Észrevétele van?

Hobol(8),Mozsgó(8),Patapoklosi(2),Dencsháza(3),Csertő(2)

Esélyt az Állami Gondoskodásra SzorulóknakAlapítvány

(egészségügyi,szociális), Helyben: (egészségügyi,szociális)

7900 Szigetvár , Radován tér 1.

képviselő: kuratóriumi elnök Csuhai Józsefné

képviselő: kuratóriumi elnök Csuhai Józsefné
a családtervezési, a pszichológiai, a nevelési, az egészségügyi , a mentálhigiénés és káros szenvedélyek megelőzését célzó tanácsadás vagy az ezekhez való hozzájutás megszervezése,
a szociális válsághelyzetben lévő várandós anyák támogatása, segítése, tanácsokkal való ellátása, valamint a családok átmeneti otthonában igénybevehető ellátáshoz való hozzájutás szervezése,
szabadidős programok szervezése,
hivatalos ügyek intézésének segítése,
utógondozó szociális munka bíztosítása - az otthont nyújtó ellátást illetve a területi gyermekvédelmi szakszolgáltatást végző intézménnyel együttműködve - a gyermek családjába történő visszailleszkedéshez,
a súlyos személyiségfejlődési zavarokkal küzdő illetve súlyos pszichotikus vagy neurotikus tüneteket mutató gyermek fejlődését biztosító támogatásokról való tájékoztatás, a támogatásokhoz való eljutás segítése".
Szabadidős programok szervezése; hivatalos ügyek intézésének segítése; utógondozó szociális munka biztosítása - az otthont nyújtó ellátást, illetve a területi gyermekvédelmi szakszolgáltatást végző intézménnyel együttműködve - a gyermek családjába történő visszailleszkedéséhez; a súlyos személyiségfejlődési zavarokkal küzdő, illetve súlyos pszichotikus vagy neurotikus tüneteket mutató gyermek speciális szakellátásának elősegítése; a gyermeki jogokról és a gyermek fejlődését biztosító támogatásokról való tájékoztatása, a támogatásokhoz való eljutás segítése.