Észrevétele van?

Budapest XVI. ker(20),Budapest XV. ker(22),Budapest XIII. ker(44),Budapest X. ker(28),Budapest VIII. ker(44),Budapest VII. ker(31),Budapest VI. ker(46)

Espiro Egyesület

(természetvédelem,oktatási,szociális,kulturális), Helyben: (természetvédelem,oktatási,szociális,kulturális)

1149 Budapest , Angol út 35 2/9

képviselő: Timár Gábor

képviselő: Timár Gábor
Művelődési, közéleti események, művészeti programok szervezése. Művészeti tevékenység, hagyományőrzés, kulturális örökség megőrzése, nyugdíjas programok szervezése. Euroatlanti integráció elősegítése. Nemzetközi kulturális és szakmai cserekapcsolatok segítése. A határon túli magyarok részére, illetve velük partnerségben vidék- és közösségfejlesztő programok szervezése. Az eszperantó nemzetközi nyelv előnyeinek népszerűsítése, gyakorlati alkalmazása. Turisztikai és a Nemzetközi Vendéglátó Szolgálat szervezése. Oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés. Idegennyelvek gyorsabb elsajátítása érdekében nyelvtanfolyamok szervezése, nyelvgyakorló klubok működtetése. Fogyasztóvédelem- fogyasztói jogvédelem, emberi és állampolgári jogok védelme. Nők, férfiak és a hátrányos helyzetűek esélyegyenlőségét megcélzó tevékenység. Részvétel mindenféle nyelvi diszkrimináció megszüntetése a nyelvek egyenjogúságának elősegítése és a magyar nyelv megóvása érdekében. Gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúságvédelmi érdekképviselet. A szociálisan hátrányos helyzetű rétegek, csoportok segítésére irányuló szociokulturális tervek (projektek) szervezése. Természeti környezet védelme, épített környezet védelme. Településfejlesztési feladatok ellátása kistérségi, megyei és regionális szinten.