Észrevétele van?

Budapest XIII. ker(144),Budapest XI. ker(143),Budapest IX. ker(125),Budapest VIII. ker(194),Budapest VII. ker(79),Budapest VI. ker(68),Budapest I. ker(49)

ÉletReForma Alapítvány

(egészségügyi,szociális), Helyben: (egészségügyi,szociális)

1054 Budapest , Bajcsy-Zsilinszky út 60.

képviselő: Balogh Károly István

képviselő: Balogh Károly István
Az alapítvány az egészséges életmódra nevelést, az egészségfejlesztést kifejtő vagy ezzel a céllal működő jogi és magánszemélyek tevékenységét, a hasonló szándékkal szerveződő szervezetek és magánszemélyek kezdeményezését kívánja támogatni és ösztönözni.
Az alapítvány fel kívánja karolni azokat a személyeket, akik segítségre szorulnak a társadalomban való helytállásuk tekintetében. Különös tekintettel fordul a hátrányos helyzetű egyének, közösségek egészségfejlesztése, habilitációja,reszocializációja felé. Az Alapítvány hozzá kíván járulni az emberek életminőségének javulásához, tevékenységeivel olyan közösségek kialakítására törekszik, ahol az egyének olyan képességekkel vérteződhetnek fel, amelyekkel jobb minőségű életet élhetnek, és a problémáikat hatékonyabban oldhatják meg. Az alapítvány a szabad akaraton és az egyéni döntés szabadságán alapuló, az egyéni önkifejezést mindenben segítő, nyitott társadalom eléréséért tevékenykedik.