Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Miskolc civil szervezetek


Találatok száma: 1478
2. oldal

A Szeleta Kultúráért Közalapítvány

(intézményi,természetvédelem,oktatási,kulturális)

3525 Miskolc, Városház tér 8.
képviselő: Dr. Ringer Árpád elnök
A közalapítvány elsődleges célja Miskolc-Hámor-Lillafüred térségében egy olyan regionális hatókörrel bíró tudományos és idegenforgalmi, szellemi központ létrehozatala, amely gondoskodik a Szeleta-kultúra és a paleolit-korszak régészeti (muzeális) értékeinek szakszerű feltárásának továbbfolytatásáról, bemutatásáról, megőrzéséről az ezzel kapcsolatos ismeretek gyarapításáról, valamint mindezeknek a jövő nemzedék számára történő átadásáról.
A közalapítvány emellett támogatja azokat az ismeretterjesztő, oktatási, kulturális, idegenforgalmi, természetvédelmi, környezetvédelmi, közrend- és közbiztonságvédelmi tevékenységeket, amelyek az euroatlanti integráció elősegítése érdekében közvetlenül vagy közvetve hozzájárulnak a közalapítvány elsődleges célkitűzéseinek megvalósításához. ... >>

A Szemere Bertalan Középiskola Öregdiákjainak Alapítványa

(intézményi,oktatási)

3529 Miskolc, Ifjúság u. 16/20.
képviselő: Varga Zoltán
A nevelő-oktató munka eszközellátottságához és magasabb fokra emeléséhez, valamint a modern technológiákhoz szüskéges technikai berendezések támogatása, s ezáltal a diákok számára a korszerű ismeretek, a mai kor követelményeinek megfelelő képzés ... >>

" A Tisztább Környezetért " Alapítvány

(természetvédelem,oktatási,kulturális)

3527 Miskolc, Katalin u.4.fsz.1.
képviselő: Pető Zsolt
A természeti értékek, a biológiai sokféleség, a növény és állatvilág, a légkör, a klíma, a vizek mennyiségének és minőségének, a termőtalaj, továbbá az erdők oltalma, védelmének támogatása. Ennek érdekében az alábbi tevékenységet fejti ki: - a természeti értékek és területek, tájak, növény- és állatvilág, valamint azok természeti rendszereinek, biológiai sokféleségének általános védelme, azok megőrzése és fenntartása jelen és jövő nemzedékek számára, - a természetvédelem hagyományainak megóvása, eredményeinek továbbfejlesztése, - a természet védelmével kapcsolatos kutatási,bemutatási, oktatási, nevelési, ismeretterjesztési és tudományos tevékenység támogatása, - ember és természet közötti harmónikus kapcsolat kialakítására ... >>

"A Tudásért" Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási)

3534 Miskolc, Fazola H.u.2.
képviselő: Flach Péterné
A Bulgárföldi Általános Iskolában és Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Iskolában folyó oktató-nevelő munka folyamatos megújítása, színvonalának emelése, a diákok, tanárok önálló kezdeményezéseinek támogatása, és ennek megfelelően tevékenységi körei közé tartozik: - az oktatás és nevelés, képességfejlesztés - a gyermek-és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet és a - sport. ... >>

"A tudomány támogatásáért Észak-Magyarországon" Alapítvány

(intézményi)

3530 Miskolc, Erzsébet tér 3.
képviselő: Dr. Dobróka Mihály
A Miskolci Akadémiai Bizottság által kiírt pályázatokra beérkező és elfogadott dolgozatok díjazása, a kiemelkedő a régió céljait is szolgáló tudományos eredmények kiadványban való megjelentetésének támogatása, a regionális tudományos rendezvények támogatása, a tudományszervező munkában elért kiemelkedő eredmények jutalmazása, esetenként tudományos kutatás támogatása, különös tekintettel a fiatal kutatók munkáira. ... >>

Ad Rem Presbiteriánus Egyház

(egyéb)

3527 Miskolc, Zsigmondy 2
képviselő: vezető lelkész Vörös András ... >>

Adószakértők és Könyvelők Egyesülete

(egyéb)

3508 Miskolc, Csaba vezér u. 48.
képviselő: Endresz György ... >>

ADVOCAT Alapítvány

(sport,oktatási,kulturális)

3530 Miskolc, Erzsébet tér 5.
képviselő: Dr. Cserba Lajos, Dr. Kun Árpád, Dr. Perecz László, Dr. Senyei györgy, Dr. Szűcs Zsolt
A B.-A.-Z.Megyei ügyvédi kamarához tartozó ügyvédek és ügyvédjeleöltek szakmai tájékoztatásának és továbbképzésének elősegítése, kulturális és sportevékenységük szervezése, az arra rászoruló és érdemes kollégák anyagi, erkölcsi támogatása. A B.-A.-Z. Megyei Ügyvédi Kamara hivatalos közléseinek, médiamunkájának szervezése, az ehhez szükséges anyagi és szellemi feltételek biztosítása.W ... >>

Agrár- és Falusi Ifjúsági Szövetség

(érdekképviselet)

3529 Miskolc, Bocskai u. 12. fsz.1.
képviselő: Ifj. Boldizsár Imre ... >>

Akropolisz Tűzmegelőzési Alapítvány

(intézményi,oktatási)

3525 Miskolc, Dózsa Gy. u. 15.
képviselő: Dr.Nagy Gábor
Az alapítványba befolyt pénzösszegekkel Miskolc Város és környéke tűzvédelmének, nevezetesen a város és város környéki objektumok tűzkár megelőzésének, a keletkező tüzek oltásának és más életmentési kár megelőzési beavatkozásnak hatékony végrehajtásához korszerű eszközök, berendezések beszerzésének a finanszírozása, valamint a tűzmegelőzésben, a tűzoltásban, illetőleg a kármegelőzési és mentési munkálatokban résztvevő személyek szakmai továbbképzésének és elhelyezési körülményei javításának a finanszírozása. Az alapítvány célja továbbá, hogy az országban hasonló céllal működő szervezetekkel a kölcsönös segítségnyújtás elvén együttműködjön. A részterületeken szerzett tapasztalatokat, oktatási és európai uniós direktívákat, kutatási anyagokat, szabványi előírásokat folyamatosan kicserélve, közös adatbázist létrehozva, közös oktatási és szakmai fejlesztési programokat kialakítva, azt a mindennapi munkába ültetve javítson az ország tűzvédelmi helyzetén. ... >>

"Alapítvány a Borsod Megyei Vízkárosult Rendőrökért"

(egyéb)

3525 Miskolc, Endrődi Sándor utca 20.
képviselő: Kádasné dr. Juhász Jolán
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőrkapitányság területén élő rendőrök és hozzátartozóik, nyugdíjas rendőrök támogatása a 2010. évben a belvíz- és árvíz okoztat károk enyhítése végett.
Az alapítvány közhasznú tevékenysége:
-környezetvédelem,
-közrend, és közbiztonság védelme,
-önkéntes tűzoltás,
-mentés,
-katasztrófaelhárítás,
-ár- és belvízvédelem ellátásához kapcsolódó tevékenység ... >>

ALAPÍTVÁNY A FAIPARI KÉPZÉSÉRT

(intézményi,oktatási)

3520 Miskolc, Téglagyár u.1-2.
képviselő: Viszlai István
A Diósgyőr-Vasgyári Szakmunkásképző és Szakközépiskola keretében folyó faipari és kárpitosipari képzés korszerűsítése. Segítsen felzárkóztatni a képzést a fejlett ipari országok szinvonalához. Járuljon hozzá a faipari képzésben résztvevő tanárok és tanulók kedvezményes külföldi tanulmányainak elősegítéséhez. Emelje a faipati oktató és nevelő munka szinvonalát. ... >>

Alapítvány a gyermeksebészeti betegekért

(egészségügyi)

3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 76.
képviselő: Dr. Kiss Ákos Levente
A gyermeksebészeti betegek gyógyításának, utókezelésének elősegítése, a balesetmegelőző tevékenység hatékonyságának növelése és a tevékenységgel összefüggésben a színvonalas oktató munka biztosítása. ... >>

ALAPÍTVÁNY A HALLÁSSÉRÜLT GYERMEKEKÉRT

(egészségügyi)

3525 Miskolc, Vologda u.6. 9/1.
képviselő: Dr. Szakács Gábor, Kaposvári Zsuzsanna
A hallássérült gyermekek hatékonyabb egészségügyi ellátása. ... >>

Alapítvány a Kereskedelmi és Vendéglátó Szakképzésért

(intézményi,oktatási)

3532 Miskolc, Hermann Ottó u. 2.
képviselő: Vantal Gábor Attila elnök
A miskolci Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközép- és Szakmunkásképző Iskola jelenlegi és jövőbeni képzési körébe tartozó szakmai képzés feltételeinek javítása. A miskolci Szentpáli István Kereskedelmi és Vendéglátó Szakközépiskola és Szaiskola jelenlegi és jövőbeni képzési körébe tartozó szakmai képzés feltételeinek javítása. ... >>

Alapítvány "A Kiegyensúlyozott Tájékoztatásért"

(sport,egyéb)

3531 Miskolc, Avasalja út 12
képviselő: elnök Szűcs István
A közérdekű, pártatlan tájékoztatás, az objektív tények bemutatása a lakosság széles rétegeiben, a kultúra, a sport, a mindennapi életümk részeinek számító eseményekről a zempléni régióban. ... >>

ALAPÍTVÁNY A KOMPLEX KULTÚRAKUTATÁSÉRT

(intézményi,oktatási,kulturális,egyéb)

3534 Miskolc, Szarkahegy utca 25 III/1
képviselő: Kaczári István
A kultura- és társadalomkutatás anyagi és erkölcsi támogatása- kutatására, a magyarországi etnikumok és szubkulturák sajátosságainak feltárására, a vizuális eszközökkel folytatott társadalomkutatás elősegítése. Kulturák tevékenységének sokirányú támogatása. Komplex kulturális adatbázis és gyűjtemény létrehozása, gyarapítása, fejlesztése a Miskolci Egyetem KVA Tanszék keretei között. A kultúra- és a társadalomkutatás anyagi és erkölcsi támogatása - különös tekintettel régiónk, a Kárpátok-Eurorégió kultúrái, jelenkori problémáinak kutatása, a magyarországi etnikumok és szubkultúrák sajátosságainak feltárása, továbbá a vizuális eszközökkel (film, videó, fotó) folytatott társadalomkutatás elősegítése. A magyaraországi kultúra- és társadalomkutatás színvonalának emelése és tárgyilagosságának elősegítése érdekében a kutatók tevékenységének sokirányú támogatása, tájékozódásuk elősgeítése, eredmdényeik közzététele és népszerűsítése, s ennek keretében elsősorban regionális, országos és nemzetközi kutatások eredményeinek bemutatása, nyílt és meghívásos pályázatok megszervezése, anyagi és erkölcsi támogatása, új társadalomtudományi kutatási és nyilvántartási módszerek meghonosítása, különös tekintettel az elektronikus multimédia alkalmazásására, szinpóziumok, szakmai viták, továbbképzések, oktatási tevékenységek és egyéb rendezvények szervezése, anyagi támogatása, az így befolyó bevételekből hasonló magyar és nemzetközi rendezvényeken részt venni kívánó diákok, oktatók, kutatók és más szakemberek ösztöndíjas támogatása. Komplex kultúrális adatbázis és gyűjtemény létrehozása, gyarapítása, fejlesztése. A magyarországi kultúra- és társadalomkutatás eredményeinek az oktatásban való hasznosítása. Kepes György múzeum és kiállítóhely létrehozása, működtetése, turisztikai programokba kapcsolása. ... >>

" ALAPÍTVÁNY A REUMÁS BETEGEK GYÓGYÍTÁSÁÉRT "

(egészségügyi,oktatási)

3501 Miskolc, Csabai kapu 42.
képviselő: Dr. Tamási László
BAZ Megye reumatológiai betegellátásának, egészségnevelésének javítása, reumatológiai ellátás színvonalának emelése, mozgásszervi betegségekben szenvedők egészségügyi felvilágosítása, egészséges életmód programok szervezése és népszerüsítése mozgásszervi betegségekben nem szenvedők részére, A Szent Ferenc Reumatológiai és fizikotherápiás Osztálya betegellátási tevékenységének javítása, Orvosi szakképzés, tudományos munka segítése, szakkönyvek, tanfolyamok, tanulmányutak révén, valamint kongresszusi részvételek támogatásával, mozgásszervi betegségek szűrővizsgálatának támogatása, a Reumatológiai Osztály munkályának Fő profiljába tartozó osreoposis és rheumatoid arthritis kivizsgálásának, kezelésének és kutatási feltételeinek javítása, az alapellátásban, ill. más szakterületen dolgozó kollégák részére továbbképző, ill. fizikotherápiás ismereteket nyujtó tanfolyamok szervezése. ... >>

Alapítvány a vastagbél betegekért

(egészségügyi,oktatási)

3529 Miskolc M.J.V. Önk., Csabai kapu 7-9.
képviselő: Dr. Újszászi László
A vastagbél betegségek mindhárom területén: - a kórfolyamatok felismerését a megbetegedettek optimális kezelését és gondozását elősegítő programok kidolgozása, fejlesztése és terjesztése - kutató, gyógyító tevékenység támogatása - megelőzéssel, gyógyító munkával és gondozással kapcsolatos szakmai tevékenység támogatása, ezek megvalósulását elősegítő tevékenység támogatása, - eszközös és műszerek vásárlása, - pályázatok kiírása, - külföldi kapcsolattartás kiépítése, és szinten tartása - tanulmányutak támogatása - hazai és nemzetközi kongresszusi részvétel támogatása - kiadványok, - elsősorban betegek számára - támogatások szerkesztésük elősegítése, - vastagbélrák esetén a prevenciós és szűrőprogramok szervezése és irányítása és végzése a./ a nagyobb rizikójú esetek nyomon követése, b./ az öröklődő vagy genetikailag determinált vastagbél betegségek ellátásának szervezése c./ speciális szűrő-ellenőrző programok kidolgozása, és az azokban való részvétel - a vastagbél betegségekkel foglalkozó hazai alap és klinikai kutatása, támogatása, az ilyen céllal benyújtott pályázatok elbírálása - ismeretterjesztés, oktatás, továbbképzés elősegítése és végzése - a célok elérése érdekében az alapítvány elbírálja a célkitűzésekkel kapcsolatos pályázatokat, meghatározza a támogatás összegét és felhasználhatóságát, értékeli az eredményeket és gondoskodik azok hazai és nemzetközi terjesztéséről. - célkitűzésekkel kapcsolatos felvilágosító tevékenységet végez. - hazai és nemzetközi kongresszusokat és munkaértekezleteket szervez - klinikofarmakológia vizsgálatok terén tervező, kivitelezú és értékelő tevékenységet folytat - publikációs, szerkesztői és lektorálásái és írói tevékenységet végez, - célkitűzésekkel kapcsolatos egészségügyi szaktanácsadást, ... >>

Alapítvány az atopiás, allergiás gyermekekért.

(egészségügyi)

3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 76.
képviselő: Dr. Szakos Erzsébet, Dr.Szakos Judit
Aktív anyagi hozzájárulás az atópiás-allergiás gyermekek: - kivizsgálásához, - kezeléséhez, - klíma-kezeléséhez, - megfelelő életmódra, táplálkozásra neveléséhez, továbbá, - a betegséggel kapcsolatos kutatások, kutatási eredményközzétételek támogatásához, - a kutatáshoz és kezeléshez szükséges műszerezettség fejlesztéséhez. ... >>

Alapítvány az újszülöttek ultrahangos szűrővizsgálatára

(egészségügyi)

3501 Miskolc, Szentpéteri kapu 72-76.
képviselő: Dr. Lombay Béla
A betegségi tüneteket nem mutató koponyán belüli, hasi és csípőizületi fejlődési rendellenességek, kórállapotok, korai ultrahangos vizsgálattal történő kimutatása, mely lehetővé teszi a gyógyítást ... >>

"Alapkő" Keresztény Kulturális Egyesület

(kulturális)

3528 Miskolc, Balaton út 50.
képviselő: Czinke Csaba ... >>

Albrecht Dürer Pro Mathematica Alapítvány

(oktatási,egyéb)

3535 Miskolc, Karinthy út 18.
képviselő: Varga József elnök
A matematikában tehetséges diákok képességeinek további fejlesztése, hasonló érdeklődésű társaikkal való találkozás biztosítása, a matematikai tudományok iránti érdeklődés felkeltése. Ezen célkitűzéseket elsősorban matematikai versenyek szervezésével, rendezésével, támogatásával, továbbá tehetséggondozó táborok szervezésével kívánja az alapítvány megvalósítani. ... >>

"Áldás-Békesség" Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,kulturális,egyéb)

3529 Miskolc, Sibrik Miklós u. 9.
képviselő: D.Szabó Dániel, Dr.Furmanné dr.Pankucsi Márta, Gecse Attila elnök, Kovács Ferencné, Pintér András, Pozsgai István titkár, Robb Martin Melville
a Miskolc Csabai-kapui Református Egyházközség (a továbbiakban Egyházközség hitéletének zavartalan biztosítása, fejlesztése; - templom és egyházközségi központ építése; - az Egyházközség közösségi életének előmozdítása; - kultúrális tevékenység folytatása, elsősorban az Egyházközség tagjai és családjaik bevonásával, de nem kizárva a külső érdeklődőket sem (közhasznú tevékenység); - szociális ellátás az idős, beteg emberek és más rászorulók részére (közhasznú tevékenység); - a testi-lelki egészség megőrzésének elősegítése, lelki gondozás (közhasznú tevékenység); - lapkiadás és más kiadványok megjelentetése; - tudományos tevékenység a teolgógia és a társadalomtudományok területén; - ismeretterjesztés, a polgári hagyományok, a protestáns etika megőrzésének, fejlesztésének céljából (közhasznú tevékenység); - családsegítés (közhasznú tevékenység).
-daganatos megbetegedésben szenvedők gyógyításában, ápolásában, gyógyszerek, gyógyászati eszközök bezserzésében való közreműködés, lekli segélynyújtás(közhasznú tevékenység). ... >>

"Aldebaran Kárpátok Eurorégió Társadalomtudományi Kutatóműhely Egyesület

(egyéb)

3529 Miskolc, Mikes K. utca 9. fsz/2
képviselő: Dobák Judit elnök, R.Nagy József elnökhelyettes ... >>

Alkonyat Alapítvány

(szociális)

3529 Miskolc, Csabai kapu 51. III/4.
képviselő: Fábián Kálmán
Időskorú, megromlott egészségi állapotú személyek támogatása, segítségnyújtás ahhoz, hogy ezen személyek különösen nagy értékű, de a társadalombiztosítás által nem finanszírozott kezelésekhez is hozzá juthassanak. ... >>

"Alkony" Önkéntes Kölcsönös Nyugdíj Pénztár

()

3533 Miskolc, Téglagyári u. 1-2.
képviselő: Répásiné Rabóczi Anna ... >>

Alkotó Derűs Alkony Nyugdíjas Klub Egyesület

(kulturális,egyéb)

3530 Miskolc, Malomszög utca 1. 3/2.
képviselő: Solymosi Jenőné elnök
Elősegítse és támogassa a nyugdíjas emberek önszerveződését, a szabadidő hasznos eltöltését, szervezze kulturális életüket, őrizze a nemzeti hagyományokat és kiépítse kapcsolatait más nyugdíjas klubokkal. ... >>

Alternator-Starter Felújító Szakszervezet

(érdekképviselet)

3520 Miskolc, Zsigmondy út 42.
képviselő: Kiséri István ... >>

Aluakf Iszlám Alapítvány Humanitárius Célokra

(intézményi,oktatási,szociális,kulturális)

3526 Miskolc, Huba u. 30.
képviselő: Shihabeldeen El-hassan
Olyan műhelyek és nevelési központok felállítása, amelyek muzulmán ifjúság nevelését szolgálják. Az alapító okiratban meghatározott célok a Magyarországon élő magyar és nem magyar állampolgárságú muzulmánokra vonatkoznak, s ezek együttes létszáma Magyarországon 8.000.fő. Olyan épületek fenntartása, amelyek a rászorulókat és azok elszállásolását szolgálja, főleg diákok és kutatók részére, jelképes díjfizetés mellett. Az alapítvány célja a rászorulók segítése, támogatása, tehát nem kifejezetten vallási célokról van szó. A célok tekintetében rászorulóknak minősül az a személy, akinek megélhetés minimum szinten nem biztosított. Ingatlanok és földterületek megszerzése iszlám központok tudományo igényű könyvtárak létesítése érdekében. Az alapítvány célja általános könyvtárak fenntartása, melyekben túlnyomó többségben iszlám jellegű kötetek találhatók. Ezen könyvtárak szolgáltatásai bárki igénybe veheti. A magyar és nem magyar állampolgárságú öregek és hátrányos helyzetűek, valamint menekültek megsegítése. Iszlám vallási képzést adó és vallási jellegű iskolák fenntartása ill. támogatása Magyarországon, iszlám könyvtárak és művelődési központok felállítása, fenntartása, tudományos és kulturális kutatási célra. Vallási célokat szolgáló karitatív tevékenység és lelki gondozás végzése, a muzulmán vallás céljaira szolgáló épületek (helyiségek) létesítésével és fenntartásával. Az arab és iszlám kultura megismerését, terjesztését szolgáló tevékenység, beleértve a célt szolgáló rendezvények megszervezését és ilyen rendezvények támogatását. ... >>

Ámen Gyülekezet

(egyéb)

3527 Miskolc, Bajcsy-Zsilinszky utca 32
képviselő: Nagy Attila ... >>

AMICITIA Család és Gyermeksegítő Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális)

3530 Miskolc, Rákóczi út 1 3 fsz.
képviselő: elnök Szepessy Péter, tag Dr. Elek László, tag Dr. Szabó Béla
A Miskolci Egyetem (korábbi nevén Nehézipari Műszaki Egyetem) Állam- és Jogtudományi Karán 1981-1982-es tanévben indult nappali tagozatos évfolyamon tanulmányokat folytató, illetve végzett és elhalálozott évfolyamtársak gyermekeinek és családjainak anyagi támogatása a következők szerint:
1. szociálisan rászoruló családok részére támogatás biztosítása (szociális segély címén)
2. gyermekek részére támogatás fizetése, amely az oktatási intézményekben folytatott tanulmányokra, külföldi tanulmányutakra, (ösztöndíj címén) kutatásra, egyéb tudományos tevékenységre lehet igénybe venni. ... >>

András 2007 Hospice Segítőkéz Kiemelten Közhasznú Alapítvány

(egészségügyi,egyéb)

3518 Miskolc, Lauday János utca 16.
képviselő: Gecse Attila
Előrehaladott és terminális állapotban lévő betegek teljes körű ellátása, támogatása, a hozzátartozók pszichés gondozása, különös figyelemmel az idős, elesett emberekre, a kisebbséghez tartozó etnikumokra, és a környezet szerepére.

Az alapítvány közhasznú tevékenysége:
egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, egészségügyi rehabilitációs tevékenység,
magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység,
a rehabilitációs foglakoztatás
Az alapítvány cél szerinti besorolása:
egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, egészségügyi rehabilitációs tevékenység,
magyarországi nemzetközi és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység
a rehabilitációs foglakoztatás ... >>

Androméda Csillagvizsgáló Egyesület

(egyéb)

3519 Miskolc, Nagycsemőke dűlő 60422.hrsz.
képviselő: Braskó Sándor elnök ... >>

Arany Alkony Hangadó Klub

(kulturális)

3530 Miskolc, Lenke utca 14/A.
képviselő: Gazsó László elnök
A nyugdíjas korosztály közösségi művelődésének, értelmes szabadidő eltöltésének biztosítása, klubélet szervezése, valamint a magyar nóta, népdal, kórusművek, irodalom népszerűsítése és vasutas hagyományok ápolása. ... >>

Arany Fény a Belső Harmóniáért Oktató és Ismeretterjesztő Alapítvány

(természetvédelem,oktatási,kulturális)

3534 Miskolc, Kandó Kálmán utca 24 3/4
képviselő: dr. Janits László
Az alapítvány legfőbb célja az egyén testi, lelki, szellemi épségének, egészségének megteremtése, illetve annak elősegítése az alább felsorolt eszközök segítségével:
- harcművészetek és ezekhez kapcsolódó ideológiák, tanítások megismertetése, gyakorlása:
- természetes gyógymódok megismertetése, természetes gyógyítással és életmóddal kapcsolatos ismeretterjesztő előadások szervezése:
- keleti és nyugati hagyományok, kultúrák, önismereti eszközök tanítása, ezzel kapcsolatos ismeretterjesztés:
- ázsiai nyelvek oktatása:
- a fenti témakörökben tréningek megszervezése és lebonyolítása. ... >>

Arany Ősz Közhasznú Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális,szociális)

3529 Miskolc, Szentgyörgy utca 45 6/1
képviselő: Varsás Éva
Az alapítvány fő célja Miskolc Avas városrészén élő idősemberek támogatása az alábbiak szerint:
a./ Az idősemberek részére segítségnyújtás a hétköznapi életvitelükben (pl. bevásárlás, takarítás) egészségmegőrző eszközök beszerzése, kulturális és szabadidős programok szervezése,
b./ idősemberek részére szabadidős programok szervezése,
c./ életfogytig tartó tanulás, képzések biztosítása,
d./ egészséges életmód biztosításához szükséges eszközök megvásárlása és biztosítása,
e./ generációs programok szervezése, együttműködés hatóságokkal, civilszervezetekkel, magánszemélyekkel,
f./ idősek szellemi képességeit frissen tartó oktatási, sport, rekreációs, kulturális és hagyományőrző programok megvalósítása, sportolási lehetőség biztosítása. ... >>

"Aranyeső" Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

3530 Miskolc, Vörösmarty utca 24
képviselő: elnök Filep Andrásné
A Szinva-Népkerti Napköziotthonos Óvoda, Weörös Sándor Tagóvodája (Miskolc, Vörösmarty u. 24.) (továbbiakban Óvoda) nevelési, oktatási, tanulási feltételeinek folyamatos, a szülői és pedagógiai elvárásoknak megfelelő színvonalú segítése. A nevezett tagóvodába járó gyermekek támogatása, óvodai rendezvények, szakmai előadások anyagi terheinek részben vagy egészben való átvállalása, illetve finanszírozása. Az óvodai tárgyi feltételek költségvetésből nem finanszírozható részének átvállalása. Az Óvoda programjában megfogalmazott szakmai, pedagógiai, szervezési és technikai tevékenységek finanszírozása. A célok megvalósítását segítő eszközök felkutatása, támogatások igénybevétele. Az alapítvány közhasznú tevékenysége: Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés. ... >>

Aranykéz A Beteg Gyermekekért Alapítvány

(egészségügyi,szociális)

3531 Miskolc, Aba u.9. VII/2.
képviselő: Csacsovszkyné Salló Emma elnök
Az alapítvány célja olyan családok támogatása, ahol beteg gyermek él, és a beteg gyermek élete, vagy fejlődése vagy speciális kezeléssel javítható, de a család a felmerült költségeket vállalni nem képes. Az alapítvány közhasznú tevékenysége: Egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység. Szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása, Gyermek és ifjúságvédelem, gyermek és ifjúsági érdekképviselet Hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése. ... >>

Arcus Club Egyesület

()

3529 Miskolc, Sályi I. u. 13. VI/2.
képviselő: Kiss Zoltán eln. ... >>

Art-Alom Művészeti Egyesület

(kulturális)

3528 Miskolc, Kisfaludy u. 96.
képviselő: Farkas Bálint ... >>

ASM International Miskolci Hallgatói Csoportja

(intézményi)

3515 Miskolc, Egyetemváros
képviselő: Babcsán Norbert ... >>

ASYLUM Alapítvány

(kulturális)

3529 Miskolc, Csabai kapu 22.
képviselő: Szanyi Péter ... >>

Asztmás Gyermekek Gyógyulásáért Egyesület

(egészségügyi)

3501 Miskolc, Szentpéteri kapu 76.
képviselő: Dr. Borsodi Klára társelnök, Szabóné Szedlák Enikő elnök ... >>

Aum Shanti Jóga Egyesület

(egészségügyi,egyéb)

3527 Miskolc, Selyemrét utca 8 II/4
képviselő: Kosik Enikő elnök
A modern emberi test lelki és szellemi egészsége, mint alapérték kibontakoztatása, az egészséges életmód és a betegségmegelőzés ösztönzése jóga- gyakorlatok segítségével, valamint az ezzel kapcsolatos ismeretek, készségek elterjesztése, elletve feltételeinek és kereteinek a megteremtése, jóga táborok és tanfolyamok szervezése, vezetése, finanszírozása, önismeret fejlesztése,szellemi, spirituális út ? a Jóga, minta Tudat megismerésének eszköze. Az egyesület elsősorban Patandzsali Jóga Szutráinak szellemében közelíti meg a jógát és gyakorlását. ... >>
1. oldal 2. oldal 3. oldal 4. oldal 5. oldal 6. oldal 7. oldalTámogassa a NOE helyi szervezeteit!

Nagycsaládosok Országos Egyesülete www.noe.hu
Helyi szervezetek: www.noe.hu/helyiszerevzetek
Adó 1 % Adószám: 19024471-1-41