Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Pilisvörösvár kulturális civil szervezetek


Találatok száma: 22
1. oldal

"A TEMPO" Koncertfúvós Zenekar Közhasznú Egyesület

(kulturális)

2085 Pilisvörösvár, Zöldfa u. 29.
képviselő: Baska Ferenc ( elnök ) - önállóan -, Miskó Róza ( alelnök ), Wippelhauser Zoltán ( titkár ) Az egyesületre kötelezettséget előíró jogviszony létesítésére a képviselők közül ketten együttesen jogosultak és kötelezettek.
Fúvószenekari hagyományok ápolása. Kulturális rendezvényeken, ünnepségeken műsorszolgáltatás. Zenei utánpótlás nevelés. Nemzetközi kapcsolatok kiépítése. ... >>

ADENSSA Közhasznú Sporttánc Egyesület

(sport,oktatási,kulturális)

2085 Pilisvörösvár, Kálvária u. 15.
képviselő: Bogár-Chrenkó Anikó ( elnök )
Sporttevékenység, kultúrális, szabadidős, oktatási és hobby tevékenység. ... >>

Fénysugár Egészségvédő Alapítvány

(sport,természetvédelem,egészségügyi,oktatási,kulturális)

2085 Pilisvörösvár, Dózsa köz 1.
képviselő: Manhercz Balázs
A természetgyógyászat, illetve az orvostudomány eredényeit felhasználó egészségmegőrző, betegségkezelő eljárások támogatása. Az egészséges életre nevelés és a prevenicós felvilágosító oktatások, tanfolyamok támogatása és elterjesztése. A sportolási lehetőségek biztosítása az egészségmegőrzés érdekében. Szellemi kikapcsolódást nyújtó kulturális rendezvények támogatása, szervezése. ... >>

Fiatalok Vörösvárért Ifjúsági és Polgári Egyesület

(kulturális)

2085 Pilisvörösvár, Iskola utca 19.sz.
képviselő: Preszl Gábor elnök ... >>

Hétpettyes Gyermekvilág Alapítvány

(oktatási,szociális,kulturális)

2085 Pilisvörösvár, Dobó István utca 99.
képviselő: Kis Róbertné elnök
Budapesten és környékén működő gyermekintézményekben művészeti, kulturális programok támogatása. Pedagógus továbbképzés támogatása. Hátrányos helyzetű gyermekek kiemelt segítése a fenti programokban. ... >>

Kitárt Kapuk Közhasznú Alapítvány

(sport,oktatási,kulturális,szociális)

2085 Pilisvörösvár, Fő u. 147.
képviselő: Lantosné Berkesi Judit ( elnök )
A Pest Megyei Önkormányzat Pilisvörösvári Speciális Otthonában elhelyezett fogyatékos személyek életminőségének javítása, társadalmi beilleszkedés elősegítése, részükre szervezett kulturális, szabadidős és sportprogramok támogatása. Az ellátottak üdülésének elősegítése, az ellátottakkal közvetlenül foglalkozó intézményi dolgozók képzésének, továbbképzésének támogatása, az intézmény tárgyi feltételeinek gazdagítása. ... >>

Kulturális Alapítvány a Pilisvörösváron élő német nemzetiségért

(kulturális)

2085 Pilisvörösvár, Bajcsy-Zs.tér l.sz.
képviselő: Sörös János
Pilisvörösváron élő német nemzetiség kulturájának ápolása és a Német Szöv.Köztársasággal fennálló kulturális kapcsolat elmélyítése. ... >>

Muravidék Baráti Kör Kulturális Egyesület

(kulturális)

2085 Pilisvörösvár, Szt. János u. 8. sz.
képviselő: Ruda Gábor elnök ... >>

Pilisi Alkotó Kaptár Egyesület

(kulturális)

2085 Pilisvörösvár, Hunyadi u. 70.
képviselő: Czeglédi Gizella elnök
A település kulturális, művészeti értékek, segítése, támogatása, összefogása. ... >>

Pilisi Kulturális Örökségünk Védelméért Alapítvány

(oktatási,kulturális)

2085 Pilisvörösvár, Fő u. 47.
képviselő: Molnár Sándor elnök
Kézműves szakmák oktatásának támogatása. Hagyományőrző tevékenység és szervezetek támogatása. A működési területén lévő műemlékek építészeti tárgyak védelme. ... >>

Pilisi-Medence Kulturális Alapítvány

(kulturális)

2085 Pilisvörösvár, Kápolna u.20/a.sz.
képviselő: Fogarasy Attila
Pilisi-medence települései kulturális életének fellendítése és nemzetiségi kapcsolatok /kultura/ ápolása. ... >>

Pilisvörösvár és Környéke Német Kulturális Egyesület

(kulturális,érdekképviselet)

2085 Pilisvörösvár, Fő u.127.sz.
képviselő: Bednarek János alelnök, Manhertz Mártonné elnök, Sajtosi János alelnök
A 300 éve Pilisvörösváron és környékén élő német származású magyar állampolgárok kulturális - érdekvédelmi egyesülete. ... >>

Pilisvörösvári Hagyományőrző Egyesület

(kulturális)

2085 Pilisvörösvár, Kápolna u. 10.
képviselő: Gromon Andrásné
Helytörténeti anyag gondozása, védelme népi értékek felkutatása. ... >>

Pilisvörösvári Mazsorett Egyesület

(kulturális)

2084 Pilisvörösvár, Deák Ferenc u. 1959/1. hrsz.
képviselő: Kókai Józsefné elnök, Müller Mártonné alelnök
a gyermekek közösségi életre és szép mozgásra való nevelése ... >>

Pilisvörösvári Német Nemzetiségi Fúvószenekar Alapítvány

(kulturális)

2085 Pilisvörösvár, Iskola utca 10.sz.
képviselő: Schaffer Lőrinc, Schuck Ede
A német nemzetiségi zenekultúra ápolá- sa, különös tekintettel a pilisvörösvá- ri zenei hagyományokra. A pilisvörösvá- ri és környéki lakosság szórakozási i- gényének kielégítése. Mai német zene- szerzők műveinek bemutatása. A fiatal pilisvörösvári és környékbeli fúvósze- nészek nevelése, szakmai segítése a ze- nekari utánpótlás biztosítása érdeké- ben. Az európai német nyelvterületen partner kapcsolatok kialakítása kultú- rális téren. ... >>

Pilisvörösvári Német Nemzetiségi Táncegyüttes Közhasznú Egyesület

(kulturális)

2085 Pilisvörösvár, Pozsonyi u. 23/A.
képviselő: Breier Anita elnök
A helyi nemzetiségi hagyományok ápolása. A táncegyüttes működtetése. Fellépések szervezése kulturális rendezvényeken. Hasonló profilú szervezetekkel kapcsolatfelvétel. ... >>

Pilisvörösvári Német Nemzetiségi Vegyeskórus Közhasznú Egyesület

(kulturális)

2085 Pilisvörösvár, Fő u. 82.sz.
képviselő: Benedek János /elnökhelyettes/, Kohlhoffer Mihály elnök, Lukács Krisztina /titkár/ ... >>

Pilisvörösvári Nemzeti Körök Egyesülete

(kulturális)

2085 Pilisvörösvár, Pozsonyi u. 17.
képviselő: Hargita Péter elnök
Nemzetiségi hagyományok ápolása, nemzetközi tevékenység, környezet- és egészségvédelem, hagyományőrzés, aktív részvétel a helyi közösségi életben, nemzedékek közötti párbeszéd előmozdítása. ... >>

Szent Márton Óvodai Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

2085 Pilisvörösvár, Szabadság út 71.sz.
képviselő: Freisleben Éva (együttesen), Krupp Jánosné (együttesen), Polányi Katalin (önállóan)
A székhelyen lévő óvoda működésének biztosítása. A tárgyi felszereltség fejlesztése. A helyi német nemzetség kultúrájának megismertetése. ... >>

Tehetséges Gyermekekért Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

2085 Pilisvörösvár, Szabadság u.21.sz.
képviselő: Buza Jánosné elnök, Nick Jánosné titkár
A német nemzetiségi iskola támogatása. A cél kibővült: A nemzetiségi hagyomá- nyok megőrzése, ápolása, kulturális kapcsolatok erősítése. A Német Nemzetiségi Általános Iskola, Gimnázium és Külkereskedelmi Szakközép- iskola szellemi és müszaki szinvonalá- nak emelése, állagának javítása, kar- bantartása, korszerüsítése, bővítése, illetve ezek megvalósításához szükséges szellemi és anyagi segítségnyújtás. ... >>

Vörösvár és Környéke Kultúrális Alapítvány

(sport,oktatási,kulturális)

2085 Pilisvörösvár, Fő u. 69.
képviselő: Simonics Zoltán elnök
Pilisvörösvár és Vidéke Takarékszövetkezet működési területén kultúrális, sport, oktatási, szociális, környezetvédelmi tevékenység ... >>

Vörösvári Postagalambsport Klub

(sport,kulturális)

2085 Pilisvörösvár, Szt. Erzsébet u. 148.
képviselő: Fonyódi László ( alelnök ) önálló képviseleti jogosult, Krupp Mária ( elnök ) önálló képviseleti jogosult
Postagalambsport hagyományainak ápolása, tenyésztés, tartás, versenyeztetés, tagok érdekképviselete. ... >>
1. oldal