

(természetvédelem,egyéb)

6070 Izsák, Szabadság tér 1.
képviselő: Kovács Zoltán elnök
Legfontosabb célunk az Izsák és a Kolon-tó környéki települések által alkotott kistérség (a továbbiakban: térség) vidékfejlesztésének elősegítése, a térség vidékfejlesztés szempontjából érdekelt szervezeteinek segítése, illetve térségi szinten egy vidékfejlesztési terv elkészítése és folyamatos karbantartása. Célunk továbbá a Kolon-tó és környezete által nyújtott természetes vonzerő visszaállítása, illetve annak védelme. Offenzív, modern vidékfejlesztési program (innováció, értékmegőrzés) kialakítása. Környezetvédelem, településfejlesztés. Szolidarítás (térségre és vagy csoportra) Innovatív vidékpolitika. Leader-szerűség (partnerség). Koncentrált térségi forráslekötés elősegítés. Integráltság biztosítása a nemzeti fejlesztési tervekkel. Gazdasági és környezetvédelmi fenntarthatóság elősegítése. Munkahely (munkaalkalom teremtés elősegítése. Nemzetközi kapcsolatok, projektek generálása. Vidék- és térségfejlesztő pályázati projektek generálása. A célokkal összhangban együttműködés kormányzati és más civil szervezetekkel. A bor-, lovas-, gasztro-, minőségi- és falusi-tanyasi turizmus szakmai támogatása, aktív és ökoturizmus kialakítása és fejlesztése. A térség természet adta lehetőségei jobb kihasználásának elősegítése, a természetvédelmi hatóságokkal együttműködve természetjáró útvonalak kialakítása. Kapcsolattartás a határon túli magyarok és a testvérvárosok vidékfejlesztési, idegenforgalmi és turisztikai szervezeteivel. ... >>

Arany Szarvas Vadászati Oktatási, Természetvédelmi Alapítvány

(természetvédelem,oktatási)

4026 Debrecen, Darabos u. 4. IX/49.
képviselő: 7 fős kuratórium, Dr. Kovács László, Dr. Serfőző József elnök ... >>

Arany Szkíta Közhasznú Alapítvány

(természetvédelem,egyéb)

4033 Debrecen, Gábor Áron u. 35.
képviselő: elnök: Borbély János Tiborné
Magyarország lakosságának egészséges életmódjának elősegítése, megóvása, az egészséges életmódra és a természet szeretetére való nevelés, a megelőző szemléletmód terjedésének biztosítása egészségmegőrzés céljából. ... >>

ARANY-LÓ Állatvédő Alapítvány

(sport,természetvédelem,egészségügyi,környezetvédelmi)

5600 Békéscsaba, Mikkeli tér 9.
képviselő: Királyvári Petra Ágnes, Medovarszki Klára, Sztrunga Zsolt
Természetvédelem, állatvédelem, egészségmegőrzés, egészségügyi rehabilitációs tevékenység, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, sport, a munkaviszonyban és a polgári jogi jogviszony keretében megbízás alapján folytatott sporttevékenység kivételével. ... >>

"Aranyfácán" Néptánc Egyesület

(természetvédelem,kulturális,egyéb)

7164 Bátaapáti, Petőfi utca 29/A.
képviselő: elnök Darabos Józsefné
Népművészet, néhagyományok ápolása és továbbfejlesztése, ezen keresztül a település kultárális életének segítése. Közösségi ünnepek, művelődési események rendezése, természetes és művi környezet megvédése, a környezetben élő emberek - különösen a fiatalok - erre való nevelése. ... >>

Aranyforrás Közhasznú Egyesület

(sport,természetvédelem,oktatási,kulturális,egyéb)

3554 Bükkaranyos, Petőfi utca 110.
képviselő: Egyed János Lászlóné elnök
A Bükkaranyos és környéke társadalmi és gazdasági fejlődésének előmozdítása. A Bükkaranyos és környékén élők életminőségének javítása. A Bükkaranyos és környéke élhetőbbé tétele és megtartóerejének növelése. A kulturális hagyományok őrzése, tömegsport fejlesztése, rendezvények szervezése. Kulturális önképző, fejlesztő tevékenységi formák, programok szervezése, nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés. Közreműködés a térség környezeti, természeti értékeinek a megóvásában, a közvetlen lakókörnyezet egységes településképének kialakításában, kulturális örökség megóvásában. A környezettudatos gondolkodás, a lokálpatrióta szemlélet fejlesztése; az egészséges életmód normáinak elsajátítása és megismertetése. A határon túli Magyarsággal kapcsolattartás és segítségnyújtás, közös rendezvények szervezése. A közösség tájékoztatásának elősegítése, kiadványok megjelentetése, kiadása. ... >>

Aranyhal Horgász Egyesület Letenye

(sport,természetvédelem)

8868 Letenye, Béke út 22/ 7.
képviselő: Piskor János
Tagjai horgászérdekeinek képviselete, valamint kedvező horgászlehetőség biztosítása, a horgászsport fejlesztése, népszerűsítése, a horgászoknak a jogszabályok, a társadalmi együttélés és a horgászerkölcs szabályainak tiszteletben tartására, a természet szeretetére és védelmére való nevelés, környezetvédelmi tevékenység folytatása. ... >>

Aranyhegyi Egyesület

(természetvédelem,kulturális)

1124 Budapest, Deres utca 12. I.4.
képviselő: Csete György
Az épített és a természeti környezet fenntartása, védelme, fejlesztése, megóvása és megismertetése, az ehhez kapcsolódó kulturális értékek feltárása, megismertetése, fejlesztése, létesítése, képviselete, kulturális, művészeti események, rendezvények, tanácskozások szervezése, létrehozása, támogatása, Jókai Nemzeti Kulturális Központ létrehozásának kezdeményezése és közreműködés annak kialakításában és fenntartásában. ... >>

Aranyhegyi Szövetség

(sport,természetvédelem,kulturális,érdekképviselet,egyéb)

1171 Budapest, Péceli út 222. Rákoscsabai KH.
képviselő: Szeverényi Tamás / elnök, Vigh-Kiss József / titkár
A XVII. kerület fejleszési lehetőségeinek kutatása, azok kihasználásának elősegítése; Az önkormányzati infrastrktúra- fejlesztések támogatása; A kerület és a városrészek területfejlesztési terveinek, az azokkal kapcsolatos önkormányzati előterjesztéseknek a véleményezése; AXVII. kerület környezetvédelmének javítása, a szennyezett területrészek feltárása, a környezetkárosító tevékenységek felszámolását segítő intézkedések kezdeményezése, segítése; Az állatvédelemmel kapcsolatos törvények betartásának elősegítése; Természetvédelmi feladatok megvalósulásának előmozdítása; A kerület ill. településrészei sportéletének támogatása; A közrenddel és közbiztonsággal kapcsolatos vélemények, észrevételek közvetítése az önkormányzat és a közrendvédelemmel foglalkozó szervek felé; A kerület kulturális életének, örökségének megőrzése, ápolása. ... >>

Aranyidő - Magyar Időskorúak és Nyugdíjasok Egyesülete

(természetvédelem)

1051 Budapest, Arany J. u. 7.
képviselő: Hegedűs Péter, Semmelweis Ferenc
Alkotmányos úton, demokratikus egyesületbe tömöríteni a nyugdíjas természetes személyeket, akik általában az időskorúak, elsősorban a nyugdíjasok sorsának, jobb életminőségének érdekében kívánnak élni. ... >>

Aranykapu Alapítvány

(intézményi,természetvédelem,oktatási,szociális,kulturális)

3300 Eger, Szalapart u.81.
képviselő: Hegyvári Zoltán (kur. titkár), kuratóriumi elnök Szabó Mária
Az alapítványt alapító a nevelés és oktatás színvonalasabbá, színesebbé tételéért hozta létre. Ezen belül az alapítvány céljai: - a habilitációs és rehabilitációs szempontok alapján kialakított óvodai, iskolai nevelési program színvonalasabb megvalósításának és a terápiás jellegű művészeti nevelés támogatása, - az intézmény udvarának természetes anyagú játékokkal történő felszerelése, jó minőségű, tartós berendezési és felszerelési tárgyak beszerzése, - a hátrányos helyzetű gyermekek támogatása, - az alkalmazottak továbbképzése céljából tanulmányi kirándulások megvalósítása. ... >>

Aranykapu Gyermeknevelési és Oktatásfejlesztési Közhasznú Alapítvány

(sport,természetvédelem,oktatási,szociális,kulturális)

2440 Százhalombatta, Szent István tér 1.sz.
képviselő: Erdősiné Nagy Ilona elnök
A diákok képességeinek fejlesztését célzó programok pénzügyi fedezeteinek biztosítása,a társadalom és természettudományi ismeretek, a nyelvoktatás, a művészeti nevelés, a diáksport és egészségnevelés, valamint az informatika területén. Népi hagyományok ápolása, a szép magyar beszéd, a zenei kultúra fejlesztése. A gyermek- és ifjúságvédelem, különös tekintettel a hátrányos helyzetű gyermekek társadalmi esélyegyenlőségének elősegítésére. A társadalom és természettudományi ismeretek, a nyelvoktatás, a művészeti nevelés, a diáksport és egészségnevelés, valamint az informatika területén ... >>

Aranykárász Horgászegyesület

(sport,természetvédelem)

6237 Kecel, Temető u.14.
képviselő: Kecskés László elnök
A tagjai részére kedvező horgászlehetőség biztosítása, a tagság érdekeinek képviselete, a halállomány, víz tisztaságának a megőrzése, védelme, a tagok horgászati okmányokkal való ellátása, horgász közélet szervezése, horgász szakismeret terjesztése, a halászatra és horgászatra, természetvédelemre vonatkozó új rendelkezések ismertetése, horgászvizsgára való nevelés, együttműködés hatóságokkal, társadalmi szervezetekkel, segítségnyújtás az orvhorgászat és orvhalászat visszaszorításában az Alapszabály 2.§-a szerint. ... >>

Aranykárász Természetvédelmi Egyesület

(természetvédelem,környezetvédelmi)

1048 Budapest, Kordován tér 1. X./40.
képviselő: Darázs István
A Magyarországon őshonos, veszélyeztetett, védett élőlények megfigyelése, leírása, tenyésztése, kipusztulásuk megakadályozása és fennmaradásuk kutatása. A roma kisebbségekkel klubok, szakkörök szervezése, ahol a természetvédelmi és a környezeti problémák helyi megoldása a cél. Előadások, konzultációk szervezése, ingyenes tanácsadás, tudományos ismeretterjesztés nemcsak a tagok részére. Szakhatóságok informálása a helyi veszélyekről, valamint stratégiák, javaslatok benyújtása a környezeti ártalmak, valamint a veszélyeztetett fajok kezeléséről. Kapcsolattartás a hasonló rendeltetésű szervezetekkel, információ cseréje. Nemzetközi és országos összefogás erősítése ezekben a feladatokban. ... >>

Aranykulcs Horgászegyesület

(sport,természetvédelem,érdekképviselet)

6320 Solt, Aranykulcs tér 7.
képviselő: Andrási Bálint elnök
A természet és halállomány védelme. A horgász szakismeret terjesztése, általánossá tétele. Horgászversenyek, horgásztúrák, horgásztalálkozók szervezése. A sporthorgászat, mint aktív pihenés/szórakozás, kikapcsolódás/népszerűsítése. A tagság érdekeinek képviselete kifelé, önkormányzat, vízkezelő stb. vonatkozásában. Adminisztratív tevékenység gyakorlá-sa. A tagok horgászati okmányokkal való ellátása (horgászjegyek, napi jegyek, területi enge-délyek stb.). A horgász közélet szervezése: közgyűlés. Más testületi szervek ülései, társa-dalmi munka kollektív kirándulás, táborozás stb. Együttműködés, kapcsolattartás szervezé-se/vízirendőrséggel, vízkezelővel, önkormányzattal, APEH-el, szövetséggel, természetvé-delmi szervekkel, társegyüttesekkel stb./ Segíteni a horgászvizek hasznosítóit és a hatósá-gokat az orvhorgászat megelőzésében, felszámolásában. ... >>

Aranyősz Nyugdíjas Klub

(sport,természetvédelem,kulturális,érdekképviselet)

7960 Sellye, Batthyány utca 14.
képviselő: elnök Csutorás Jánosné, elnökhelyettes Nemeskéri Lászlóné
a város kulturális és közéletének alakításában, a településeken élő generációk összefogásában való közreműködés. Az Ormánság népművészeti hagyományainak ápolása, kulturális örökségének megóvása, népdalkör működésének biztosítása, ismeretterjesztés, sport-és kulturális rendezvények támogatása, az épített és természeti környezet védelme, a határokon túli kapcsolatok kiépítése, hasonló céllal működő társadalmi szervezetekkel, időskorúak érdekvédelme. ... >>

Aranyszamár Színház Közművelődési Egyesület

(intézményi,sport,természetvédelem,oktatási,kulturális)

1098 Budapest, Epreserdő utca 12/4. 3/13
képviselő: elnök Érsek-Csanádi Gyöngyi
Az ifjúság irodalomra, művészetekre, kézművességre való oktatása;
- a tagok kulturális, művészeti tevékenységének segítése maradandó értékek létrehozásához, ezek hanghordozón való terjesztése;
- kézművesség támogatása és népszerűsítése;
- hagyományőrző és művészeti profilú ifjúsági és felnőtt táborok szervezése;
- az egészség, az épített és természeti környezet védelme országos és helyi szinten;
- tömegsport jellegű tevékenységek szervezése és irányítása (túrázás, kerékpározás, triatlon, sakk, asztalitenisz, teke, stb.);
- kiadói tevékenység. ... >>

Aranyszarvas Honismereti és Hagyományőrző Egyesület

(természetvédelem,kulturális)

6337 Újtelek, Fő utca 5.
képviselő: Kaich Károly elnök
A magyar történelem, kultúra és hagyományok után,- iránt érdeklődők önkéntes közösségének létrehozása, aktív feladatvállalás a természeti, történelmi, kulturális értékek és hagyományok megismerésében és megőrzésében. ... >>

ARANYTÓ Szociális és Jóléti Alapítvány

(természetvédelem,oktatási,szociális)

4400 Nyíregyháza, Ószőlő utca 8. II/9.
képviselő: Dusinszki József
Szociális tevékenység, ezen belül időskorúak gondozása. Értelmileg akadályozott és mozgáskorlátozott gyermekek és felnőttek gondozása. Értelmileg akadályozott és mozgáskorlátozott gyermekek és felnőttek, családok életkörülményeinek javítása, társadalmi befogadásuk elősegítése, programok szervezése. Táborozás és programszervezés összekapcsolva a természetvédelemmel. Továbbá időskorúak gondozása, nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, hátrányos helyzetű csoportok esélyegyenlőségének elősegítése, természetvédelem, állatvédelem. ... >>

ARCHE Vitorlás és Sporthajó Közhasznú Egyesület

(sport,természetvédelem)

7664 Szilágy, Pécsváradi út 23.
képviselő: elnök Szajkó Károly
Elősegíteni a magyar vitorlás és sporthajó sport nemzetközi elismerését, technikai fejlődését. Elősegíteni gyermekek, fiatalok vizisportok iránti elkötelezettségét, versenyeken való részvételét. Tevékenyen részt venni a magyar, nemzetiközi vizisportkapcsolatok ápolásában, ennek minél szélesebb körű megismertetésében. A viziközlekedés népszerűsítése érdekében rendezvény, fórumszervezés, környezetvédelmi, természetvédelmi értékek ápolása, bemutatása. Folyami, tavi viziközlekedéssel kapcsolatos ismeretterjesztés, infrastruktúra kialakítás, kikötőhely létesítés. Természet-környezetvédelmi tevékenység során, vízpartok, élővizek megóvása, szennyezés feltárás, lehetőség szerinti megakadályozás. Állatvédelmi tevékenység során vizes élőhelyek állat-növény világának megóvása. ... >>

Architektúra Európai Gyorslakóház Alapítvány

(természetvédelem,szociális,környezetvédelmi)

2300 Ráckeve, Eötvös u. 67.
képviselő: Dr. Czerny Károly
Otthonteremtési támogatás rászorulók, nagycsaládosok, hajléktalanok, természeti katasztrófák áldozatai részére, természetvédelem, környezetvédelem, egyéb humanitárius célok. ... >>

Árkipuszta Civil Szerveződés Egyesület

(intézményi,sport,természetvédelem,egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális)

8060 Mór Árkipuszta, Magtár 0281/7. hrsz.
képviselő: Korompai Péter elnök
Önszerveződés, az esélyegyenlőségek megszüntetése, az alulképzettségből, alacsony iskolázottságból adódó hátrányok csökkentése. A gyermekek esélyeinek érvényesülésének javítása és lehetőségeinek bővítése. A roma kisebbség integrációjának támogatása. A kisebbségben élők, hátrányos helyzetben élők, a fogyatékkal élők és egészségkárosodottak, munkanélküliek, valamint szenvedélybetegek esélyeinek javítása, társadalmi beilleszkedésük segítése. A társadalmi és közösségi szolidaritás erősítése. Az egyesület tevékenysége a bármiféle hátrányos megkülönböztetés ellen irányul, célja a minél teljesebb esélyegyenlőség megteremtése. Munkahelyteremtés és az önfoglalkoztatás támogatása. A felnőttképzés támogatása. A kulturális sokszínűség megőrzése, támogatása. Az önművelés és a művelődés támogatása, kulturális rendezvények, szabadidős és iskolán kívüli oktatási és sport programok szervezése. A természeti- és az épített környezet védelme, műemlékvédelem. A környezet védelme, ápolása, komfortos lakókörnyezet kialakítása. ... >>

Arló Polgárőr Egyesület

(közbiztonság,természetvédelem,egyéb)

3663 Arló, Ady E. út 162.
képviselő: Schlága István elnök
A működési területén található közösségi és személyi tulajdon védelme, az ezeket károsító jogsértések megelőzése, a bűnalkalmak csökkentése, a település lakosságát, közösségi- és magántulajdont veszélyeztető káresemények megelőzése és elhárítása. A közbiztonság javítása útján a lakosság biztonságérzetének növelése, nyugalmának biztosítása. A közösségi kapcsolatok, együttműködések erősítése. Környezet- és természetvédelmi feladatok ellátása. ... >>

Arlói Jóléti Szolgálat Közalapítvány

(természetvédelem)

3663 Arló, Ady E. u.162/A.
képviselő: Bárdos Géza
A Közalapítvány célja az Arlói Önkormányzat feladatai közül a településrendezés, természetvédelem, településtisztaság, a helyi energiaszolgáltatás, foglalkoztatás, közművelődés és etnikai kisebbségi feladatok megoldása. A közalapítvány feladatai közé tartozik a falutévé stúdió működtetése, a szerkesztés felügyelete. ... >>

Arna Natura Természetgyógyász Egyesület

(természetvédelem,egyéb)

8900 Zalaegerszeg, Csácsi hegy 20352 hrsz.
képviselő: Paucsa Lívia
Az alternatív gyógymódok, természetgyógyászat, ezoterikus, szellemi tevékenységek megismertetése, elterjesztése, alkalmazása. ... >>

Arnóti Természetjáró és Sportegyesület

(sport,természetvédelem)

3713 Arnót, Lévay J. utca 1
képviselő: Kiss Lászlóné ... >>

Árnyas Egyesület

(természetvédelem,környezetvédelmi)

2051 Biatorbágy, Géza fejedelem u. 4.
képviselő: Habera Béla
Biatorbágy község természeti, társadalmi valóságának megismerése, értékeinek gyarapítása. E célból rendezvények szervezése, ismeretterjesztés. ... >>
1. oldal 2. oldal 3. oldal 4. oldal 5. oldal 6. oldal 7. oldal 8. oldal 9. oldal 10. oldal