Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Miskolc szociális civil szervezetek


Találatok száma: 212
1. oldal

21. számú Általános Iskola "Együtt, Egymásért" Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,szociális,kulturális)

3535 Miskolc, Tóth Á. u. 12.
képviselő: elnök Katona Gizella
A Miskolc városi 21. számú általános iskola tanuló ifjúsága bevonásával az iskolai diákközélet eseményeinek gazdagítása. a diákprogramok, diákkezdeményezések felkarolása és támogatása, az iskola diák-egyesületének létrehozásában való tevékeny közreműködés, közreműködés a diákközérzet, a diákkezdeményezések, a diákönkormányzat létéhez szükséges gazdasági feltételek megteremtésében , gyermek- és ifjúságvédelmi célú tevékenység fejlesztése az iskolán belül, a diáksport támogatása, szociálisan rászorult gyermekek segítése, az iskola kulturális és kiegészítő oktatási programjainak támogatása, hátrányos helyzetű, tehetséges diákok támogatása. ... >>

"A BORSOD VOLÁN ZRt. árvízkárosultjaiért" Alapítvány

(szociális)

3527 Miskolc, József Attila utca 70.
képviselő: Baranyai Zoltán elnök
Az alapítók az árvíz, belvíz során a Borsod Volán Zrt. munkavállalóinak és nyugdíjasainak vagyonában, illetve értékeiben bekövetkezett károk enyhítésére támogatást kívánnak nyújtani. ... >>

"A Geodéták Megsegítéséért" Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,szociális)

3535 Miskolc, Bartók B. u. 26.
képviselő: Kelemen János
Az alapító az alapítvány létrehozását azért határozta el, hogy emléket állítson a nemrég munkavégzés közben, közúti baleset során megsérült, illetve elhunyt geodéta kollégáinak. Az alapítvány céljai közé tartozik a baleset során megsérült Hegedűs István földmérő mérnök, Szeles István geodéta egészségkárosodásának enyhítése, gyógykezeltetése, (gyógyszertámogatás, gyógytorna, stb.) életvitelének, társadalmi beilleszkedésének megkönnyítése, esetleges lakókörülményeinek javítása, a tolószékes közlekedéshez való átalakítása, illetve a baleset során elhunyt Csaba Sándor geodéta feleségének és gyermekeinek támogatása. Az alapítvány további céljai a közúti, illetve üzemi - munkavégzés közben bekövetkezett - balesetek során megsérült geodéták kórházi ápolásának, gyógykezelési és gyógyszerköltségeinek vagy ezek egy részének átvállalása. Társadalmi beilleszkedésük megkönnyítése lakásuk olyan jellegű bővítésével, vagy átalakításával, amit kifejezetten a balesetből eredő állapotukkal összefüggésben szükséges elvégezni. Az alapítvány támogatja az életvitelük és közlekedésük megkönnyítését segítő gépjárművek, rokkantkocsik megvásárlását vagy átalakítását. A már meghatározott munkabaleset során vagy annak következtében elhunyt geodéták családtagjai (közeli hozzátartozói) is fordulhatnak az alapítványhoz támogatásért. Ez lehet: a temetési költségek, az elhunyt gyermekének/keinek taníttatásával összefüggő költségek viselése. A fentieken kívül bármely, a sérültek életkörülményeit javító célra fordítható az alapítvány vagyona, ha azt a kuratórium tagjai indokoltak tartják. ... >>

"A Miskolci Hermann Ottó Iskoláért" Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,szociális,kulturális)

3529 Miskolc, Gesztenyés u.25.
képviselő: Baloghné Pálfi Gabriella
A kiváló tanulók jutalmazása, az iskolai eszközállomány fejlesztése, az iskolai kulturális és sportjellegű rendezvények hejezettjei és szervezői támogatása. - az oktató nevelő munka színvonalának emelése: - a hátrányos helyzetű tanulók támogatása. ... >>

A Miskolci Jezsuita Gimnáziumért Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,szociális,kulturális)

3523 Miskolc, Fényi Gyula tér 10.
képviselő: Forrai Tamás
A Gimnázium építkezésének, működésének ésfenntartásának anyagi támogatása. Szegény sorsú tanulók megsegítésére alap létrehozás. Tudományos képzés,oktatás,továbbképzés segítése.Tanulmányi, sport és kultúrális ösztöndíjak adományozása. Karitatív tevékenység ... >>

A miskolci Munkácsy Mihály Általános Iskoláért Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális)

3529 Miskolc, Szilvás u. 38.
képviselő: Póczos Barnabás
A Miskolci Munkácsy Mihály Általános Iskolában folyó oktatás szakmai és tárgyi feltételeinek, az oktatási színvonal emelésének anyagi támogatása, a tanulók szabadidejének hasznos eltöltésének ösztönzése, testi és szellemi fejlődésüknek segítése a hátrányos helyzetű gyermekek tanulmányi folytatásához segítségnyújtás. ... >>

" A MISKOLCIAK EGÉSZSÉGÉÉRT " Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,oktatási,szociális)

3527 Miskolc, Baross Gábor út 17
képviselő: Dr. Munkácsi László
Az alapítvány kiegészített új céljai:

Miskolc Megyei Jogú Város lakosságának egészségügyi ellátását magasabb színvonalon biztosító háziorvosi rendszer szervezésének, irányításának és szervezeti működtetésének támogatása.
Támogatni Miskolcon a preventív gyermekorvoslást.
Karitatív tevékenység folytatása.
Támogatni Miskolcon a magasabb szintű gyermekorvoslást.
A gyermekorvoslás fejlesztéséhez szükséges anyagi feltételek biztosítása, és szervezeti célok megvalósítása érdekében gazdasági társaság létrehozása.

További célok:

A lakosság magasabb rendű egészségügyi kultúráját, szokásait, egészségügyi állapotát javító programok (rendezvények, akciók, kiadványok, propaganda, stb.) szervezésének és lebonyolításának finanszírozása.
A betegségek megelőzését, hatékonyabb gyógyítását szolgáló legújabb, modern eszközök, eljárások bevezetésének támogatása.
Az ifjúság, nyugdíjasok és hátrányos szociális helyzetűek egészségügyi, szociális és mentálhigiénés programjának anyagi támogatása.
A háziorvosi rendelők és háziorvosok munkaeszközeinek a jobb betegállását érdekében végzett korszerűsítéshez való hozzájárulás, új műszeres-diagnosztikai eljárások, információtechnikai módszerek bevetésének támogatása.
A háziorvosok és szakalkalmazottak továbbképzésének támogatása (tanfolyamok, bel- és külföldi konferenciák, kongresszusok, szakmai kiállítások költségeihez, részvételi díjhoz való hozzájárulás, helyi rendezvények szervezése és/vagy finanszírozása, stb.).
Az egészségügyi ellátást menedzsment-színvonal javításának, az orvosok idegen nyelvi képzésének támogatása.
A tudományos és oktató tevékenység támogatása.
Az alapellátással összefüggő tanulmányok, illetve tudományos dolgozatok dologi kiadásaihoz való hozzájárulás.
A kiemelkedő teljesítményt nyújtó háziorvosok és szakdolgozók elismerésére szolgáló díjak alapítása, odaítélése.
Pályakezdő és nyugdíjas háziorvos kollégák támogatása.
Évenkénti országos pályázat kiírásának támogatása, a háziorvosi rendszere korszerűsítése és fejlesztése témakörben az alapellátásban dolgozók, illetve az alapellátásért tenni akarók részére.
Kölcsönös részvétel más egészségügyi, illetve szociális célú alapítványok munkájában a fenti célok megvalósítása érdekében.

Az alapítvány közhasznú tevékenységei:

egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység,
szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása,
tudományos tevékenység, kutatás,
nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés,
gyermek-, és ifjúságvédelem, gyermek-, és ifjúsági érdekképviselet,
hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése,
közhasznú szerveztek számára biztosított ? csak közhasznú szervezetek által igénybe vehető ? szolgáltatások,
környezetvédelem,
a magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység,
rehabilitációs foglalkoztatás. ... >>

A sérült test és értelem harmóniájáért Alapítvány

(sport,oktatási,szociális)

3527 Miskolc, Martinovics Ignác utca 9 I/1
képviselő: Nagymengyi Zsuzsanna
fogyatékkal élő gyermekek egészséges életmódra nevelése, az egészséges életvitel elsajátításához szükséges ismeretanyag átadása,
- a testi és/vagy szellemi fogyatékos gyermekek részsére elsődlegesen rehabilitációs célú sportfoglalkozások (elsősorban úszásoktatás) tartása, mogzáskultúrájuk fejlesztése,
- a sérült kiskorúk esélyegyenlőségének megteremtése, a társadalomba való beilleszkedésük elősegítése,
- a fogyatékkal élő gyermekek problémamegoldó-készségének, fizikai képességének és önértékelő képességének fejlesztése,
- a közösséghez való tartozás tudatának erősítése, a társadalom tagjaival való kapcsolattartás kiszélesítése,
- a családok bevonása a sérült gyermekek egészségmegőrző, gyógyító tevékenységébe,
- a közvélemény tudatformálása a fogyatékkal élő gyermekekről. ... >>

Alkonyat Alapítvány

(szociális)

3529 Miskolc, Csabai kapu 51. III/4.
képviselő: Fábián Kálmán
Időskorú, megromlott egészségi állapotú személyek támogatása, segítségnyújtás ahhoz, hogy ezen személyek különösen nagy értékű, de a társadalombiztosítás által nem finanszírozott kezelésekhez is hozzá juthassanak. ... >>

Aluakf Iszlám Alapítvány Humanitárius Célokra

(intézményi,oktatási,szociális,kulturális)

3526 Miskolc, Huba u. 30.
képviselő: Shihabeldeen El-hassan
Olyan műhelyek és nevelési központok felállítása, amelyek muzulmán ifjúság nevelését szolgálják. Az alapító okiratban meghatározott célok a Magyarországon élő magyar és nem magyar állampolgárságú muzulmánokra vonatkoznak, s ezek együttes létszáma Magyarországon 8.000.fő. Olyan épületek fenntartása, amelyek a rászorulókat és azok elszállásolását szolgálja, főleg diákok és kutatók részére, jelképes díjfizetés mellett. Az alapítvány célja a rászorulók segítése, támogatása, tehát nem kifejezetten vallási célokról van szó. A célok tekintetében rászorulóknak minősül az a személy, akinek megélhetés minimum szinten nem biztosított. Ingatlanok és földterületek megszerzése iszlám központok tudományo igényű könyvtárak létesítése érdekében. Az alapítvány célja általános könyvtárak fenntartása, melyekben túlnyomó többségben iszlám jellegű kötetek találhatók. Ezen könyvtárak szolgáltatásai bárki igénybe veheti. A magyar és nem magyar állampolgárságú öregek és hátrányos helyzetűek, valamint menekültek megsegítése. Iszlám vallási képzést adó és vallási jellegű iskolák fenntartása ill. támogatása Magyarországon, iszlám könyvtárak és művelődési központok felállítása, fenntartása, tudományos és kulturális kutatási célra. Vallási célokat szolgáló karitatív tevékenység és lelki gondozás végzése, a muzulmán vallás céljaira szolgáló épületek (helyiségek) létesítésével és fenntartásával. Az arab és iszlám kultura megismerését, terjesztését szolgáló tevékenység, beleértve a célt szolgáló rendezvények megszervezését és ilyen rendezvények támogatását. ... >>

AMICITIA Család és Gyermeksegítő Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális)

3530 Miskolc, Rákóczi út 1 3 fsz.
képviselő: elnök Szepessy Péter, tag Dr. Elek László, tag Dr. Szabó Béla
A Miskolci Egyetem (korábbi nevén Nehézipari Műszaki Egyetem) Állam- és Jogtudományi Karán 1981-1982-es tanévben indult nappali tagozatos évfolyamon tanulmányokat folytató, illetve végzett és elhalálozott évfolyamtársak gyermekeinek és családjainak anyagi támogatása a következők szerint:
1. szociálisan rászoruló családok részére támogatás biztosítása (szociális segély címén)
2. gyermekek részére támogatás fizetése, amely az oktatási intézményekben folytatott tanulmányokra, külföldi tanulmányutakra, (ösztöndíj címén) kutatásra, egyéb tudományos tevékenységre lehet igénybe venni. ... >>

Arany Ősz Közhasznú Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális,szociális)

3529 Miskolc, Szentgyörgy utca 45 6/1
képviselő: Varsás Éva
Az alapítvány fő célja Miskolc Avas városrészén élő idősemberek támogatása az alábbiak szerint:
a./ Az idősemberek részére segítségnyújtás a hétköznapi életvitelükben (pl. bevásárlás, takarítás) egészségmegőrző eszközök beszerzése, kulturális és szabadidős programok szervezése,
b./ idősemberek részére szabadidős programok szervezése,
c./ életfogytig tartó tanulás, képzések biztosítása,
d./ egészséges életmód biztosításához szükséges eszközök megvásárlása és biztosítása,
e./ generációs programok szervezése, együttműködés hatóságokkal, civilszervezetekkel, magánszemélyekkel,
f./ idősek szellemi képességeit frissen tartó oktatási, sport, rekreációs, kulturális és hagyományőrző programok megvalósítása, sportolási lehetőség biztosítása. ... >>

Aranykéz A Beteg Gyermekekért Alapítvány

(egészségügyi,szociális)

3531 Miskolc, Aba u.9. VII/2.
képviselő: Csacsovszkyné Salló Emma elnök
Az alapítvány célja olyan családok támogatása, ahol beteg gyermek él, és a beteg gyermek élete, vagy fejlődése vagy speciális kezeléssel javítható, de a család a felmerült költségeket vállalni nem képes. Az alapítvány közhasznú tevékenysége: Egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység. Szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása, Gyermek és ifjúságvédelem, gyermek és ifjúsági érdekképviselet Hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése. ... >>

Avasi Katicák Bölcsödei Közhasznú Alapítvány

(egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális)

3529 Miskolc, Szilvás u. 39.
képviselő: Kovács Judit elnök
Elősegítse és támogassa az avasi Szilvás utcai bölcsődében a gyermekek napközbeni ellátását, a családok gondozását, a 0-3 éves gyermekek fejlesztését, képzését, a dolgozók szak-, illetve technikai területen történő szakképzését, képzését, a bölcsőde területén jelentkező, illetve városi szintű gyermekszegénység elleni feladatok felvállalását, többszörösen hátrányos helyzetű családok társadalmi esélyegyenlőségére irányuló törekvést, sérült gyermekek integrált csoportban történő ellátását, tárgyi feltételek megteremtését;
e körökben az alapítvány célja különösen a preventív egészségnevelő és egészségfejlesztő munka elősegítése;
tanfolyamok, klubfoglalkozások, tájékoztató előadások, vetélkedők, családoknak szóló programok szervezése;
anyagi lehetőségitől függően tárgyi eszközök beszerzésével a bölcsőde működésének segítése és támogatása;
hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése, a gyermekszegénység elleni küzdelemben az érintett családoknak tárgyi, szakmai segítség nyújtása;
a sérült gyermekek ellátásához szakmailag indokolt tárgyi, személyi feltételek biztosítása.

Az alapítvány közhasznú tevékenysége:
egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység;
szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása;
tudományos tevékenység, kutatás;
nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés;
kulturális tevékenység;
gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet;
hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése;
emberi és állampolgári jogok védelme;
munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése ? ideértve a munkaerő-kölcsönzést is ? és a kapcsolódó szolgáltatások;
bűnmegelőzés és áldozatvédelem. ... >>

" Az Egészséges Jövőért" Alapítvány

(sport,egészségügyi,szociális)

3508 Miskolc, Futó utca 70
képviselő: Fázold Henrik
Az alapítvány célja, hogy anyagi támogatást nyújtson mindazon személyeknek, elsődlegesen gyermekeknek, akik mozgásukban korlátozottak, rehabilitációra szorulnak, életminőségük javítását a speciális mozgások jelentősen javítják.
Támogatást nyújtson olyan családok gyermekeinek, akik rendszeresen, versenyszerűen sportolnak, nagycsaládosok, valamint hátrányos helyzetűek.
Segítséget adjon olyan szrvezetk részére, akik tevékenységükkel az egészséges életmódot és az azt szolgáló tevékenységeket szervezik és végzik.
... >>

Baráthegyi Vakvezető és Segítő Kutya Iskola Alapítvány

(intézményi,sport,természetvédelem,egészségügyi,oktatási,szociális)

3535 Miskolc, Ibolya utca 9
képviselő: Mezősi Tamás
-Fogyatékkal élő és különféle betegségektől szenvedők életvezetését segítő, életminőségének javításában, diagnosztikájában és terápiájában szakszerű segítséget nyújtó kutyák és kutyás szakemberek képzése,
-A hátránnyal élők társadalmi beilleszkedésének, integrációjának és befogadásának támogatása a szocializációt és egyéni felelősséget segítő fejlesztőterápiás programok kivitelezésével.
-Vakok és gyengénlátók részére elemi és foglakoztatási rehabilitációs központ létrehozása és működtetése.
- Rehabilitációs célú munkahelyeket biztosító foglalkoztató egység létrehozása és működtetése.
- Az esélyegyenlőség javítása segítő kutyák sérült gazdákhoz való tartós kihelyezésével.
-Katasztrófák, balesetek, terrorcselekmények, bűnesetek miatt bajba jutott emberek, továbbá a különböző veszélyforrások felkutatására képes mentőkutyák és egyéb szolgálati munkakutyák, valamint vezetőik képzése, vizsgáztatása, alkalmazásuk tárgyi és személyi feltételeinek biztosítása.
-A jól képzett kutyák társadalmi hasznosságának elismertetése, és a kutyatartás kulturált formájának népszerűsítése.

Az alapítvány közhasznú tevékenysége:

-egészségmegőrzés, betegség megelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység,
-szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása,
-tudományos tevékenység, kutatás,
-nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés,
-természetvédelem, állatvédelem,
-környezetvédelem,
-gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet,
-hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése,
-emberi és állampolgári jogok védelme,
-a magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység,
-sport, a munkaviszonyban és a polgári jogviszony keretében megbízás alapján folytatott sporttevékenység kivételével,
-közrend és közlekedésbiztonság védelme, önkéntes tűzoltás, mentés, katasztrófa elhárítás,
-rehabilitációs foglalkoztatás,
-munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése és a kapcsolódó szolgáltatások, közhasznú szervezetek számára biztosított csak közhasznú szervezetek által igénybe vehető szolgáltatások,
-ár- és belvízvédelem ellátásához kapcsolódó tevékenység,
-a közforgalom számára megnyitott út, híd, alagút fejlesztéséhez, fenntartásához és üzemeltetéséhez kapcsolódó tevékenység. ... >>

" Bársony Óvoda" Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális,egyéb)

3531 Miskolc, Bársony J. utca 27
képviselő: Bari Zsoltné, Bercziné Toltyán Ágota, dr. Solymár Gabriella
Óvodai helyi programok feladatainak megvalósításához szükséges tárgyi feltételek javítása,
hátrányos helyzetű gyermekek támogatása,
az óvodai dolgozók továbbképzésénak támogatása,
közhasznú tevékenysége:
szociális tevékenység, családsegítés, nevelés, oktatás, képességfejlesztés, ismertetterjesztés. ... >>

BAZ. megyei Rokkantnyugdíjasok Szervezete

(szociális)

3526 Miskolc, Kassai u. 86.
képviselő: Kovács Józsefné ... >>

"Békesség háza" Alapítvány

(oktatási,szociális)

3534 Miskolc, Szinyei Merse Pál út 8. fsz/2.
képviselő: Thoma László elnök
Mozgássérült és középsúlyos értelmi fogyatékos gyermekek és felnőttek számára napközi otthont létesíteni és működtetni.
a) mozgássérült és középsúlyos értelmi fogyatékos gyermekek és felnőttek támogatása, gondozása, az őket ellátó napközi otthon, valamint bentlakásos otthon működtetésében segítséget nyújtson
b) a Szentírás szellemében a gondozottak és családtagjaik számára egymást segítő, támogató közösség létesítése
c) a hátrányos helyzetben lévő gyermekek társadalmi elfogadásának elősegítése
d) hátrányos helyzetű csoportok esélyegyenlőségének elősegítése, nők esélyegyenlőségének biztosítása
e) hiánypótló szociális szolgáltatások nyújtása, hátrányos helyzetű családok, időskorúak, fogyatékkal élők segítése, gondozása, reintegrációja, oktatása
f) képzések, szolgáltatások, újszerű ellátások beindítása a szociális és gyermekvédelem területén
g) képzések, tréningek, modern vezetési ismeretek, stratégiák átadása kis- és középvállalkozások számára
h) roma családok, gyerekek életminőségének a javítása ... >>

Bérea Alapítvány

(szociális)

3524 Miskolc, Adler Károly u. 13.
képviselő: Mihalik Csaba
A keresztény hit, erkölcsi és szellemi értékek terjesztésének elősegítése. Ezen belül táborok és konferenciák kialakítása, üzemeltetése. Egyházak, gyülekezetek és missziós csoportok működésének támogatása. Rászorulók karitatív támogatása, segélyakciók lebonyolítása. Hasonló célokat megvalósító tevékenységek és személyek támogatása. ... >>

Berzeviczy Ifjúságáért Oktatási Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális)

3525 Miskolc, Hősök tere 1
képviselő: Eördeghné Turóczi Aranka
A gazdasági élet területére, a piacgazdaságra nyitott, innovatív képességekkel rendelkező szakemberek képzésének elősegítése a miskolci Berzeviczy Szakközépiskola eszközeinek fejlesztésén, az oktatók ismereteinek bővítésén, a diákok részére ismeretterjesztő programok szervezésén és egyéb alkalmas eszközökön keresztül .
Az alapítvány célja a magasabb színvonalú oktatás és szakmai műveltség elérése is.
Az alapítvány kiemelt célja hátrányos helyzetű, tehetséges tanulók rendszeres támogatása.


Az alapítvány közhasznú tevékenysége:
nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés. ... >>

"Berzeviczy Szakközépiskoláért" Oktatási Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,szociális)

3501 Miskolc, Hősök tere 1.
képviselő: Dr. Burkáné Szolnoki Ágnes, Kádas Mihályné
1, Hozzájárulni a kiváló képességű tanulók továbbfejlődéséhez 2, Elősegíteni a hátrányos helyzetű, tehetséges gyermekek oktatását 3, Az iskolai nyelvoktatás feltételeinek javítása, a tanulók külföldön történő nyelvgyakorlásának a támogatására 4, Támogatni a tanórán kívüli foglalkozásokat-tanfolyamok, szakkörök finanszírozása- a tanulók önművelődését, értékes szabadidős tevékenységek szervezését 5, A kiemelkedő tanulói eredmények-tanulás,sport- jutalmazása 6, Szünidei jutalomüdülések, táborok szervezése és költségükhöz való hozzájárulás 7, A korszerű oktatási programok alkalmazása, továbbfejlesztése 8, Az oktatást segítő eszközök beszerzése 9, A teljesítményhez igazodó juttatási és ösztönző rendszerrel növelni az oktatásba nrészt vevő pedagógsok és tanulók érdekeltségét 10, Biztosítani a magasabb szintű versenyekre eljutott tanulók részvételét költségeik fedezésével 11, Nemzetközi kapcsolatok, illetve iskolák közötti kapcsolatok ... >>

"BÉTHEL" Lélekmentő és Kulturális Alapítvány

(egészségügyi,szociális,kulturális)

3530 Miskolc, Földes F. u. 5.
képviselő: Zupics László
Az alapító ismérve az emberi lélek gyenge és esendő voltát, az emberek lelki és anyagi gondjait, az alapítvány céljáúl tűzi ki, hogy evangelizációs istentiszteletek, börtön- misszió és utca-missziók szervezésével, valamint különböző egyházi jellegű könyvek, kazetták és egyéb kiadványok kiadása és terjesztése révén szolgálja az arra rászorulókat lélekmentési, lelki gondozási és bűnmegelőzési munkával. Az alapítvány célja továbbá a szegények, az özvegyek, az árvák és a rokkantak anyagi támogatása, a betegségben szenvedők ápolása és egyéb karitatív tevékenység. ... >>

Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Közoktatásáért Közalapítvány

(oktatási,szociális)

3530 Miskolc, Városház tér 1.
képviselő: Gál János
Az alábbi közhasznú tevékenységeket támogathatja: - nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, - hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése, - emberi- és állampolgári jogok védelme, - a magyarországi nemzeti- és etnikai kisebbségekkel, valamint határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység. -tudományos tevékenység, kutatás. ... >>

Borsodi Jelnyelvi és Kommunikációs Központ Közhasznú Egyesület

(szociális)

3518 Miskolc, Szentistványi utca 4.
képviselő: Mészáros Éva elnök
Elsősorban a működési területén élő siket és nagyothalló személyek szakszerű segítése, támogatása, a társadalomban való kommunikációs beilleszkedésük elősegítésére irányulóan. Az egyesület ellátási területén élő siket és nagyothalló személyek, valamint minden kommunikációjában sérült, alternatív kommunikációt igénylő személy, azaz: siket vak, autizmus spektrumzavarral élő, halmozottan sérült, fejlődésmenetükben súlyosan akadályozott, valamint egészség károsodásból származó beszéd károsultak (pl. gége metszettek, afáziások stb.) érdekeinek szervezett és szakszerű segítése és támogatása, érdekeinek képviselete, a társadalomba való beilleszkedésükhöz szükséges kommunikáció elősegítése. ... >>

Borsodi Tehetségekért Egyesület

(oktatási,szociális)

3533 Miskolc, Ládi telep 18 I/2
képviselő: Niczky Krisztián elnök
Borsod-Abaúj-Zemplén Megye tehetségeinek felkutatása és támogatása, ideértve a hátrányos helyzetű tehetségeket is. ... >>

"Civil Szféra" Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,szociális)

3532 Miskolc, Győri kapu 95. 8/1.
képviselő: Fridely László
Miskolc város idegenforgalmának fejlesztése, vonzerejének növelése, az adottságok jobb kihasználása a marketing, a promóció igénybevételével, a döntéshozók és a társadalom figyelmének felhívásával. A cél megvalósítását elősegítő projektek támogatása, jelentős eredményeket elérő személyek erkölcsi, anyagi elismerése. Diákok, kollégiumi ellátásból kiszorultak elhelyezésének elősegítése, támogatása. Kedvezményes gyermek, ifjúsági, felnőtt üdülési lehetőségek megszervezése, koordinálása, elsősorban a hátrányos helyzetűek számára. Egészségügyet érintő célkitűzések: a népesség növekedését, a gyermekvállalást, gyermekáldást elősegítő projektek kidolgozása, támogatása, anyagi eszközöket biztosítani azon szülők számára, akik szándékuk ellenére eddig gyermekáldásban nem részesültek és az in vitró fertilizációs programhoz adott társadalombiztosítási támogatást kimerítették. A felvilágosítás eszközeivel tudatosítani, hogy az egészségmegőrző programok eredményessége jelentős mértékben függ az érintettek együttműködésétől. Kommunikációs célkitűzések: a fenti célok elérése érdekében az alapítók fontosnak ítélik a térség első non-profit rádiójának létrehozását, amihez szakmai, anyagi segítséget kívánnak nyújtani. ... >>

"Diákjainkért" Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,szociális)

3525 Miskolc, Tóth Árpád u. 12.
képviselő: Veresné Dancs Andrea
Hozzájárulni a kiváló képességű tanulók továbbfejlődéséhez. Elősegíteni a hátrányos helyzetű, tehetséges gyermekek oktatását. Az iskolai nyelvoktatás feltételeinek javítása. Támogatni a tanórán kívüli foglalkozásokat-, tanfolyamok, szakkörök finanszírozása- a tanulók önművelődését, értékes szabadidős tevékenységek szervezését. A kiemelkedő tanulói eredmények- tanulás, sport- jutalmazása. Szünidei jutalomüdülések, táborok szervezése és költségükhöz való hozzájárulás. A korszerű oktatási programok alkalmazása, továbbfejlesztése. Az oktatást segítő eszközök beszerzése. A teljesítményhez igazodó juttatási és ösztönző rendszerrel növelni az oktatásban részt vevő pedagógusok és tanulók érdekeltségét. Biztosítani a magasabb szintű versenyekre eljutott tanulók részvételét költségeik fedezésével. Sportcélú rendezvények, versenyek támogatása. Diákjaink, versenyzőink sportfelszerelése, edzőtáborozása, szabadidős tevékenységének szervezése. ... >>

DIAMOND DANCE

(oktatási,szociális,kulturális)

3530 Miskolc, Papszer út 16. fsz./4.
képviselő: Kulcsárné Holló Edit
Az alapítvány célja:

Alapfokú művészetoktatási intézmény(ek) létrehozása és fenntartása.

Az alapítvány közhasznú tevékenysége:
nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés,
kulturális tevékenység,
kulturális örökség megóvása,
gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet
hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése,
emberi és állampolgári jogok védelme.

Az alapítvány, új kiegészített célja:

Alapfokú művészetoktatási intézmény(ek) léterhozása és fenntartása, alapfokú művészeti oktatási intézményben tanulói jogviszonnyal rendelkezők - anyagi, erkölcsi, egyéb - támogatása. ... >>

Diósgyőri Kolping Család Egyesület

(szociális)

3535 Miskolc, Puskás Tivadar utca 1
képviselő: elnök dr. Lange László ... >>

Dr. Hilscher Rezső Szociális Közalapítvány

(intézményi,szociális)

3525 Miskolc, Városház tér 8.
képviselő: Szilágyi Gizella
Miskolc város szociálisan rászoruló polgárainak támogatása. Olyan emberi és anyagi erőforrások bevonása Miskolc helyi szociálpolitikai ellátórendszerébe, amely a szociálisan rászorult lakosokat segíti. Pályázati lehetőségek megteremtésével a szociális ellátórendszer olyan innovatív és modell értékű kísérleteit segíti, amely reális szükségletekre alapoz. A helyi szociálpolitikai döntések szakmai szempontú segítése különböző elemző anyagokkal, vizsgálatokkal. Az interszektoriális integráció erősítése a szociális szektorban. A helyi szociális intézmények EU kompatibilitásának segítése szakértők bevonásával. ... >>

Drogambulancia Alapítvány

(intézményi,szociális)

3525 Miskolc, Feszty Árpád u. 25.
képviselő: elnök Juhászné Ceglédi Tünde
Regionális hatáskörrel, de miskolci székhellyel létrejött drogambulancia működésének elősegítése, helyi drogporblémák kezelése, a megelőző és felvilágosító munka összefogása, különös tekintettel a régióban jelentkező drogprobléma kezelésével foglalkozó szolgáltatások létrhozása és működésük szakmai feltételeinek bizotsítása útján ... >>

Egészségért és Kulturáért Alapítvány

(intézményi,sport,egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális)

3519 Miskolc, Görömbölyi u. 23.
képviselő: Papp András elnök
Az Akropolisz Miskolc-Tapolca, Görömbölyi u. 23. szám alatti ingatlan felújítása, működtetése, fenntartása, karbantartása és támogatása. A keresztény egyházak és rászoruló személyek szociális támogatása, szenvedélybetegek gyógykezelése, szociális ellátásuknak, foglalkoztatásuknak és a róluk való gondoskodás megszervezése. Nemzetközi és hazai egyházi rendezvények szervezése, a tudomány és a kultura minden területén. Személyiség formálás, közösségi tevékenység végzése. Tudományos képzés, oktatás, idegen nyelv tanulás és továbbképzés elősegítése. Tudományok, sport- és kulturális tevékenységek támogatása. Képzőművészeti alkotások, egyházzenei művek sajót- és más tudományos, kulturális jellegű kiadványok támogatása. Keresztény társadalmi egyesületek működésének előmozdítása, megalakulásuk támogatása. Nemzetközi, de főleg a szomszédos országokkal való cserekapcsolatok kiépítésének előmozdítása, támogatása. Cserkészek és más ifjúsági szervezetek működésének támogatása. Karitatív tevékenység végzése. ... >>

"Egészségügyi Szakképzésért" Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,oktatási,szociális)

3529 Miskolc, Szigethy M. utca 8.
képviselő: elnök Litványi Józsefné
Az alapítvány az iskolai fejlesztési közfeladat és az egészségügyi szakképzés közfeladata ellátásához kíván hozzájárulni az alábbi célokkal: a.) az iskolai és családi nevelés összhangjának, az együttes nevelés lehetőségeinek maximális kihasználása, a tanulók esélyegyenlőségeinek javítása érdekében végzett feladatok ellátásának támogatása b.) a lehető legegészségesebb testi, szellemi és lelki fejlődés érdekében tett pedagógiai kezdeményezések támogatása c.) a szociálisan hátrányos helyzetű tanulók segítése, illetve tanulási infrastruktúrák létrehozásának és gazdagításának támogatása d.) az eredményes oktatáshoz és neveléshez szükséges eszközök és szervezeti formák támogatása e.) az iskola otthonosságának megőrzése érdekében az elhasználódott eszközök pótlásának támogatása f.) szervezett szakmai gyakorlatok anyagi támogatása g.) egészséges életmódra nevelés programjainak finanszírozása h.) az iskola oktató-nevelő munkájának támogatása annak érdekében, hogy széleskörű, korszerű szakmai tudású, jól felkészült, világra nyitott egészségügyi szakdolgozókat adhasson az egészségügynek i.) a diákok egyéniségének sokoldalú fejlesztées a változó körülményekhez és igényekhez szükséges képességek kifejlődésének elősegítése érdekében tett pedagógiai megoldások és eljárások ... >>

"Egy élhetőbb Világ" - Egymásért és a környezetért Egyesület

(természetvédelem,oktatási,szociális)

3532 Miskolc, Szabadság út 34/a.
képviselő: Fábián Istvánné elnök
Állatvédelem, természetvédelem, környezetvédelem, ismeretterjesztés, a természetvédelem elterjesztése. Szabadidős szórakoztató programok szervezése. Az otthoni ápolási és gondozási tevékenység támogatása az időskori "emberhez méltó" minőségi élet biztosítása céljából. Ismeretterjesztő fórumok az otthoni ápolás minőségi színvonalának javításához. Általános egészségmegőrzés lehetőségének megteremtéséhez a korunk műszaki színvonalának megfelelő minőségű kezelések biztosítása. ... >>

"Együtt a Pszichiátriai Betegek Reintegrációjáért" Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,oktatási,szociális)

3508 Miskolc, Tábortűz utca 3.
képviselő: dr. Mezeiné dr. Tűzkő Judit Tamara
Kizárólag Miskolc Megyei Jogú Város területén lévő Pszichiátriai osztályok és intézmények vonatkozásában

a pszichiátriai betegek kórházi körülményeinek javítása,
a gyógyfoglalkoztatók felszereltségének bővítése,
a szocioterápiák fejlesztéséhez szükséges eszköztárak bővítése,
a pszichoterápiás feltételek és eszközök javítása,
nappali szanatóriumok létesítésének előmunkálatai,
a pszichiátriai szakdolgozók továbbképzésének támogatása,
a pszichiátriai betegségekkel kapcsolatos kutatásokban való részvétel elősegítése,
oktatás, továbbképzés szervezése, felvilágosító tevékenység,
családterápiák szervezése és tartása,
a pszichiátriai betegek társadalomba való beilleszkedésének elősegítése,
az alapítvány működésével olyan társadalmi összefogás kialakítását igyekszik elősegíteni, mely az alapítvány célját anyag hozzájárulással támogatja. ... >>

"Életút" Alapítvány

(egészségügyi,szociális,kulturális)

3527 Miskolc, Soltész Nagy Kálmán u.19.
képviselő: Illi Sándor
Az ifjúság és a család védelme, megmentése, gyermekek, egyedülállók, elváltak, idősek, hajléktalanok, szenvedélybetegek lelki gondozása, anyagi támogatása, gyermekek táboroztatása, gyermekprogramok szervezése, egyéni és csoportos lelki gondozás, evangelizációs istentiszteletek szervezése és kultúrális rendezvények szervezése, lebonyolítása (koncertek, tanfolyamok stb.), egyházi jellegű könyvek, kazetták és egyéb kiadványok ... >>

Első Miskolci Repüléstörténeti és Repülő Ifjúságért Közhasznú Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális,kulturális)

3535 Miskolc, Szépvölgy utca 19
képviselő: Gönczi Gyula elnök
a miskolci, B.-A.-Z. megyei repülés története feldolgozásának elősegítése, a feltalált és még kutatott repüléstörténeti muzeális emlékek megőrzése, közreadása, a még élő Veterán Repülők emlékeinek kiállítása, publikálása, az e célra szolgáló gyűjtemény létrehozása;
a miskolci, B.-A.-Z. megyei repülés bölcsőjét jelölő sajókáponai emlékmű gondozása;
repüléstörténeti gyűjtemény elhelyezése és gondozása;
a miskolci régióban repülő fiatalok kiképzésének segítése, az arra rászorulók anyagi támogatása.


Az alapítvány közhasznú tevékenysége:

szociális tevékenység, család segítés, időskorúak gondozása,
tudományos tevékenység, kutatás,
nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés,
kulturális tevékenység,
kulturális örökség megóvása,
műemlékvédelem,
környezetvédelem,
gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet,
hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése,
euroatlanti integráció elősegítése. ... >>

"Építeni az Egyházat" /Costruire la Chiesa/ Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális,kulturális)

3535 Miskolc, Puskás Tivadar út 1.
képviselő: Mikolai Vince
A diósgyőri Árpádkori templom és a plébánia épület, valamint közösségi terem fenntartása, renoválása, a plébánia működésének segítése - Az egyházközség közösségei működésének elősegítése, óvodások, hittanosok, ifjúsági csoportok működtetése, cserkészet fellendítése, táboroztatás, főiskolások, egyetemisták csoportja, jegyesek házasságra felkészítő programja, fiatal házasok közösségeinek és különböző lelkiségi mozgalmak működésének segítése, idősek lelki és anyagi támogatása, fogyatékos gyerekek és szüleik segítése, hátrányos helyzetű gyerekek és szülők segítése, énekkar és színjátszó csoport fenntartása. - Lelkipásztori élet fellendítése, - külföldi kapcsolatok ápolása és újabbak elősegítése, - keresztény szellemű kulturális programok támogatása. - szociális tevékenység, családsegítés, - nevelés, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, - Műemlékvédelem - Gyermek és ifjúságvédelem - Hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése. ... >>

"Erős vár a mi Istenünk" Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális)

Miskolc, Hunyadi u. 8.
képviselő: Gyuris Miklós, Sándor Frigyes
A miskolci evangélikus gyülekezet anyagi, jóléti, szociális és hitbuzgalmi törekvéseinek anyagi támogatása. - a templombelső festése és mázolása, felújítása - az iskolaköteles gyermekek részére ifjúsági táborok létrehozatala - a még nem tanköteles gyermek számára óvoda létesítése, működtetése, - karitatív tevékenység kiépítése, - arra érdemes, szegény sorsú gyermekek továbbtanulásának segítése, támogatása, akár ösztöndíj biztosításával is, - az egyháztulajdont képező ingatlanvagyon karbantartása, állagának megóvása, - a gyülekezeti temetők rendben tartása, - egyházzenei alkalmak szervezése, - ide nem sorolt, de figyelmen kívül nem hagyható egyházi igény támogatása. ... >>

Értük - Velük -Együtt Egyesület

(szociális)

3532 Miskolc, Stadion u. 3.III/3.
képviselő: Saláta Sándorné ... >>

Esély a jobb Életért Alapítvány

(oktatási,szociális,kulturális)

3525 Miskolc, Szent Anna utca 12 B
képviselő: Sinka Róbert
A munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek, valamint a magyarországi etnikai kisebbségek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése, és az ehhez kapcsolódó szolgáltatások megteremtése. továbbá az etnikai kisebbségek esélyegyenlőségének kultúrális és oktatási tevékenység által történő elősegítése. Ezeknek a céloknak a megteremtése elősegíti a társadalomba való beilleszkedésüket, valamint biztos megélhetésüket.

Az alapítvány közhasznú tevékenysége:
- szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása,
- tudományos tevékenység, kutatás
- nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés,
- kultúrális tevékenység,
- kultúrális örökség megóvása,
- gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet,
- hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése,
- emberi és állampolgári jogok védelme,
- a magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység,
-rehabilitációs foglalkoztatás,
- munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése - ideértve a munkaerő-kölcsönzést is - és a kapcsolódó szolgáltatások,
- euroatlanti integráció elősegítése,
- közhasznú szervezetek számára biztosított - csak közhasznú szervezetek által igénybe vehető - szolgáltatások. ... >>

Esély Sport Alapítvány

(sport,természetvédelem,oktatási,szociális,kulturális)

3508 Miskolc, Bárczay utca 22.
képviselő: Mátyásné Pető Tímea
Enyhe értelmi, tanulásban akadályozott, mozgássérült, közép-súlyos, halmozottan sérült, valamint hátrányos helyzetű egészséges és sérült gyermekek és fiatalok, fiatal felnőttek aktív és sikeres szocializációja sportpedagógiai szemlélet alapján. Különböző rekreációs sportágak oktatása, alkalmazása, csapatépítő tréningek levezetése.

Aktív sportéletre nevelés, a sportszemléletű életvitel, életmód kialakítása, képességek és készségek fejlesztése, sportfoglalkoztató, illetve mozgásfejlesztő ? rehabilitációs ? habilitációs egységek létrehozása.

Sportrendezvények, sportesemények megszervezése, illetve lebonyolítása, részvétel magyar és külföldi sportkonferenciákon.

Egészségmegőrzés, prevenció, életmód-tanácsadás, a sérült és szociálisan hátrányos helyzetű embertársaink segítése, nevelése, oktatása, felzárkóztatása, képességfejlesztése, tehetséggondozása, foglalkoztatása, társadalomba való beilleszkedésének segítése.
A környezet megóvása és ápolása, az ökológiai egyensúly fenntartása, a természeti értékek állapotának megőrzése, annak elősegítése.

A kulturális örökség, a népi hagyományok megőrzése és azok felelevenítése, valamint a művészet, a színjátszás, drámapedagógia megismertetése a célcsoporttal, vers és éneklő versenyek szervezése, illetve kisebb színjátszó kör létrehozása. Nonverbális kommunikációs készségek fejlesztése testkultúrán keresztül.

A sport által megteremthető közösségi élmény segítségével a többségi társadalomba való integráció elérése, erősítése, illetve megkönnyítése.

Euroatlanti integráció elősegítése, magyar és külföldi önkéntesek fogadása. ... >>

"ESÉLYTEREMTŐ" Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális)

3528 Miskolc, Kapos u. 29.
képviselő: Szilvási Attiláné
A hátrányos helyzetű emberek felemelkedésének, felzárkóztatásának, életkörülményei javításának elősegítése, a munkába állási esélyeik növelése. A fenti cél megvalósítása érdekében iskolarendszerű és iskolarendszeren kívüli oktatások szervezése, bonyolítása, továbbá nevelési, képességfejlesztési, ismeretterjesztési tevékenység folytatása. ... >>

Észak-magyarországi Régióért Alapítvány

(természetvédelem,oktatási,szociális,kulturális)

3527 Miskolc, Bajcsy-Zs. u.17.
képviselő: Szentpéteri István
Az Észak-magyarországi Régió európai integrációjának elősegítése. Ezen belül a régió európai integrációjának elősegítése. Ezen belűl a régió hagyományainak,természeti értékeinek megőrzése. A munkaerő piaci szempontból hátrányos helyzetű munkanélküliek eséjegyenlőségének javítása, a vidékfejlesztés támogatása. A munkaerőpiaci szereplők eutópai uniós normáknak megfelelő képzése, átképzése. ... >>

"Észak-Magyarországi Regionális Filmalap-Miskolc" Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális,kulturális)

3530 Miskolc, Városház tér 20.
képviselő: Bíró Tibor
Filmalkotások létrejöttének támogatása Miskolcon és a régióban, filmszakmai rendezvények és fesztiválok szervezése, filmes oktatás és képzés elősegítése, filmarchívum létrehozása és működtetése, mozis tárgyi emlékek és filmes örökség részét képző helyi filmalkotások gyűjtése és megőrzése, bemutatása, filmes kiadványok és könyvek kiadása, filmes kulturális rendezvények szervezése a hátrányos helyzetű csoportok részére integrációjuk elősegítése céljából. ... >>

Észak-magyarországi Ütőhangszeres Kultúráért Alapítvány

(oktatási,szociális,kulturális)

3516 Miskolc, Rózsavölgyi utca 3
képviselő: Lajhó Gyula
a./ Az észak-magyarországi ütőhangszeres kultúra és hagyomány ápolása, fejlesztése és terjesztése,
b./ az ütőhangszeres együttesek működésének elősegítése,
c./ tehetséges fiatal zenészek támogatása,
d./ a hazai és külföldi együttesekkel való kapcsolat elősegítése,
e./ a zenei fesztiválok és versenyek támogatása, szervezése,
f./ zenei képességfejlesztés és ismeretterjesztés.


Az alapítvány közhasznú tevékenysége:
nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés,
kulturális tevékenység,
kulturális örökség megóvása,
gyermek- és ifjúságvédelem,
hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése,
euroatlanti integráció elősegítése. ... >>
1. oldal 2. oldal 3. oldal 4. oldal 5. oldal