Észrevétele van?

Budapest XIII. ker(44),Budapest XI. ker(88),Budapest IX. ker(30),Budapest VIII. ker(44),Budapest VII. ker(31),Budapest VI. ker(46),Budapest I. ker(16)

Európai Környezettudományi Akadémia Közhasznú Egyesület

(természetvédelem,egészségügyi,oktatási), Helyben: (természetvédelem,egészségügyi,oktatási)

1055 Budapest , Honvéd tér 10/ A.

képviselő: dr. Gellérthegyi István

képviselő: dr. Gellérthegyi István
Az egyesület elsődleges célja, hogy tudományos társaságként ?akadémiaként? a hazai környezetvédelem Nyugat-európai színvonalra emelése érdekében előmozdítsa a magyar társadalom környezettudatos magatartásának kialakítását, a környezetvédelmi szakemberek együttműködését, továbbá kutatási, illetve oktatási tevékenységeket végezzen különösen az alábbi területeken: A környezeti kultúra fejlesztése Magyarországon. A környezet állapota megőrzésének, illetőleg javításának egyik legfontosabb előfeltétele az egész társadalom tudatos törekvése a környezetszennyezés, környezetkárosítás megelőzésére. A környezeti kultúra fejlesztéséhez az egyesület mindenekelőtt oktatási, képzési, illetve ismeretterjesztő programok szervezésével kíván hozzájárulni mind a felnőtt, mind pedig az ifjúsági oktatás területén.
A környezet- és természetvédelemmel kapcsolatos tudományos kutatások fejlesztése. Az egyesület célja a környezetvédelmi szakemberek közötti információcsere és az együttműködés kialakítása, illetve a környezetvédelem jelentőségének ismertetése érdekében a lakosság megfelelő információkkal történő ellátása, ezzel kapcsolatban különböző tanfolyamok, előadások szervezése, a környezetvédelemmel kapcsolatos kutatások, egyéb tudományos tevékenységek támogatása.
A környezet- és természetbarát magyar gazdaságszerkezet jelentőségének terjesztése. A magyar gazdaság szerkezete nagy mértékű változásokon megy át, amelynek egyik jellemzője, hogy a környezetvédelem és természetvédelem szempontjai háttérbe szorulnak a rövid távú gazdasági érdekek mögött. Erre tekintettel a környezettudatos vállalati magatartás, illetve módszertanának kialakítása és széles körben való megismertetése érdekében az egyesület célja különböző, a gazdasági fejlesztés és a környezettudatosság együttes érvényesülésének biztosításával kapcsolatos kiadványok készítése, illetve terjesztése, továbbá különböző tanfolyamok szervezése e témában.
A környezetvédelmi ipar fejlesztésének egyik fontos elmeként az egyesület célja a környezetvédelmi termékeket előállító, illetve környezetvédelmi szolgáltatásokat nyújtóiparágak előtérbe kerülése érdekében tanácsadás, kutatások, tudományos tevékenységek elősegítése, a legkorszerűbb technológiákkal kapcsolatos ismeretek széles körben történő terjesztése.
A környezet-egészségügyi kutatások fejlesztése, eredményeinek lakosság körében történő terjesztése. A környezetvédelem előtérbe kerülésével a lakosság egészsége és a környezet és természet szennyezése közti kapcsolat vizsgálata egyre jelentősebbé válik. Az egyesület célja a legfontosabb környezet-egészségügyi problémák áttekintése, a lakosság megfelelő tájékoztatása, a környezet és az egészség együttes megőrzésének érdekében szakmai tanácsadás nyújtása.
A magyar környezetvédelmi jogi szabályozás további közelítése az Európai Unió jogi szabályozásához. Az Európai Unióhoz történő csatlakozás folyamatában ideiglenesen lezárásra került ugyan a környezetvédelem fejezete, azonban még számos feladat vár elvégzésre