Észrevétele van?

Maklár(1),Kerecsend(2),Szihalom(2),Mezőtárkány(1),Kál(1)

Botond Diáksport Egyesület Füzesabony

(sport,oktatási,szociális), Helyben: (sport,oktatási,szociális)

3390 Füzesabony , Szabadság út 33.

képviselő: elnök Birincsik József

képviselő: elnök Birincsik József
a diáksport fejlesztése, sportolási igények kielégítése, biztosítása;
- rendszeres sportolás, versenyzés, testedzés, felkészülés, a szabadidő helyes eltöltésének biztosítása;
- az igények felkeltése a testkultúra iránt;
- az egyesület tagjainak nevelése, képzése, közösséggé formálása, klubhűségre nevelés;
- szabadidő és tömegsport igények kielégítése, az igények kielégítéséhez szükséges tárgyi, és személyi feltételek biztosítása;
- a diákok öntevékenységének fejlesztése;
- a sportolók tehetséggondozása;
- utánpótlás-nevelés a nevelési-, oktatási intézményekkel, az önkormányzattal kötött megállapodások, iránymutatások alapján;
- mozgáskorlátozottak rendszeres versenyszerű sportolási lehetőségeinek biztosítása;
- hazai, és nemzetközi sportkapcsolatok létesítése, és fenntartása.