Észrevétele van?

Vecsés(3),Budapest XXIII. ker(4),Budapest XIX. ker(5),Budapest XVII. ker(14),Budapest X. ker(8)

Alacskai Környezetért Egyesület

(természetvédelem,környezetvédelmi), Helyben: (természetvédelem,környezetvédelmi)

1188 Budapest , Péteri út 24. II./2.

képviselő: Molnár József

képviselő: Molnár József
Az Alacskai lakótelepen élők érdekképviseleti szervezeteként működjön. Mindennapi tevékenységének célja az otthonosabb Alacskai lakótelep létrehozása. Az egyesület az itt élő és dolgozó emberek életminőségének, életesélyeinek javulását a környezet aktív alakí- tásával, illetve az ehhez szükséges személyi és tárgyi feltételei- nek megteremtésében, létrehozásában folyamatosan és érdemben közre- működik. Célja az egyesületnek a tenni akaró azon természetes sze- mélyek tömörítése, akik méltóak az egyesületi tagságra, s alkalma- sak az egyesületben folyó tevékenység segítésére.