Észrevétele van?

Somogyfajsz(11),Nikla(9),Öreglak(11)

A ROMÁK FELEMELKEDÉSÉÉRTALAPÍTVÁNY

(szociális), Helyben: (szociális)

8707 Pusztakovácsi , Kürtöspuszta 10.

képviselő: Suta Lajos

képviselő: Suta Lajos
Az alapítvány segítséget kíván nyújtani a nagycsaládos cigány családok saját erőből történő lakásépítéséhez. Ehhez a célhoz pályázatok, támogatások elnyeréséhez szükséges feltételeket kívánja biztosítani. Segítséget kíván nyújtani a saját erő felhasználásával jobb életfeltételek megvalósításáért áldozatot vállaló cigány családoknak. Az alapítvány feladata, hogy a fentiekben vázolt célok érdekében azokat a belföldi és külföldi magán- és jogi személyeket, illetőleg jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságokat maga mögé állítva szélesítse azok körét, akik az alapítókkal együtt felelősséget éreznek a nehéz lakáskörülmények között élő nagycsaládosokért.