Észrevétele van?

Szőlősgyörök(5),Fonyód(67),Balatonlelle(49),Ordacsehi(3)

Balatonboglári Evangélikus Templom Alapítvány

(oktatási,kulturális,egyéb), Helyben: (oktatási,kulturális,egyéb)

8630 Balatonboglár , Rózsa utca 6.

képviselő: elnök Madarász Istvánné

képviselő: elnök Madarász Istvánné
Az alapítvány elsődleges célja Balatonboglár Templom utcában (hrsz. 647) evangélikus templom felépítése. Az alapítvány célja továbbá a Balatonboglár-Hács-Somogyvámosi Társult Evangélikus Egyházközséghez tartozó egyháztag elődök által korábban létrehozott szellemi és tárgyi értékek fenntartása, megóvása és továbbépítése mellett a hitélet és az evangélikus közösséghez való tartozás elősegítése, valamint az ezt célzó alkotások, szellemi termékek létrejöttének támogatása. Az alapítvány célja különösen: a) Evangélikus hitéleti tevékenység anyagi támogatása. b) Gyülekezeti ingatlanok (templom, lelkészlakás, gyülekezeti terem, stb.) építése, korszerűsítése, felújítása és az épületek berendezéseinek karbantartása, beszerzése. c) Hitoktatáshoz szükséges felszerelések és eszközök beszerzése, pótlása. d) Gyülekezeti egyházzenei élet támogatása. e) Egyházközségi és egyházmegyei rendezvények anyagi feltételeinek biztosítása. f) Egyházi ifjúsági munka és táborok anyagi támogatása. g) Missziói tevékenység (pl. kiadványszerkesztés, iratterjesztés) támogatása. h) Testvérgyülekezetekkel való kapcsolattartás támogatása. i) Az egyházközség történetének feldolgozása, hagyományainak és tárgyi emlékeinek felkutatása, mindezek szóbeli, írásbeli és elektronikus úton történő közreadása. j) A protestáns hagyományok és értékek megőrzése, ezek minél szélesebb körben való megismertetése. Az Alapítvány célja továbbá a társadalom és az egyén közös édekeinek kielégítésére irányuló szociális tevékenység, családsegítés és időskorúak gondozásával kapcsolatos tevékenységek végzése; valamint nevelés, oktatás, képességfejlesztés és ismeretterjesztés; továbbá kulturális tevékenység és kulturális örökség megóvása, környezetvédelem, illetőleg az ezeket népszerűsítő tárgyak, kiadványok, könyvek szerkesztése, fordítása, kiadása és árusítása, valamint terjesztése, továbbá előadások és bemutatók szervezése, megtartása.