Észrevétele van?

Szob(20),Nagymaros(65),Pilismarót(12)

A Vitézi Rend Zrínyi Csoportja Alapítvány

(szociális,kulturális), Helyben: (szociális,kulturális)

2627 Zebegény , Csalogány u. 4.

képviselő: dr. Kovács Ákos ( elnök )

képviselő: dr. Kovács Ákos ( elnök )
Az alapító szándékával összhangban lévő 1000 éves Szent Istváni magyar államot megtestesítő Szent Koronához kapcsolódó történelmi jelentőségű nemzet és államfenntartó gondolkodásnak, szellemi örökségének korunkhoz szóló üzeneteinek közvetítése és támogatása.
A magyar Szent Koronához, az ősi vitézi eszméhez kapcsolódó kutatási terület teljes körű támogatása az ország egész területén és a határokon túl. A 2000 éves keresztény/keresztyén erkölcsiségen, hiten alapuló szellemi örökség terjesztése. A magyar nemzeti tudat, önbecsülés, a hazafias érzés megerősítése, cselekvő erővé tételének támogatása.
Az alapító pártokon felül álló voltából eredően a társadalmi összetartozás és összefogás előmozdításának támogatása.
Nemzeti sajátosságaink, társadalmi műveltségünk elmélyítésének, a kulturális emlékek megjelenítésének, gyűjtésének támogatása.
A határokon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenysége során az alapítvány előmozdítja a világ magyarsága körében élő vitézek nemzeti összetartozásának kifejezését. Azon magyar származású és a magyarság iránt elkötelezett személyek szociális alapú, karitatív támogatása, akik az alapító szándékával összhangban, annak működési körében végzik nemzetépítő tevékenységüket.