Észrevétele van?

Sajóbábony(1),Varbó(3),Szirmabesenyő(1),Felsőzsolca(6),Bükkaranyos(2),Kistokaj(1),Mályi(3)

Egészségügyi SzakképzésértAlapítvány

(intézményi,egészségügyi,oktatási,szociális), Helyben: (intézményi,egészségügyi,oktatási,szociális)

3529 Miskolc , Szigethy M. utca 8.

képviselő: elnök Litványi Józsefné

képviselő: elnök Litványi Józsefné
Az alapítvány az iskolai fejlesztési közfeladat és az egészségügyi szakképzés közfeladata ellátásához kíván hozzájárulni az alábbi célokkal: a.) az iskolai és családi nevelés összhangjának, az együttes nevelés lehetőségeinek maximális kihasználása, a tanulók esélyegyenlőségeinek javítása érdekében végzett feladatok ellátásának támogatása b.) a lehető legegészségesebb testi, szellemi és lelki fejlődés érdekében tett pedagógiai kezdeményezések támogatása c.) a szociálisan hátrányos helyzetű tanulók segítése, illetve tanulási infrastruktúrák létrehozásának és gazdagításának támogatása d.) az eredményes oktatáshoz és neveléshez szükséges eszközök és szervezeti formák támogatása e.) az iskola otthonosságának megőrzése érdekében az elhasználódott eszközök pótlásának támogatása f.) szervezett szakmai gyakorlatok anyagi támogatása g.) egészséges életmódra nevelés programjainak finanszírozása h.) az iskola oktató-nevelő munkájának támogatása annak érdekében, hogy széleskörű, korszerű szakmai tudású, jól felkészült, világra nyitott egészségügyi szakdolgozókat adhasson az egészségügynek i.) a diákok egyéniségének sokoldalú fejlesztées a változó körülményekhez és igényekhez szükséges képességek kifejlődésének elősegítése érdekében tett pedagógiai megoldások és eljárások