Észrevétele van?

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

természetvédelem civil szervezetek


Találatok száma: 5403
6. oldal

"Ároktő Község Megújhodásáért" Alapítvány

(intézményi,természetvédelem,oktatási,szociális,kulturális)

3467 Ároktő, Széchenyi út 53/a.
képviselő: Puskásné Gaál Gabriella
Ároktő község évszázados hagyományainak ápolása, a környezet-és tájvédelem fejlesztése, a lakosság művelődési és kulturális fejlődésének elősegítése, a közösségi-lakossági kapcsolatok ápolása és segítése, a község mindeddig elmaradott infrastruktúrális fejlesztése, legalábbis az átlagos országos szintre való felzárkóztatásának támogatása, a megromlott közrend és közbiztonság helyreállításának segítése, ezen belül is: - a község "üdülőfaluvá" fejlesztése, - a községben élő és arra érdemes, de szociális szempontból hátrányos helyzetű diákok továbbtanulásának az elősegítése - az iskolai vagy iskolán kívüli tehetséggondozás - egyéb, a község állandó vagy tartósan itt tartózkodó lakosainak kulturális, művelődési, szórakozási és közéleti tevékenységét felkaroló, az egész község vagy közösség felemelkedését szolgáló rendezvények, programok szervezése, támogatása - minden Ároktő község megújhodásáért tenni akaró természetes és jogi személyiség segítségével olyan közterület (játszótér, szabadidő park stb.) kialakítása, amely úgy az állandó lakosság, mint az itt üdülők pihenők közösségi életét, kulturált szórakozását ... >>

Ároktő Peca Sport Horgász Egyesület

(sport,természetvédelem)

3764 Ároktő, Kossuth út 6.
képviselő: Szekeres János elnök
Az egyesület a tevékenysége során ellátja tagjai horgászérdekeinek képviseletét, védelmét.
Segíti, előmozdítja, támogatja a horgászok, és a fiatalok körében a horgászat szabályainak betartását a természet szeretetét, védelmét. Az egyesület a sporthorgászattal is hozzá kíván járulni a szabadidő kulturált eltöltéséhez.
Fontos feladatának tekinti a szabadidős és hobbi tevékenység szervezését, valamint a sportélet támogatását. A sporthorgászat fejlesztése és népszerűsítése.
Az egyesület kiemelt figyelmet kíván fordítani a horgászattal összefüggő szakismeretek gyarapítására. Segíti a horgászokat az orvhalászat, orvhorgászat megelőzésében és leküzdésében, valamint a vizek tisztaságának, a természeti környezet védelmének megvalósításában. ... >>

ÁRPÁD VEZÉR Vadásztársaság

(sport,természetvédelem)

4372 Nyírbéltek, Posta utca 13.
képviselő: Krekk István
Az egyesületekre és a vadásztársaságokra, a vadgazdálkodásra és a vadászatra, a természetvédelemre, a fegyver és lőszertartására, valamint használattára vonatkozó jogszabályok és szabályzatok megtartásával tagjai számára kultúrált vadászati lehetőséget biztosítson. ... >>

Árpád-központ Hagyományőrző és Kulturális Alapítvány

(természetvédelem,kulturális)

6794 Üllés, Mező Imre utca 14.
képviselő: Tóth András, a kuratórium elnöke
Üllés község kulturális örökségének, természeti értékeinek megismertetése, megőrzése, kulturális rendezvények szervezése és szabadidős programok lebonyolítása. ... >>

Arrabona Díszmadár-és Kisállattenyésztők Egyesülete

(természetvédelem,oktatási,kulturális,környezetvédelmi)

9025 Győr, Liget u. 72.
képviselő: Bóka József
Győr város, és Győr-Moson-Sopron megye kulturális életének részeként, kiállítások, bemutatók által széles körben népszerűsíteni a díszmadártartást és-tenyésztést, további követőket toborozni e hobbinak.
A hazai díszmadártartás, -tenyésztés színvonalának emelése, a tudományos módszerek elterjesztése, az Egyesület tagjai és az érdeklődők széleskörű felvilágosítása a díszmadarak tartásával, tenyésztésével, bemutatásával, egészségtanával és természetvédelmi helyzetével kapcsolatban.
Kapcsolattartás, rendszeres tapasztalatcsere más hazai csoportokkal.
Városunk, megyénk és országunk méltó képviselete szakmai rendezvényeken bel-és külföldön egyaránt.
Előadások, nyílt napok, rendhagyó órák segítésével az ifjúság természettudományos szemléletű, környezet-és természetvédelmi jellegű nevelése.
Más szervezetekkel együttműködve egyes környezet- illetve természetvédelmi feladatok végrehajtása.
A tagság érdekeinek védelme, képviselete, a madártartás feltételeinek javítása, a természetvédelmi és állatvédelmi törvények a Washingtoni Egyezmény megismertetése és betartatása a tagság körében.
Az egyesület törekszik arra, hogy felvegye a kapcsolatot a térség többi civil szervezetével, illetve más települések hasonló tevékenységet kifejtő szervezeteivel a fenti célok elérése érdekében.
Az egyesület célja elérése érdekében kutató és gyűjtő munkát végez, az összegyűjtött anyagot rendszerezi és feldolgozza. Folyamatosan keresi a lehetőségeket az összegyűjtött anyagok bemutatására miden lehetséges fórumon.
Részt vesz olyan rendezvényeken, találkozókon, fesztiválokon, ahol lehetőség nyílik a természetvédelem, állatvédelem, továbbá kiemelten a madárvédelem népszerűsítésére, továbbá saját maga is szervez ilyeneket. Az egyesület tevékenységében fontos szerepet kap az oktatás, mivel az egyesület tagjai alapvető céljuknak tekintik, hogy az általuk birtokolt tudást minél szélesebb körben továbbadják. ... >>

Arrabona Offroad Club Sportegyesület

(sport,természetvédelem,oktatási)

9024 Győr, Eörsy P. u. 1/A.
képviselő: Zsernoviczky Zsolt
Az egyesület, mint a jogszabályok szerint működő társadalmi szervezet alaptevékenységének a sporttörvény bevezetőjében foglaltakra tekintettel az alábbiakat tekinti: elsősorban a terepjáró autó- és motorsport népszerűsítése, egyéb technikai sportok népszerűsítése, terepjáró autó- és motorversenyek szervezése, és az azokban való egyéb közreműködés, továbbá az ehhez szükséges szakmai, anyagi és egyéb feltételek biztosítása, természetvédelem és speciális mentés. Az egyesület célja sportegyesületként: a.) elsősorban a terepjáró autó- és motorsport minél szélesebb körű népszerűsítése, fejlesztése; b.) versenyek megszervezése; c.) sportoktatás; d.) sport rendezvények szervezése és azokban való közreműködés; e.) tagjai sporttevékenységének biztosítása; f.) a sportolók érdekeinek védelméről való gondoskodás; g.) versenyekre való felkészülés, azokon részvétel, bel- és külföldön egyaránt; h.) a tagok részére a rendszeres edzés lehetőségének biztosítása; i.) a lakosság sportkultúrájának fejlesztése érdekében versenyek és egyéb sportbemutatók szervezése; j.) sportkapcsolatok létesítése és a meglevő kapcsolatok fejlesztése; k.) a céljainak megvalósításához szükséges anyagi, szakmai, tárgyi és egyéb feltételek megteremtése, illetve biztosítása. ... >>

ARRABONA TÚRA 2008 Sport Egyesület

(sport,természetvédelem,kulturális,egyéb)

9029 Győr, Ladik utca 26/b.
képviselő: Horváth Zoltán
Az egyesület célja az egyesületi, közösségi élet szervezése. Az egyesület rendes tagjai és pártoló tagjai részére a kulturált szabadidő eltöltésének szervezése. Sporttevékenység, természetjáró-, búvár és úszó-, valamint horgász programok szervezése. Történelmi országjárás, természetjárás, üdülés és a szabadidő kultúrált eltöltésének népszerűsítése. Nemzetközi tevékenység, nemzetközi kulturális, baráti és cserekapcsolatok kialakítása. ... >>

Ars Topia Alapítvány

(természetvédelem)

1111 Budapest, Budafoki út 53.
képviselő: Herczeg Ágnes, Szűcs Gábor
A kertépítészeti, táj- és természetvédelmi, valamint tájépítészeti kutúra fejlesztése, a közösségek által használt külső terek méltó, értékálló, minőségi megformálásnak elősegítése, illetőleg mindezen célokhoz magasszintű szakmai támogatás nyújtása. ... >>

ART-ÖKO Közhasznú Alapítvány

(természetvédelem,egyéb)

8600 Siófok, Fő utca 83.
képviselő: Borbás Márton Gergely, elnök Tamás Lóránt, Györök Melinda
Az alapítvány elsődleges célja a természetes környezet- és tájvédelem, hogy a környezet és a társadalmi-gazdasági fejlődés érdekei ne kerüljenek tartós és kibékíthetetlen ellentmondásba, hogy a környezet védelme a társadalmi-gazdasági élet egészsének szerves részét alkossa. Az Alapítvány szeretné felhívni a figyelmet pusztuló értékeinkre, az ember és az őt befogadó környezet közötti kapcsolat fontosságára. Az Alapítvány az ember és a természet harmonikus együttélését példaadóan kívánja bemutatni és oktatni. Az Alapítvány céljai között nem csak az értékek megóvása szerepel, hanem azok megismertetése is. ... >>

"Arte" - Abaúji Regionális Természetvédelmi Egyesület

(természetvédelem,kulturális)

3893 Fony, Petőfi u.62.
képviselő: Sándor Béláné elnök
kulturális és környezetvédelmi tevékenység ... >>

ARTTÉKA Müvészet Határok Nélkül

(intézményi,természetvédelem,oktatási,kulturális)

2696 Terény, Kossuth út 18/A.
képviselő: Lencsés Zsolt
Az egyesület célja párbeszéd folytatása az egyetemes művészetért, nemzeti és nemzetiségi korlátok nélkül; a művészet és a tudomány eredményeinek ápolása; az ábrázoló és kifejező művészeti ágak alkotó és előadó művészetek közötti együttműködés erősítése. A művészetek és tudományok egységben való szemléletének elősegítése. Az szellemi és tárgyalkotó néprajz kutatásának, gyüjtőmunkájának támogatása. A meglévő gyüjtemények fejlesztése, ápolása, gyarapítása. Alkotó telepek szabadiskolák, szabadegyetemek, műhelyek, szimpóziumok, zenei programok, színházi előadások, konferenciák, kerekasztal, beszélgetések tréningek szervezése. a természet és az épített környezet eleven harmóniájának megteremtése, megtartása, fejlesztése, az egyetemes kultúra és a helyi hagyományok közötti párbeszéd létrehozása, ápolása. Értékmegőrző tájvédelem konkrét megvalósítása a terényi szőlősoron. ... >>

Árvalányhaj Természetvédelmi Alapítvány

(természetvédelem,környezetvédelmi)

6044 Hetényegyháza, Erdőföld u. 7.
képviselő: Dr. Madách Olivér, Kiss László Iván elnök
Az ifjúság környezetvédelmi ismereteinek kiszélesítése, nevelése és ezen keresztül az általános műveltség kiszélesítése. Magyarország védett növényeinek és állatvilágának megőrzése, megóvása. Kecskemét város és Hetényegyháza térségében lévő növény és állatvilág pontos feltérképezése, fajainak számba vétele. Ifjúság részvételének anyagi támogatása környezetvédelmi rendezvényeken nyári táborok alkalmával. ... >>

"ASA-ram" Tudás-tár Közhasznú Alapítvány

(természetvédelem,egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális)

6753 Szeged, Rév utca 60.
képviselő: Boros Attila, ügyvezető titkár
A hagyományőrzés és ünnepek megismertetése, különböző népek, vallások összefogása, ötvözése; oktatási tevékenység megvalósítása előtérbe helyezve az egyéni munkát; az ökogazdálkodás valamint a természetes élet- és gyógymódok megismertetése; a szenvedélybetegségek elleni küzdelem. ... >>

Aschner Lipót Természetjáró Egyesület

(sport,természetvédelem)

1042 Budapest, István tér 17-19.
képviselő: Varga János ... >>

Ászár Községért Közalapítvány

(sport,természetvédelem,kulturális,egyéb)

2881 Ászár, Kossth Lajos u. 16
képviselő: Baksa Zoltánné kuratóriumi elnök
Településfejlesztés, az épített és természeti környezet védelme, gyermek-és ifjúsági feladatokról való gondoskodás. A közösségi élettér biztosítása, közművelődési, tudományos, művészeti tevékenység. Sporttámogatás, az egészséges életmód közösségi feltételeinek elősegítése közfeladatainak magasabb szinvonalon, a helyi adottságokhoz, hagyományokhoz igazodva, a községben élők életminőségét javítva ellátni, együttműködés a nemzetközi kapcsolatok kiépítésében. ... >>

Ászgárd Sport Klub

(sport,természetvédelem)

1141 Budapest, Kalocsai 40/b.
képviselő: Lóth Ágnes, Szrapkó István
tagjai számára az egészséges testedzés, ezen belül a golyósportok, mint a bocsa, lyonnaise, petanque, gyepteke biztosítása. Az amatőr versenyzés, természetjárás, túra-evezés, golyósportok anyagi és erkölcsi támogatása, rendezvények szervezése. A sportegyesület tagjainak a versenyzésre való felkészítése, versenyeztetése, kiegészítő sportolásuk biztosítása. A fiatalok érdeklődésének felkeltése a természetjárás, a vízi és golyósportok űzése iránt, a versenyszellem meghonosítása. ... >>

Aszód-Galgamácsa-Iklad Környezetvédelmének Javításáért Alapítvány

(természetvédelem)

2170 Aszód, Szabadság tér 9.sz.
képviselő: Sztán István
Aszód, Galgamácsa, Iklad települések és közvetlen körzetük környezet- és természetvédelmének fejlesztése, az ezzel kapcsolatos beruházások, valamint az érintett települések lakosságának környezet- és természetvédelmi ismeretének és tudatosságának javítása, a lakosság környezet- és természetvédelmi ismeretének fejlesztése érdekében rendezvények szervezése. ... >>

Átai Tenkesalja Vadásztársaság

(sport,természetvédelem,oktatási,egyéb)

7763 Áta, Kossuth utca 30.
képviselő: elnök Dr. Kutnyánszky Zsolt
Az egyesület mint családi, rokoni, baráti kapcsolatokat összefogó helyi szerveződés távlati célja a földtulajdonosok tulajdonában lévő erdők, földek bérbevétele, az egyesület székhelye környékén kiemelkedő adottságú vadállomány védelme, élőhelyének hosszú távú biztosítása, a szakszerű vadgazdálkodás megszervezése, a helyi és térségi, valamint a földtulajdonosi érdekek hosszú távú érvényesítésének szorgalmazása.
Az egyesület tagjai részére vadászati lehetőség biztosítása és az ehhez kapcsolódó anyagi és tárgyi feltételek megteremtése.
Az egyesület keretei között a természet közeli sportmozgalmak népszerűsítése.
Az egészséges életmód, a kulturált szabadidő eltöltésének megszervezése.
A tagok vadász, lövész - sporttal kapcsolatos szabadidő programjainak szervezése.
A vadász, lövész - sportok népszerűsítése, fiatal tehetségek felkarolása.
A működési területén tevékenységének propagálása, sportvetélkedők, rendezvények szervezése, lebonyolítása.
Együttműködés a területét érintő gazdálkodó és társadalmi szervezetekkel a vadász és sport tevékenységekkel kapcsolatban. ... >>

Átai "Virágzó" Horgászegyesület

(sport,természetvédelem,kulturális,érdekképviselet)

7763 Áta, Kossuth Lajos utca 57.
képviselő: elnök Horváth Lajos
jogszabályok, az alapszabály és a horgászerkölcs betartása, a horgászat népszerűsítése. A horgászok részére kedvező horgászlehetőségek biztosítása. A szövetségi tagságból származó jogok érvényesítése. A horgászat és az egyesület hagyományainak őrzése, ápolása. A természet szeretetére, védelmére való nevelés. Horgászatcélú tevékenység rendezvényszervezés. Tagjai horgászérdekeinek képviselete, érdekvédelem biztosítása. Horgászcélú hasznosítású víz szakmai kezelése, működtetése, a vízen való horgászat, a horgászvíz értékmegőrző fejlődésének biztosítása. ... >>

Atlant-Hungary Camping Club

(sport,természetvédelem)

1151 Budapest, Énekes utca 20.
képviselő: Batisz Levente
Turistáknak, természetbarátoknak, üdülőknek sátorban, lakókocsiban, lakóautókban, vizijárművön vagy más módon való táboroztatásának elősegítése, kempingező közösségek alakítása, a kempingmozgalom - európai uniós elvárásoknak megfelelő - megújítása, érdekképviselete belföldön és külföldön. ... >>

Atlantisz Röplabda Sport Egyesület

(sport,természetvédelem)

3100 Salgótarján, Alkotmány út 3.
képviselő: Prajsnár József
A röplabda sport fejlesztése, rendszeres sportolási alkalmak biztosítása, utánpótlás nevelése és versenyzési lehetőségek teremtése egy egészségesebb és természetesebb életmód érdekében. ... >>

Atlantisz Tradicionalis Pránanadi Alapítvány

(természetvédelem,egészségügyi,oktatási)

1081 Budapest, Népszínház utca 13. IV./2/A.
képviselő: Horváth Zoltán László, Soós Ibolya
Természetes életmóddal kapcsolatos oktatási, nevelési tevékenység, önfejlesztő módszerek, technikák megismertetése, terjesztése;
Megismertetni az embereket a természetes gyógymódokkal és kezelési lehetőséget biztosítani a gyógyulni vágyók számára. ... >>

AURA Életmód Alapítvány

(természetvédelem,egészségügyi)

Győr, Új u. 27/A.
képviselő: Tóth Ernő
A természetes életmód, természetes gyógymódok népszerűsítése, környezetvédelmi tevékenység ... >>

Aurin Nevelési és Képességfejlesztési Alapítvány

(természetvédelem,oktatási)

1028 Budapest, Aszu u. 2/h.
képviselő: Élesné Sabján Ilona
Gyermekek és családtagjaik pszichológiai természetű problémáinak alapellátásba nem tartozó megoldása érdekében szakmai munkát segítő eszközök beszerzése, alkalmazása és karbantartása. Egyéni és csoportos pszichológiai terápiás tevékenység. Módszertani szemináriumok, továbbképzések anyagi feltételeinek támogatása. A szakmai előrelépést biztosító tanulmányok, tanfolyamok, konferenciákon való részvétel, módszerek anyagi támogatása. Gyermekek és családtagjaik nevelési, oktatási és képességfejlesztési ellátása. Megelőző tevékenység, egészséges életre nevelés, életmód tanácsadás. Annak biztosítása és támogatása, hogy az alapítvány szolgáltatásait a rászorulók térítés nélkül is igénybe vehessék.
Gyermekek, felnőttek és családok pszichológiai természetű problémák feltárása, diagnosztikája és terápiás javaslat elkészítése. Egyéni és csoportos verbális és non-verbális pszichoterápiás tevékenység folytatása. Szakmai módszertani szemináriumok, továbbképzések megszervezése, tartása és azokon való részvétel támogatása. .Pszichológiai kutatások támogatása (ösztöndíj). Nevelési tanácsadás, képesség zavarok diagnosztikája, felmérés, képességfejlesztés, szakvélemény készítése, esetenként külső szakértő bevonásával. ... >>

Autonóm Búvár Club Egyesület

(természetvédelem,kulturális)

1027 Budapest, Medve utca 15. II./26.
képviselő: Halpern Bálint
Víz alatti életformák megismertetése az érdeklődőkkel, különös hangsúlyt fektetve a fiatalabb korosztályok bevonására. Víz alatti életformák és élővilág dokumentálása, tudományos igényességgel. Vízi életközösségekkel és élőlényekkel kapcsolatos természetvédelmi problémák feltárása, azok széles közönséggel való megismertetése, lehetőségek szerint orvoslása. A veszélyeztetett vízi életközösségek, illetve élőlények megóvásának elősegítése. Szabadidős és rekreációs célú ? készülékes és szabadtüdős ? búvárkodás minél szélesebb körű lehetőségének megteremtése. A merüléssel kapcsolatos ismeretek és képességek folyamatos frissen tartása, bővítése. Lakosság szemléletformálása a víz és az emberiség kapcsolatrendszeréről. ... >>

Avana Magyar Tudományos Fantasztikus Müvészetért Országos Egyesület /közhasznu/

(természetvédelem,kulturális)

3100 Salgótarján, Fő tér 5.
képviselő: Bódi Ildikó elnök, Csupor Béla elnökhelyettes, Pocsai László titkár
Kulturális, művelődési egyesület célja a magyar nyelvterületen élő tudományos-fantasztikus művészeti ágban alkotó vagy tevékenykedő, illetve azt segítő természetes, illetve jogi személyek egy közösségbe való tömörítése, országos művészeti tárgyú pályázatok kiírása, értékelése, díjazása, időszaki kiadványok megjelentetése, terjesztése, stb. ... >>

AWW - Hungary Egészségügyi és Jóléti Alapítvány

(természetvédelem,egészségügyi,oktatási,szociális)

3281 Karácsond, Arany János út 24.
képviselő: Bokor Ferenc (kur. elnök, önállóan), Szabó Zsolt (kur.titkár, önállóan)
-Az emberek testi, lelki egészségének és környezetének javítása, a betegségek megelőzésének és gyógyításánk elősegítése, Egészségnevelés, egészségfejlesztés, egészségügyi-és szociális rehabilitációs tevékenység, -Humán oktatási és képzési tevékenységek összefogása és segítése, -Humanitárius segélyezési tevékenység szervezése, bonyolítása Magyarország területén és az ország határain kívül, valamint a külföldről érkező és külföld- re irányuló segélyek továbbítása, tekin- tet nélkül az emberek nemzetiségi, vallási, politikai hovatartozására, -Humán-és természeti katasztrófák által sújtott emberek, térségek segítése és fejlesztése, -Gyermekek és fiatalok életesélyeinek növelése, hátrányos helyzetű csoportok támogatása, társadalmi és térségi esély- egyenlőségének elősegítése. ... >>

Az Abaujszántói Óvódás Gyermekekért Alapítvány

(intézményi,sport,természetvédelem,oktatási,szociális,kulturális)

3881 Abaújszántó, Jászai tér 10.
képviselő: Szakolczai Miklós elnök
Társadalmi és gazdasági helyzetünk követelményeit figyelembe véve, a meglévő és felnövő új generáció érzett szeretetből és felelősségtől indítva, az Abaújszántón és a társult településeken ? Abaújalpár, Baskó, Sima ? élő óvodás és bölcsődés korú gyermekek magasabb színvonalú képzése és nevelése érdekében AZ ABAÚJSZÁNTÓI ÓVODÁS GYERMEKEKÉRT névvel alapítványt hoz létre az alábbi célok kitűzésével:

1./ A gyermekek nevelésének, testi és szellemi fejlődésének magas szintű biztosítása;
2./ A tehetségek felkutatása és tehetségük kibontakoztatásának maximális segítése;
3./ A hátrányos helyzetű gyermekek anyagi természetű segítése;
4./ Az alapító intézmény játék-, sport- és ismeretanyagának bővítése;
5./ Az alapító intézmény épületének otthonosabbá tétele;
6./ Az alapító intézmény alkalmazottai ? különösképpen az óvónők ? szakmai továbbfejlesztésének segítése;
7./ Az alapító intézmény rendezvényeinek támogatása.

Az alapítvány közhasznú tevékenységei:

szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása,
nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés,
kulturális örökség megóvása,
gyermek-, és ifjúságvédelem, gyermek-, és ifjúsági érdekképviselet, ... >>

Az Alapvető Emberi Értékekért Közhasznú Alapítvány

(természetvédelem,oktatási)

8640 Fonyód, Magay utca 2.
képviselő: elnök Dr. Dégi Zoltán
Az Alapvető Emberi értékek oktatása és terjesztése Magyarország felnőtt és gyermekkorú lakossága körében. Az Alapvető Emberi Értékeket oktató és ezen elvek szerint működő intézmények támogatása. Az Alapvető Emberi Értékek oktatási program tananyagának fejlesztése, ilyen jellegű kiadványok terjesztése. Azoknak az önzetlen, segítő szándékú csoportoknak az összefogása és segítése, akik a szociálisan hátrányos helyzetben lévőket és az elszegényedett családokat támogatják. A természeti környezet megismertetése, védelme, az állatok védelme, védett természeti értékek megóvása, a társadalom környezeti szemléletének formálása. Magyarországon a környezettudatos gondolkodásának kialakításának elősegítése. ... >>

Az Állatok Védelméért Alapítvány

(természetvédelem,egészségügyi,környezetvédelmi)

1165 Budapest, Farkashalom utca 25.
képviselő: Bognár József
A környezet és természetvédelmi gondok enyhítése, kóbor és kivert állatok befogadása, tartása, egészségügyi ellátása, otthontalan állatok gazdához segítése. ... >>

Az Andrásy Telep Ifjuságáért Alapítvány

(intézményi,sport,természetvédelem,oktatási,kulturális)

2220 Vecsés, Martinovivcs tér 1.
képviselő: Lakai Istvánné
A Martinovics Ált Iskolán belül kultúrális, sporttevékenység, számítógépes, idegennyelvi oktatás fejlesztése. Természetjárás, környezetvédelem, táborozás elősegítése, ösztöndíjak biztosítása tanárok és tanulók részére. ... >>

Az Anikó Utcai Óvoda Óvodásaiért Közhasznú Alapítvány

(intézményi,sport,természetvédelem,oktatási)

7636 Pécs, Visnya Ernő utca 12.
képviselő: kuratóriumi elnök Benczes Gáborné
Az alapítvány célkitűzése az óvoda nevelési tevékenységének támogatása, a differenciált nevelés feltételeinek javítása, a gyermekek tanulási, művelődési és szabadidős sportolási lehetőségeinek javítása, bővítése, az egészséges életmódra nevelés feltételeinek javítása, az egészséges -a természetes környezettel harmonizáló- környezet kialakítása, a korszerű óvodai nevelést, ismeretterjesztést szolgáló eszközök beszerzésének támogatása, gyermekvetélkedők, ünnepélyek, rendezvények támogatása és számítástechnikai eszközök bővítése, képességfejlesztés lehetőségeinek kiszélesítése. ... >>

Az Autoimmun Betegségek Kutatása és Gyógykezelése Alapítvány

(természetvédelem,egészségügyi,oktatási)

4032 Debrecen, Móricz Zs. krt. 22.
képviselő: Dr. Szegedi Gyula elnök
az autoimmun természetű betegségben szenvedő betegek klubjának támogatása, egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító- egészségügyi rehabilitációs tevékenység, tudományos tevékenység, kutatás, nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés. ... >>

"Az Avasi Gimnázium Diákjaiért" Alapítvány

(intézményi,természetvédelem,oktatási)

3524 Miskolc, Klapka Gy. u. 2.
képviselő: elnök Bencsőné Gulyás Anikó, Schramkó Ágnes
Az iskola tanulói között kiemelkedő tanulmányi eredméynt elérők jutalmazása, a nyelvtanulás elősegítése, a tanulók külföldi utazásainak támogatása, a nehéz anyagi körülmények között élő tehetséges tanulók anyagi segítése. Számítástechnikai segédeszközök vásárlásának, karbantartásának, javításának természetbeni és anyagi feltételeinek megteremtéséhez támogatás nyújtása. Az iskola állatháza fenntartásának és fejlesztésének támogatása. A diákönkormányzatok munkájának támogatása, táborok szervezéséhez anyagi támogatás nyújtása, diákönkormányzat munkájában részt vevő tanulók jutalmazása és a diákönkormányzat rendezvényeinek finanszírozása. ... >>

Az Ecsegi Iskoláért - Gyermekeinkért Alapitvány

(intézményi,természetvédelem,oktatási)

3053 Ecseg, Béke út 45.
képviselő: Zombori Zoltán István
Az ecsegi II.Rákóczi Ferenc Körzeti ltalános Iskola/ Ecseg és Kozárd tanulói/iskolás koru gyermekei számára a korszerü ismeretszerzéshez és képzéshez szükséges feltételek javítása, számitástechnikához szükséges eszközökhöz való hozzájárulás támogatása, iskolai könyvtár létrehozása, az anyanyelvi oktatás megtermtése, müvészeti nevelés támogatása.Kiemelkedő tanulók támogatása, honismereti munka, természetvédelmi tevékenység támogatása. ... >>

Az Egészséges Életvágyért Alapítvány

(természetvédelem,egészségügyi,oktatási)

1147 Budapest, Kerékgyártó u. 40. fszt. 2.
képviselő: Szőcs Ramóna Andrea
Az alapítvány célja, hogy a magyar állampolgároknak hathatós segítséget nyújtson a daganatos betegségeket megelőző egészséges életmód és tudatos életvezetés kialakításában, az ép testi és lel- ki állapot fenntartását előmozdító természetes módszerek, az embe- ri szervezet teljes védekező rendszerének stabilizálását eredmé- nyező prevenciós eszközök széleskörű terjesztésében és alkalmazá- si területeinek megismertetésében. A daganatos megbetegedésben szenvedő emberek gyógyításában való közreműködés az ilyen betege- ket ellátó korházakkal és egészségügyi intézményekkel való együtt- működéssel. Tájékoztatást nyújtson a korszerű táplálkozás az egészséges ál- lapot kialakulását, folytonos megújulását befolyásoló tényezőkről, adatokról, eszközökről. Az alapítvány konkrétan: -magyar és nemzetközi szakemberek részvételével előadásokat, szimpóziumokat szervez; -az állampolgárok számára ingyenes ismeretterjesztő képzéseket szervez, tájékoztatókat tart; -a médiákban felvilágosító, oktató és információs tevékenységet fejt ki; -szabadon hozzáférhető információs website-ot üzemeltet; ... >>

Az Egészséges KIPSZER Fövállalkozási Dolgozókért Alapítvány

(sport,természetvédelem,egészségügyi,kulturális)

1106 Budapest, Jászberényi út 24-36.
képviselő: Meritáh József
a KIPSZER Vállalat alkalmazottai egészségügyi, szakmai és szociális helyzetének javítása. Másodlagos cél: külső sport kultúrális szervezet vagy természetes személy gazdasági-szociális helyzetének a javítása. ... >>

Az Egységes Környezetvédelemért Országos Egyesület

(természetvédelem)

1095 Budapest, Soroksári út 20/B. V.1.
képviselő: Budizsa Péterné Göblyös Györgyi
A környezet és a természet, az élővilág - benne az ember életének, egészségének védelme -, az épített környezet állapotának javítása, megóvása, az egészséges emberi környezet biztosítása, megóvása, településfejlesztés. ... >>

Az Élet és Út Egyháza

(természetvédelem,egyéb)

9700 Szombathely, Csaba utca undefined 12/a.
képviselő: Bazsó Döniz, Kreiczer Krisztián, Mészáros Szabolcs
Az ember- lélek- természet harmóniájának bemutatása, megismerése a keleti tanokból ismert meditációs és légző gyakorlatok által, melyek segitségével mindenki egy harmónikusabb, teljesebb életet élhet. ... >>

Az Élet Fénye Egyesület

(intézményi,sport,természetvédelem,egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális,egyéb)

8969 Zalaszombatfa, Petőfi út 2
képviselő: Csonka Mária
Szakmai összejöveteleket, tudományos előadásokat, önképző előadásokat és tanfolyamokat és továbbképzéseket, kiállításokat és bemutatókat,
az állampolgárok részére ismeretterjesztő, tájékoztató előadásokat, programokat, közösségi napokat szervez, autóbuszos kirándulások, gyalogtúrák szervezése, fák, virágok telepítése közterületekre, parlagfű irtása, problémás családok gyermekeinek segítése, az ember és a természet összhangjának megteremtése szemléletformálással, tudás átadásával, példaértékű személyiségek megismertetésével, a zöldhulladék hasznosítása, szelektált szemét újrahasznosítása, hulladékgazdálkodás, környezetünk védelme, tisztaságának megteremtése érdekében helyi akciók szervezése,
állatok részére örökbefogadási napok szervezése, lebonyolítása, reklámozása, állatoktatás állatvédelmi és környezetvédelmi lakossági információs és jogsegélyszolgálat kiépítése, természet- és állatvédelem, ismeretterjesztő kurzusok, felvilágosító tanfolyamok tartása, közösségi, oktatási programok szervezése, ültetési programok, kirándulások, túrák, külföldi és belföldi utak szervezése, környezetóvó sportok és egyéb tevékenységek közös végzése, iskolai természetnapok szervezése, tábor létrehozása, ifjúság környezeti nevelésének támogatása, biofarm létrehozása, öko-épületek létrehozása, fejlesztése, a lakosság környezeti, természetbarát tudatosságának növelése, és a környezeti állapot megóvása, javítása, a természetjárás népszerűsítése, természetjáró ismeretek terjesztése, a természetben végzendő sporttevékenységek népszerűsítése, a természet- és környezetvédelemhez kapcsolódó idegenforgalmi, gasztronómiai tevékenység, otthon- és élelemteremtés hajléktalanoknak, veszélyeztetett családoknak, akik munkát végeznek a környezet szebbé tételéért, táborozásra alkalmas terület kialakítása fogyatékkal élők, idősek, gyermekek számára, művészeti kiállítások szervezése, bemutatótermek létrehozása, művészek segítése közös programokkal, kiállítások szervezésével, webshopon, vásárokon történő árusítással, egyesületi ösztöndíjak létrehozása, kezdő művészek támogatása, ezoterikus irányzatok, központok, előadók ismertetése, a gyógyulás útjára lépett személyek visszaesésének elkerülése érdekében önsegítő csoportok szervezése, csoport-terápiás foglalkozások szervezése, a szenvedélybetegség kialakulásának prevenciója, felvilágosító munka, a szenvedélybetegek foglalkoztatásának elősegítése, a szenvedélybetegek társadalmi és családi reintegrációjának elősegítése, prevenciós előadások megszervezése a szenvedélybetegek bevonásával az ifjúsági közösségek, szervezetek, oktatási intézmények körében, tábori épületek létrehozása, diákok csereutaztatása. ... >>

Az élet is vízben kezdődött Alapítvány

(sport,természetvédelem,oktatási,szociális)

6000 Kecskemét, Bajcsy-Zs.krt.2.
képviselő: Mácsai Endre
Mozgássérültek számára oktatás útján megismertetni a víz alatti mozgás szabadságát - a búvárkodást. Fogyatékosok sporttevékenységének támogatása, illetve biztosítása A búvár szabadidő- és tömegsport tevékenység támogatása. Lehetővé tenni a fogyatékos fiataloknak, hogy megismerkedjenek a búvárkodás nyújtotta egészséges életmóddal. Vízi balesetek elkerülését segítő, a vízi közlekedés biztonságát oktató és azt ismertető tevékenység támogatása, szervezése, végrehajtása. Vízimentő karitatív szolgálat működtetése. Környezet- és természetvédelmi oktatás, ismeretteerjesztés támogatása, végrehajtása. ... >>

"Az életért Műhely" Kulturális és Értékőrző Közhasznú Egyesület

(természetvédelem,egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális)

3728 Gömörszőlős, Kassai utca 46/ A
képviselő: Barczikay Ildikó Olga
Az élet, az ember és a természet tiszteletén alapuló, harmóniára törekvő életszemlélet és életgyakorlat képviselete; ezen szemléleten alapuló bemutató, oktató, ismeretterjesztő programok kidolgozása, megrendezése, támogatása ? különös tekintettel az egyéni életünkben, gyakorlatunkban alkalmazható módszerekre, eszközökre.

Az alapítvány közhasznú tevékenysége:

-egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység,
-nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés,
-kulturális örökség megóvása,
-természetvédelem, állatvédelem,
-környezetvédelem,
-hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése ... >>

AZ ÉLETÉRT, A FÖLDÉRT, AZ EGÉSZSÉGÉRT Alapítvány

(intézményi,természetvédelem,egészségügyi,oktatási)

7400 Kaposvár, Pécsi utca 209.
képviselő: Erős Győző
Az érrendszeri és a daganatos megbetegedések megelőzése, a környezetszennyezés elleni küzdelem. Az alapítvány konkrét céljai: közintézményekbe (bölcsőde, óvoda, iskola) víztisztító berendezések felszerelése, az ember egészségére és környezetére kedvező hatással bíró természetes anyagok népszerűsítése, természetgyógyászati központ létesítése. ... >>

Az Élhetőbb Létért Közhasznú Egyesület

(természetvédelem,egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális,egyéb)

2400 Dunaújváros, Tavasz utca 11. IV/2.
képviselő: Tamási Zsuzsanna elnök
A környezet és természetvédelmi szemléletmód, a környezeti szempontból fenntartható fejlődés elősegítése. Tudományos tevékenység, kutatás, nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, kulturális tevékenység, kulturális örökség megóvása, műemlékvédelem, természetvédelem, állatvédelem, az állatok jogainak védelme, környezetvédelem, gyermek- és ifjúságvédelem, kábítószer-fogyasztás megelőzése, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet, hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése, fogyasztóvédelem, térítésmentes egészségügyi állapotfelmérések a lakosság körében, emberi és állampolgári jogok védelme. ... >>

Az emberi láb egészségéért Alapítvány

(természetvédelem,egészségügyi,szociális)

7624 Pécs, Petőfi utca 70. fdsz./1.
képviselő: képviselő dr. Gyenis Dezső
az emberi láb érszűkületes, reumás, lábszárfekélyes megbetegedéseinek a természetgyógyászat eszközeivel való gyógyítása, a gyógyítóhálózat országos kifejlesztése. ... >>

AZ EMBERKÉKÉRT akik óvodások Óvodai Alapítvány

(intézményi,természetvédelem,oktatási,szociális,egyéb)

4456 Tiszadob, Károlyi Mihály utca 3.
képviselő: Porkolábné Gadnai Katalin
Anyagi és erkölcsi támogatásával segíteni kívánja a Napsugár Óvodába járó gyerekek személyiségének harmónikus fejlődését. Emellett egészségmegőrzés, tárgyi és személyi feltételek megteremtése, mozgáskultúra fejlesztésének elősegítése, a hátrányos helyzetű és tehetséges gyerekek fejlesztésének és felzárkoztatásának elősegítése, az óvodába járó gyerekek tehetséggondozásának elősegítése, a természetközeli nevelés megvalósítása. ... >>

Az Erdőért Egyesület

(természetvédelem,oktatási,környezetvédelmi)

8000 Székesfehérvár, Tolnai út 1.
képviselő: Balsay Miklós
Környezetvédelem, különös tekintettel a természetvédelem, az erdő és a vizek védelme; az erdő és az ember szorosabb kapcsolatának megteremtése; közreműködés az ifjúság nevelésében, oktatásában. ... >>

"Az Észak-magyarországi Vadgazdálkodásért" Alapítvány

(természetvédelem,oktatási,kulturális)

3526 Miskolc, Tass utca 18
képviselő: Szaniszló Sándor
Az európai hírű és sok évtizedes múltra visszatekintő magyar vadgazdálkodás támogatása, értékeink megőrzése, megóvása, árvíz vagy egyéb természeti katasztófa bekövetkezése vagy ezzel fenyegető helyzet esetén a vadállomány megmentésének elősegítése, közreműködése a természet közeli vadgazdálkodással kapcsolatos tudományos eredmények közzétételében, a vadgazdálkodással, vadászattal és vadvédelemmel kapcsolatos oktatás, nevelés és ismeretterjesztés támogatása, a vadászat és a természetvédelem kapcsolatának ápolása, együttműködésének elősegítése. ... >>

"Az Esze Tamás úti Óvadásokért" Alapítvány

(intézményi,sport,természetvédelem,oktatási,szociális,kulturális)

3980 Sátoraljaújhely, Esze Tamás u. 79.
képviselő: Dr. Kőmíves Sándor
Az Esze Tamás úti Óvodában folyó kulturális tevékenység, oktató-nevelő munka, szabadidős és sporttevékenység, egészséges életmódra nevelés, testépítés, természetvédelem, állatvédelem, környezetvédelem, hátrányos helyzetű csoportok (gyermekek) társadalmi elélyegyenlőségének elősegítése. ... >>

"Az iharosberényi körzeti általános és zeneiskolába járó gyermekekért"

(intézményi,sport,természetvédelem,oktatási,szociális,kulturális)

8725 Iharosberény, Hársfa utca 3.
képviselő: Horváth Zsolt
Iharosberény község alapfokú oktatásának fejlesztése, támogatása. Az oktatás feltételeinek javítása, eszközeinek bővítése. Hátrányos helyzetű és tehetséges gyermekek támogatása és jutalmazása. Ezen belül az Általános Iskola számítógép ellátottságának bővítése, nyelvi labor kiépítése és fejlesztése, audióvizuális és egyéb eszközrendszerének fejlesztése. A berendezés (bútorzat) felújítása, sportfelszerelés bővítése. Az alapítvány támogatni kívánja az Iharosberényi Körzeti Általános és Zeneiskola kulturális örökség részét képező műemlék jellegű épületének, valamint az ehhez tartozó természetvédelmi jellegű őspark természeti értékeinek megóvását, pályázati források és adományok igénybe vételével, valamint személyes munkavégzés szervezésével, elfogadásával. ... >>
1. oldal 2. oldal 3. oldal 4. oldal 5. oldal 6. oldal 7. oldal 8. oldal 9. oldal 10. oldal 11. oldal