Észrevétele van?

Andornaktálya(2),Kerecsend(1),Egerszalók(1),Noszvaj(2),Felsőtárkány(2),Egerbakta(1)

Eger Város Környezeti Kultúrájáért Alapítvány

(természetvédelem,oktatási), Helyben: (természetvédelem,oktatási)

3300 Eger , Dobó tér 2.

képviselő: Várkonyi György (kur. elnök)

képviselő: Várkonyi György (kur. elnök)
Minden olyan tevékenység támogatása, amely a környzet elemeinek - úgy mint a föld, víz, levegő - a táj, az ember által épített környezet védelme, illetve védelmét szolgáló közvetlen és közvetett módszerek elterjesztése Eger városban és közvetlen környékén. Az alapítvány a megjelölt cél érdekében támogatja, illetve felkarolja: - a környezetet kímélő ipar meghonosodását a városban, - a meglévő technológiák környezet- szennyezésének visszaszorítását célzó intézkedéseket, - a közlekedésből származó káros környzeeti hatások mérséklését szolgáló megoldásokat, - a hulladékanyagok mennyiségének csökkentését, termelésbe történő visszaforgatását, egyéb hasznosítását célzó vállalkozásokat, - a város környezeti állapotának megfigyelését, értékelését végző monitoring rendszer felállítását, működtetését, - a kulturáltabb városi környezet kialakítása érdekében indított kezdeményezéseket, - a városban, illetve a környékén meglévő természeti értékek megóvását, helyreállítását célul kitűző programokat. Az alapítvány a megjelölt cél érdekében támogatja: *** az épületfelújításokat, azok részbeni vayg teljes rehabilitációját a következő esetekben: a) műemlékek, műemlék jellegű épületek b)városképi jelenőségű országos vagy helyi védelem alatt álló épületek c)műemléki jelentőségű területen vagy műemlékek környezetében álló épületek d) városképi jelentőségű helyi védelem alatt álló területen található épületek e) városképi jelentőségű helyi védelem alatt álló utcák vayg utcaszakaszok épületei f) régészeti szempontból kiemelt területeken álló épületek g) egyéb, rendezési tervekben vagy urbanisztikai bizottsági határozatokban meghatározott védendő épületek. *** épület-átalakítások esetén egyes városi érdekből megtartandó rsézletek (pl.: portálok, kapuk) felújításának támogatása, *** védelemre kijelölt épületek környezetében vagy ilyen területen épülő új épületek illeszkedését elősegítő értéknövelő megolgások támogatása, *** védelemre kijelölt természeti környezetben épülő vagy felújítandó épületek támogatása, *** a felszín alatti vagy feletti műemlékrom, elpusztult műemlék területe, nevezetes régészeti lelőhely felkutatásának, feltúrásának, megóvásának, rehabilitációjának támogatása, *** kiemelt városfejlesztési feladatok megvalósításának támogatása, *** köztéri alkotások, utcabútorok rehabilitációjának vagy létesítésének támogatása, *** temetők feltárása, védelme, rehabilitációjának támogatása. Az alapítvány a megjelölt cél érdekében tevékenykedőket a következők szerint támogatja: + a célok megvalósításához tanulmányok, tudományos-történeti munkák, pályázatok készítéséhez anyagi hozzájárulás, + a célok megvalósításában kiemelkedő szerepet játszó tervek értékelése, tervezők, kivitelezők jutalmazása, + a célok szerinti témákban tanulmányutak, konferenciák, továbbképzések támogatása, + az ifjúság környezeti, építészeti - vizuális látásmódját javító környezetvédelmi kultúrát oktató, nevelő programok, illetve erre szervezett elősdások, tanulmányutak támogatása, + az építészeti, környezeti kultúra megjelenésének támogatása, ügyének reklámozása a médiumokban.